Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(6)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Autor
Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława
(2)
Apanel Danuta
(1)
Bąbka Jarosław
(1)
Fairbairn Gavin (1950- )
(1)
Fairbairn Susan (1947- )
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kossewska Joanna (1963- )
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Serafin Teresa
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Zamkowska Anna
(1)
Łagan Danuta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Temat
Kształcenie integracyjne
(12)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(5)
Integracja społeczna
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Nauczyciele
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko trudne
(1)
Kluby
(1)
Menedżerowie
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Oświata
(1)
Postawy
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Szkoła Podstawowa nr 149
(1)
Służba zdrowia
(1)
Temat: czas
1989-2000
(5)
1901-2000
(3)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(4)
13 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7780-804-7
Bibliogr. s. 449-476. Indeks.
Streszcz. ang.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-418 309487 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-154-7
Bibliogr. s. 237-252.
Streszczenie: Teoretyczne problemy miejsca osób niepełnosprawnych w strukturze społecznej i kontekście socjalizacji. Analiza materiału empirycznego z centralno-zachodniej Polski dotyczącego: funkcji i założeń organizacyjnych placówek (przedszkoli i szkół) realizujących edukację integracyjną, rewalidacyjnego aspektu edukacji integracyjnej, problemów psychologiczno - pedagogicznych zachodzących między dziećmi pełno- i niepełnosprawnymi, działań nauczycieli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-176 284190 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283019 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-257 PNS 283020 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 271)
Bibliogr. s. 254-268.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przegląd stanu wiedzy nt. integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych i jej realizowania w Polsce i na świecie oraz nt. postaw i postaw wobec niepełnosprawnych. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w l. 1995-1996 wśród nauczycieli krakowskich szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół specjalnych, studentów WSP w Krakowie (kierunek pedagogika specjalna, kierunki nauczycielskie), studentów medycyny, lekarzy i pielęgniarek, studentów AGH (kierunek zarządzanie i marketing), przedstawicieli kadry kierowniczej. Przedstawiono: zawodowe i indywidualne determinanty postaw wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych, temperamentalne uwarunkowania postaw i osobowościowe korelaty postaw, 10 wniosków dla praktyki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280157 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-a-126 PNS 280158 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 287544 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-152/2 PNS 287545 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografia / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego ; nr 125)
Bibliogr. s. 320-349.
Streszcz. ang. Spis treści także w jęz. ang.
Streszczenie: Scharakteryzowano: szkolnictwo specjalne, edukację integracyjną, edukację włączającą, rozwój dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, modele wsparcia udzielanego uczniowi z niepełnosprawnąścią. omówiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w l. 2006-2007 w szkołach południowo-wschodniej Polski. Populację badawczą stanowili uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczący się w klasach I-III szkół specjalnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkół ogólnodostępnych, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i specjaliści. Celem badań było stwierdzenie, jakie formy wsparcia ucznia wykorzystywane są w poszczególnych formach kształcenia oraz jakie są psychospołeczne i edukacyjne efekty ich stosowania. Zaproponowano wprowadzenie zmian form wsparcia uczniów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-260 296817 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 165-173.
Streszczenie: Podstawowe informacje nt. kształcenia integracyjnego i przegląd badań dot. integracji dzieci z inwalidztwem wzroku w szkole. Założenia i omówienie wyników badań własnych. Podstawową grupę badawczą stanowili uczniowie zewidencjonowani w PZN pobierający naukę w szkołach powszechnych w kl. V-VIII, a grupę kontrolną uczniowie szkół dla niewidomych i słabowidzących. Badania przeprowadzono też wśród nauczycieli badanych. Porównano uczniów uczących się w integracji i w segregacji pod względem: przystosowania społ., percepcji siebie, osiągnięć szkolnych. Sprawdzono pozycję socjometryczną w klasie integracyjnej uczniów z dysfunkcją wzroku. Zanalizowano wypowiedzi nauczycieli nt. funkcjonowania uczniów z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej i specjalnej. Zmieniona wersja pracy habilitacyjnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-172 282187 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. niem.
Streszczenie: Praca przedstawia najbardziej aktualne dylematy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (możliwości integracji, sposoby jej organizowania, zakres pomocy pedagogicznej, kompetencje nauczycieli). Publikacja zawiera omówienie systemu edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Republice Irlandii i RFN.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-246 293696 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302943 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-274 302156 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Opis form działania Klubu "Ikar" w Krakowie służących integracji społ. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zagrożonych niedostosowaniem społ. Krótko scharakteryzowano grupy dzieci biorące udział w zajęciach Klubu. Przedstawiono zajęcia prowadzone w Klubie z omówieniem przykładowych ćwiczeń. Są to: zajęcia integrujące grupę, ćwiczenia fizyczne metodą ruchu rozwijającego i metodą Rudolfa Labana, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia artystyczne, spotkania rekreacyjno-towarzyskie (np. związane ze świętami). Ukazano korzyści, jakie dzieci wynoszą z uczestnictwa w zajęciach Klubu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279427 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-150 PNS 279428 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Tłumaczenie pracy zbiorowej ukazującej problemy związane z integracją dzieci w Wielkiej Brytanii. Rozważono problem integracji w świetle przepisów prawnych i sytuacji ekonomicznej, w kontekście równości społecznej oraz równości szans, z punktu widzenia psychologii, polityki (władzy), jakości życia. Całość rozważań zakorzeniona jest w etyce. Poszczególne kwestie zilustrowano studiami przypadków, zamieszczono też wypowiedź osoby niepełnosprawnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281651 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-120 PNS 281652 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303362 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej