Form of Work
Książki
(28)
Publikacje fachowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(23)
only on-site
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(5)
Author
Lepa Adam (1939-2022)
(3)
Babiuch Małgorzata
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Fleming Edward (1900-1975)
(1)
Foremski Artur
(1)
Gajda Janusz (1933- )
(1)
Grelowska Wanda
(1)
Grzechnik Krystyna
(1)
Jedliński Ryszard
(1)
Kamińska Krystyna (pedagog)
(1)
Kania Paweł
(1)
Karbowniczek Jolanta (1964- )
(1)
Kida Jan (1931- )
(1)
Komorowski Tadeusz (1937-2020)
(1)
Konieczka-Śliwińska Danuta
(1)
Krążyński Zenon
(1)
Lulek Barbara
(1)
Matyaszczyk Dorota
(1)
Mendel Maria (1960- )
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Nosal Czesław Sławomir (1942- )
(1)
Obara Marian (1928-2021)
(1)
Olczak Małgorzata
(1)
Pankowska Krystyna (1953- )
(1)
Popek Stanisław (1936- )
(1)
Reczek-Zymróz Łucja
(1)
Sacher Wiesława Aleksandra
(1)
Samek Jan (1930-2007)
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Szot Zbigniew
(1)
Szwedzki Marek
(1)
Szymczak Wioletta
(1)
Turewicz Wojciech
(1)
Ławrowska Romualda
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele plastyki
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Subject
Wychowanie
(8)
Nauczanie
(7)
Sztuka
(7)
Nauczanie początkowe
(4)
Wychowanie estetyczne
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Kościół katolicki
(3)
Literatura
(3)
Metody nauczania
(3)
Rodzice
(3)
Myślenie twórcze
(2)
Telewizja
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Demokracja
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Gimnastyka artystyczna
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Jan Paweł II
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Medycyna
(1)
Miłosierdzie
(1)
Miłosierdzie Boże
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Muzyka
(1)
Nauczanie papieskie
(1)
Nauczyciele
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Program telewizyjny
(1)
Rejduch-Samkowa, Izabella
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sport
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Teatr
(1)
Teologia katolicka
(1)
Trening twórczości
(1)
Twórczość
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie katolickie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wykształcenie
(1)
Zastosowanie i wykorzystanie
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Materiały konferencyjne
(4)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Poradnik
(1)
Program nauczania
(1)
Widowiska telewizyjne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Religia i duchowość
(4)
Literaturoznawstwo
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Kultura fizyczna i sport
(1)
28 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 282-291.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 166279, 166278, 166277, 166275, 166274, 166273, 166272, 166271 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159518 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7308-783-4 ; 978-83-7308-783-5
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W prezentowanej książce autorzy zwracają uwagę na znaczenie, jakie ma dla wychowania młodego człowieka połączenie sztuki z sacrum. Przedstawili różne aspekty powyższej triady pojęciowej (sacrum, sztuka, wychowanie), odnosząc swoje poglądy do poszczególnych dziedzin sztuki oraz do różnych stanowisk teoretycznych, np. omówili wychowawcze wartości sztuki sakralnej, rozumienie pojęć aksjologicznych przez dzieci w sytuacji koncertowej edukacji muzycznej, wartości sacrum a problemy ekspresji muzyczno-ruchowej, program dydaktyczno-wychowawczy w "Pieśniach nabożnych" Franciszka Karpińskiego, język poezji Jana Twardowskiego, twórczość sakralną Lucjana Laprusa, edukację muzyczną jako dyskurs.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291768, 291767 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 213300, 213299, 213298, 213297 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka IPS / Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej)
Bibliogr. s. 64-70.
Dla pracowników oświaty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 260557 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 158540 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Ukazano aspekty zagadnień: procesu kształcenia i kierunków jego modernizacji, nowoczesnych sposobów stymulowania rozwoju dziecka, stylu rozwojowego w uprawianiu zawodu nauczyciela. Artykuły dot. m.in.: wspólnoty europejskiej w myśli Jana Pawła II, kształtowania pojęć przyrodniczych w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, innowacyjnych koncepcji nauki czytania w edukacji przedszkolnej, komputerowego wspomagania edukacji polonistycznej w kl. I-III, szkoły jako płaszczyzny dialogu i komunikacji w relacjach nauczyciel - uczeń, psychologicznych źródeł aktywności edukacyjnej dziecka, przedszkola integracyjnego, kompetencji i zadań nauczyciela współczesnej szkoły, nauczycieli u uczniów w relacjach podmiotowych, modelu nauczyciela-wychowawcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291923 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 219729, 218997, 218996, 218995, 218994 (5 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [479]-488.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia związane ze sztuką i wychowaniem estetycznym (m.in. definicja, funkcje, zarys historyczny wychowania estetycznego) oraz z twórczością (ontologia, fenomenologia, pedagogika, psychologiczne koncepcje). Autorka opisuje trening twórczości (założenia, techniki) oraz trening myślenia twórczego (ćwiczenia i ich walory). Praca zawiera badania własne na temat możliwości wdrożenia treningu twórczości w nurt wychowania przez sztukę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-e-89 296733 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 169096, 169095 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 315772 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Na tle wyzwań współczesności ukazano podstawowe wartości kontaktowania się człowieka ze sztuką i jej funkcje kulturotwórcze, edukacyjne, terapeutyczne. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z praktyką edukacji muzycznej dzieci w szkole i w przedszkolu oraz z zastosowaniem mediów. Omówiono nowe formy aktywności plastycznej i literackiej uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298110, 298094 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300124, 300061 (2 egz.)
Book
In basket
Materiały z międzynarodowej konferencji, 24-25 września 1999 r., Rzeszów.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. słowac., ukr.
Streszczenie: Ref. dot. m.in.: szkolnictwa polskiego na Litwie, koncepcji C. Freineta, różnych zagadnień kształcenia literackiego (np. "Przedziwnych przygód Duszka Dzińdzińnika" Szelburg-Zarembiny, "Calineczki" Andersena), wprowadzania do kultury czytelniczej w rodzinie, szkodliwego wpływu telewizji na rozwój dzieci, wpływu sztuki na kształtowanie osobowości w opiniach studentów pedagogiki, plastycznych zajęć pozaszkolnych, zajęć dla dzieci w Pracowni Pedagogiczno-Psychologicznej w Katowicach, wychowania językowego. Wiele prac dot. edukacji wczesnoszkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-B-84 283998 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. - Wyd. 3 uzup. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2003. - 256 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 232-247. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-191 291833 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 225-239. Indeks.
Streszczenie: Próba całościowego odniesienia pedagogiki do mediów - stale oddziałujących na psychikę człowieka. Autor podejmuje badania nad pedagogicznym aspektem mediów w tym celu, aby pedagogika stała się podstawą w przygotowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do odbioru mediów i twórczego udziału w kulturze masowej. Omawia: przedmiot i zadania pedagogiki mass mediów oraz charakterystykę środków masowego komunikowania; pedagogiczny wymiar mass mediów i podstawy wychowania do nich, a także ich wpływ na osobowość; najważniejsze zagrożenia dla wychowania ze strony mediów jak również środki zaradcze; możliwości pedagogiki mass mediów w badaniach nad mediami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277912, 277911 (2 egz.)
Book
In basket
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. - 255 s. ; 24 cm.
Indeks.
Streszczenie: W porównaniu z pierwszym wydaniem tekst publikacji poszerzono o paragraf: "Mass media i postawy pozytywne" z rozdziału: "Funkcja postaw w wychowaniu do mass mediów".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311289, 280653 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibliotheca Samkoviana. Libri Maiores ; nr 2)
U góry okł.: Krakowskie sesje naukowe.
Bibliogr. przy rozdz., bibliogr. prac Izabelli Rejduch-Samkowej.
Streszcz. ang., niem., fr., ros.
Streszczenie: Materiały z dwóch sesji - "Wychowanie przez sztukę" i "Edukacyjne aspekty wielowyznaniowej sztuki w Polsce". M.in. omówienie działalności naukowej prof. Jana Samka, rozważania: o roli sztuki w wychowaniu, o edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego człowieka, o ceremoniale Uniwersytetu Jagiellońskiego, o wychowaniu przez sztukę w klasach młodszych w Krakowie, o edukacji kulturalnej w Szkole Podstawowej w Brzeziu koło Niepołomic - koncerty Filharmonii Krakowskiej, o wychowawczych aspektach archeologii, o edukacji w muzeum, w cerkwi, przez taniec (w klasach młodszych), o wykorzystaniu telewizyjnych programów o sztuce w edukacji. Biografia i bibliografia dr Izabelli Rejduch-Samkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281738 (1 egz.)
Book
In basket
Dzieci, sport, pasja czyli Wychowanie przez sport / Marek Szwedzki. - Łódź : selfPublica, 2013. - 104 s. : ilustracje ; 21 cm.
Data wyd. za: https://selfpublica.pl/Home/ActualitiesForUser/22.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308678 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52863, 52862, 52861 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych. [Program Edukacji])
Bibliogr. s. 89-90.
Streszczenie: Niniejszy raport przedstawia, jaki jest aktualny poziom przygotowań w gminach w związku z wprowadzeniem obowiązku edukacyjnego dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2004/2005. Zawiera informacje o już podjętych działaniach, a także wskazuje na trudności, które wystąpiły lub mogą wystapić w toku realizacji tego zadania. Omawia podstawy prawne wszystkich istotnych zapisów odnośnie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich oraz sytuację dzieci niepełnosprawnych. Prezentuje wyniki badań oraz omówienie metodologii badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-310 287384 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again