Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(15)
only on-site
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(11)
Author
Czapiński Janusz (1951- )
(2)
Palak Zofia (1951- )
(2)
Panek Tomasz (1953- )
(2)
Auleytner Julian (1948- )
(1)
Baranowska Anna
(1)
Beskid Lidia
(1)
Bujnowska Anna (pedagog)
(1)
Cichocki Ryszard
(1)
Czyż Elżbieta
(1)
Derbis Romuald (1952- )
(1)
Domański Henryk (1952- )
(1)
Gromadecka-Sutkiewicz Małgorzata
(1)
Kałuża Dorota
(1)
Kutiak-Zakrzewska Krystyna
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Ramik-Mażewska Irena
(1)
Rumiński Antoni
(1)
Rybczyńska Dorota (1961- )
(1)
Rychard Andrzej (1951- )
(1)
Sadowska Sławomira
(1)
Sajkowska Monika
(1)
Szlendak Tomasz (1974- )
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Umiastowska Danuta (1952- )
(1)
Wilk Teresa
(1)
Zboina Bożena
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(22)
Subject
Jakość życia
(13)
Nastolatki
(3)
Osoby w wieku starszym
(3)
Uczniowie
(3)
Gospodarstwo domowe
(2)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Rodzina
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Absolwenci szkół specjalnych
(1)
Bezrobocie
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Igrzyska olimpijskie
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Start zawodowy
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Studenci
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Sukces
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wartość
(1)
Wskaźniki społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wykształcenie
(1)
Subject: time
1901-2000
(10)
1989-
(10)
1989-2000
(10)
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(2)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(12)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284727 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 289-314.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: W prezentowanej pracy, opartej na badaniach, jakość życia jest traktowana jako kategoria doświadczeniowa i łączy się ją z refleksyjną oceną życia. Część empiryczną pracy stanowią analizy badań przeprowadzonych wśród 820 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do dwóch typów szkół: integracyjnej i specjalnej. Znajdują się tu również wyniki badań przeprowadzonych w grupie rodziców i nauczycieli badanych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jakość życia uczniów w szkole została odniesiona do ocen wyrażanych przez samych uczniów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291195 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-178 291196 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 153-157.
Streszczenie: Pojęcie stylu życia i definicje zachowań zdrowotnych. Zagadnienia promocji zdrowia. Dane obrazujące stan zdrowia Polaków. Trzy modele edukacji zdrowotnej. Założenia metodologiczne, przebieg i wyniki badań własnych autorki przeprowadzonych w celu zdiagnozowania stylu życia młodzieży i określenia zachowań osiemnastolatków z punktu widzenia zdrowia oraz wyborów określonych zachowań. Analizą badawczą objęto higienę żywienia, sport, rekreację, higienę psychiczną, stosowanie używek, rytm życia. Uwzględniono wpływ na zachowania młodzieży takich czynników, jak: miejsce edukacji, płeć, środowiskowa i ekonomiczna pozycja rodziny, własna odpowiedzialność za zdrowie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280417 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-R-a-22 280418 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300373 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 271-277.
Streszczenie: Teoretyczna część pracy wyjaśnia kwestie terminologiczne i pojęciowe związane z jakością życia i ubóstwem, ze wskazaniem zależności między deprywacją potrzeb rodziny a jakością życia młodzieży, postrzeganej w rolach dziecka i ucznia. Po omówieniu koncepcji badań własnych autorka przedstawia ich wyniki, dotyczące charakterystyki społeczno-kulturalnej badanych rodzin oraz jakości życia młodzieży ubogiej, w porównaniu z kategorią uczniów zamożnych. Pracę zamykają aneksy z załączonymi wzorami kwestionariuszy wykorzystanych w badaniach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276534 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-202 276535 PNS (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 83-60283-10-9 (Vizja Press&It)
Bibliogr. s. 405-414.
Streszczenie: Wyniki badań w zakresie: warunków życia gospodarstw domowych, indywidualnej jakości życia, stanu społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, wykluczenia społecznego. W ramach warunków życia badano m.in. wykształcenie i kształcenie dzieci, kulturę i wypoczynek; w ramach indywidualnej jakości życia badano m.in.: ogólny dobrostan psychiczny, stres życiowy i objawy somatyczne, strategie radzenia sobie z trudnościami, wsparcie społeczne, cechy osobowości i styl życia (tu: system wartości; style atrybucji przyczynowej; skłonność do ryzyka; praktyki religijne; zachowania autodestrukcyjne - palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków; sprawców i ofiary łamania prawa; przypadkowe odkrycie pokolenia transformacji; ogólne orientacje życiowe); stosunek do przemian systemowych, ogladanie telewizji. W ramach wykluczenia badano m.in. niepełnosprawność.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291531 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konferencji naukowej, Lublin 11-12 października 2004 r. t. 1.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prace dot. osób z różymi niepełnosprawnościami i rodzajami niedostosowania. Przedstawiono m.in.: opinie nauczycieli nt. edukacji integracyjnej, problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wyrównywanie startu życiowego osób niepełnosprawnych, możliwości wyboru drogi życia przez osoby niepełnosprawne, sposoby komunikowania się z niesłyszącymi studentami w czasie egzaminów, poczucie jakości życia bezrobotnych niepełnosprawnych, terapeutyczne walory rozmowy z ciężko chorym dzieckiem, znaczenie wsparcia społecznego osób nieśmiałych, stygmatyzację chorych psychicznie, problemy osób starszych, środowiskowe uwarunkowania przestepczości nieletnich, znaczenie rodziny w życiu kobiet popełniajacych przestepstwa, jakość życia bezdomnych. Część prac ma charakter teoretyczny, część - badawczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 291193 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-185 PNS 291194 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 280440 P (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konferencji nauk., która odbyła się w dn. 11-12.10.2004 r. w Lublinie t 2.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty ukazują zagadnienia związane z jakością życia z 4 grup tematycznych: uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością, problemy osób z upośledzeniem umysłowym, pedagogika korekcyjna i terapeutyczna, problemy osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Wystąpienia dot. np.: kształcenia integracyjnego (także na poziomie akademickim), kształcenia indywidualnego, jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo niepełnosprawne umysłowo, pedagogicznych możliwości wspierania opieki hospicyjnej i paliatywnej, więzi emocjonalnych w rodzinach dzieci przewlekle chorych, poczucia jakości życia dziewcząt z zaburzeniami odżywiania, sytuacji szkolnej dzieci z dysleksją, osób niesłyszących (w tym osoby z zespołem Ushera), niewidomych. Część to prace teoretyczne, reszta - badawcze i opisy przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-184 291372 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 339)
Na s. tyt. także t. 413 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie.
Bibliogr. s. 125-127.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Badania przeprowadzono dwukrotnie - w 1995 i 1996 r. - wśród uczniów (w wieku 12 i 15 lat) 4 szkół podstawowych, dwóch LO, Technikum i ZS Kolejowej. Dokonano pomiaru masy i wysokości ciała uczniów i przeprowadzono 5 rodzajów prób sprawnościowych. Badania nt. olimpizmu i stylu życia przeprowadzono za pomocą ankiet (opracowanych przez pedagogów niemieckich i przetłumaczonych przez zespół z AWF w Poznaniu). Zadano m.in. pytania wymagające wiedzy nt. nowożytnych igrzysk olimpijskich, pytania o lekcje wf jako źródło wiedzy o igrzyskach olimpijskich, pytania o uprawianie sportu w czasie wolnym. Podsumowano uzyskane wyniki i zestawiono je z wynikami innych badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281405 (1 egz.)
Book
In basket
Jakość życia studentów / pod red. Antoniego Rumińskiego. - Kraków : "Impuls", 2004. - 206 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Kilka uwag o społecznych uwarunkowaniach życia studentów, wymiarze etycznym, aksjologicznym i edukacyjnym. Współczesna edukacja akademicka jest tu przedstawiona jako przestrzeń, w której człowiek jako humanista poszukuje prawdy i sensu istnienia. Przedstawione rozważania empiryczne ujawniają zagrożenia, jakie niesie współczesny świat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-g-72 287459 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 137-141.
Streszczenie: Na podstawie analiz prasowych, wywiadów indywidualnych i grupowych na temat wychowania dzieci przedstawiono raport dotyczący różnic środowiskowych wpływających na sytuację dzieci z rodzin dobrze sytuowanych i z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. Omówiono też style wychowawcze w kontekście procesu dziedziczenia biedy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305048, 286312 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-a-75 PNS 286313 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia nad Jakością Życia)
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Wśród zagadnień badawczych znalazła się oświata. Wyniki tej części badań przedstawia artykuł M. Bankiewicz, K. Knasieckiej-Falbierskiej, R. Wawrzyniak-Beszterdy "Szkoły poznańskie w ocenie mieszkańców miasta". Praca zawiera badania przeprowadzone w 2001 r. wśród mieszkańców Poznania na temat szkół podstawowych, gimnazjów i liceów (bezpieczeństwo w szkołach, relacje nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, warunki pracy szkoły, wymagania stawiane uczniom).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290150 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 138-140.
Streszczenie: Obadaniami przeprowadzonymi w 1997 r. objęto 947 uczniów klas VIII szkół podstawowych Torunia i jego przedmieść. W raporcie ukazano: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, potrzeby spożywania posiłków badanych uczniów, ich poczucie zdrowia i stan opieki lekarskiej; palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków; uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i inne formy spędzania czasu wolnego, wypoczynek w czasie wakacji. Obszerną część publikacji zajmują rozważania definicyjne nt. opieki i edukacji zdrowotnej oraz analiza Torunia jako środowiska życia jego mieszkańców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288717 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278087 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 51-54.
Streszczenie: Pojęcie środowiska wiejskiego. Typologia i cechy środowisk wychowawczych środowiska wiejskiego w Polsce. Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze - podsumowanie stanu wiedzy. Warunki wychowawcze rodzin wiejskich pracowników rolnych - polskich przegląd badań i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-204 280544 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera również: Raport z monitoringu przestrzegania praw wychowanków polskich domów dziecka / oprac. Elżbieta Czyż.
Bibliogr. 185-187.
Streszczenie: Obraz wychowanków domów dziecka w społeczeństwie. Cechy "portretów generowanych" i autoportret wychowanków domów dziecka tworzony na podstawie cech charakteru. Warunki bytowe i atmosfera wychowawcza domów dziecka. Społeczne doświadczenia wychowanków w oparciu o analizę ich pamiętników. Cechy wychowawców i nauczycieli jako interakcyjnych partnerów wychowanków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-d-42 282741 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304233 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliogr. s. 390-420.
Streszczenie: Scharakteryzowano starość jako fazę życia człowieka, konsekwencje starzenia się społeczeństwa, politykę społeczna wobec ludzi starych w Polsce, instytucjonalne i półinstytucjonalne formy pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku w Polsce, determinanty jakości życia osób starszych w domu pomocy społecznej i czynniki oddziałujące na te determinanty. Przedstawiono: sposób standaryzacji domów opieki społecznej, koncepcję organizacji pracy w dps, założenia pracy socjalnej i jej specyfikę w dps.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299296 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 281-286.
Streszczenie: Wyniki badań w zakresie: warunków życia gospodarstw domowych, indywidualnej jakości życia, stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, społeczeństwa informacyjnego, wykluczenia społecznego. W ramach indywidualnej jakości życia badano m.in.: w badaniu finansów osobistych zagadnienie aspiracji edukacyjnych rodziców z różnych grup podatkowych; stres życiowy i objawy psychosomatyczne, strategie radzenia sobie ze stresem życiowym, wsparcie społeczne i zaufanie do ludzi, cechy osobowości i styl życia (tu: system wartości; samoocena i style atrybucji przyczynowej; optymizm; skłonność do ryzyka; praktyki religijne; zachowania autodestrukcyjne - palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków; sprawców i ofiary łamania prawa; ogólny wskaźnik patologizacji); stosunek do przemian systemowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288990 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again