Form of Work
Książki
(29)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(3)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(16)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(17)
Author
Deptuła Maria (pedagog)
(2)
Laurman-Jarząbek Edyta
(2)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(2)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Banaś Stanisław
(1)
Bałandynowicz Andrzej (1952- )
(1)
Biskupski Jacek
(1)
Burzawa Janusz (1960- )
(1)
Chełchowski Wojciech (1965- )
(1)
Chodasz Aleksandra
(1)
Chybalska-Cichoń Barbara
(1)
Drapała Andrzej (1959- )
(1)
Dziewiecki Marek (1954- )
(1)
Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata
(1)
Gołębiowski Andrzej
(1)
Guziński Bogdan
(1)
Ilnicka Renata Małgorzata
(1)
Janiec Janusz
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Karmolińska Ewa
(1)
Kałdon Barbara
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Kmiecik-Jusięga Karolina
(1)
Kobes Paweł
(1)
Komadowska Anna
(1)
Kowal Tadeusz
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kowalewicz Tomasz
(1)
Kowalik Stanisław (1947- )
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kozak Igor
(1)
Kozak Stanisław
(1)
Kołakowski Artur
(1)
Kurlak Irena
(1)
Malorny Iwona
(1)
Minahan Jessica
(1)
Niezgoda Ewa
(1)
Olak Antoni
(1)
Olszewska Barbara
(1)
Pawelczak Jadwiga
(1)
Piasecka Małgorzata (pedagog)
(1)
Pufal-Struzik Irena
(1)
Rappaport Nancy (1959- )
(1)
Schultz Jerome J
(1)
Siuda Tadeusz
(1)
Skrzypczyk Witold
(1)
Szpringer Monika (1966- )
(1)
Szymańska Joanna (psycholog)
(1)
Tyrała Paweł (1940- )
(1)
Wasilewska Eliza
(1)
Wesołowska Anna Maria
(1)
Węgrzecka-Giluń Janina
(1)
Łopuski Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(13)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Młodzież
(28)
Patologia społeczna
(10)
Zapobieganie
(9)
Dziecko
(7)
Uzależnienie (nałóg)
(7)
Rodzina
(6)
Uczniowie
(6)
Alkoholizm dzieci i młodzieży
(5)
Narkomania dzieci i młodzieży
(5)
Niedostosowanie społeczne
(5)
Pedagogika resocjalizacyjna
(5)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(5)
Wychowanie
(4)
Dzieci
(3)
Socjalizacja
(3)
Agresywność
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dopalacze (substancje odurzające)
(2)
Narkomania
(2)
Profilaktyka szkolna
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Awans społeczny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Duszpasterstwo młodzieży
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Leczenie
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja leczenia się
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomani
(1)
Narkotyki
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Organizacje
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Teatroterapia
(1)
Terapia behawioralna
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wychowanie komunikacyjne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wywiad motywujący
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowanie
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1989-2000
(1)
Subject: place
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie)
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Informator
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Publicystyka polska
(1)
Reportaż problemowy
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
37 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-264.
Streszczenie: Praca omawia pojęcie, rodzaje i przyczyny zjawisk patologicznych. Autor przedstawia psychospołeczne uwarunkowania patologii indywidualnych dzieci i młodzieży (anoreksja, bulimia, internetoholizm, lekomania, seksoholizm, pornografia, samookaleczenia, samobójstwa dzieci i młodzieży). Zwraca uwagę na patologię cywilizacji konsumpcyjnej i chorób cywilizacyjnych (zakupoholizm, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, nikotynizm, depresje dziecięce, nerwice dziecięce, nieśmiałość i samotność dzieci i młodzieży, psychopatie). Ostatnie rozdziały dotyczą zagadnień związanych z patologią rodzin (agresja i przemoc rodziców wobec dzieci, przemoc seksualna, zaburzenia emocjonalne, przestępczość nieletnich) i patologią zachowań w grupach społecznych (subkultury, "fala" w wojsku, pseudokibice, sekty religijne).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298319 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-453 292783 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Opracowanie przedstawia zagadnienia dotyczące występowania patologii społecznej wśród młodzieży (problemy bezpieczeństwa młodzieży, zachowania przestępcze i dewiacyjne, żebractwo dzieci, agresja wśród uczniów, środki toksyczne, narkomania, palenie tytoniu, uzależnienie od sekt). W drugiej części pracy autorzy omawiają możliwości przeciwdziałania zjawiskom patologicznym (subkultura hip-hopowa, pomoc psychologiczna online, Trening Zastępowania Agresji, formy opieki stosowane wobec dzieci częściowo lub całkowicie jej pozbawionej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-463 294217 PNS (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Educatio)
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., ukr. Streszcz. pol. przy niektórych pracach.
Streszczenie: W pracy poruszono problematykę badań prowadzonych nad zjawiskiem demoralizacji społecznej i zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej w różnych krajach świata. Na książkę składają się dwa rozdziały: pierwszy zawiera artykuły poświęcone wybranym zagadnieniom problematyki uwarunkowań dewiacji społecznych u dzieci i młodzieży (m. in. uwarunkowania rodzinne i jej wpływ na wychowanie, rodziny alkoholowe, kary cielesne, cechy udanego związku małżeńskiego). W drugim zamieszczono artykuły dotyczące wybranych strategii profilaktyki i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie (m. in. pomoc społeczna dziecka w krajach anglojęzycznych, patologia w środowisku szkolnym, rola pedagoga w wychowaniu młodych).

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B 32 303112 (1 egz.)
Book
In basket
(Diagnostyka...)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór prac ukazujących zagadnienia teoretyczne, wyniki badań, propozycje działań szkoły, ale także ośrodków pozaszkolnych, na rzecz diagnozy i profilaktyki społecznej. M.in.: o zastosowaniu podejścia systemowego do diagnozowania kandydatów na rodziców zastępczych, o diagnozowaniu i wspomaganiu rozwoju dzieci nieśmiałych, o wsparciu społecznym, o szkolnych programach profilaktyki, o działaniach pedagoga wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, o różnych technikach psychoterapii, wyniki badań porównawczych dot. picia alkoholu przez młodzież (kraje europejskie wraz z Polską).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-213 288853 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Scharakteryzowano: zaburzenia procesu socjalizacji, zachowania aspołeczne dzieci i młodzieży województwa poznańskiego, patologię społeczną dzieci i młodzieży w świetle danych policji z l.1993-94, zatrzymania nieletnich mieszkańców Poznania w izbie wytrzeźwień, i in. Oceniono narażenia na zakażenia wirusem HIV młodzieży (wiek 18-25 lat) województwa poznańskiego w świetle badań ankietowych z 1994 r. Omówiono "Skalę Zaburzeń Socjalizacji" do badania uczniów poszczególnych klas, procedury postępowania profilaktycznego podejmowane na terenie szkoły, możliwości współpracy rodziny i szkoły, strategie radzenia sobie z zaburzeniami socjalizacji dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290698 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Próba określenia teoretycznych i praktycznych uwarunkowań bezpieczeństwa szkoły. Opisanie edukacji dla bezpieczeństwa w systemie oświaty. Wyjaśnienie przesłanek występowania zjawisk patologicznych w szkołach oraz czynników warunkujących bezpieczeńswo środowiska szkolnego. Nawiązanie do programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Prezentacja wybranych aktów prawnych związanych z edukacją dla bezpieczeństwa. Wymienienie założeń programowych na poszczególnych etapach edukacyjnych. Przedstawienie rad i wskazówek postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Określenie zasad współpracy szkoły z instytucjami, organizacjami społecznymi i stawarzyszeniami oraz sposobów poprawy bezpieczeństawa w szkołach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293887 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-R-a-48 293345 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Diagnostyka, Profilaktyka, Socjoterapia... ; 2)
Bibliogr., streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono m.in.: koncepcję diagnozy pedagogicznej w poglądach różnych autorów, diagnozowanie środowiska rodzinnego ucznia w celu wspomagania rodzin przez szkołę, propozycję narzędzia do badania postawy młodzieży wobec eksperymentów z narkotykami, diagnozowanie sytuacji społecznej dzieci nieśmiałych w grupie rówieśniczej, przegląd badań nad rodziną z problemem alkoholowym, podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, osiąganie tożsamości w świetle teorii E. Eriksona, szkolne programy profilaktyczne, przegląd badań nad motywacją do uczenia się, metodę lubelską przygotowania do małżeństwa, subkultury młodzieżowe, zmiany zachowania w wyniku socjoterapii, wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej w Nakle, portret psychologiczny socjoterapeutów pracujących z dziećmi alkoholików.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 290620 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-250 PNS 290621 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. czes. Streszcz. ang.
Streszczenie: Publikacja zawiera analizę aktualnych zagrożeń związanych ze sferą życia seksualnego takich jak pedofilia i nietolerancja wobec mniejszości seksualnych a także przemocy w rodzinie i zapobiegania przestępstwom drogowym. Autorzy zaproponowali nowatorskie propozycje oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w tym zakresie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 3I-M-h-567/1 05421 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-597 309344 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-283.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Treść książki stanowią rozważania wokół zaangażowania Kościoła w profilaktykę demoralizacji młodzieży. Analizę i opis przejawów demoralizacji dorastającej młodzieży autor poprzedził określeniem przesłanek, którymi kieruje się Kościół w działalności profilaktycznej. Są to przesłanki biblijno-teologiczne, społeczno-religijne i duszpasterskie. W opracowaniu znalazło wyjaśnienie pojęcie demoralizacji, określono psychospołeczny kontekst demoralizacji. Opisano dokladniej zjawisko wagarów, używanie substancji psychoaktywnych, czyny karalne i zachowania autoagresywne. Ukazano znaczenie duszpasterstwa indywidualnego oraz duszpasterstwa rodzin i młodzieży w przeciwdziałaniu demoralizacji młodzieży, a także w procesie socjalizacji małoletnich. W podsumowaniu sprecyzowano postulaty dotyczące działalności profilaktycznej duszpasterstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298703 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B 18 308918 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65833, 65832 (2 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3504)
Bibliogr., netogr. s. 191-200.
Streszcz. ang.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315286 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-603 315574 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści ang. Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Publikacja prezentuje opracowania dotyczące: zagrożeń jednostki we współczesnym świecie (przyczyny niedostosowania, pseudosamorealizacja, rytuały inicjacyjne, profilaktyka, teologia resocjalizacji, starość), wpływu rodziny na zachowania patologiczne (postawy matek, przestępczość nieletnich, pedofile, readaptacja byłych więźniów, religia a readaptacja), instytucjonalnej pomocy profilaktycznej i resocjalizacyjnej (zakład poprawczy, placówki resocjalizacyjne, schroniska dla nieletnich, charakterystyka skutecznego wychowawcy, szkoła dla rodziców i wychowawców zapobiegająca problemom w rodzinach wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, program "Barki", wychowanie seksualne, pomoc postpenitencjarna), pracy kuratora, Domów Terapeutycznych, uzależnień oraz Centrum Edukacyjnego "Radosna Nowina 2000".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-509 298506 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313954, 313953 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again