Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(6)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(11)
Author
Bogucka Jadwiga
(2)
Dryżałowska Grażyna
(2)
Kościelska Małgorzata (1944- )
(2)
Rola Beata
(2)
Baraniewicz Danuta
(1)
Bobel Bożena
(1)
Buryn Urszula
(1)
Chrzanowska Katarzyna
(1)
Dubińska Beata
(1)
Dykcik Władysław (1942-2013)
(1)
Guzy Anna
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Krzyżyk Danuta
(1)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (1951-2022)
(1)
Loska Magdalena
(1)
Majewicz Piotr
(1)
Mastalski Janusz (1964- )
(1)
Mikrut Adam (1957- )
(1)
Myślińska Dorota
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Szychowiak Barbara
(1)
Walczak Grażyna (pedagogika)
(1)
Zawadzka Elżbieta (1943- )
(1)
Łagan Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Kształcenie integracyjne
(19)
Dziecko z niepełnosprawnością
(8)
Metody nauczania
(7)
Psychologia dziecka
(3)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(3)
Dziecko głuche
(2)
Integracja społeczna
(2)
Klimat szkoły
(2)
Mowa
(2)
Nauczyciele
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Affolter, Félicie
(1)
Badania biograficzne
(1)
Choroby narządu ruchu
(1)
Dehumanizacja
(1)
Doświadczenia edukacyjne
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością fizyczną
(1)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Gimnazja
(1)
Globalizacja
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Kluby
(1)
Kolegium Nauczycielskie (Gliwice)
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Lipkowski, Otton
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metody badawcze
(1)
Mądrość
(1)
Narracja
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Niedowidzenie
(1)
Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
(1)
Pańczyk, Jan
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoła Podstawowa nr 149
(1)
Szkoły przyszpitalne
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Słuch
(1)
Terapia logopedyczna
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraków (woj. małopolskie)
(2)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Poradnik
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Raport z badań
(2)
Podręcznik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(10)
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Nauka i badania
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Tekst częśc. tł. z ang., niem.
Streszczenie: Zbiór materiałów dot. nauczania i wychowania integracyjnego przeznaczony dla nauczycieli, rodziców, a także studentów pedagogiki. Cz. I ma charakter teoretyczny i przedstawia teksty prezentujące różnorakie przesłanki kryzysu w oświacie i próby wyjścia z niego poprzez tworzenie nowych systemów edukacyjnych. Cz. II to omówienie rozwiązań związanych z wprowadzeniem integracji do szkół w różnych krajach europejskich. Cz. III jest poświęcona problemom szczegółowym, m.in. organizacji warunków nauczania integracyjnego, współpracy nauczycieli i rodziców, a także ocenie postępów dzieci w zróżnicowanej edukacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283083, 279378, 273351, 268492 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 268493* (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wybór artykułów podzielony jest na pięć części wg tematów. W cz. I prace dot. fundamentów filozoficznych i etycznych integracji. Cz. II ukazuje dorobek nauczania i wychowania integracyjnego w USA, we Włoszech , w Holandii i w Polsce. W cz. III i IV przedstawiono doświadczenia polskich placówek przedszkolnych i szkolnych (także opinie dzieci i rodziców). W cz. V podano przykłady lekcji z różnych przedmiotów od kl. I do V. W aneksie m.in. wykaz aktów normatywnych regulujących kształcenie i wychowanie w systemie integracyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279379, 253672 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-123 253673 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Na okł.: Scenariusze zajęć, karty pracy. Karty pracy w kieszonce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-c-259 314889 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 178-[187].
Streszczenie: Rozróżniono definicyjne uszkodzenia słuchu (wg klasyfikacji: medycznej, audiometrycznej, pedagogicznej). W odniesieniu do upośledzeń zwrócono uwagę na rozwój języka i mowy. Scharakteryzowano rozwój języka (poznawczy, emocjonalny i społeczny) w kontekście rozwoju psychospołecznego dziecka niesłyszącego. Opisano rolę języka w edukacji (dojrzałość szkolna, umiejętność czytania i pisania, proces nauczania). Zaakcentowano rolę integracji w edukacji dzieci niepełnosprawnych (m.in. opieka i kształcenie dzieci niesłyszących w Polsce). Uwzględniono model integracyjnego systemu kształcenia dzieci niesłyszących. Poruszono zagadnienie wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzeniem słuchu w domu, przedszkolu i szkole (prawa dziecka niepełnosprawnego w systemie oświaty).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-152 291945 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-[175].
Streszczenie: Całość pracy tworzą trzy części. Cz. I to analiza skutków upośledzenia słuchu, ich wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, a także możliwości, ograniczenia i efekty kształcenia dzieci z tą niesprawnością. Cz. II poświęcona jest problemom integracji edukacyjnej dzieci niesłyszących. Przedstawiono tu ewolucję poglądów na szkolnictwo specjalne i integrację oraz koncepcje kształcenia integracyjnego w wybranych krajach i w Polsce. Cz. III jest prezentacją założeń własnej koncepcji modelu systemowego kształcenia integracyjnego oraz jego eksperymentalnej realizacji. Przedstawione tu badania są próbą weryfikacji i oceny przyjętych założeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274577, 274576 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-276.
Streszczenie: Autorka przedstawia postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, zwraca uwagę na miejsce niepełnosprawnych uczniów w reformie edukacji, na wiedzę i przygotowanie oraz postawę nauczycieli języków obcych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W publikacji omawia kształcenie integracyjne (zalety, warunki, ograniczenia, kształcenie nauczycieli) oraz analizuje specjalne potrzeby edukacyjne i wskazania metodyczne (uczniowie: niedosłyszący, niesłyszący, słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami mowy, zaburzeniami komunikacji, dyslektyczni, z ADHD, przewlekle chorzy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301837, 298296 (2 egz.)
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304858 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-280/1 304446 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podstawowe wiadomości o wadach słuchu, urządzeniach wspomagających słyszenie i o odczytywaniu mowy z ust. Specyficzne problemy językowe uczniów z wadą słuchu. Problemy młodzieży z wadą słuchu w okresie dorastania. Stosunki uczniów z wadą słuchu z rówieśnikami, nauczycielami; rodzice uczniów z wadą słuchu. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z wadami słuchu. Różne metody i formy nauczania w pracy z uczniami z wadą słuchu. Scenariusz zajęć dla nauczycieli klas z uczniami z wadą słuchu, scenariusz pierwszego spotkania z rodzicami, scenariusz godziny wychowawczej. Propozycje zadań dla uczniów z wadą słuchu sprawdzających i kształcących umiejętności językowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289096 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-209 289097 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zasady prowadzenia przez nauczyciela zajęć z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z nieprawidłowego napięcia mięśni; najczęstsze przyczyny niepełnosprawność ruchowej i pomoce ortopedyczne (w ujęciu słownikowym); podstawowe wiadomości nt. mózgowego porażenia dziecięcego; skutki niepełnosprawności ruchowej; warunki, jakie należy stworzyć uczniowi niepełnosprawnemu ruchowo. Przykładowe scenariusze zajęć ze wskazówkami do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo, przykładowe sprawdziany, propozycje sposobów włączania uczniów niepełnosprawnych do zajęć teatralnych, muzycznych, plastycznych, ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne i scenariusze indywidualnych zajęć, ćwiczenia integrujące klasę, współpraca z rodzicami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289098 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-214 289099 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Opis form działania Klubu "Ikar" w Krakowie służących integracji społ. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zagrożonych niedostosowaniem społ. Krótko scharakteryzowano grupy dzieci biorące udział w zajęciach Klubu. Przedstawiono zajęcia prowadzone w Klubie z omówieniem przykładowych ćwiczeń. Są to: zajęcia integrujące grupę, ćwiczenia fizyczne metodą ruchu rozwijającego i metodą Rudolfa Labana, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia artystyczne, spotkania rekreacyjno-towarzyskie (np. związane ze świętami). Ukazano korzyści, jakie dzieci wynoszą z uczestnictwa w zajęciach Klubu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279427 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-150 PNS 279428 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: założenia dot. wspomagania rozwoju, diagnozę umiejętności dziecka (np. z niepełnosprawnością intelektualną i z uszkodzonym wzrokiem) i metody wspomagania jego rozwoju; teoretyczne podstawy metody integracji sensorycznej A. Jean Ayres i propozycje ćwiczeń związanych z codziennymi czynnościami przeznaczonych do wykonywania przez rodziców z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem; metody pracy z dzieckiem głuchoniewidomym, w tym metody komunikowania się; przegląd programów stanowiących podstawę do formułowania indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka; podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Uzupełnienie tego opracowania stanowi "Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem" z 2005 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289090 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-211 289091 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy artykułach.
Artykuły dot. różnych metod w pedagogice specjalnej i kształcenia integracyjnego dzieci z różnymi upośledzeniami. Przedstawiono np.: nauczanie zintegrowane w szkole szpitalnej, metodę F. Affolter w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystanie Metody Dobrego Startu, wykorzystanie bajek relaksacyjno-terapeutycznych, zastosowanie systemu komunikacji alternatywnej Ch. Blissa w nauczaniu dziecka z porażeniem mózgowym, arteterapię dziecka dyslektycznego, muzykoterapię, biblioterapię, zastosowanie lalek w rewalidacji dzieci głuchoniewidomych, wykorzystanie metodyki zuchowej w kształtowaniu autonomii, origami w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-180 284207 PNS (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
(Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach. Integracja, Nauczyciel, Wychowanie ; t. 3)
Bibliografia przy artykułach.
Zbiór artykułów dotyczących pedagoga specjalnego (osobowości, motywów wyboru zawodu, celu i sensu kształcenia), kompetencji prakseologicznych nauczyciela szkoły specjalnej (ocenianie, rola nauczyciela, współpraca z rodzicami), roli pedagoga specjalnego w procesie rozwijania kompetencji komunikacyjnej i terapii zaburzeń mowy dziecka (pedagogika lecznicza M.Montessori, muzyka w terapii logopedycznej) oraz nauczyciele wobec idei integracji szkolnej. Książka zawiera wspomnienia o Janie Pańczyku i Ottonie Lipkowskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-208 294648 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again