Form of Work
Książki
(17)
Status
available
(14)
only on-site
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(3)
Author
Czykwin Elżbieta
(2)
Misiejuk Dorota
(2)
Falęcki Tomasz (1940- )
(1)
Gębik Władysław (1900-1986)
(1)
Głowacka-Grajper Małgorzata (1976- )
(1)
Iwanicki Mieczysław
(1)
Jasiński Zenon (1945- )
(1)
Kossak-Główczewski Kazimierz (1946- )
(1)
Koziełło-Poklewski Bohdan Jerzy (1934-2002)
(1)
Lachowicz Bogumiła
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Mauersberg Stanisław (1924-2012)
(1)
Noszczyński Eustachy
(1)
Rabczuk Wiktor (1931-2020)
(1)
Radzik Tadeusz (1953-2009)
(1)
Suchowiak Jan
(1)
Urlińska Maria Marta (1955- )
(1)
Walasek Stefania (1947- )
(1)
Wrzesiński Wojciech (1934-2013)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(1)
1930 - 1939
(1)
1920 - 1929
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(1)
Subject
Mniejszości narodowe
(17)
Edukacja międzykulturowa
(4)
Adaptacja kulturowa
(2)
Dwujęzyczność
(2)
Nauczanie języków obcych
(2)
Polityka oświatowa
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo podstawowe
(2)
Uczniowie
(2)
Cyganie
(1)
Edukacja antydyskryminacyjna
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Kaszubi
(1)
Katolicka Szkoła Polska (Nowa Kaletka)
(1)
Litwini za granicą
(1)
Migracje
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Obozy koncentracyjne
(1)
Polacy za granicą
(1)
Uchodźcy
(1)
Ukraińcy za granicą
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1901-2000
(10)
1989-
(4)
1918-1939
(2)
1801-1900
(1)
1918-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie ; okolice)
(2)
Polska
(2)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Górny Śląsk
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Nowa Kaletka (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Pomorze Gdańskie
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Językoznawstwo
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
17 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 80169 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 103)
Numeracja ser. gł.: no 1573.
Streszczenie: Art. dot.: rządowego szkolnictwa elementarnego dla dzieci żydowskich na ziemiach polskich w XIX w., "Jutrzenki - Tygodnika dla Izraelitów Polskich", koncepcji oświaty dla mniejszości narodowych i wyznaniowych w polskim Sejmie w l. 1919-1922, sytuacji prawnej szkolnictwa niemieckiego w Polsce w l. 1918-1939, szkół żydowskich w II RP, młodzieży polskiej w szkołach Śląska Austriackiego w l. 1784-1876, Polskiego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego "Auszra" w Rydze w l. 1880-1926, szkoły polskiej i nauczania jęz. polskiego w Łanach na Śląsku w l. 1921-1922.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275689 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305019, 305018 (2 egz.)
Book
In basket
Spis podręczników do użytku szk. powsz. z niem. jęz. nauczania w Polsce 1901-1930. Bibliogr. s. 423-[436].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 158961 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Kulturowe i Edukacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Bibliogr. s. 48-49, 85.
Streszczenie: Publikacja, stanowiąca pokłosie interdyscyplinarnej konferencji naukowej, prezentuje teoretyczną refleksję nad problematyką nabywania i rozwoju tożsamości pogranicza (Polacy żyjący w mniejszościach i diasporach na wschód i na południe od naszych granic), jak i empiryczną ilustrację relacji Polaków wobec innych nacji będących mniejszością w naszym kraju. Fragment końcowy jest zwiastunem badań prowadzonych w ramach polsko-łotewskiego eksperymentu edukacyjnego. M.in.: B. Weigl - Dwa programy modyfikacji stereotypów i uprzedzeń etnicznych u dzieci; Cz. Łapicz - Edukacyjne problemy dwu- i wielojęzyczności (na przykładzie diaspory polskiej na Łotwie); L. Witkowski - Ambiwalencje tożsamości z pogranicza kulturowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273179 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 74073 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Słowo wstępne ang., kasz.
Streszczenie: Działania szkół wyższych (kaszubologia jako specjalizacja filologiczna, lektorat języka kaszubskiego) i organizacji oświatowych w zakresie edukacji regionalnej na Kaszubach oraz nawiązanie do sytuacji dwujęzyczności w niderlandzkiej Fryzji jako wzorca. Prezentacja doświadczeń kaszubskich w zakresie edukacji regionalnej i obecności języka etnicznego w szkołach; zastosowanie pedagogii freinetowskiej do edukacji regionalnej. Działalność Kaszubskiej Szkoły na Głodnicy i Podyplomowego Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej Instytutu Pedagogiki Uniw. Gdańskiego. Problematyka regionalna na Białorusi (w ujęciu historycznym) i narodowościowe potrzeby edukacyjne tamtejszych mniejszości narodowych. Zagadnienia obecności języka mniejszości w bilingwalnym nauczaniu w szkole na przykładzie imigrantów w Niemczech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281443 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 237081, 237080 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 87526 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.s. 177-187.
Streszczenie: W pierwszej części pracy przedstawiono stanowisko organizacji międzynarodowych dotyczące edukacji imigrantów i przemiany polityki UE w tej kwestii oraz politykę edukacyjną wobec imigrantów Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji. W części drugiej ukazano standardy edukacyjne i działania Unii wobec mniejszości oraz działania Francji i Hiszpanii wobec języków i szkolnictwa mniejszosci etnicznych w tych krajach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286669 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 168981, 168980 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313109 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 302-312.
Streszczenie: Problematyka współczesnej instytucjonalizacji przekazu kulturowego w odniesieniu do grup etnicznych będących mniejszościami narodowymi: etniczność w systemie oświatowym, język jako wskaźnik odrębności ; włączanie Romów w polski system oświatowy, "kto się uczy kaszubskiego?" (tradycje lokalne a nowoczesność szkolna) ; zachowanie kultury ukraińskiej w Polsce ; grupa etniczna a grupa narodowa ; elity narodowe ; państwo wobec różnic etnicznych ; "kultura" jako istota zróżnicowania globalizującego się świata, kultura etniczna, świadomość etniczna a integracja grupowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-363 297097 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 079215 KZ (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera mater. z miedzynarodowej konferencji w Kamieniu Śląskim, 11-12 maja 2000 r.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. tł. z różnych jęz. Streszcz ang. przy ref.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia edukacji wielokulturowej, kształcenia mniejszości narodowych, szkolnictwa etnicznego w różnych krajach Europy (Dania, Niemcy, Słowacja, Czechy, Węgry, Łotwa, Austria, Ukraina) i wobec standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej. Szkoły dla Kaszubów, Ślązaków, Białrusinów, Serbów. Praca pedagogiczna w środowiskach Romów. Rola nauczycieli w szkołach etnicznych. Problemy dydaktyczne związane z kształceniem mniejszości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283453 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299719 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-[189].
Streszczenie: Książka ukazuje zagadnienia języków mniejszości etnicznych zamieszkujących północno-wschodnią Polskę. Omawia świadomość językową i jej zróżnicowanie oraz świadomość języka jako elementu tożsamości osobowej i kulturowej także w świetle koncepcji Ericka Eriksona. Przytacza wypowiedzi uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii nauczania języka mniejszości. Prezentuje teorie rozwoju języka. W drugiej części przedstawia założenia teoretyczne i metodyczną realizację programu edukacyjnego "NOVA", który został stworzony w Kanadzie do nauki ojczystego języka ukraińskiego jako drugiego. Program ten bazujący na wiedzy psychologicznej i łączący zagadnienia tożsamości osobowej z jej świadomościowym i językowym aspektem może być wykorzystany do nauki innych języków mniejszościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 276849 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-317 PNS 276850 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again