Form of Work
Książki
(8)
Proza
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(3)
Author
Czakon-Tralski Dorota
(1)
Czubala Dionizjusz (1935- )
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Grzybek Grzegorz (1971- )
(1)
Kapica Marian (1934- )
(1)
Kosmala Janina
(1)
Kossak-Główczewski Kazimierz (1946- )
(1)
Koszczyc Tadeusz (1946- )
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Petrykowski Piotr Paweł (1956- )
(1)
Repsch Ewa
(1)
Skowroński Henryk
(1)
Sołtysik Mariusz
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Zatoń Krystyna
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
Country
Poland
(8)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Edukacja regionalna
(7)
Uczniowie
(2)
Bezrobocie
(1)
Denek, Kazimierz
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele edukacji regionalnej
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Europa
(1)
Gliwice (woj. śląskie)
(1)
Górny Śląsk
(1)
Radom (woj. mazowieckie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Szkic literacki
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 268-[284].
Streszczenie: Omówiono: istotę stowarzyszenia społecznego (pojęcie, funkcje, klasyfikacje stowarzyszeń społecznych, pojęcie stowarzyszenia kulturalnego, rodzaje stowarzyszeń kulturalnych), pojmowanie kultury, kulturę ludową i stowarzyszenia działające na wsi, edukację regionalną i edukację regionalną w stowarzyszeniach, definiowanie pojęcia "region", oblicza regionalizmu, przestrzenne konteksty tożsamości kulturowej, dylematy stowarzyszeń (obecność polityki i ideologii, demokracja, uczestnictwo młodzieży, przekaz międzypokoleniowy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-506 290309 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Reformy ; 24)
Streszczenie: Unormowania prawne dotyczące dziedzictwa kulturowego, w tym Karta Regionalizmu Polskiego. Wychowawczy wymiar edukacji regionalnej. Podstawa programowa ścieżki edukacyjnej "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie dla szkoły podstawowej i gimnazjum". Zasady tworzenia programu. Wykaz programów nauczania z zakresu edukacji regionalnej oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280250 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-247 280251 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1823)
M. in. mater. z konferencji Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Ustronie październik 1998.
Bibliogr. s. 197-205.
Streszcz. ang., niem. przy pracach.
Streszczenie: Prace m.in. nt.: szkolnictwa w Cieszynie w Średniowieczu, sieci szkół na Podbeskidziu, szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu, modelu szkoły w środowisku zróżnicowanym kulturowo, regionalizmu w procesie edukacji szkolnej na pograniczu polsko-czeskim, regionalnych uwarunkowań kształcenia językowego, edukacji regionalnej w byłym wojew. katowickim, znaczenia muzyki w przekazywaniu tradycji, wymiaru bioregionalnego edukacji ekologicznej, zastosowania teorii wielu inteligencji H. Gardnera w dwujęzycznym przedszkolu, edukacji wielokulturowej w Szkole Podstawowej Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu, postaw etnicznych dzieci i młodzieży. W większości - wyniki badań prowadzonych wśród nauczycieli lub uczniów w l. 90.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284852 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Oświata i Kultura na Podbeskidziu ; t. 1)
Streszczenie: Prace związane z wychowaniem: J. Lach-Rosocha "Regionalizm w wychowaniu - nadzieje i perspektywy współczesnej edukacji", G. Grzybek "Ponowoczesność a regionalizm. Szkic z zakresu antropologicznych podstaw wychowania", K. Lach "Edukacja regionalna na poziomie gimnazjalnym", I. Koćwin-Piotrowska "Odkrywanie kultury, czyli jak pokazać historię i tradycję regionu >>młodym gniewnym<< i nie tylko", A. Kozera "Uniwersytety ludowe w latach 1918-1939", I. Samborska "Kategoria semantyczna przeszłości w przekazie reklamowym źródłem informacji o tradycji kulturowej dla współczesnego dziecka w wieku przedszkolnym".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293913 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Słowo wstępne ang., kasz.
Streszczenie: Działania szkół wyższych (kaszubologia jako specjalizacja filologiczna, lektorat języka kaszubskiego) i organizacji oświatowych w zakresie edukacji regionalnej na Kaszubach oraz nawiązanie do sytuacji dwujęzyczności w niderlandzkiej Fryzji jako wzorca. Prezentacja doświadczeń kaszubskich w zakresie edukacji regionalnej i obecności języka etnicznego w szkołach; zastosowanie pedagogii freinetowskiej do edukacji regionalnej. Działalność Kaszubskiej Szkoły na Głodnicy i Podyplomowego Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej Instytutu Pedagogiki Uniw. Gdańskiego. Problematyka regionalna na Białorusi (w ujęciu historycznym) i narodowościowe potrzeby edukacyjne tamtejszych mniejszości narodowych. Zagadnienia obecności języka mniejszości w bilingwalnym nauczaniu w szkole na przykładzie imigrantów w Niemczech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281443 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie radomskim" innowacji pedagogicznych, poradników metodycznych oraz autorskich projektów (scenariusze i konspekty lekcji) nauczycieli radomskich szkół do przedmiotów: wyodrębnione zajęcia edukacyjne, język polski, historia, geografia, biologia, godzina z wychowawcą - do twórczego wykorzystania przez nauczycieli podejmujących wyzwania edukacji regionalnej w gimnazjach i liceach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-i-101 283964 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Integracyjne funkcje szkoły i systemu edukacji w środowiskach lokalnych w kontekście socjologicznym, regionalnym i kulturowym. Perspektywa edukacji globalnej w świecie oraz wizja szkoły XXI wieku. Źródła przemocy w szkole z propozycją zapobiegania im. Dydaktyczne aspekty edukacji regionalnej w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym. Analiza badawcza relacji między uczniem i nauczycielem. Problematyka zatrudnienia absolwentów szkół w kontekście zjawiska bezrobocia i opinie młodzieży o znaczeniu pracy. Wpływ patologii więzi rodzinnych na wychowanie i naukę szkolną dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284409 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Seminarium odbyło się 18-20 czerwca 2007 r. w Zakopanem.
Tyt. także w jęz. niem. Spis treści również ang., niem. Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Materiały w tomie dot.: procesu kształcenia i wychowania oraz jego uczestników; oceniania w szkole jutra, jego efektów i strat szkolnych; dziedzictwa kulturowego w regionie; organizacji i spędzania czasu wolnego, kultury fizycznej w szkole jutra; szkolnictwa wyższego w społeczeństwie wiedzy. M.in.: hipermedialne materiały edukacyjne - nowym wyzwaniem dla pedagogów, szkoła w dobie globalizmu, kultura organizacyjna w szkole edukacji jutra, rola płci w przygotowaniu uczniów edukacji elementarnej dla promocji zdrowia, niepełnosprawność a integracja systemu rodzinnego, czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej, idea olimpizmu w perspektywie edukacji jutra, metody aktywizujące w szkole wyższej, historia polityki edukacyjnej Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309768, 292310 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again