Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(7)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Autor
Doliński Artur
(4)
Gajewska Grażyna (pedagog)
(4)
Szczęsna Anna (pedagogika)
(4)
Bojarczuk Agnieszka
(1)
Braun-Gałkowska Maria (1939- )
(1)
Dudziak Urszula
(1)
Gierlich Regina
(1)
Kałużna Marta
(1)
Konarzewska Anna
(1)
Król Teresa
(1)
Kuszak Kinga (1972-)
(1)
Ostrowska Barbara
(1)
Raczyńska Kamila
(1)
Sadowska Katarzyna (pedagog)
(1)
Sadowski Tomasz (pedagogika)
(1)
Synakiewicz Alina
(1)
Słupska Kamila
(1)
Łobocki Mieczysław (1929-2012)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(8)
1901-2000
(3)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(3)
Odbiorca
Nauczyciele
(10)
Gimnazja
(2)
Pedagodzy
(2)
Wychowawcy klas
(2)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Szkoły średnie
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Godzina wychowawcza
(12)
Metody nauczania
(9)
Wychowawstwo
(6)
Metody wychowawcze
(2)
AIDS
(1)
Asertywność
(1)
Edukacja antydyskryminacyjna
(1)
Edukacja globalna
(1)
Gierlich, Regina
(1)
Gimnazja
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Integracja społeczna
(1)
Klasa szkolna (socjologia)
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Podmiotowość
(1)
Praca zespołowa
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Uczniowie
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wiedza o społeczeństwie (przedmiot szkolny)
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Scenariusz zajęć
(10)
Poradnik
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Program autorski (pedagogika)
(1)
Scenariusz imprezy szkolnej
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(11)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Biblioteka Mentora)
Bibliogr. s. 156-159. Filmogr. s. 160.
Streszczenie: Omówiono rodzaje dyskryminacji i pomysły na ogólne działania antydyskryminacyjne oraz zaprezentowano scenariusze lekcji wychowawczych w klasach VI szkół podstawowych i w gimnazjach poświęconych dyskryminacji. Przedstawiono poszczególne formy dyskryminacji obecne w szkole (ze strony nauczycieli i uczniów) ze scenariuszami zajęć (na różnych poziomach nauczania od klas I-III szkoły podstawowej do szkół ponadgimnazjalnych) uświadamiających istnienie stereotypów: dyskryminację ze względu na płeć w odniesieniu do kobiet i w odniesieniu do mężczyzn, dyskryminację spowodowaną ubóstwem (klasizm), dyskryminację ze względu na wygląd (lukizm), homofobię.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-c-456 306702 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 242-[251].
Streszczenie rosyjskie i angielskie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 82546, 82074, 82073, 82072, 82071, 82691 (6 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wydanie II zmienione, uzupełnione i poprawione. - Zielona Góra : "Gaja", 2003. - 200 stron : ilustracje ; 21 cm.
Wydanie I opublikowane pt.: Warsztat pracy pedagoga. Oznaczono jako 4.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Zmienione wydanie tomu poprzednio wydanego pt. "Warsztat pracy pedagoga" z. 4 przez Stowarzyszenie "Cogito". W części teoretycznej dodano omówienie zagadnienia autonomii (na podstawie badań postaw rodziców wobec wychowanków bursy szkolnej), uwagi do pracy wychowawczej z wykorzystaniem proponowanych scenariuszy i bardzo krótkie wprowadzenia do poszczególnych cykli tematycznych scenariuszy. W scenariuszach nie podano wskazówek dot. metod, form, czasu - pozostawiono wskazania celów, środków oraz tok.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-100/4 285986 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Stanowi całość z: W TĘ SAMĄ stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych / wybór i opracowanie Maria Braun-Gałkowska, Antonina Gutowska. Warszawa, 1994.
Bibliografia przy rozdziałach i na stronach 35-36, 159-[163].
Streszczenie: Dwie części: "Wprowadzenie" dot. teorii wychowania i lekcji wychowawczych i "Spotkania wychowawcze" - projekty 45 spotkań wychow. poświęconych problemom ważnym dla osobistego życia uczniów, jak poznawanie siebie, porozumiewanie się z ludźmi, uczucia, rodzina, sprawy płci, starość i śmierć, wytworność. Każde zagadnienie składa się z dwóch tematów. Autorka pojmuje wychowanie jako przekazywanie systemu ogólnoludzkich wartości moralnych. Do lekcji w kl. 7. i 8. szk. podst. i szk. ponadpodst., do wykorzystania w domach dziecka, internatach, sanatoriach dziecięcych itp. Za integralną część pracy aut. uważa "W TĘ SAMĄ stronę : antologia tekstów [...]", którą oprac. z A. Gutowską.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 268329 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-c-121 PNS 268330 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Szkoła Dziś i Jutro)
Bibliografia na stronie 148.
Streszczenie: Propozycja 27 scenariuszy godzin wychowawczych pogrupowanych wg zagadnień: nasze postawy, relacje, problemy, otoczenie. Każdy scenariusz składa się z teoretycznego wprowadzenia oraz z części praktycznej omawiającej m.in. cele, formy, metody pracy, środki dydaktyczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284024 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-c-191 PNS 284034 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wydanie II zmienione, uzupełnienie, poprawione. - Zielona Góra : "Gaja", 2003. - 228 stron : ilustracje ; 21 cm.
Wyd 1. pt.: Warsztat pracy pedagoga. Oznaczono jako 2.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Zawartość zmieniono w stosunku do wydanego poprzednio przez Stowarzyszenie "Cogito" "Warsztatu pracy pedagoga" z. 2. Uaktualniono wprowadzenie teoretyczne i rozszerzono je o krótkie prace nt.: rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym i startu szkolnego. Propozycje cykli zajęć wychowawczych dot.: komunikacji, więzi, praw i norm, tradycji, twórczego myślenia, samopoznania, zgrania klasy, rodziny i ojczyzny, agresji, przemocy, konfliktów dzieci z dorosłymi. W konspektach zrezygnowano z określania czasu, metod i form pracy - zawierają wskazanie celów, środków, literatury pomocniczej oraz tok zajęć. Poszczególne grupy tematyczne poprzedzono krótkim omówieniem teoretycznym opartym na wynikach badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-100/2 285984 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wydanie 1. pt.: Warsztat pracy pedagoga. Oznaczono jako 3.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Tom poprzednio wydało Stowarzyszenie "Cogito" pt. "Warsztat pracy pedagoga" z. 3. Zawiera propozycje zajęć dla gimnazjum. W teoretycznej części wstępnej dodano pracę o trudnościach wychowawczych w gimnazjum opartą na wynikach badań. W scenariuszach pominięto wskazania metod, form, czasu, pozostawiając cele, środki i tok zajęć.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-100/3 285985 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów ; nr 5)
Streszczenie: W części teoretycznej omówienie: nudy, zainteresowań i form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (badania w l. 1999-2001), funkcji zabaw i barier wykorzystania zabawy w wychowaniu, współpracy rodziców i nauczycieli (badania z l. 1999-2000). W części praktycznej scenariusze zajęć wychowawczych na cały rok (m.in.: Dzień Babci, Dzień Zakochanych, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Taty, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Zmarłych, Boże Narodzenie oraz inne mniej znane okoliczności). Poprzednie zeszyty pt. Warsztat pracy pedagoga.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283805 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Zbiór konspektów, scenariuszy i inscenizacji dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki. Proponowane materiały ukazują szkodliwe działanie nikotyny, alkoholu oraz narkotyków. Poruszają zagadnienia dotyczące przemocy, agresji, sekt, AIDS oraz bezpieczeństwa w szkole i na drodze. Przeznaczone są do zastosowania na różnych poziomach edukacyjnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291519, 291518 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-c-264 PNS 291520 (1 egz.)
Książka
DVD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 313969, 313968 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-289 320280 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Recenzja: Autorka opowiada o stworzonej przez siebie klasie humanistycznej w gimnazjum. Omawia działania zmierzające do integracji klasy, opowiada o klasowym biwaku, przedstawia współpracę z rodzicami, cytuje wypowiedzi uczniów o klasie i kolegach. Zamieszcza scenariusz na Dzień Nauczyciela, scenaiusz słuchowiska radiowego "Mały Książę", pracę przygotowaną przez klasę na regionalny konkurs literacki, napisane przez uczniów listy do gimnazjalistów (parafrazy wiersza T. Różewicza "List do ludożerców").
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291234, 291113 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej