Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(7)
Artykuły
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(9)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(7)
Author
Majewicz Piotr
(2)
Brzeziński Włodzimierz (1929-2004)
(1)
Felhorska Felicja (1895-1970)
(1)
Gamulczak Franciszek (1914-2003)
(1)
Gorczycka Ewa (1941- )
(1)
Jędruch Edward
(1)
Koivistoinen Eino (1907-1987)
(1)
Koper Magdalena (kultura fizyczna)
(1)
Kott Tadeusz
(1)
Kowalczyk Grażyna
(1)
Królak Aleksandra
(1)
Kwarta Przemysław
(1)
Lewandowska Cecylia (1902-1989)
(1)
Mikrut Adam (1957- )
(1)
Minczakiewicz Elżbieta Maria
(1)
Moraczewska Barbara
(1)
Olszewski Sławomir
(1)
Rorat Marzena
(1)
Struck-Peregończyk Monika
(1)
Szczupał Bernadeta
(1)
Urbańska Bronisława (1907-1992)
(1)
Wojtaszek Zofia
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Żywanowska Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(6)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
14-17 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Instruktorzy sportowi osób niepełnosprawnych
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele tańca
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Studenci
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Urzędnicy
(1)
Demographic Group
Literatura fińska
(1)
Subject
Młodzież z niepełnosprawnością ruchową
(19)
Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
(7)
Agresywność
(4)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Jakość życia
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Pedagogika terapeutyczna
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(2)
Samopoznanie
(2)
Afazja
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Aplikacja internetowa
(1)
Choreoterapia
(1)
Chłopcy
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością fizyczną
(1)
Godność ludzka
(1)
Interfejs użytkownika
(1)
Kalectwo
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Młodzież
(1)
Narząd ruchu
(1)
Nauczanie
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Osoby z niepełnosprawnością ruchową
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Programy edukacyjne (informatyka)
(1)
Przemoc
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rytmika
(1)
Samoakceptacja
(1)
Sens życia
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoły przyszpitalne
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypadki
(1)
Zachowanie
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kujawy
(1)
Ziemia dobrzyńska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Artykuł problemowy
(4)
Opracowanie
(3)
Biografia
(1)
Podręcznik
(1)
Powieść
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(3)
Historia
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Nauka i badania
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 185047 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 322053 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 345)
Bibliogr. s. 167-179.
Streszczenie: Przegląd dotychczasowych koncepcji i badań dot. zachowania się osób niepełnosprawnych ruchowo, roli obrazu samego siebie. Omówienie założeń i wyników badań własnych przeprowadzonych w l. 1996-1998 wśród 90 osób w wieku 16-18 lat z dysfunkcjami narządu ruchu o różnej etiologii w ośrodkach w Zakopanem, Busku Zdroju, Mikołowie oraz wśród młodzieży pełnosprawnej w Krakowie i Gorlicach. Scharakteryzowano: obraz samego siebie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i pełnosprawnej, cechy zachowania badanej młodzieży w stosunku do siebie, innych oraz zadań, wpływ obrazu samego siebie na zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w wybranych aspektach (np. asertywność). Postulaty dla rehabilitacji i wychowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286553 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-136 285453 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozważania o ...)
Streszczenie: Zbiór informacji na temat zachowań agresywnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rozumienie agresji, reakcje środowiska szkolnego i jego wpływ na zachowania agresywne, zachowania agresywne a środowisko rodzinne, agresja dorosłych a dziecko niepełnosprawne) oraz zapobieganie im. Publikacja zawiera opis przypadków osób z niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-199 296957 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 233-253.
Streszczenie: W publikacji autorka omawia zagadnienia teoretyczne dotyczące agresji (definicja, teorie, rodzaje, uwarunkowania) oraz upośledzenia umysłowego (terminologia, kryteria i klasyfikacje, wielowymiarowość, zachowania agresywne). W swoich badaniach zwraca uwagę na pełne poznanie mechanizmów pojawiania się zachowań agresywnych wśród uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym i związków tego typu zachowań z ich sytuacją osobistą, rodzinną i szkolną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-196 296701 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55565, 55522 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309352 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 287-320.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: W teoretycznej części publikacji określono między innymi miejsce wartości w naukach pedagogicznych, socjologicznych, filozoficznych oraz psychologicznych. Określono typologię i etiologię niepełnosprawności ruchowej uwzględniając uwarunkowania wymienionych powyżej nauk. Omówiono perspektywy funkcjonowania młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. W metodologicznej części zawarto opis badań własnych, które dotyczyły przede wszystkim: preferowanych przez młodzież wartości, celi życiowych oraz funkcjonawania w rodzinach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291048 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 300)
Na stronie tytułowej także t. 374, oznaczający nr kolejny serii "Rozprawy i Studia", do nru 74 wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.
Bibliografia na stronach 113-120.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-237/3 285912 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 188076 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Bibliografia na stronach 273-303.
Streszczenie: Tematem rozważań zawartych w niniejszej pracy jest ukazanie sposobu w jaki jednostka z niepełnosprawnością intelektualną postrzega własną przestrzeń życiową. Zawarto rozważania dotyczące sposobu rozumienia pojęć: przestrzeń życiowa i percepcja przestrzeni życiowej. Ukazano zachowania agresywne w aspekcie percepcji wybranych wymiarów przestrzeni życiowej jednostki oraz zagadnienia metodyczne prowadzonych badań. Ostatni fragment pracy poświęcony został syntezie wyników badań oraz wiążącej się z nimi prezentacji postulatów pedagogicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288875 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-160 PNS 288876 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach. 205-210, wykaz aktów prawnych na stronach 211-212.
Na treść pracy składają się charakterystki znaczących pedagogów tych lat wraz z oceną ich dorobku oraz wybrane prace autora z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej. Autor wyróżnił wśród nich prace dot. problematyki dydaktycznej, wychowawczej, psychologicznej i leczniczej. Traktują one m.in. o głównych determinantach rozwoju rehabilitacji, sytuacji życiowej, nauce i pracy osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z pełnosprawnymi. Znalazła się tu także analiza różnorodnych zmian politycznych i społecznych ostatniego okresu, które wyznaczają nowe zadania dla szkoły w zakresie kształcenia niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271690 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 416)
Bibliografia na stronach 261-271.
Streszczenie: Praca o charakterze teoretyczno - badawczym. Autor wyjaśnia terminologię, przedstawia problem genezy agresji oraz prezentuje przegląd dotychczasowych badań dotyczących jej przejawów i uwarunkowań u osób z niepełnosprawnością intelektualną. W kolejnych rozdziałach zawarł opis badań oraz ich podsumowanie w formie wielu wniosków, które skonfrontował z wynikami innych badań, dotyczących najczęściej młodzieży z tzw. populacji ogólnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-167 289616 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again