Form of Work
Publikacje naukowe
(24)
Artykuły
(21)
Książki
(10)
Status
available
(8)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(6)
Author
Borowska Teresa
(2)
Kędzierska Bogna
(2)
Płudowska Martyna
(2)
Sękowski Andrzej Edward
(2)
Bańka Augustyn (1950- )
(1)
Bilewicz Małgorzata
(1)
Burian Jadwiga
(1)
Chodkiewicz Jan
(1)
Csikszentmihalyi Mihaly (1934- )
(1)
Derbis Romuald (1952- )
(1)
Domek Beata
(1)
Fidecki Wiesław
(1)
Gamrowska Anna
(1)
Gocłowska Karolina
(1)
Janicka Karolina (psycholog)
(1)
Kawka Jolanta ( -2004)
(1)
Kimszal Marta
(1)
Koper Magdalena
(1)
Kornatka Magdalena
(1)
Kosakowska-Berezecka Natasza
(1)
Kowalczyk Agnieszka (1980- )
(1)
Kowalik Stanisław (1947- )
(1)
Kucharewicz Joanna
(1)
Kulina Dorota
(1)
Lewandowska-Walter Aleksandra
(1)
Massalska Klaudia
(1)
Mikrut Adam (1957- )
(1)
Nadolska Anna
(1)
Nesterak Tomasz
(1)
Olczykowska Katarzyna
(1)
Pasik Maria
(1)
Pisula Ewa (1964- )
(1)
Płatos Mateusz (1988- )
(1)
Rola Jarosław
(1)
Steuden Stanisława (1950- )
(1)
Szałański Jan
(1)
Szeniman-Łysak Anna
(1)
Wojaczek Kinga
(1)
Wontorczyk Antoni (1960- )
(1)
Wołońciej Mariusz
(1)
Woźniak-Rekucka Paulina
(1)
Wyrwich Agnieszka
(1)
Wysokiński Mariusz
(1)
Zajdel Krzysztof (1962- )
(1)
Zalewska Anna (psycholog)
(1)
Zawisny Adam
(1)
Zwiernik Jolanta
(1)
Światkowska Magdalena
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(23)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(22)
English
(2)
Subject
Jakość życia
(30)
Osoby w wieku starszym
(5)
Wsparcie społeczne
(4)
Bezrobocie
(3)
Dobrostan psychiczny
(3)
Poczucie własnej wartości
(3)
Praca
(3)
Wartość
(3)
Antropologia filozoficzna
(2)
Dorośli
(2)
Kobieta
(2)
Materializm (postawa)
(2)
Małżeństwo
(2)
Mężczyzna
(2)
Młodzież niedowidząca
(2)
Młodzież niewidoma
(2)
Pedagogika
(2)
Postawy
(2)
Przeznaczenie
(2)
Rola społeczna
(2)
Satysfakcja (psychologia)
(2)
Sens życia
(2)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(2)
Uniwersytety trzeciego wieku
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacujne
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania longitudinalne
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czas
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorosłość
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Emeryci i renciści
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Lęk
(1)
Macierzyństwo
(1)
Menopauza
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Narkomania
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Niewidomi
(1)
Oceny szkolne
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Osobowość
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Pamięć autobiograficzna
(1)
Perspektywa czasowa (psychologia)
(1)
Piramida potrzeb Maslowa
(1)
Poczucie koherencji
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Psychologia biegu życia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzice z niepełnosprawnością
(1)
Rodzina
(1)
Samoakceptacja
(1)
Samopostrzeganie
(1)
Samorealizacja
(1)
Samotność
(1)
Satysfakcja seksualna
(1)
Skala ocen (szkolnictwo)
(1)
Socjalizacja
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Szczęście
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Uczucia
(1)
Więź małżeńska
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wzmocnienie pozytywne (psychologia)
(1)
Zachowanie
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(22)
Artykuł z pracy zbiorowej
(11)
Artykuł z czasopisma naukowego
(10)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(9)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Psychologia
(23)
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Medycyna i zdrowie
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Nauka i badania
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
33 results Filter
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Powszechność zjawiska bezrobocia i jego związek z poziomem jakości życia skłonił autorów tego zbioru do pogłębionej refleksji teoretycznej i metodologicznej. Przedmiotem analizy tu uwzględnionych prac jest przede wszystkim wielowymiarowość znaczenia aktywności lub jej braku (bezrobocie) dla odczuwania szczęścia i zadowolenia. Ogólne problemy związane z posiadaniem lub nieposiadaniem pracy znalazły odbicie w pierwszym bloku tematycznym. Drugi blok dot. zagadnień pomiaru przeżyć człowieka, a trzeci skupia się na znaczeniu zmiennych demograficznych w przeżywaniu codzienności, z uwzględnieniem głównie płci i wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. D 23 253635 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 249-265.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Monografia dotyczy jakości życia w ujęciu psychologicznym. Zakłada, że każdy człowiek jest najlepszym ekspertem, który najbardziej kompetentnie potrafi ocenić jakość swojego życia, stosując własne kryteria oceny i bezpośrednio określając swój stosunek do życia, jaki wiedzie. Badania przedstawione w monografii są próbą weryfikacji transakcyjnego modelu jakości życia (TMJZ). W modelu tym przyjęto, że jakość życia w ujęciu psychologicznym stanowi system postaw osoby, wyrażający jej stosunek wobec własnego życia jako całości i jego różnych obszarów (np. pracy, zdrowia, rodziny, dzieci). Badania te realizowano w ramach programu pt.: Wewnętrzne czynniki warunkujące przebieg regulacji stymulacji oraz następstwa trwałych zakłóceń jej przebiegu".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. D 23 286520 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Masterminds)
ISBN: 83-85458-31-X ; 83-87021-47-7
Autor posługuje się terminem "uczucie przepływu", rozumianym jako doznanie pojawiające się w okolicznościach nacechowanych wysokimi wymaganiami przy wysokim poziomie umiejętności. Opisuje sytuacje z jednej strony wyzwalające to uczucie (w pracy, w czasie wolnym, w kontaktach z innymi ludźmi), a z drugiej - zajęcia będące źródłem doznania przepływu. Przedstawia wyniki badań z zastosowaniem kwestionariuszy MPD (= metoda próbki doświadczeń) prowadzonych z dorosłymi i z młodzieżą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293947 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B 19 278245 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 49)
Numeracja ser. gł. : no 746.
Bibliogr. s. 123-128.
Streszcz. ang. i ros.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 250458, 250457 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXXV-b-49 250459 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 211-223.
Streszczenie: Zanalizowano: zagadnienie ludzkiego losu z punktu widzenia filoz., socjol., psychiatr.; następstwa (w aspekcie psychol. i psychiatr.) 3 gł. ograniczeń w życiu czł. - genomu (czynnika genetycznego), stresu i mediów tech.; czynniki kreowania własnej egzystencji (w aspekcie filoz., psychol. i psychiatr.) m.in. jakość życia, wolność, poszukiwanie sensu. Przedstawiono koncepcję przebiegu losu ludzkiego i propozycję modelu edukacyjnego "człowieka budującego" (homo construens). Omówiono wyniki badań, z l. 90. w Polsce i w Szwecji, osób w wieku 20-30 lat, w tym: studenci pedag. i ekonomii, ludzie materialnego sukcesu, osoby z chorobą nowotworową, paraplegią, matki dzieci niepełnosprawnych, osoby nałogowo korzystające z gier komput. Badania dot.: wartości i poczucia sensu życia u młodych ludzi z różnymi ograniczeniami losu, przygotowania czł. do pokonywania ograniczeń losu w rodzinie i szk., rodziny i szk. wobec mediów tech., kompetencji rzeczywistych osób po przebytym stresie traumatycznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-326 277331 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283393, 283392 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-174.
Streszczenie: W pracy omówiono literaturę dotyczącą rodzin osób dotkniętych kalectwem wzroku i panującej w nich atmosfery wychowawczej. Oceny sytuacji w tych rodzinach dokonano na podstawie badań własnych prowadzonych w grupie podstawowej tj. w rodzinach inwalidów wzroku i w grupie porównawczej, którą utworzyły dobrane rodziny osób widzących. Uzyskane rezultaty sformułowano jako wnioski podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273999 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-136 PNS 274000 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliografia na stronach 131-132.
Streszczenie w języku polskim.
No cover
No cover
Article
In basket
Self-concept and subjective well-being of visually impaired adolescents / Bogna Kędzierska. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. [Z.] 10 (2006), s. 17-30. - 2006.
Bibliografia na stronach 28-30.
Streszczenie w języku polskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315771 (1 egz.)
No cover
No cover
Article
In basket
Jakość życia kobiet w okresie średniej i późnej dorosłości / Karolina Janicka ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Psychologii. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, Z. 18 (2014), s. 67-84. - 2014.
Bibliografia na stronach 81-84.
Streszczenie angielskie.
No cover
Article
In basket
Tolerancja na dwuznaczność a poziom zadowolenia z życia młodzieży niedowidzącej / Bogna Kędzierska. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, [Z.] 11 (2007), s. 97-109. - 2007.
Bibliografia na stronach 108-109.
Streszczenie angielskie.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again