Forma i typ
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(11)
Artykuły
(6)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje informacyjne
(1)
Dostępność
wypożyczone
(9)
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(6)
Autor
Opora Robert
(3)
Bladowski Bogdan (1928- )
(1)
Breska Radosław
(1)
Chmielewska Anna Dominika
(1)
Cywiński Aleksander
(1)
Gola Alfred (1927- )
(1)
Heine Marek (1947- )
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Justyniarska-Chojak Katarzyna
(1)
Korona Katarzyna
(1)
Kozłowski Paweł (psycholog)
(1)
Kubik Władysław (1931- )
(1)
Kwadrans Łukasz
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Michalak Marek (1971- )
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Prucnal-Wójcik Marta
(1)
Rybicka Grażyna
(1)
Stasiak Krzysztof (prawo)
(1)
Stępniak Piotr (1954- )
(1)
Szykut Michał
(1)
Węgliński Andrzej (1955- )
(1)
Zieliński Adam (1931- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(12)
Kraj wydania
Polska
(21)
Język
polski
(12)
Temat
Kuratela
(21)
Kuratorzy (prawo)
(8)
Pedagogika resocjalizacyjna
(7)
Probacja (prawo)
(4)
Adaptacja społeczna
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Piecza zastępcza
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Rodzina
(2)
Więźniowie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Adopcja
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Duszpasterstwo
(1)
Dzieci
(1)
Hipoterapia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mediacja rówieśnicza
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Patologia społeczna
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Praca socjalna
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo magdeburskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina wieloproblemowa
(1)
Sieroty
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Szkoły przywięzienne
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychodzenie z bezdomnośc i
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Środki karne
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Temat: czas
2001-
(9)
1989-2000
(3)
1901-2000
(2)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
Temat: miejsce
Polska
(10)
Gatunek
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Opracowanie
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma prawniczego
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(9)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Edukacja i pedagogika
(5)
Historia
(1)
Psychologia
(1)
22 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Kuratela (hasło przedmiotowe)
zob. też Kuratorzy (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Majątek (hasło przedmiotowe) ; Poczytalność ograniczona (hasło przedmiotowe) ; Prawo cywilne (hasło przedmiotowe) ; Ubezwłasnowolnienie (hasło przedmiotowe)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-232-0473-X
Bibliogr. s. 127-131. R'es.
Streszczenie: Praca monograficzna powstała w wyniku badań przeprowadzonych podczas pracy autora jako zawodowego kuratora sądowego w Poznaniu w latach 1980-1991 (obok pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Pedagogiki UAM). Przedstawiono: rozwój instytucji kurateli na świecie (na przykładzie Wielkiej Brytanii, Belgii i Francji) i w Polsce (okres międzywojenny i okres po II wojnie światowej); wyniki badań dot. działania kuratorów rodzinnych i dla dorosłych oraz zaproponowano kierunki reformy systemu polskiej kurateli sądowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-195 265074 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich / Adam Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975. - 322, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 303-[316].
Streszcz. fr., ros.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 123412, 123411 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 201-[210].
Streszczenie: W części teoretycznej praca przedstawia zagadnienia dotyczące sądownictwa dla nieletnich i instytucji rodzinnej kurateli sądowej (podstawowe terminy, powstanie i historia sądownictwa w Polsce i na świecie, jej funkcje, zadania, zawód kuratora), psychologiczne aspekty postaw sędziego i kuratora sądowego oraz organizacyjne i prawno-społeczne determinanty efektywności rodzinnej kurateli sądowej. W części badawczej autor omawia badania na temat mechanizmów kształtujących postawy wychowawcze sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz kuratorów sądowych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych (charakterystyka badanych osób, czynniki środowiskowe, ocena uzyskanych efektów, satysfakcja zawodowa, czynniki utrudniające pracę resocjalizacyjną).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293315 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-455 293316 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 233448 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 371-379.
Streszczenie: Praca jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o efektywność ukształtowanego od lat modelu instytucji kuratorów sądowych. Analizie poddano: dynamikę i strukturę przestępczości nieletnich w Polsce w l. 1954-91, cele i zadania kurateli sądowej dla nieletnich, jej stan prawny, dynamikę kadry, kuratelę jako środek wychowawczy. Badania własne autorki określają: czynniki determinujące poziom efektywności dozorów, skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych i opiekuńczych w świetle losów byłych podopiecznych. Ponadto: propozycja zmian w zakresie kurateli sądowej dla nieletnich.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-219 271135 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 90)
Numeracja ser. gł. : no 1336.
Bibliogr. s. 146-153.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 264347 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-S-XXXV-b-90 PNS 264348 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-8095-280-5
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 313-322.
Streszczenie w języku angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 318691 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 121-126.
Streszczenie: Publikacja będąca wynikiem badań przeprowadzonych w dwóch etapach w 1985 i 1986 r. Badano osobowościowe zdolności adaptacji społecznej i ich zmianę u chłopców poddanych po raz pierwszy nadzorowi kuratorów rodzinnych i nieletnich z zakładu poprawczego, aby ocenić skuteczność resocjalizacyjną tych instytucji. Stwierdzono, że nieletni dozorowani nie odbiegają od młodzieży nieprzestępczej pod względem analizowanych zdolności społ., a w toku dozoru wykazują poprawę w sferze motywacji społ. i zachowaniu. Wychowankowie zakładu poprawczego (wobec których nadzór kuratora był nieskuteczny) w wyniku pobytu w zakładzie wykazują regresywną tendencję w rozwoju uspołecznienia i nasilenie zaburzeń zachowania. Część badawczą poprzedzono rozdziałami o adaptacji społecznej i wykolejeniu społecznym oraz efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach kurateli sądowej i izolacji zakładowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 268079 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-213 PNS 268080 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 312959 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 309920 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Pedagogiki Religijnej)
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W oparciu o badania empiryczne prowadzone w różnych środowiskach wychowawczych, związanych z chrześcijańską orientacją pedagogiczną i wprowadzających jej założenia do praktycznej działalności, przedstawiono cztery zagadnienia dotyczące: ruchu "Wiara i światło" w służbie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo; hipoterapii; form pracy resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej; nadzoru kuratorskiego w środowisku wiejskim wobec nieletnich społecznie niedostosowanych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-141 286113 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 319229 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 2.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wybrane aspekty funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce : konteksty pomocy i wsparcia / Michał Szykut (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W: Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. s. 187-204. - 2020.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 203-204.
Streszczenie w języku angielskim.
Książka
W koszyku
(Biblioteka RPD)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 150-161.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 319228 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej