Forma i typ
Książki
(13)
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Autor
Majewicz Piotr
(2)
Brzeziński Włodzimierz (1929-2004)
(1)
Felhorska Felicja (1895-1970)
(1)
Gamulczak Franciszek (1914-2003 )
(1)
Gorczycka Ewa (1941- )
(1)
Jędruch Edward
(1)
Koper Magdalena (kultura fizyczna)
(1)
Kowalczyk Grażyna
(1)
Królak Aleksandra
(1)
Kwarta Przemysław
(1)
Mikrut Adam (1957- )
(1)
Minczakiewicz Elżbieta Maria
(1)
Moraczewska Barbara
(1)
Olszewski Sławomir
(1)
Rorat Marzena
(1)
Struck-Peregończyk Monika
(1)
Szczupał Bernadeta
(1)
Urbańska Bronisława (1907-1992)
(1)
Wojtaszek Zofia
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Żywanowska Agnieszka
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(19)
Język
polski
(6)
angielski
(1)
Odbiorca
Instruktorzy sportowi osób niepełnosprawnych
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele tańca
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Temat
Młodzież z niepełnosprawnością ruchową
(18)
Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
(7)
Agresywność
(4)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Pedagogika specjalna
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Jakość życia
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(2)
Samopoznanie
(2)
Afazja
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Aplikacja internetowa
(1)
Choreoterapia
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością fizyczną
(1)
Godność ludzka
(1)
Interfejs użytkownika
(1)
Kalectwo
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Młodzież
(1)
Narząd ruchu
(1)
Nauczanie
(1)
Osoby z niepełnosprawnością ruchową
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika terapeutyczna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Programy edukacyjne (informatyka)
(1)
Przemoc
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rytmika
(1)
Samoakceptacja
(1)
Sens życia
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Temat: czas
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Kujawy
(1)
Ziemia dobrzyńska
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Artykuł problemowy
(4)
Opracowanie
(2)
Biografia
(1)
Podręcznik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Edukacja i pedagogika
(6)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
27 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Młodzież z niepełnosprawnością ruchową (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Młodzież z niepełnosprawnością fizyczną (hasło przedmiotowe) ; Osoby z niepełnosprawnością ruchową (hasło przedmiotowe)
zob. też Pedagogika terapeutyczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Młodzież niepełnosprawna ruchowo
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 185047 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 205-210, wykaz aktów prawnych s. 211-212.
Streszczenie: Na treść pracy składają się charakterystki znaczących pedagogów tych lat wraz z oceną ich dorobku oraz wybrane prace autora z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej. Autor wyróżnił wśród nich prace dot. problematyki dydaktycznej, wychowawczej, psychologicznej i leczniczej. Traktują one m.in. o głównych determinantach rozwoju rehabilitacji, sytuacji życiowej, nauce i pracy osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z pełnosprawnymi. Znalazła się tu także analiza różnorodnych zmian politycznych i społecznych ostatniego okresu, które wyznaczają nowe zadania dla szkoły w zakresie kształcenia niepełnosprawnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-k-146 271690 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 322053 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 55565, 55522 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 233-253.
Streszczenie: W publikacji autorka omawia zagadnienia teoretyczne dotyczące agresji (definicja, teorie, rodzaje, uwarunkowania) oraz upośledzenia umysłowego (terminologia, kryteria i klasyfikacje, wielowymiarowość, zachowania agresywne). W swoich badaniach zwraca uwagę na pełne poznanie mechanizmów pojawiania się zachowań agresywnych wśród uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym i związków tego typu zachowań z ich sytuacją osobistą, rodzinną i szkolną.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-196 296701 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rozważania o ...)
Streszczenie: Zbiór informacji na temat zachowań agresywnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rozumienie agresji, reakcje środowiska szkolnego i jego wpływ na zachowania agresywne, zachowania agresywne a środowisko rodzinne, agresja dorosłych a dziecko niepełnosprawne) oraz zapobieganie im. Publikacja zawiera opis przypadków osób z niepełnosprawnością.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-199 296957 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 309352 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 345)
Bibliogr. s. 167-179.
Streszczenie: Przegląd dotychczasowych koncepcji i badań dot. zachowania się osób niepełnosprawnych ruchowo, roli obrazu samego siebie. Omówienie założeń i wyników badań własnych przeprowadzonych w l. 1996-1998 wśród 90 osób w wieku 16-18 lat z dysfunkcjami narządu ruchu o różnej etiologii w ośrodkach w Zakopanem, Busku Zdroju, Mikołowie oraz wśród młodzieży pełnosprawnej w Krakowie i Gorlicach. Scharakteryzowano: obraz samego siebie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i pełnosprawnej, cechy zachowania badanej młodzieży w stosunku do siebie, innych oraz zadań, wpływ obrazu samego siebie na zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w wybranych aspektach (np. asertywność). Postulaty dla rehabilitacji i wychowania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286553 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-136 285453 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 287-320.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: W teoretycznej części publikacji określono między innymi miejsce wartości w naukach pedagogicznych, socjologicznych, filozoficznych oraz psychologicznych. Określono typologię i etiologię niepełnosprawności ruchowej uwzględniając uwarunkowania wymienionych powyżej nauk. Omówiono perspektywy funkcjonowania młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. W metodologicznej części zawarto opis badań własnych, które dotyczyły przede wszystkim: preferowanych przez młodzież wartości, celi życiowych oraz funkcjonawania w rodzinach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291048 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 300)
Na stronie tytułowej także t. 374, oznaczający nr kolejny serii "Rozprawy i Studia", do nru 74 wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.
Bibliografia na stronach 113-120.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-237/3 285912 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej