Form of Work
Książki
(12)
Artykuły
(3)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(11)
Author
Bogucka Jadwiga
(2)
Dryżałowska Grażyna
(2)
Kościelska Małgorzata (1944- )
(2)
Rola Beata
(2)
Buryn Urszula
(1)
Chrzanowska Katarzyna
(1)
Dubińska Beata
(1)
Klinik Anna
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga
(1)
Loska Magdalena
(1)
Myślińska Dorota
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Sakowicz-Boboryko Agnieszka
(1)
Walczak Grażyna (pedagogika)
(1)
Zawadzka Elżbieta (1943- )
(1)
Łagan Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Subject
Kształcenie integracyjne
(15)
Dziecko z niepełnosprawnością
(7)
Metody nauczania
(4)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Dziecko niesłyszące
(2)
Integracja społeczna
(2)
Mowa
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Choroby narządu ruchu
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością fizyczną
(1)
Edukacja domowa
(1)
Gimnazja
(1)
Kluby
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Niedowidzenie
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoła Podstawowa nr 149
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Słuch
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Polska
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Genre/Form
Poradnik
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
16 results Filter
Authority data
Kształcenie integracyjne - metody (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Tekst częśc. tł. z ang., niem.
Streszczenie: Zbiór materiałów dot. nauczania i wychowania integracyjnego przeznaczony dla nauczycieli, rodziców, a także studentów pedagogiki. Cz. I ma charakter teoretyczny i przedstawia teksty prezentujące różnorakie przesłanki kryzysu w oświacie i próby wyjścia z niego poprzez tworzenie nowych systemów edukacyjnych. Cz. II to omówienie rozwiązań związanych z wprowadzeniem integracji do szkół w różnych krajach europejskich. Cz. III jest poświęcona problemom szczegółowym, m.in. organizacji warunków nauczania integracyjnego, współpracy nauczycieli i rodziców, a także ocenie postępów dzieci w zróżnicowanej edukacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279378, 273351, 268492 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-219 268493PNS (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wybór artykułów podzielony jest na pięć części wg tematów. W cz. I prace dot. fundamentów filozoficznych i etycznych integracji. Cz. II ukazuje dorobek nauczania i wychowania integracyjnego w USA, we Włoszech , w Holandii i w Polsce. W cz. III i IV przedstawiono doświadczenia polskich placówek przedszkolnych i szkolnych (także opinie dzieci i rodziców). W cz. V podano przykłady lekcji z różnych przedmiotów od kl. I do V. W aneksie m.in. wykaz aktów normatywnych regulujących kształcenie i wychowanie w systemie integracyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279379, 253672 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-123 253673 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 109-111.
Streszczenie: Integracyjny system kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w świetle przepisów MEN, podsumowanie stanu wiedzy nt. adaptacji dziecka z wadą słuchu i stosunków interpersonalnych w szkole ogólnodostępnej oraz warunków do nauki, jakich dziecko to potrzebuje. Wyniki badań własnych przeprowadzonych w miejskich i wiejskich szkołach podstawowych woj. białostockiego. Badania dot. uwarunkowań powodzenia w nauce uczniów z wadą słuchu uczęszczających do klas I-VIII szkół ogólnodostępnych. Badaniami objęto, oprócz uczniów z wadą słuchu i ich nauczycieli, także rodziców uczniów, pielęgniarki szk. i specjalistów rewalidacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-171 278172 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Na okł.: Scenariusze zajęć, karty pracy. Karty pracy w kieszonce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-c-259 314889 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 178-[187].
Streszczenie: Rozróżniono definicyjne uszkodzenia słuchu (wg klasyfikacji: medycznej, audiometrycznej, pedagogicznej). W odniesieniu do upośledzeń zwrócono uwagę na rozwój języka i mowy. Scharakteryzowano rozwój języka (poznawczy, emocjonalny i społeczny) w kontekście rozwoju psychospołecznego dziecka niesłyszącego. Opisano rolę języka w edukacji (dojrzałość szkolna, umiejętność czytania i pisania, proces nauczania). Zaakcentowano rolę integracji w edukacji dzieci niepełnosprawnych (m.in. opieka i kształcenie dzieci niesłyszących w Polsce). Uwzględniono model integracyjnego systemu kształcenia dzieci niesłyszących. Poruszono zagadnienie wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzeniem słuchu w domu, przedszkolu i szkole (prawa dziecka niepełnosprawnego w systemie oświaty).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-152 291945 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-[175].
Streszczenie: Całość pracy tworzą trzy części. Cz. I to analiza skutków upośledzenia słuchu, ich wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, a także możliwości, ograniczenia i efekty kształcenia dzieci z tą niesprawnością. Cz. II poświęcona jest problemom integracji edukacyjnej dzieci niesłyszących. Przedstawiono tu ewolucję poglądów na szkolnictwo specjalne i integrację oraz koncepcje kształcenia integracyjnego w wybranych krajach i w Polsce. Cz. III jest prezentacją założeń własnej koncepcji modelu systemowego kształcenia integracyjnego oraz jego eksperymentalnej realizacji. Przedstawione tu badania są próbą weryfikacji i oceny przyjętych założeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274577 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-276.
Streszczenie: Autorka przedstawia postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, zwraca uwagę na miejsce niepełnosprawnych uczniów w reformie edukacji, na wiedzę i przygotowanie oraz postawę nauczycieli języków obcych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W publikacji omawia kształcenie integracyjne (zalety, warunki, ograniczenia, kształcenie nauczycieli) oraz analizuje specjalne potrzeby edukacyjne i wskazania metodyczne (uczniowie: niedosłyszący, niesłyszący, słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami mowy, zaburzeniami komunikacji, dyslektyczni, z ADHD, przewlekle chorzy).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301837 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-224 298296 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 15)
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach.
Streszczenie: W pracy opisano aktywizację osób niepełnosprawnych w wybranych formach nauczania i wychowania (m. in. zaprezentowano analizę czynników warunkujących efektywność nauczania języka angielskiego wśród dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, metodę rytmiki Emila Jagues Dalcroze'a w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, ekologię w pedagogice specjalnej). Przedstawiono terapię niepełnosprawnych w ocenie naukowców i polityków (m. in. terapię rodziców dziecka niepełnosprawnego dotkniętych syndromem burn-out, role taking w terapii i integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych oraz rolę i zadania fizjoterapeuty w edukacji zdrowotnej osób z niepełnosprawnością). Pracę kończą dyskusje teoretyków i praktyków wokół psychologicznego kształcenia pedagogów specjalnych, ich kompetencji i kwalifikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-i-203 305602 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podstawowe wiadomości o wadach słuchu, urządzeniach wspomagających słyszenie i o odczytywaniu mowy z ust. Specyficzne problemy językowe uczniów z wadą słuchu. Problemy młodzieży z wadą słuchu w okresie dorastania. Stosunki uczniów z wadą słuchu z rówieśnikami, nauczycielami; rodzice uczniów z wadą słuchu. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z wadami słuchu. Różne metody i formy nauczania w pracy z uczniami z wadą słuchu. Scenariusz zajęć dla nauczycieli klas z uczniami z wadą słuchu, scenariusz pierwszego spotkania z rodzicami, scenariusz godziny wychowawczej. Propozycje zadań dla uczniów z wadą słuchu sprawdzających i kształcących umiejętności językowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289096 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-209 289097 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zasady prowadzenia przez nauczyciela zajęć z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z nieprawidłowego napięcia mięśni; najczęstsze przyczyny niepełnosprawność ruchowej i pomoce ortopedyczne (w ujęciu słownikowym); podstawowe wiadomości nt. mózgowego porażenia dziecięcego; skutki niepełnosprawności ruchowej; warunki, jakie należy stworzyć uczniowi niepełnosprawnemu ruchowo. Przykładowe scenariusze zajęć ze wskazówkami do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo, przykładowe sprawdziany, propozycje sposobów włączania uczniów niepełnosprawnych do zajęć teatralnych, muzycznych, plastycznych, ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne i scenariusze indywidualnych zajęć, ćwiczenia integrujące klasę, współpraca z rodzicami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289098 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-214 289099 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Opis form działania Klubu "Ikar" w Krakowie służących integracji społ. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zagrożonych niedostosowaniem społ. Krótko scharakteryzowano grupy dzieci biorące udział w zajęciach Klubu. Przedstawiono zajęcia prowadzone w Klubie z omówieniem przykładowych ćwiczeń. Są to: zajęcia integrujące grupę, ćwiczenia fizyczne metodą ruchu rozwijającego i metodą Rudolfa Labana, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia artystyczne, spotkania rekreacyjno-towarzyskie (np. związane ze świętami). Ukazano korzyści, jakie dzieci wynoszą z uczestnictwa w zajęciach Klubu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279427 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-150 PNS 279428 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: założenia dot. wspomagania rozwoju, diagnozę umiejętności dziecka (np. z niepełnosprawnością intelektualną i z uszkodzonym wzrokiem) i metody wspomagania jego rozwoju; teoretyczne podstawy metody integracji sensorycznej A. Jean Ayres i propozycje ćwiczeń związanych z codziennymi czynnościami przeznaczonych do wykonywania przez rodziców z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem; metody pracy z dzieckiem głuchoniewidomym, w tym metody komunikowania się; przegląd programów stanowiących podstawę do formułowania indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka; podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Uzupełnienie tego opracowania stanowi "Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem" z 2005 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289090 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-211 289091 PNS (1 egz.)
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again