Form of Work
Książki
(21)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Druki ulotne
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(14)
Author
Naprawa Renata
(3)
Tanajewska Alicja
(3)
Bidziński Karol
(2)
Babiarz Mirosław (pedagogika)
(1)
Bolach Bartosz
(1)
Bolach Eugeniusz (1940- )
(1)
Bujnowska Anna
(1)
Bąbka Jarosław
(1)
Fitzgerald Michael (1958- )
(1)
Gamulczak Franciszek (1914-2003 )
(1)
Gearheart Bill R. (1928- )
(1)
Gearheart Carol Jean (1937- )
(1)
Giermakowska Alicja (1954- )
(1)
Harpur John (1958- )
(1)
Hulek Aleksander (1916-1993)
(1)
Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława
(1)
Kaiser Izabella
(1)
Karpińska-Szaj Katarzyna (1964- )
(1)
Karwowski Maciej (1979- )
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Korzeniewska Ewa
(1)
Kowalczyk Grażyna
(1)
Krzystanek Katarzyna
(1)
Kurek Maria
(1)
Kurtek Paweł
(1)
Kyriazopoulou Mary
(1)
Lawlor Maria (1959- )
(1)
Marcinkowska Barbara
(1)
Marsh George E
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Pawlak Agnieszka (1971- )
(1)
Pawlus Marta
(1)
Pouch Monika
(1)
Serafin Teresa
(1)
Sikora Beata Izabella
(1)
Surowiecka Marcelina
(1)
Synowiec-Rzemykowska Anna
(1)
Szalewska Katarzyna
(1)
Szczęsna Dorota
(1)
Sztreker Aleksandra
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Weber Harald
(1)
Witkowska Bogumiła
(1)
Wlazło Marcin
(1)
Ziber Emilia
(1)
Zięcina-Banek Maria (1930-1992)
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Nauczyciele
(3)
Szkoły specjalne
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Subject
Młodzież z niepełnosprawnością
(14)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(14)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(8)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(7)
Dziecko z niepełnosprawnością
(6)
Nauczanie
(5)
Kształcenie integracyjne
(4)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
(2)
Multimedia
(2)
Młodzież
(2)
Młodzież z niepełnosprawnością ruchową
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Zastosowania komputerów w edukacji
(2)
Asertywność
(1)
Dobre praktyki
(1)
Dorosłość
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Integracja społeczna
(1)
Język polski
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Lato
(1)
Matematyka
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie indywidualne
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczanie specjalne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Pory roku
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Program nauczania
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Socjalizacja
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Strategie uczenia się
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoły zawodowe specjalne
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(3)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Podręczniki akademickie
(1)
Polska
(1)
Powiat białogardzki (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Poradnik
(4)
Artykuł problemowy
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Program nauczania
(2)
Biografia
(1)
Karty pracy ucznia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Programy nauczania dla szkół zawodowych specjalnych
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Językoznawstwo
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
36 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
Materiały z konf., 22-23 kwietnia 2009 r., Ameliówka k. Kielc.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Artykuły dotyczą różnych aspektów rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi niepełnosprawnościami lub uzdolnieniami w rodzinie, w szkole, w różnych instytucjach wspomagających. Omówiono np.: specjalne potrzeby edukacyjne oraz prawa uczniów i studentów z dysleksją w Europie, problemy w realizacji zadań rozwojowych wieku dorastania u dzieci zdolnych, aktywność zabawową dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, organizację edukacji dzieci głuchoniewidomych, możliwości i ograniczenia edukacji zawodowej głuchych, elastyczne formy zatrudnienia młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, wzmacnianie odporności psychicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, usamodzielnienie osób z zespołem Aspergera, wolontariat hospicyjny, sposoby motywowania dzieci do nauki wg J. Brophy, kynoterapię (dogoterapię) osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-237 304903 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Rozważania o ...)
Streszczenie: Rozważania na temat osób z głębszą niepełnosprawnością i pracy nad wspomaganiem u nich asertywności. Publikacja omawia m.in. asertywne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na gruncie religijnym, asertywność w edukacji (obrona swoich praw, wyrażanie uczuć pozytywnych, wyrażanie uczuć negatywnych, przyjmowanie uczuć i opinii innych osób, wyrażanie osobistych opinii i przekonań, zabieranie głosu na szerszym forum, stanowienie swoich praw, asertywna reakcja na własne poczucie krzywdy i winy). Książka zawiera program na temat kształtowania asertywnych postaw i zachowań osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przykłady zachowań osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-200 296961 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Dla studentów pedagogiki specjalnej.
Streszczenie: Niniejsza publikacja przedstawia różne spojrzenia na niektóre problemy związane z ważnymi aspektami rozwoju osób z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności (zmiany postaw wobec niepełnosprawnych, edukacja integracyjna a segregacja, funkcjonowanie matek i ojców dzieci niepełnosprawnych, przygotowanie studentów do pracy z dziećmi zdolnymi i utalentowanymi, nauczanie dzieci lekko upośledzonych umysłowo, edukacja seksualna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, funkcjonowanie społeczno-emocjonalne osób z uszkodzonym słuchem, z uszkodzonym wzrokiem, lęk i depresja a jakość funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych). Praca zawiera również zagadnienia dotyczące edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Rosji i na Ukrainie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 301361 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-227 299001 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 205-210, wykaz aktów prawnych s. 211-212.
Streszczenie: Na treść pracy składają się charakterystki znaczących pedagogów tych lat wraz z oceną ich dorobku oraz wybrane prace autora z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej. Autor wyróżnił wśród nich prace dot. problematyki dydaktycznej, wychowawczej, psychologicznej i leczniczej. Traktują one m.in. o głównych determinantach rozwoju rehabilitacji, sytuacji życiowej, nauce i pracy osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z pełnosprawnymi. Znalazła się tu także analiza różnorodnych zmian politycznych i społecznych ostatniego okresu, które wyznaczają nowe zadania dla szkoły w zakresie kształcenia niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-C-k-146 271690 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. niem.
Streszczenie: Praca przedstawia najbardziej aktualne dylematy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (możliwości integracji, sposoby jej organizowania, zakres pomocy pedagogicznej, kompetencje nauczycieli). Publikacja zawiera omówienie systemu edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Republice Irlandii i RFN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-246 293696 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253105 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 197.
Streszczenie: Zadania specjalnej trzyletniej szkoły przysposobienia do pracy (powołanej od 1 września 2004 r. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi); wskazówki metodyczne do pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym; opisy metod pracy i scenariusze zajęć (np. z wykorzystaniem metody M. Montessori, P. Dennisona i Klanzy) w szkole przysposobienia do pracy. Funkcjonowanie szkół przysposobienia do pracy w świetle przepisów prawnych. Podstawy prawne działania zasadniczych szkół zawodowych dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym. Przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów zawodowych szkół specjalnych (np. metodą projektów).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289088 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-216 289089 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again