Form of Work
Książki
(38)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(34)
available
(22)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(34)
Author
Stróżyński Klemens
(3)
Brzeziński Jerzy (1947- )
(2)
Dzierzgowski Sergiusz
(2)
Eliasz Andrzej (1941- )
(2)
Janicka-Panek Teresa
(2)
Jeruszka Urszula (1952- )
(2)
Kozioł Edward
(2)
Magda-Adamowicz Marzenna
(2)
Majkowska Irena
(2)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(2)
Ziemicki Sławomir
(2)
Bartkowicz Zdzisław (1947- )
(1)
Barłóg Krystyna
(1)
Bednarek Krzysztof
(1)
Bernsdorff-Melanowicz Barbara
(1)
Bryl Stanisław Roman (1941- )
(1)
Brzdąk Jadwiga
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Czarnecki Kazimierz (1933- )
(1)
Dolata Roman
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Ekiert-Grabowska Dorota
(1)
Elsner Danuta
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(1)
Groenwald Maria
(1)
Grzesiak Jan (1946- )
(1)
Kamiński Marek B
(1)
Kowaluk Marzena
(1)
Kozłowska Anna (pedagogika)
(1)
Kožuh Boris
(1)
Kropiwnicki Jan (1936- )
(1)
Kruszwicki Włodzimierz
(1)
Kuśnierz Cezary
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona
(1)
Misiołek Kazimierz
(1)
Morawski Roman Zdzisław (1949- )
(1)
Murawska Barbara (pedagog)
(1)
Ośrodek poznański. Projekt Nowa Matura
(1)
Putkiewicz Elżbieta (1948- )
(1)
Rządca Piotr
(1)
Samujło Małgorzata
(1)
Staszak Dariusz
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Symela Krzysztof (1958- )
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Turska Dorota
(1)
Zimny Zygmunt (1925-2012)
(1)
Ścisłowicz Małgorzata
(1)
Światowy Grażyna (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(14)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Subject
Nauczanie
(25)
Nauczyciele
(7)
Oświata
(6)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Efektywność nauczania
(4)
Nauczanie początkowe
(4)
Innowacje pedagogiczne
(3)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Szkolnictwo
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Pedagogika
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Język polski
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Lateralizacja
(1)
Matematyka
(1)
Matura
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
PHARE
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Psychologia nauczania
(1)
Rodzice
(1)
Siła robocza
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Subject: time
1989-2000
(30)
1989-
(6)
1901-2000
(5)
2001-
(3)
Subject: place
Europa
(2)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(2)
Poznań (woj. wielkopolskie ; okręg)
(2)
Częstochowa, (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Kwidzyn (woj. pomorskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Poradnik
(4)
Podręczniki szkolne
(1)
Program nauczania
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
52 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Dyskusja pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich na tematy-pytania: kim powinien być nauczyciel XXI wieku? Jakimi kompetencjami ma się wyróżniać nauczyciel, aby potrafił założenia reformy oświaty w sposób konstruktywny przekładać na język praktyki? Jaki jest rzeczywisty stan kompetencji współczesnych nauczycieli?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286481 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-149 PNS 286482 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów skupionych na określeniu stanu, potrzeb i koniecznych zmian w kompetencjach zawodowych współczesnych nauczycieli. Omówienie sylwetki nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w procesie wdrażanej koncepcji kształcenia zintegrowanego. Ukazanie stanu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tych działań, które powinny prowadzić do pożądanych, jakościowych zmian w kompetencjach zawodowych nauczyciela-wychowawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 286492 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-148 286493 PNS (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 87-89.
Streszczenie: Omówiono: w ramach kompetencji moralnych model funkcjonowania wychowawcy jako autorytetu (krótko); w ramach kompetencji współdziałania - cechy nauczyciela posiadającego takie kompetencje, osobowość nauczyciela-wychowawcy, sposoby oddziaływania na uczniów, model uczenia się we współpracy; w ramach kompetencji prakseologicznych - etapy nauczania jako działania dobrze zorganizowanego; w ramach kompetencji komunikacyjnych - warunki stosowności wypowiedzi, partnerski wzorzec komunikacji nauczyciel - uczeń, umiejętność wzbudzania wrażliwości językowej uczniów, umiejętność słuchania uczniów; w ramach kompetencji kreatywnych - 4 koncepcje twórczości pedagogicznej, czynniki hamujące twórczość (krótko); w ramach kompetencji informatycznych - technologię informacyjną w edukacji, komputer jako zagrożenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281497, 281496 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-131 281498 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przewodnik Dyrektora)
Bibliogr. s. 171.
Streszczenie: Wyjaśniono czym jest jakość szkoły i na czym polega jej planowanie oraz diagnoza; w jaki sposób wybierać dyrektora szkoły i jakie powinien spełniać warunki; określono style zarządzania (instruowanie, coaching, motywowanie, delegowanie); opisano system ewaluacji osiągnięć uczniów jako narzędzie oddziaływania wychowawczego; przedstawiono sposoby wewnętrznej diagnozy jakości pracy szkoły i diagnozy pracy nauczycieli w ocenie dyrektora.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280786, 280785 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-149 280787 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. ang. przy art.
Streszczenie: Teksty w tym tomie antologii dot. zarządzania jakością w oświacie, założeń systemu oceny wyników nauczania w Finlandii, planowania rozwoju szkoły, skuteczności doskonalenia nauczycieli, udzielania indywidualnej pomocy w relacji przełożony - podwładny, doradztwa (pracy konsultanta - potrzebne umiejętności interpersonalne z propozycją ćwiczeń, efektywność w doradztwie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-200 275251 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 293-302.
Streszczenie: W pracy wyjaśniono podstawową terminologię związaną z oceną i ocenianiem. Omówiono dynamiczny model systemu kształcenia; proces, treści oraz cele kształcenia zawodowego. Zaprezentowano wymagania programowe i egzaminacyjne, scharakteryzowano jakość kształcenia zawodowego w świetle potrzeb rynku pracy. Przedstawiono oceny osiągnięć szkolnych w krajach Unii Europejskiej. W załącznikach zamieszczono kwestionariusz "Ankieta dla pracodawcy" oraz szczegółowe cele kształcenia i materiał kształcenia przedmiotu "zajęcia praktyczne" dla zawodów: operator obrabiarek skrawających i technik mechanik.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280533 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-128 280534 PNS (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
Materiały z konferencji, która odbyła sie w dn. 30-31.05.2005 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór referatów o tym, jaki może i jaki powinien być nauczyciel legitymujący się wysoko cenionymi kompetencjami zawodowymi. Prace pogrupowano według następujących zagadnień: kształcenie nauczyciela kompetentnego, nauczyciel kompetentny w działaniu oraz nauczyciel wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata. Przedstawiono m.in. wyniki badań na temat wizerunku nauczyciela i wychowawcy w opinii uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 291980 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-188 291981 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka poświęcona jest procesowi oceny jakości kształcenia, począwszy od etapu tworzenia koncepcji nowego kierunku studiów, poprzez analizę specyfiki kształcenia ludzi dorosłych na poziomie szkoły wyższej, po prezentację metod ewaluacji i analizę najczęściej popełnianych w procesie oceniania błędów. Książka adresowana do osób tworzących zespoły oceniające w ramach różnych komisji akredytacyjnych oraz pracowników uczelni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-c-19 289164 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wydano w ramach programu Phare.
Bibliogr. s. 235-240.
Streszczenie: Książka przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy pragną permanentnie doskonalić jakość własnej pracy. Omawia najistotniejsze problemy mające wpływ na przekształcenie szkoły w organizację uczącą się. Prezentowanym podstawom teoretycznym, dotyczącym rozwoju i doskonalenia jakości pracy szkoły, radom i zaleceniom metodycznym, towarzyszą doświadczenia zagraniczne (Anglia, Finlandia, Szkocja) oraz praktyczne rozwiązania krajowe wypracowane w czterech różnych szkołach. Przedstawia: przykładowe plany rozwoju szkoły realizowane w zespołach, studia przypadków, realizację projektu "efektywna szkoła" popartą badaniami ankietowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281709 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-251 PNS 281710 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 412-422.
Streszcz. ang., niem. Spis treści także ang., niem.
Streszczenie: Praca o charakterze teoretyczno-badawczym nt. czynników warunkujących efektywność kształcenia nauczycieli w zakresie twórczości specjalistycznej. Całość opiera się na analizie teorii twórczości, jej endogennych i socjologicznych uwarunkowaniach, opisie współczesnej polskiej edukacji nauczycieli klas początkowych w obszarze twórczości pedagogicznej oraz na autorskiej koncepcji twórczości pedagogicznej (subiektywnej i obiektywnej) nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-436 296814 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-146.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W polu szczególnego zainteresowania książki znajdują się kompetencje nauczycielskie w zakresie stosowania testów osiągnięć szkolnych, ich samodzielnego konstruowania lub doboru wśród propozycji na rynku wydawniczym. Opracowanie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna zwraca uwagę na funkcje, zadania, właściwości oraz zasady konstruowania i przeprowadzania testów osiągnięć szkolnych, natomiast część empiryczna stanowi integralny z teorią segment badanego obszaru polskiej szkoły, wskazujący na kształt pomiaru dydaktycznego, jego sukcesy i deformacje w praktyce oświatowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-120 285690 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again