Form of Work
Książki
(31)
Publikacje dydaktyczne
(12)
Publikacje fachowe
(11)
Artykuły
(4)
Druki ulotne
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(20)
only on-site
(19)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(19)
Author
Naprawa Renata
(9)
Tanajewska Alicja
(9)
Borowska-Kociemba Agnieszka
(5)
Krukowska Małgorzata
(5)
Głodkowska Joanna
(2)
Korzeniewska Ewa
(2)
Mach Cecylia
(2)
Maternicka Kornela
(2)
Polak Anna
(2)
Stawowy-Wojnarowska Irena (1926-1993)
(2)
Szczepańska Krystyna
(2)
Tkaczyk Grażyna (1955- )
(2)
Wyczesany Janina (1937- )
(2)
Cholewczyńska Beata
(1)
Feder Aleksandra
(1)
Felchner Piotr
(1)
Gembara Urszula
(1)
Kaja Barbara (1944- )
(1)
Kirejczykowa Stefania
(1)
Lewandowski Wojciech
(1)
Likszo Olga
(1)
Malik Teresa (pedagog)
(1)
Michalska-Balcerek Lucyna
(1)
Mikrut Adam (1957- )
(1)
Muszyńska Irena
(1)
Nieścierowicz Anna
(1)
Opolska-Targosz Bogusława
(1)
Siwek Helena (1940- )
(1)
Staszkiewicz Ewa
(1)
Łubkowska Krystyna (1920-2014)
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(8)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Szkoły specjalne
(15)
Szkoły podstawowe
(12)
Nauczanie początkowe
(6)
Nauczyciele
(4)
Nauczyciele nauczania początkowego
(4)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Pedagodzy specjalni
(3)
Logopedzi
(2)
Psycholodzy
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Pedagodzy
(1)
Terapeuci
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(36)
Nauczanie początkowe
(23)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(8)
Nauczanie zintegrowane
(5)
Matematyka
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Jaques-Dalcroze, Emile
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Metoda Sherborne
(1)
Metody nauczania
(1)
Muzyka (przedmiot szkolny)
(1)
Nauczyciele plastyki
(1)
Nauczyciele szkół muzycznych
(1)
Niewidomi
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Szkoły życia
(1)
Sztuka (przedmiot szkolny)
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Program nauczania
(8)
Podręcznik
(4)
Poradnik
(4)
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Programy nauczania dla szkół specjalnych
(3)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Karty pracy ucznia
(2)
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
(2)
Programy nauczania początkowego
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Bajka i baśń
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(21)
Kultura i sztuka
(1)
39 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 190127, 190125, 190124, 190123, 190121 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-50 189931 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 219436, 217362 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 111-114.
Streszczenie: Publikacja o charakterze badawczym rozpoczynająca się teoretycznym ujęciem problematyki kształtowania operacji umysłowych oraz omówieniem specyfiki uczenia się - nauczania uczniów z niepełnosprawnościa inetelektualną w stopniu lekkim. Cześć badawcza to metodologia badań własnych autorki. Eksperyment pedagogiczny wykazał, iż u tych uczniów, także postwają i rozwijają się umiejętności szkolne, a efektywność korekcji wyższych procesów poznawczych zależna jest głównie od sposobu kształtowania tych procesów. Drogą wiodąca do tegoż celu jest problemowe nauczanie i aktywizowanie uczniów w ramach realizacji treści programowych. Praktycznym odzwierciedleniem tych założeń jest autorski "Program kształtowania i korekcji pojęć społeczno-przyrodniczych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie wczesnoszkolnym".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295009 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-250 294814 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264369 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 225429, 225428, 224547 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 233-238.
Streszczenie: Celem publikacji jest zapoznanie nauczycieli klas początkowych z wiedzą teoretyczną jako podstawą pracy oraz z metodyką prowadzenia zajęć z dziećmi. Omówiono miejsce metodyki wychowania i nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w pedagogice specjalnej. Zaprezentowano metody, formy i środki dydaktyczne oraz założenia wychowawcze do pracy w szkole podstawowej specjalnej. Rys historyczny i stan aktualny stosowania metody ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej (z omówieniem metody Decroly'ego jako jej pierwowzoru). Wskazówki metodyczne dotyczące nauki czytania i pisania, nauczania matematyki, muzyki i plastyki w metodzie ośrodków pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-134 277459 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 263-266.
Streszczenie: Przedstawiono: założenia programu i ich uzasadnienie, zarys materiału nauczania (przewidziany do wykonania w okresie trzech lat, bez podziału na lata), metodyczną interpretację modułów kształcenia (część ewokatywna i koncepcja realizacji zajęć - zawiera też materiały pomocnicze do zajęć), rozwiązania metodyczne w ramach wybranych modułów (również z podziałem na część ewokatywną i koncepcję realizacji, przykładowe scenariusze).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291583 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-232 PNS 291584 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 215-[219].
Streszczenie: Autorka zamieszcza w publikacji oprócz wielu przykładów ćwiczeń i zabaw z wykorzystaniem baśni w pracy z dziećmi upośledzonymi także rozważania teoretyczne nad rolą baśni w rozwoju dziecka, procesem rehabilitacji ucznia szkoły specjalnej w opraciu o baśń i zabawę. Przykłady zabaw z zastosowaniem baśni zaopatrzone są w komentarz metodyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286648 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-194 PNS 286649 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 223827, 223826, 223825 (3 egz.)
Book
In basket
U dołu okł. : klasy I-III.
Bibliogr. s. 115-116.
Streszczenie: Program został poprzedzony krótkim opisem metod pracy z uczniem niepełnosprawnym umysłowo (metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, metoda ruchu rozwijajacego W. Sherborne, zabawy z chustą wg A. Wasilak, program "Porusz umysł" D. Friendel-Rudzińskiej, metoda ruchu R. Labana, metoda Ch. i M. Knillów) i zestawem ćwiczeń pomocniczych do stymulacji rozwojowej (mowy, ćwiczeń manualnych i grafomotorycznych, percepcji słuchowej, analizy i syntezy wzrokowej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 012264 Pd, 012263 Pd, 012262 Pd (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-269.
Streszczenie: Praca o charakterze teoretyczno-empirycznym jest kontynuacją planu badawczego, który dotyczył determinant powodzenia w uczeniu się matematyki uczniów klas I-III szkoły specjalnej oraz stanu osiągnięć uczniów upośledzonych umysłowo w procesie kształtowania podstawowych doświadczeń matematycznych. Przedstawiono rezultaty badań diagnostyczno-eksperymentalnych nad psychologiczno-pedagogicznym procesem zdobywania doświadczeń matematycznych przez dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Zaprezentowano "metodę baśniowych spotkań" jako wspomagającą wrażliwość edukacyjną dzieci upośledzonych umysłowo oraz kształtującą podstawy wiedzy matematycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277047 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-132 PNS 277048 (1 egz.)
Book
In basket
Ćwiczenia rewalidacyjne dla klasy pierwszej. Cz. 1 / Anna Polak ; il. Krystyna Michałowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 43 s., VIII k. tabl. : ilustracje kolorowe ; 30 cm.
(Nauka i Zabawa)
Książka pomocnicza do nauki metodą ośrodków pracy na poziomie kl. I szkoły podstawowej specjalnej.
Streszczenie: Cz. 1. obejmuje ćwiczenia przygotowujące dziecko do nauki pisania, czytania i liczenia - ćwiczenia kształtujące sprawność manualną, ćwiczenia percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi (ćwiczenia te polegają na kolorowaniu obrazków i rysowaniu po śladzie i wg wzoru, wycinaniu i naklejaniu) oraz ćwiczenia w podpisywaniu obrazków i liczeniu w zakresie do 6.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276888 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauka i Zabawa)
Książka pomocnicza do nauki metodą ośrodków pracy na poziomie kl. I szkoły podstawowej specjalnej.
Streszczenie: Cz. 2 poświęcona jest utrwalaniu znajomości liter oraz kształtowaniu umiejętności pisania, czytania i liczenia (w zakresie do 9). Są to zadania wyrazowo-obrazkowe (jak rebusy, krzyżówki), w których kontynuowane są ćwiczenia percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania, koncentracji uwagi, zdolności manualnych (kolorowanie, rysowanie, wycinanie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 276889 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 219437, 217363 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 012558 Pd (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317287 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again