Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(5)
Artykuły
(3)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(7)
Autor
Hessen Sergiusz (1887-1950)
(3)
Hessenowa Maria
(2)
Adamski Franciszek (1930- )
(1)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Błędowska Magdalena
(1)
Folkierska Andrea (1938- )
(1)
Hessen Sergiusz (1887-1950). Dzieła wybrane
(1)
Kupisiewicz Czesław (1924-2015)
(1)
Kupisiewicz Małgorzata
(1)
Magiera Elżbieta
(1)
Maliszewski Krzysztof
(1)
Okoń Wincenty (1914-2011)
(1)
Paluch Michał (pedagog)
(1)
Pluta Andrzej
(1)
Rotkiewicz Halina
(1)
Sztobryn Sławomir (1956- )
(1)
Szwarc Alina
(1)
Witkowski Lech (1951- )
(1)
Wróbel Alina
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(5)
Temat
Hessen, Sergiusz
(15)
Pedagogika
(10)
Wychowanie
(6)
Nawroczyński, Bogdan
(3)
Sośnicki, Kazimierz
(3)
Dualizm (filozofia)
(2)
Grzegorzewska, Maria
(2)
Kształcenie
(2)
Pedagodzy
(2)
Suchodolski, Bogdan
(2)
Szuman, Stefan
(2)
Zarzecki, Lucjan
(2)
Abramowski, Edward
(1)
Arystoteles
(1)
Basedow, Johann Bernhard
(1)
Condillac, Étienne Bonnot de
(1)
Czerwiński, Sławomir
(1)
Dawid, Jan Władysław
(1)
Elias, Norbert
(1)
Estkowski, Ewaryst
(1)
Etyka
(1)
Ferrière, Adolphe
(1)
Górski, Karol
(1)
Hermeneutyka
(1)
Historia wychowania
(1)
Illich, Ivan
(1)
Jakiel, Albin
(1)
Jan Paweł
(1)
Joteyko, Józefa
(1)
Kamiński, Aleksander
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kotarbiński, Tadeusz
(1)
Kunowski, Stefan
(1)
Lech, Konstanty
(1)
Manipulacja (psychologia)
(1)
Marksizm
(1)
Mirski, Józef
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(1)
Mysłakowski, Zygmunt
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki humanistyczne
(1)
Okoń, Wincenty
(1)
Owen, Robert
(1)
PRL
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika personalistyczna
(1)
Personalizm
(1)
Plato
(1)
Pohoska, Hanna
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Program nauczania
(1)
Rowid, Henryk
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Tatarkiewicz, Władysław
(1)
Teoria krytyczna
(1)
Uszyński, Konstanty
(1)
Wallon, Henri
(1)
Znaniecki, Florian
(1)
Łopuszański, Tadeusz Jan
(1)
Temat: czas
1901-2000
(9)
1801-1900
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Gatunek
Praca zbiorowa
(5)
Artykuł problemowy
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Biografia
(1)
Pamiętniki rosyjskie
(1)
Słownik biograficzny
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(6)
Historia
(5)
Filozofia i etyka
(2)
Nauka i badania
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Filozofia Kultury i Edukcja)
Bibliogr. s. 261-268.
Streszczenie: Ukazane jest nowe spojrzenie na twórczość Sergiusza Hessena - pedagoga i filozofa. Omówiono myśl Hessena jako odpowiedź na pytanie o warunki możliwości ukształtowania się poczucia odpowiedzialności za ludzką wspólnotę. Wskazano na swoistą więź człowieka ze światem, ze względu na to, że tworzy się się ona w dialektyce procesu edukacyjnego. Autorka eksponuje związek myśli pedagogicznej Hessena z filozofią dialektyczną.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289177 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 100499 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 100500 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 100498 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284444 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 202-206, bibliografię prac S. Hessena s. 207-223.
Streszczenie: Teksty wygłoszone na konferencji (Uniw. Warszawski), poświęconej filozofii wychowania S.H. Omawiają one najistotniejsze elementy jego myśli pedagogicznej: koncepcję kształcenia ogólnego, pedagogiczny personalizm, miejsce odpowiedzialności w pedagogice, transcendentalny empiryzm, pedagogikę i edukację dorosłych oraz związki etyki i pedagogiki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 274684 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Sylwetki Łódzkich Pedagogów ; t. 1)
Bibliogr. S. Hessena s. 69-82 i bibliogr. przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 306488 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 218-223, zawiera bibliografię prac S. Hessena s. 205-215.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi trzon badań nad doktryną Hessena wyłącznie z zakresu szeroko rozumianej filozofii edukacji. W oparciu o materiał źródłowy przedstawiono rozwój naukowy S.H. do r. 1922, zarys jego systemu filozofii wychowania, twórczość naukową na emigracji praskiej w latach 1922-25, okres warszawski 1936-1939 oraz lata wojny i zmierzch życia 1939-1950. Scharakteryzowano jego filozofię wychowania z podziałem na trzy stadia - anomii, heteronomii (wychowanie) i autonomii (samowychowanie), znajdując ich miejsce we współczesnej pedagogice. Wykazano aktualność pedagogiki S.H. w zakresie strukturalno-systemowego badania rzeczywistości, powiązania jego doktryny ze współczesnym ruchem neokantowskim na zachodzie oraz w zakresie metody dialektycznej, którą się posługiwał.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 268397 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Pisma pomniejsze / Sergiusz Hessen ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1997. - 331, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
(Dzieła wybrane / Sergiusz Hessen ; t. 5)
Bibliogr. prac S. Hessena s. 310-325, bibliogr. s. 162-163.
Streszczenie: Tom zawiera autobiografię Hessena pt. "Moje życie" oraz 7 opublikowanych już poprzednio rozpraw: "Pedagog", "Tołstoj jako pedagog", "Szkoła powszechna" (praca syntetyczna napisana dla "Encyklopedii wychowania", ukazała się w t. 3. w 1936 r. oraz jako osobna odbitka), "O niebezpieczeństwie socjologizmu w pedagogice. Refleksje o książce J. Chałasińskiego ,,Szkoła w społeczeństwie amerykańskim''", "Prawo i moralność", "Cnoty platońskie a cnoty ewangeliczne", "Współczesna demokracja". Tom zamyka bibliografia prac Hessena w układzie chronologicznym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 275030 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 275031 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 323865 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-f-233 312029 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 305499 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Varia / [Uniwersytet Jagielloński] ; 395)
Materiały z konferencji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 maja 1998.
Bibliografia przy referatach.
Spojrzenie na edukację i wychowanie w świetle filozofii personalistycznej. Próba odpowiedzi na pytanie o to, komu wychowanie ma służyć; komu powinno być podporządkowane; na czym polega jego charakter integralny; kiedy nie jest barierą dla realizacji praw osoby ludzkiej, ale służy jej pełnemu rozwojowi. W pracy przedstawiono m.in. koncepcje wychowania integralnego Stefana Kunowskiego, personalizm ponadwyznaniowy Janusza Korczaka, Bogdana Suchodolskiego personalizm laicki, Karola Górskiego wychowanie personalistyczne, personalistyczny wymiar pedagogiki Jana Pawła II oraz Marii Grzegorzewskiej pochylenie nad człowiekiem niepełnosprawnym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282800, 282677 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 282678 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej