Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
dostępne
(10)
tylko na miejscu
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(5)
Autor
Gerlach Ryszard
(2)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Gajos Leszek
(1)
Marszałek Halina
(1)
Pawlikowski Rosław
(1)
Perdeus Stanisław
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Ratuś Bronisław (1935-1997)
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Urbański-Korż Ryszard
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(6)
Kraj wydania
Polska
(10)
Temat
Kształcenie ustawiczne
(9)
Oświata dorosłych
(5)
Nauczyciele
(3)
Szkolnictwo zawodowe
(3)
Bezrobocie
(1)
Centrum Kształcenia Ustawicznego (Toruń)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Postawy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technika
(1)
Wartość
(1)
Temat: czas
1989-
(4)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Temat: miejsce
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(2)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. [131]-135.
Streszczenie: Omówiono: formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej pracowników, edukację w zakładzie pracy, kulturę organizacyjną i uniwersytety trzeciego wieku, dydaktykę dorosłych (m.in. zasady kształcenia dorosłych, formy i metody edukacji dorosłych), założenia kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej, edukację bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy, podmioty poradnictwa dla dorosłych, kształcenie ustawiczne w przepisach polskiego prawa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 301407, 299774, 299691, 299690 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-a-89 299275 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 119)
Bibliogr. s. 231-242.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Książka powstała w efekcie refleksji i poszukiwań badawczych wokół kształcenia ustawicznego. Opisano w niej role kształecia permanentnego dla przebiegu i jakości życia jednostki i społeczeństwa w perspektywie lokalnej i globalnej. Zmiany technologiczne, rozwój technik masowego przekazu, konkurencja na rynku pracy, przeobrażenia w sferze pracy mają wpływ na pojawienie się w życiu społecznym "edukacyjnego stylu życia". Z tym zjawiskiem łaczą się zagrożenia zwiazane z nierównym dostępem do oświaty, źródeł kulturowych, zróżnicowaniem kompetencji społecznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300547, 298377, 298376, 298375, 298374, 287595 (6 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: W zbiorze artykułów omówiono kształcenie prozawodowe i zawodowe z uwzględnieniem kontekstu integracji europejskiej oraz problematyki nauczycieli edukacji zawodowej, standardów kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji kluczowych. Przedstawiono założenia reformy kształcenia zawodowego w Polsce oraz zagadnienia dotyczące kształcenia ustawicznego (m. in.: cele, szkolenia i dokształcanie pracowników).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286539, 284429 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Zawiera materiały z ogólnopol. konf. zorg. przez WSP w Zielonej Górze 11-12 marca 1992 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Materiały z konf. zorg. przez WSP w Zielonej Górze 11-12 marca 1992 r. Ref. składają się na ocenę systemu kształcenia nauczycieli (głównie na poziomie wyższym), zmierzają do wskazania zmian koniecznych z powodu przemian w społeczeństwie i nowych oczekiwań wobec nauczycieli (nowy model nauczyciela) oraz ukazania metod kształcenia. Poruszono też zagadnienia szczegółowe dot. przygotowania zawodowego nauczycieli techniki, matematyki, nauczania początkowego po SN, jęz. polskiego na studiach zaocznych, a także nauczycieli do pełnienia roli wychowawcy klasy; jeden ref. dot. roli WOM.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269253 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty poświęcone problemom szczegółowym: głównym zadaniom w przekształcaniu polskiej oświaty dorosłych sfomułowanym w oparciu o doświadczenia innych krajów, zalecenia UNESCO i V Międzynarodowej Konferencji w Hamburgu w 1997 r.; analizie ilościowej oświaty dorosłych w Polsce (stan na 30 X 1994 r.) na postawie literatury przedmiotu i badań z l. 1990-95 oraz zadaniom wynikającym z tych badań; zastosowaniu metody biograficznej w kształceniu dorosłych; wykorzystywanym w przedsiębiorstwach formom kształcenia dorosłych; funkcjonowaniu urzędów pracy w zakresie poradnictwa zawodowego; podstawowym technikom informacyjnym (np. multimedia), wskazówkom w zakresie prezentacji osobistej i automatycznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277627 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-a-51 277628 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zadania zawodowe i kształcenie mechaników / Henryk Bednarczyk ; [Instytut Technologii Eksploatacji]. - Radom : ITE, cop. 1996. - 376 s. : ilustracje (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Problemów Eksploatacji)
Bibliogr. s. 367-373.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Analiza dokumentacji klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego, opisy zawodów "mechanicznych" oraz wybrane plany nauczania w szkołach zawodowych - zasadniczych, średnich i wyższych. Zestawiono podstawowe umiejętności zawodowe, ogólnozawodowe treści kształcenia zawodowego oraz zaproponowano ich strukturę modułową, a także jednostki modułowe. Przedstawiono koncepcję wielopoziomowego i elastycznego modułowego kształcenia mechaników.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279445 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-c-83 PNS 274772 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 237-243.
Streszcz. fr., ang., niem.
Streszczenie: Książka stanowi wynik wieloletnich badań i analiz poświęconych nauczycielowi pozaszkolnej oświaty zawodowej. Ukazano jego rolę zawodową, specyfikę pracy, sylwetkę osobową, aktualny przebieg pozyskiwania, kształcenia i doskonalenia. Przedstawiono ponadto podstawowe wyznaczniki projektowania jego kształcenia i doskonalenia także założenia organizacyjno-programowe tych procesów dla potrzeb integrującej się Europy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 275110 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-94 275111 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Raport opracowany został w oparciu o badania zrealizowane z inicjatywy WOM w Rzeszowie, w drugiej połowie 1994 r., na reprezentatywnej próbie nauczycieli wszystkich szczebli szkolnictwa. Ich celem było poznanie dotychczasowych form doradztwa i doskonalenia nauczycieli oraz rozeznanie potrzeb istniejących w tej dziedzinie wśród nauczycieli. Zamieszczone w końcowej części raportu oczekiwania nauczycieli mogą stanowić cenną sugestię modyfikowania pracy WOM.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269039, 269038 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 39-40.
Streszczenie: Publikacja uściśla zadania nauczyciela edukacji dorosłych w dobie transformacji ustrojowej, dostosowane do nowych potrzeb i oczekiwań społecznych. W części empirycznej przedmiotem badań są oceny i refleksje nauczycieli szkoły zaocznej na temat warunków i metod pracy oraz polityki władz szkolnych i oświatowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 273575 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W odniesieniu do kompetencji społecznych dorosłych przedstawiono takie problemy andragogiczne, jak: podział kompetencji społecznych, samowiedza dorosłych w zakresie komunikacji interpersonalnej, "wychowanie dla dobra" jako nabywanie kompetencji człowieka dorosłego, etyka prostomyślności jako aksjologiczna oferta andragogiki, teoria Alana B. Knoxa, rola oświaty dorosłych w kształtowaniu kompetencji do aktywnego obywatelstwa, rola umiejętności społecznych w edukacji dorosłych, udział doradztwa grupowego w kształtowaniu społecznych umiejętności bezrobotnych, kompetencje społeczne dorosłych w świetle teorii pól wolności, kompetencje ludzi starszych w perspektywie ich możliwości rozwojowych, zadania opieki hospicyjnej i paliatywnej, i in.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292743, 292742 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-130 292744 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej