Form of Work
Publikacje naukowe
(18)
Książki
(17)
Artykuły
(9)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(5)
Author
Opora Robert
(3)
Chmielewska Anna Dominika
(2)
Zamarlik-Mazurek Monika
(2)
Bladowski Bogdan (1928- )
(1)
Breska Radosław
(1)
Cywiński Aleksander
(1)
Fuchs Grzegorz (nauki o obronności)
(1)
Gola Alfred (1927- )
(1)
Heine Marek
(1)
Jadach Katarzyna
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Justyniarska-Chojak Katarzyna
(1)
Korona Katarzyna
(1)
Kozłowski Paweł (psycholog)
(1)
Kubik Władysław (1931- )
(1)
Kwadrans Łukasz
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Michalak Marek (1971- )
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Prucnal-Wójcik Marta
(1)
Rybicka Grażyna
(1)
Stasiak Krzysztof (prawo)
(1)
Stępniak Piotr Andrzej (1954- )
(1)
Szykut Michał
(1)
Węgliński Andrzej (1955- )
(1)
Zieliński Adam (1931- )
(1)
Zinkiewicz Beata
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(18)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(16)
Audience Group
Kuratorzy sądowi
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Kuratela
(26)
Kuratorzy (prawo)
(12)
Pedagogika resocjalizacyjna
(8)
Probacja (prawo)
(5)
Opieka społeczna
(3)
Patologia społeczna
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Kuratorzy rodzinni
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Piecza zastępcza
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rodzina
(2)
Więźniowie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Adopcja
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Duszpasterstwo
(1)
Dzieci
(1)
Hipoterapia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kompetencje międzykulturowe
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mediacja rówieśnicza
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Praca socjalna
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo
(1)
Prawo magdeburskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina wieloproblemowa
(1)
Sieroty
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Szkoły przywięzienne
(1)
Sądownictwo rodzinne
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Wielokulturowość
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychodzenie z bezdomnośc i
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zapobieganie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Środki karne
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Subject: time
2001-
(13)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(17)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(8)
Opracowanie
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma prawniczego
(4)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(15)
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Edukacja i pedagogika
(5)
Psychologia
(2)
Historia
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-0473-X
Bibliogr. s. 127-131. R'es.
Streszczenie: Praca monograficzna powstała w wyniku badań przeprowadzonych podczas pracy autora jako zawodowego kuratora sądowego w Poznaniu w latach 1980-1991 (obok pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Pedagogiki UAM). Przedstawiono: rozwój instytucji kurateli na świecie (na przykładzie Wielkiej Brytanii, Belgii i Francji) i w Polsce (okres międzywojenny i okres po II wojnie światowej); wyniki badań dot. działania kuratorów rodzinnych i dla dorosłych oraz zaproponowano kierunki reformy systemu polskiej kurateli sądowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-195 265074 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich / Adam Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975. - 322, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 303-[316].
Streszcz. fr., ros.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 123412 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 233448 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 371-379.
Streszczenie: Praca jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o efektywność ukształtowanego od lat modelu instytucji kuratorów sądowych. Analizie poddano: dynamikę i strukturę przestępczości nieletnich w Polsce w l. 1954-91, cele i zadania kurateli sądowej dla nieletnich, jej stan prawny, dynamikę kadry, kuratelę jako środek wychowawczy. Badania własne autorki określają: czynniki determinujące poziom efektywności dozorów, skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych i opiekuńczych w świetle losów byłych podopiecznych. Ponadto: propozycja zmian w zakresie kurateli sądowej dla nieletnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-219 271135 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 323510 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-280-5
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 313-322.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318691 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 121-126.
Streszczenie: Publikacja będąca wynikiem badań przeprowadzonych w dwóch etapach w 1985 i 1986 r. Badano osobowościowe zdolności adaptacji społecznej i ich zmianę u chłopców poddanych po raz pierwszy nadzorowi kuratorów rodzinnych i nieletnich z zakładu poprawczego, aby ocenić skuteczność resocjalizacyjną tych instytucji. Stwierdzono, że nieletni dozorowani nie odbiegają od młodzieży nieprzestępczej pod względem analizowanych zdolności społ., a w toku dozoru wykazują poprawę w sferze motywacji społ. i zachowaniu. Wychowankowie zakładu poprawczego (wobec których nadzór kuratora był nieskuteczny) w wyniku pobytu w zakładzie wykazują regresywną tendencję w rozwoju uspołecznienia i nasilenie zaburzeń zachowania. Część badawczą poprzedzono rozdziałami o adaptacji społecznej i wykolejeniu społecznym oraz efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach kurateli sądowej i izolacji zakładowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268079 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-213 PNS 268080 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312959 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 201-[210].
Streszczenie: W części teoretycznej praca przedstawia zagadnienia dotyczące sądownictwa dla nieletnich i instytucji rodzinnej kurateli sądowej (podstawowe terminy, powstanie i historia sądownictwa w Polsce i na świecie, jej funkcje, zadania, zawód kuratora), psychologiczne aspekty postaw sędziego i kuratora sądowego oraz organizacyjne i prawno-społeczne determinanty efektywności rodzinnej kurateli sądowej. W części badawczej autor omawia badania na temat mechanizmów kształtujących postawy wychowawcze sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz kuratorów sądowych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych (charakterystyka badanych osób, czynniki środowiskowe, ocena uzyskanych efektów, satysfakcja zawodowa, czynniki utrudniające pracę resocjalizacyjną).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293315 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-455 293316 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Religijnej)
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W oparciu o badania empiryczne prowadzone w różnych środowiskach wychowawczych, związanych z chrześcijańską orientacją pedagogiczną i wprowadzających jej założenia do praktycznej działalności, przedstawiono cztery zagadnienia dotyczące: ruchu "Wiara i światło" w służbie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo; hipoterapii; form pracy resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej; nadzoru kuratorskiego w środowisku wiejskim wobec nieletnich społecznie niedostosowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-141 286113 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 90)
Numeracja serii głównej: no 1336.
Bibliografia na stronach 146-153.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264348* (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 319229 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wybrane aspekty funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce : konteksty pomocy i wsparcia / Michał Szykut (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W: Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. s. 187-204. - 2020.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 203-204.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
No cover
Article
In basket
Artykuł z czasopisma "Probacja".
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 146-148.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309920 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again