Form of Work
Ksi膮偶ki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
Branch
Wypo偶yczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Gerlach Ryszard
(2)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Gajos Leszek
(1)
Marsza艂ek Halina
(1)
Pawlikowski Ros艂aw
(1)
Perdeus Stanis艂aw
(1)
Piwowarski Rafa艂
(1)
Ratu艣 Bronis艂aw (1935-1997)
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Suchy Stanis艂aw
(1)
Urba艅ski-Kor偶 Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(10)
Subject
Kszta艂cenie ustawiczne
(9)
O艣wiata doros艂ych
(5)
Nauczyciele
(3)
Szkolnictwo zawodowe
(3)
Bezrobocie
(1)
Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego (Toru艅)
(1)
Komunikacja spo艂eczna
(1)
Kszta艂cenie nauczycieli
(1)
Nauczanie doros艂ych
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Postawy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wy偶sze
(1)
Technika
(1)
Warto艣膰
(1)
Subject: time
1989-2000
(5)
1901-2000
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Rzesz贸w (woj. podkarpackie ; okr臋g)
(1)
Toru艅 (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Materia艂y konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Socjologia i spo艂ecze艅stwo
(2)
12 results Filter
Authority data
Kszta艂cenie ustawiczne - od 1989 r (has艂o przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. [131]-135.
Streszczenie: Om贸wiono: formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej pracownik贸w, edukacj臋 w zak艂adzie pracy, kultur臋 organizacyjn膮 i uniwersytety trzeciego wieku, dydaktyk臋 doros艂ych (m.in. zasady kszta艂cenia doros艂ych, formy i metody edukacji doros艂ych), za艂o偶enia kszta艂cenia ustawicznego w Unii Europejskiej, edukacj臋 bezrobotnych w powiatowych urz臋dach pracy, podmioty poradnictwa dla doros艂ych, kszta艂cenie ustawiczne w przepisach polskiego prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301407, 299774, 299691, 299690 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-89 299275 PNS (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 119)
Bibliogr. s. 231-242.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Ksi膮偶ka powsta艂a w efekcie refleksji i poszukiwa艅 badawczych wok贸艂 kszta艂cenia ustawicznego. Opisano w niej role kszta艂ecia permanentnego dla przebiegu i jako艣ci 偶ycia jednostki i spo艂ecze艅stwa w perspektywie lokalnej i globalnej. Zmiany technologiczne, rozw贸j technik masowego przekazu, konkurencja na rynku pracy, przeobra偶enia w sferze pracy maj膮 wp艂yw na pojawienie si臋 w 偶yciu spo艂ecznym "edukacyjnego stylu 偶ycia". Z tym zjawiskiem 艂acz膮 si臋 zagro偶enia zwiazane z nier贸wnym dost臋pem do o艣wiaty, 藕r贸de艂 kulturowych, zr贸偶nicowaniem kompetencji spo艂ecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300547, 298377, 298376, 298375, 298374 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XLII-119 287595 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W zbiorze artyku艂贸w om贸wiono kszta艂cenie prozawodowe i zawodowe z uwzgl臋dnieniem kontekstu integracji europejskiej oraz problematyki nauczycieli edukacji zawodowej, standard贸w kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji kluczowych. Przedstawiono za艂o偶enia reformy kszta艂cenia zawodowego w Polsce oraz zagadnienia dotycz膮ce kszta艂cenia ustawicznego (m. in.: cele, szkolenia i dokszta艂canie pracownik贸w).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286539 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-93 284429 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera materia艂y z og贸lnopol. konf. zorg. przez WSP w Zielonej G贸rze 11-12 marca 1992 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Materia艂y z konf. zorg. przez WSP w Zielonej G贸rze 11-12 marca 1992 r. Ref. sk艂adaj膮 si臋 na ocen臋 systemu kszta艂cenia nauczycieli (g艂贸wnie na poziomie wy偶szym), zmierzaj膮 do wskazania zmian koniecznych z powodu przemian w spo艂ecze艅stwie i nowych oczekiwa艅 wobec nauczycieli (nowy model nauczyciela) oraz ukazania metod kszta艂cenia. Poruszono te偶 zagadnienia szczeg贸艂owe dot. przygotowania zawodowego nauczycieli techniki, matematyki, nauczania pocz膮tkowego po SN, j臋z. polskiego na studiach zaocznych, a tak偶e nauczycieli do pe艂nienia roli wychowawcy klasy; jeden ref. dot. roli WOM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-146 PNS 269253 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty po艣wi臋cone problemom szczeg贸艂owym: g艂贸wnym zadaniom w przekszta艂caniu polskiej o艣wiaty doros艂ych sfomu艂owanym w oparciu o do艣wiadczenia innych kraj贸w, zalecenia UNESCO i V Mi臋dzynarodowej Konferencji w Hamburgu w 1997 r.; analizie ilo艣ciowej o艣wiaty doros艂ych w Polsce (stan na 30 X 1994 r.) na postawie literatury przedmiotu i bada艅 z l. 1990-95 oraz zadaniom wynikaj膮cym z tych bada艅; zastosowaniu metody biograficznej w kszta艂ceniu doros艂ych; wykorzystywanym w przedsi臋biorstwach formom kszta艂cenia doros艂ych; funkcjonowaniu urz臋d贸w pracy w zakresie poradnictwa zawodowego; podstawowym technikom informacyjnym (np. multimedia), wskaz贸wkom w zakresie prezentacji osobistej i automatycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277627 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-51 277628 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Problem贸w Eksploatacji)
Bibliogr. s. 367-373.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Analiza dokumentacji klasyfikacji zawod贸w i specjalno艣ci szkolnictwa zawodowego, opisy zawod贸w "mechanicznych" oraz wybrane plany nauczania w szko艂ach zawodowych - zasadniczych, 艣rednich i wy偶szych. Zestawiono podstawowe umiej臋tno艣ci zawodowe, og贸lnozawodowe tre艣ci kszta艂cenia zawodowego oraz zaproponowano ich struktur臋 modu艂ow膮, a tak偶e jednostki modu艂owe. Przedstawiono koncepcj臋 wielopoziomowego i elastycznego modu艂owego kszta艂cenia mechanik贸w.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279445 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-c-83 PNS 274772 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-243.
Streszcz. fr., ang., niem.
Streszczenie: Ksi膮偶ka stanowi wynik wieloletnich bada艅 i analiz po艣wi臋conych nauczycielowi pozaszkolnej o艣wiaty zawodowej. Ukazano jego rol臋 zawodow膮, specyfik臋 pracy, sylwetk臋 osobow膮, aktualny przebieg pozyskiwania, kszta艂cenia i doskonalenia. Przedstawiono ponadto podstawowe wyznaczniki projektowania jego kszta艂cenia i doskonalenia tak偶e za艂o偶enia organizacyjno-programowe tych proces贸w dla potrzeb integruj膮cej si臋 Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275110 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-94 275111 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Raport opracowany zosta艂 w oparciu o badania zrealizowane z inicjatywy WOM w Rzeszowie, w drugiej po艂owie 1994 r., na reprezentatywnej pr贸bie nauczycieli wszystkich szczebli szkolnictwa. Ich celem by艂o poznanie dotychczasowych form doradztwa i doskonalenia nauczycieli oraz rozeznanie potrzeb istniej膮cych w tej dziedzinie w艣r贸d nauczycieli. Zamieszczone w ko艅cowej cz臋艣ci raportu oczekiwania nauczycieli mog膮 stanowi膰 cenn膮 sugesti臋 modyfikowania pracy WOM.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269038 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-137 PNS 269039 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 39-40.
Streszczenie: Publikacja u艣ci艣la zadania nauczyciela edukacji doros艂ych w dobie transformacji ustrojowej, dostosowane do nowych potrzeb i oczekiwa艅 spo艂ecznych. W cz臋艣ci empirycznej przedmiotem bada艅 s膮 oceny i refleksje nauczycieli szko艂y zaocznej na temat warunk贸w i metod pracy oraz polityki w艂adz szkolnych i o艣wiatowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-109 273575 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W odniesieniu do kompetencji spo艂ecznych doros艂ych przedstawiono takie problemy andragogiczne, jak: podzia艂 kompetencji spo艂ecznych, samowiedza doros艂ych w zakresie komunikacji interpersonalnej, "wychowanie dla dobra" jako nabywanie kompetencji cz艂owieka doros艂ego, etyka prostomy艣lno艣ci jako aksjologiczna oferta andragogiki, teoria Alana B. Knoxa, rola o艣wiaty doros艂ych w kszta艂towaniu kompetencji do aktywnego obywatelstwa, rola umiej臋tno艣ci spo艂ecznych w edukacji doros艂ych, udzia艂 doradztwa grupowego w kszta艂towaniu spo艂ecznych umiej臋tno艣ci bezrobotnych, kompetencje spo艂eczne doros艂ych w 艣wietle teorii p贸l wolno艣ci, kompetencje ludzi starszych w perspektywie ich mo偶liwo艣ci rozwojowych, zadania opieki hospicyjnej i paliatywnej, i in.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292743, 292742 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-130 292744 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again