Form of Work
Książki
(18)
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(16)
Publikacje fachowe
(3)
Druki ulotne
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(13)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(10)
Author
Kościółek Maria
(3)
Giryński Andrzej
(2)
Kowalczyk Grażyna
(2)
Kurtek Paweł
(2)
Baraniewicz Danuta
(1)
Bartuś Ewa
(1)
Barłóg Krystyna
(1)
Chimicz Dorota
(1)
Cynowska Katarzyna
(1)
Dyduch Ewa (1958- )
(1)
Fusińska-Korpik Agnieszka
(1)
Gacek Michał (1982- )
(1)
Gajdzica Zenon (1970- )
(1)
Grzybek Paweł
(1)
Głodkowska Joanna
(1)
Kalicka-Karpowicz Zuzanna
(1)
Kimszal Marta
(1)
Kocór Maria
(1)
Komender Jadwiga
(1)
Kołodziej Dariusz
(1)
Leśniak Joanna Maria
(1)
Mach Aleksandra (pedagog)
(1)
Majewicz Piotr
(1)
Mazur-Szabała Beata
(1)
Miller Lynda
(1)
Otrębski Wojciech (1962- )
(1)
Ozga Anna
(1)
Pieńkowska Elżbieta
(1)
Pilecka Władysława (1948- )
(1)
Rayska Aleksandra
(1)
Rola Jarosław
(1)
Sidor Bożena
(1)
Sochocka Kinga
(1)
Stelter Żaneta
(1)
Twardowska-Staszek Estera
(1)
Van Laere Karolina (1978- )
(1)
Wolska Danuta
(1)
Łętocha Monika
(1)
Żywanowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(19)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(26)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Gimnazja
(1)
Ortopedagodzy
(1)
Wychowawcy
(1)
Subject
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(34)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(9)
Rodzina
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(4)
Adaptacja społeczna
(3)
Psychoedukacja
(3)
Rozwój osobowości
(3)
Samopoznanie
(3)
Agresywność
(2)
Asertywność
(2)
Choroby psychiczne
(2)
Młodzież z niepełnosprawnością ruchową
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niepełnosprawność intelektualna
(2)
Radzenie sobie ze stresem
(2)
Socjalizacja
(2)
Stres
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Wychowanie
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Choreoterapia
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Decyzje
(1)
Diagnoza
(1)
Dorosłość
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Jakość życia
(1)
Kompetencje emocjonalne
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Leczenie
(1)
Lęk
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mechanizmy obronne (psychologia)
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Nastolatki
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
(1)
Niepowodzenie
(1)
Obraz siebie
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Optymizm
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Patologia społeczna
(1)
Poczucie koherencji
(1)
Pokwitanie
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychoterapia
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Samopostrzeganie
(1)
Samowychowanie
(1)
Seksualność
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkolnictwo zawodowe specjalne
(1)
Szkoły ogólnodostępne
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowanie
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Raport z badań
(8)
Artykuł problemowy
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Opracowanie
(2)
Poradnik
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Psychologia
(18)
Socjologia i społeczeństwo
(11)
Edukacja i pedagogika
(8)
Medycyna i zdrowie
(2)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 254339, 254338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-57 254340 PNS (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji)
Bibliogr. s. 185-197.
Streszczenie: W początkowych rozdziałach przedstawiono w ogólnym zarysie problematykę wartości oraz niektóre przejawy rozwoju społeczno-moralnego osób lekko upośledzonych umysłowo. W części badawczej zanalizowano u osób odbiegających od normy preferencje i uwarunkowania wyborów, nastawienie egocentryczne i prospołeczne, zachowanie agresywne, funkcjonowanie w rolach społecznych oraz status w grupie rówieśniczej. Ukazano także możliwości kształtowania powszechnie akceptowanej hierarchii wartości w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-102 274778 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Zastosowania Psychologii)
Bibliogr. s. 145-[160].
Streszczenie: Publikacja przedstawia podstawowe problemy związane z ograniczoną sprawnością intelektualną młodzieży niepełnosprawnej. Autorka porównuje proces dorastania osób upośledzonych umysłowo i ich zdrowych rówieśników (charakterystyka okresu adolescencji, problemy dorastania, potrzeby społeczne i emocjonalne, samoocena). W pracy omawia wpływ środowiska społecznego (społeczeństwo, rodzina, szkoła) na młodzież z ograniczoną sprawnością intelektualną oraz kształtowanie się jej tożsamości i seksualności, a także problemy jakich doświadcza (agresja, autoagresja, depresja). Książka zawiera propozycje zasad postępowania wobec młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-211 298212 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 233-253.
Streszczenie: W publikacji autorka omawia zagadnienia teoretyczne dotyczące agresji (definicja, teorie, rodzaje, uwarunkowania) oraz upośledzenia umysłowego (terminologia, kryteria i klasyfikacje, wielowymiarowość, zachowania agresywne). W swoich badaniach zwraca uwagę na pełne poznanie mechanizmów pojawiania się zachowań agresywnych wśród uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym i związków tego typu zachowań z ich sytuacją osobistą, rodzinną i szkolną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-196 296701 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314836 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozważania o ...)
Streszczenie: Rozważania na temat osób z głębszą niepełnosprawnością i pracy nad wspomaganiem u nich asertywności. Publikacja omawia m.in. asertywne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na gruncie religijnym, asertywność w edukacji (obrona swoich praw, wyrażanie uczuć pozytywnych, wyrażanie uczuć negatywnych, przyjmowanie uczuć i opinii innych osób, wyrażanie osobistych opinii i przekonań, zabieranie głosu na szerszym forum, stanowienie swoich praw, asertywna reakcja na własne poczucie krzywdy i winy). Książka zawiera program na temat kształtowania asertywnych postaw i zachowań osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przykłady zachowań osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-200 296961 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 821)
ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tytułu serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 219-[234].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 323200, 318873 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozważania o ...)
Streszczenie: Zbiór informacji na temat zachowań agresywnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rozumienie agresji, reakcje środowiska szkolnego i jego wpływ na zachowania agresywne, zachowania agresywne a środowisko rodzinne, agresja dorosłych a dziecko niepełnosprawne) oraz zapobieganie im. Publikacja zawiera opis przypadków osób z niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-199 296957 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 105)
Bibliogr. 247-261.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Praca omawia wpływ dziecka z niepełnosprawnością umysłową na rozwój rodzeństwa, na strukturę i funkcjonowanie rodziny. Przedmiotem badań są relacje między rodzeństwem pełnosprawnym i niepełnosprawnym, między poziomem psychospołecznych trudności pełnosprawnej młodzieży, a tym jaki ma ona obraz swego rodzeństwa i jaką wobec niego przyjmuje postawę. Poziom trudności określany jest wg czterech sfer funkcjonowania: osobowościowej, rodzinnej, społecznej i zajęciowej. W badaniach zastosowano i omówiono trzy metody psychometryczne: T.Witkowskiego - Skala RUU do badania nasilenia trudności psychospołecznych, D.Beckmanna i H.Richtera - Giessen Test (GT) do badania obrazu siebie i obrazu innych, T.Witkowskiego - Skalę WOUU do określania postaw wobec osób z upośledzeniem umysłowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290583 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-171 290584 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318236 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 798)
ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tytułu serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne są pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318233, 318151 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again