Form of Work
Książki
(15)
Publikacje fachowe
(8)
Artykuły
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(13)
only on-site
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(13)
Author
Bąk Dorota
(2)
Paszkowska Katarzyna M
(2)
Sarnowska Maria
(2)
Tkaczyk Ewa
(2)
Włodarska-Karwecka Róża
(2)
Andrzejewska Jolanta
(1)
Budniak Alina
(1)
Burchardt Lubomira (1944- )
(1)
Cyrański Czesław
(1)
Czarnecki Kazimierz (1933- )
(1)
Dybska Hanna
(1)
Długowiejska Jadwiga
(1)
Gruchlik Jolanta
(1)
Kowolik Piotr (1946-2020)
(1)
Michalak Renata
(1)
Obuchowska Joanna
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Paśko Ingrid
(1)
Piróg Weronika
(1)
Sawicki Mieczysław
(1)
Siemak-Tylikowska Alicja (1943-2019)
(1)
Stawiński Wiesław (1928- )
(1)
Tylikowska Agnieszka
(1)
Vopel Klaus W. (1940- )
(1)
Zioło Irmina
(1)
Zięcik Stanisława
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(7)
Nauczyciele
(5)
Szkoły podstawowe
(3)
Instruktorzy harcerscy
(2)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Edukacja ekologiczna
(19)
Nauczanie początkowe
(7)
Gry edukacyjne
(3)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(3)
Metody nauczania
(3)
Nauczanie zintegrowane
(3)
Myślenie twórcze
(2)
Pedagogika zabawy
(2)
Praca pozalekcyjna
(2)
Zielona szkoła
(2)
Zuchy (harcerstwo)
(2)
Edukacja globalna
(1)
Instytut Pedagogiki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
(1)
Język polski
(1)
Kompetencje miękkie
(1)
Matematyka
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Przyroda
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wycieczka szkolna
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Poradnik
(5)
Scenariusz zajęć
(4)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Podręcznik
(2)
Program nauczania
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(12)
Ochrona środowiska
(1)
19 results Filter
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 311)
Bibliogr. s. 187-193.
Streszczenie: Celem pracy jest próba przedstawienia prawidłowości kształtowania postaw proekologicznych uczniów w młodszym wieku szkolnym przez dobrane metody nauczania i wychowania. Przedmiotem badań własnych autorki było kształtowanie trzech elementów składających sie na postawę proekologiczną - komponentu intelektualnego, emocjonalno-motywacyjnego oraz behawioralnego. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy omawia założenia teoretyczne, w drugim przedstawiono koncepcje badań empirycznych. Rozdział trzeci zawiera analizę i interpretację rezultatów badań. Książka kierowana zwłaszcza do studentów, którzy przygotowują się do zawodu nauczycielskiego oraz do nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283221 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VII-H-45 PNS 283222 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264705 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VII-H-15 PNS 264706 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka opracowana z myślą o przygotowaniu studentów kierunku "nauczanie początkowe" i nauczycieli do propedeutycznego nauczania zagadnień biologicznych. Nawiązuje do programów nauczania, zawiera wskazówki dotyczące doboru, zakresu i prezentacji treści nauczania uczniów klas początkowych. Przy okazji wprowadza nauczyciela w problemy dydaktycznej transformacji naukowych informacji przyrodniczych z poziomu uniwersyteckiego na poziom nauczania początkowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271995 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VII-H-27 271996 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszczenie: Podręcznik dla studentów do studiów przedmiotu: Środowisko społeczno-przyrodnicze, w wyższych uczelniach pedagogicznych; może także stanowić cenną pomoc dla nauczycieli. Omawia: specyfikę tego przedmiotu, podstawowe operacje umysłowe i pojęcia w nauczaniu, proces poznawania przyrody przez dzieci; metody: eksperymentalną, obserwacji i spostrzeżenia w poznawaniu świata; rozumienie jako główny cel kształcenia oraz wychowanie ekologiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276435 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VII-H-36 PNS 276436 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 346)
Bibliogr. s. 121-[126].
Streszczenie: Zdefiniowanie istoty środowiska jako przedmiotu edukacji. Określenie zakresu treściowego i struktury dydaktycznej przedmiotu edukacja środowiskowa oraz celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych. Przedstawienie podstawowych wymogów metodyczno-wychowawczych edukacji środowiskowej na poziomie klas początkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286530 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-324 286531 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 262774, 262773 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-164 253226 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 17, 65.
Streszczenie: Przewodnik zawiera obszerny wstęp wyjaśniający czym jest uczenie się o środowisku społeczno-przyrodniczym, jego specyfikę w klasach młodszych oraz określający operacjonalizację celów kształcenia, metody, formy i środki nauczania z użyciem podręcznika A. Rekłajtis-Zawady i A. Zawady "Jak mija rok?" dla klasy 2. Zasadnicza część przewodnika to rozkład zajęć. Na końcu: przykładowe scenariusze lekcji i karty pracy ucznia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273602, 273601 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VII-H-32 273242 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 009928 Pd (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 18.
Streszczenie: Podano: zakres programu (uszczegółowiony w części dot. edukacji ekologicznej - przedstawiony z podziałem na klasy), cele programu oraz cele poznawcze, kształcące i wychowawcze, formy i metody stosowane w realizacji programu, założenia ewaluacyjne, tematy wyjść ekologicznych i wycieczek. Zamieszczono też wzory do analizy postępów dziecka w nauce i właściwości rozwoju dziecka oraz 23 karty pracy terenowej ucznia kl. 1.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276914 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-C-24 276915 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przewodnik adresowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera konkretne rozwiązania metodyczno-organizacyjne (podstawę prawną, cele zielonej szkoły, czynności organizacyjne, przygotowanie merytoryczne, trzy przykładowe programy zielonych szkół).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-288 PNS 282658 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zaprezentowane zabawy i eksperymenty angażują ciało dziecka oraz jego wyobraźnię. Uczestnicy identyfikują się w nich z roślinami, zwierzętami i różnymi żywiołami, ucząc się w ten sposób szacunku do przyrody i poczucia, że są jej częścią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-d-81 287117 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [119]-128.
Streszczenie: Praca dotyczy aktywności jako warunku poznawania środowiska przyrodniczego. Zawiera wyjaśnienia terminologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem cech i rodzajów aktywności oraz znaczenia aktywizowania uczniów. Poddano analizie aktywizowanie na poziomie poznania zmysłowego oraz na poziomie poznawania poprzez praktykę. Zaprezentowano zmiany programowe, zakres treści kształcenia przyrodniczego na poziomie klas I-III oraz metody kształcenia przyrodniczego. Następnie przystąpino do opisu badań własnych oraz ich interpretacji. Zaprezentowano skuteczność wybranych metod aktywizujących w edukacji przyrodniczej uczniów w odniesieniu do poziomu ich wiadomości i umiejętności, postaw wobec przyrody oraz rozwoju myślenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289943 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VII-H-46 PNS 289944 (1 egz.)
Article
In basket
Edukacja globalna : czym skorupka za młodu... : pożytki edukacyjne i wychowawcze akcji "Sprzątanie świata" / Joanna Obuchowska. W: Życie Szkoły : miesięcznik poświęcony organizacji wychowania i nauczania. 2020, nr 7, s. 46-50. - 2020.
Artykuł z czasopisma "Życie Szkoły".
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Książka zawiera dwa zbiory artykułów z konferencji "Edukacja regionalna jako efekt świadomości ekologicznej" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zawodową "Kadry dla Europy", adresowanej do nauczycieli przyrody i biologii, a także edukacji zintegrowanej. Jej celem była prezentacja zagrożeń przyrodniczych Wielkopolski na tle ich uwarunkowań geograficznych i klimatycznych, jak również strategii przekazywania tej wiedzy uczniom o różnej wrażliwości oraz kształtowania ich umiejętności i gotowości do działania. W pierwszej części poznajemy aktualny stan środowiska naturalnego Wielkopolski, autorzy ukazują niekorzystne zmiany środowiska przyrodniczego Wielkopolski na tle zmian społeczno-ekonomicznych naszego regionu. Druga część stanowi wybór 11 scenariuszy zajęć dla dzieci realizowanych metodą storyline. Przykłady zajęć zostały opracowane przez studentów pedagogiki w ramach przedmiotu: kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych dzieci. Mają charakter propozycji do wykorzystania w pracy z najmłodszymi uczniami i przyczyniają się do osiągania celów z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299171, 299170 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-459 299172 PNS (1 egz.)
Article
In basket
Artykuł z czasopisma "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze".
Bibliografia na stronach 52-53.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316295 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again