Form of Work
Artykuły
(24)
Publikacje naukowe
(20)
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(4)
unavailable
(2)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(1)
Author
Górska Natalia
(2)
Jedynak Tadeusz
(2)
Stasiak Krzysztof
(2)
Wacławowicz Agata
(2)
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
(1)
Burliga Łukasz
(1)
Cywiński Aleksander
(1)
Geisler Olga
(1)
Gozdowska Elżbieta
(1)
Grudziewska Ewa
(1)
Huczuk-Kapluk Sylwia
(1)
Jaros Marcin
(1)
Jedynak Marta (socjolog)
(1)
Kanclerz Bożena
(1)
Korona Katarzyna
(1)
Krupa Aniela
(1)
Kuskowski Mariusz
(1)
Kwadrans Łukasz
(1)
Lewicka Irena (pedagog)
(1)
Liegmann Bożena
(1)
Majchrzak Marcin (prawo)
(1)
Moch-Piątek Sylwia
(1)
Nosal Kazimierz
(1)
Opora Robert
(1)
Ostrihanska Zofia (1926-2017)
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Petrykowska Marta
(1)
Porembska Marta
(1)
Pędziałek-Kunert Elżbieta
(1)
Rybicka Grażyna
(1)
Sitarz Olga
(1)
Skowroński Bartłomiej (1978- )
(1)
Sokołowska Monika (adwokat)
(1)
Stępniak Piotr Andrzej (1954- )
(1)
Szykut Michał
(1)
Year
2020 - 2020
(1)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(21)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(26)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Kuratorzy (prawo)
(20)
Kuratorzy rodzinni
(9)
Pedagogika resocjalizacyjna
(7)
Kuratela
(6)
Prawo karne
(4)
Probacja (prawo)
(4)
Przemoc w rodzinie
(3)
Rodzina
(3)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Opieka społeczna
(2)
Przemoc
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Szkolnictwo
(2)
Sądownictwo rodzinne
(2)
1945-1989
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Badania jakościowe
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Kuratorzy oświaty
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Profilaktyka
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przedszkola
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychoterapia
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjologia miasta
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawcy przemocy
(1)
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zaburzenia osobowości
(1)
Zachowania samobójcze
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Środki karne
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Subject: time
2001-
(21)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
Subject: place
Polska
(28)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(16)
Artykuł z pracy zbiorowej
(13)
Artykuł przeglądowy
(4)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Podręcznik
(2)
Artykuł z czasopisma prawniczego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(23)
Socjologia i społeczeństwo
(18)
Edukacja i pedagogika
(9)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Psychologia
(3)
30 results Filter
Book
In basket
(Metodyki)
ISBN: 978-83-7620-435-2
Bibliogr. s. 669-676, wykaz aktów prawnych s. 677-680.
Dla aplikantów kuratorskich, studentów pedagogiki społecznej i resocjalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302454 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-878-3
Bibliogr. s. 469-[474], akty prawne s. 475-[477].
Streszczenie: Publikacja przedstawia ewolucję zawodu kuratora sądowego i ustawę o kuratorach sądowych. Autorzy omawiają zagadnienie diagnozowania (definicja, etapy i procedura-wywiady), zadania i czynności realizowane przez kuratorów dla dorosłych (m.in. funkcja wychowawczo-zapobiegawcza, przygotowanie skazanych do życia na wolności, pomoc postpenitencjarna) oraz roli kuratora rodzinnego (sądownictwo rodzinne, zadania kuratorów rodzinnych, wywiady środowiskowe, dziecko w środowisku zastępczym, sądowe kontakty rodzice-dziecko, mediacja w sprawach małżeńskich i opiekuńczych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 295623 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-280-5
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 313-322.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 318691 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Wybrane aspekty funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce : konteksty pomocy i wsparcia / Michał Szykut (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W: Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. s. 187-204. - 2020.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 203-204.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 201-[210].
Streszczenie: W części teoretycznej praca przedstawia zagadnienia dotyczące sądownictwa dla nieletnich i instytucji rodzinnej kurateli sądowej (podstawowe terminy, powstanie i historia sądownictwa w Polsce i na świecie, jej funkcje, zadania, zawód kuratora), psychologiczne aspekty postaw sędziego i kuratora sądowego oraz organizacyjne i prawno-społeczne determinanty efektywności rodzinnej kurateli sądowej. W części badawczej autor omawia badania na temat mechanizmów kształtujących postawy wychowawcze sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz kuratorów sądowych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych (charakterystyka badanych osób, czynniki środowiskowe, ocena uzyskanych efektów, satysfakcja zawodowa, czynniki utrudniające pracę resocjalizacyjną).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293315 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-455 293316 PNS (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Artykuł z czasopisma "Praca Socjalna".
Bibliografia na stronach 46-47.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Praca kuratora sądowego z rodziną z problemem przemocy / Kazmierz Nosal, Sylwia Huczuk. W: Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne. s. 135-144. - 2017.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 143-144.
No cover
Article
In basket
Praca socjalna w probacji / Marcin Jaros. W: Praca Socjalna. R. 33, nr 6 (2018), s. 165-179. - 2018.
Artykuł z czasopisma "Praca Socjalna".
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 179.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Artykuł z czasopisma "Niebieska Linia".
Bibliografia na stronie 24.
No cover
Article
In basket
Kurator sądowy pomocą rodzinie dysfunkcyjnej / Aniela Krupa. W: Wychowawca (Kraków). 2017, nr 9, s. 16-17. - 2017.
Artykuł z czasopisma "Wychowawca".
No cover
Article
In basket
Kontrola kuratorium w szkole / Marcin Majchrzak. W: Monitor Dyrektora Szkoły. 2019, nr 9, s. 14-20. - 2019.
(Kontrola w Placówce)
Artykuł z czasopisma "Monitor Dyrektora Szkoły".
Bibliografia na stronie 20.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again