Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(10)
only on-site
(8)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(8)
Author
Gardian-Miałkowska Renata
(2)
Badura-Madej Wanda (1943- )
(1)
Czubała Anna (1943- )
(1)
Gąsiorek Krystyna (1946- )
(1)
Kijanka Małgorzata
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kozaczyński Waldemar
(1)
Krajewski Krzysztof (1953- )
(1)
Kuźma Józef (1935- )
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Legutko Piotr (1960- )
(1)
Morbitzer Janusz (1957-2022)
(1)
Panek Anna
(1)
Rakowska Alicja (1934- )
(1)
Retkiewicz Henryk
(1)
Rzęsikowski Stanisław (1935- )
(1)
Sowisło Maryla
(1)
Szarota Zofia (1961- )
(1)
Wojnarowska Halina
(1)
Wójcik Zdzisław
(1)
Łagan Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(2)
Subject
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
(3)
Kobieta
(2)
Mężczyzna
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika
(2)
Praca pozalekcyjna
(2)
Prostytucja
(2)
Sponsoring
(2)
Szkolnictwo średnie
(2)
Uczniowie
(2)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Kluby
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Miasta
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Kraków)
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd szkolny
(1)
Starzenie się
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkoła Podstawowa nr 149
(1)
Wsie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(10)
1901-2000
(5)
1989-2000
(5)
2001-
(4)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(10)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(4)
Warszawa
(2)
Katowice (woj. śląskie ; okolice)
(1)
Krzeszowice (woj. małopolskie)
(1)
Nowy Sącz (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Tarnów (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
15 results Filter
No cover
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 344)
Bibliogr. s. 168-[174].
Streszczenie: Praca zawiera analizy badawcze dotyczące warunków organizowania i funkcjonowania zajęć pozalekcyjnych oraz charakterystyki ilościowe i jakościowe uczniów - ich uczestników, w 11 krakowskich szkołach średnich. Autorka określa możliwości optymalizacji tych zajęć we współczesnej szkole i nawiązuje do historycznych uwarunkowań pedagogiki czasu wolnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-i-106 285474 PNS (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-i-112 287974 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 211)
Bibliogr. s. 87-94.
Streszczenie: Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów klas III i IV oraz nauczycieli XI LO w Nowej Hucie i LO w Krzeszowicach. Przedstawiono założoną i rzeczywistą funkcję samorządu uczniowskiego i przyczyny odchyleń funkcji rzeczywistej od założonej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253939 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-d-180 253940 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 313289 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 163-166.
Streszczenie: Publikacja przedstawia definicję, rys historyczny i podział prostytucji. Autorka zwraca uwagę na etiologię i skutki prostytucji oraz omawia zjawisko sponsoringu. Przedstawia teorie rozwoju prostytucji (nurt biologiczno-psychologiczny, nurt społeczno-ekonomiczny, nurt kulturalno-środowiskowy). Celem badań jest określenie czynników determinujących wybór sposobu zdobywania środków pieniężnych przez kobiety przy pomocy sponsora oraz określenie powodów, dla których ci mężczyźni decydują się na sponsorowanie kobiet.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292578 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-f-215 292579 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315187 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-f-23/2 284391 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 127-138.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W pracy przeprowadzono badanie postaw kandydatów na nauczycieli wobec wybranego zawodu biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak: miejsce zamieszkania, wykształcenie rodziców, osiągnięcia w dotychczasowej nauce. Omówiono poznawcze i emocjonalne motywy wyboru pracy nauczycielskiej. Zaprezentowano badania w zakresie predyspozycji do zachowania się wobec zawodu nauczycielskiego (aspekt behawioralny). W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebę zmian w kształceniu nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280752 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-129 280753 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Pojęcie kryzysu i interwencji kryzysowej. Rodzaje sytuacji kryzysowych: przemiany (teorie Caplana, Eriksona, Lazarusa), sytuacyjne, chroniczne. Koncepcje radzenia sobie z kryzysem. Czynniki wywołujące kryzys i przebieg reakcji kryzysowej. Rys historyczny interwencji kryzysowej. Etapy i zapis interwencji. Praca ośrodków interwencji kryzysowej (Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie). Diagnoza i interwencja kryzysowa wobec: rodziny w kryzysie, kryzysów małżeńskich, przemocy w rodzinie, wobec dzieci, wobec ludzi starszych. Przykłady sytuacji związanych ze zdarzeniami traumatycznymi, żałobą i samobójstwami. Stres i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy socjalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 292385 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-62 280954 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Opis form działania Klubu "Ikar" w Krakowie służących integracji społ. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zagrożonych niedostosowaniem społ. Krótko scharakteryzowano grupy dzieci biorące udział w zajęciach Klubu. Przedstawiono zajęcia prowadzone w Klubie z omówieniem przykładowych ćwiczeń. Są to: zajęcia integrujące grupę, ćwiczenia fizyczne metodą ruchu rozwijającego i metodą Rudolfa Labana, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia artystyczne, spotkania rekreacyjno-towarzyskie (np. związane ze świętami). Ukazano korzyści, jakie dzieci wynoszą z uczestnictwa w zajęciach Klubu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279427 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-150 PNS 279428 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 549)
Bibliogr. s. 381-407.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Autorka przedstawiła typy i skale podziału starości jako fazy życia oraz klasyczne teorie starzenia się w ujęciu psychologicznym. Omówiła społeczne role podejmowane przez człowieka starszego oraz zaproponowała nową ich klasyfikację. Ukazała postęp starzenia się populacji w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym oraz jego skutki. Zinterpretowała wskaźniki jakości życia starszej generacji. Podjęła się próby syntetyzacji znanych teorii starzenia się. Zaprezentowała propozycje kulturalno-oświatowe i rekreacyjne dedykowane ludziom starszym. Opisała funkcje założone systemu pomocy społecznej w gerontologicznej perspektywie. Przedstawiła historyczny rys ewolucji form opieki i pomocy na terenie Krakowa, a także działalność wybranych instytucji oraz placówek pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298099 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 358)
Bibliogr. s. 133-146.
Streszczenie: Praca poświęcona badaniom nad stanem edukacji ekologicznej w szkołach ponadpodstawowych. Omawia cele i zadania edukacji ekologicznej w Polsce w obecnej chwili oraz perspektywy jej rozwoju w przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287368, 286529 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Pokłosie konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu X-lecia Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie (17-18 stycznia 2002) na temat "Nauki pedagogiczne - ich rozwój i wkład w przemiany edukacyjne". Znaczną liczbę prezentowanych referatów pogrupowano wg zagadnień: najważniejsze tendencje edukacyjne przełomu XX i XXI w.; badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży; kształcenie, wychowanie, opieka i społeczne wsparcie niepełnosprawnych; kształcenie i kompetencje współczesnego nauczyciela. Spośród nich wymienić można kilka prac dotyczących: wychowania przez sztukę; technologii informatycznych w edukacji (w tym w szkolnictwie specjalnym); podmiotowości w nauczaniu; samotności i depresji dzieci i młodzieży. M.in. Beata Bednarczuk "Dziecko w grupie Montessori" s. 103-110.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286550, 286548 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again