Form of Work
Książki
(31)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(26)
only on-site
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(15)
Author
Stróżyński Klemens
(3)
Dzierzgowski Sergiusz
(2)
Janicka-Panek Teresa
(2)
Jeruszka Urszula (1952- )
(2)
Kozioł Edward (pedagogika)
(2)
Magda-Adamowicz Marzenna
(2)
Majkowska Irena
(2)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(2)
Ziemicki Sławomir
(2)
Bartkowicz Zdzisław (1947- )
(1)
Barłóg Krystyna
(1)
Bednarek Krzysztof
(1)
Bernsdorff-Melanowicz Barbara
(1)
Bryl Stanisław Roman (1941- )
(1)
Brzdąk Jadwiga
(1)
Dolata Roman
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Ekiert-Grabowska Dorota
(1)
Elsner Danuta
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(1)
Groenwald Maria
(1)
Grzesiak Jan (1946- )
(1)
Kowaluk Marzena
(1)
Kozłowska Anna (pedagogika)
(1)
Kožuh Boris
(1)
Kropiwnicki Jan (1936- )
(1)
Kruszwicki Włodzimierz
(1)
Kuśnierz Cezary
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona (1938- )
(1)
Misiołek Kazimierz
(1)
Murawska Barbara (pedagog)
(1)
Ośrodek poznański. Projekt Nowa Matura
(1)
Putkiewicz Elżbieta (1948- )
(1)
Samujło Małgorzata
(1)
Staszak Dariusz
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Symela Krzysztof (1958- )
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Zimny Zygmunt (1925-2012)
(1)
Ścisłowicz Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(11)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Subject
Nauczanie
(17)
Nauczyciele
(7)
Efektywność nauczania
(6)
Oświata
(6)
Innowacje pedagogiczne
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Szkolnictwo
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Metody badawcze
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Pedagogika
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Uczenie się
(2)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Język polski
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Lateralizacja
(1)
Matematyka
(1)
Matura
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Oświata dorosłych
(1)
PHARE
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Rodzice
(1)
Siła robocza
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Subject: time
1989-
(25)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
2001-
(2)
Subject: place
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(2)
Poznań (woj. wielkopolskie ; okolice)
(2)
Częstochowa, (woj. śląskie ; okolice)
(1)
Europa
(1)
Kwidzyn (woj. pomorskie)
(1)
Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Poradnik
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Program nauczania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Psychologia
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 87-89.
Streszczenie: Omówiono: w ramach kompetencji moralnych model funkcjonowania wychowawcy jako autorytetu (krótko); w ramach kompetencji współdziałania - cechy nauczyciela posiadającego takie kompetencje, osobowość nauczyciela-wychowawcy, sposoby oddziaływania na uczniów, model uczenia się we współpracy; w ramach kompetencji prakseologicznych - etapy nauczania jako działania dobrze zorganizowanego; w ramach kompetencji komunikacyjnych - warunki stosowności wypowiedzi, partnerski wzorzec komunikacji nauczyciel - uczeń, umiejętność wzbudzania wrażliwości językowej uczniów, umiejętność słuchania uczniów; w ramach kompetencji kreatywnych - 4 koncepcje twórczości pedagogicznej, czynniki hamujące twórczość (krótko); w ramach kompetencji informatycznych - technologię informacyjną w edukacji, komputer jako zagrożenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281498, 281497, 281496 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przewodnik Dyrektora)
Bibliogr. s. 171.
Streszczenie: Wyjaśniono czym jest jakość szkoły i na czym polega jej planowanie oraz diagnoza; w jaki sposób wybierać dyrektora szkoły i jakie powinien spełniać warunki; określono style zarządzania (instruowanie, coaching, motywowanie, delegowanie); opisano system ewaluacji osiągnięć uczniów jako narzędzie oddziaływania wychowawczego; przedstawiono sposoby wewnętrznej diagnozy jakości pracy szkoły i diagnozy pracy nauczycieli w ocenie dyrektora.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280786, 280785 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-149 280787 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Dyskusja pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich na tematy-pytania: kim powinien być nauczyciel XXI wieku? Jakimi kompetencjami ma się wyróżniać nauczyciel, aby potrafił założenia reformy oświaty w sposób konstruktywny przekładać na język praktyki? Jaki jest rzeczywisty stan kompetencji współczesnych nauczycieli?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286482, 286481 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. ang. przy art.
Streszczenie: Teksty w tym tomie antologii dot. zarządzania jakością w oświacie, założeń systemu oceny wyników nauczania w Finlandii, planowania rozwoju szkoły, skuteczności doskonalenia nauczycieli, udzielania indywidualnej pomocy w relacji przełożony - podwładny, doradztwa (pracy konsultanta - potrzebne umiejętności interpersonalne z propozycją ćwiczeń, efektywność w doradztwie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275251 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 293-302.
Streszczenie: W pracy wyjaśniono podstawową terminologię związaną z oceną i ocenianiem. Omówiono dynamiczny model systemu kształcenia; proces, treści oraz cele kształcenia zawodowego. Zaprezentowano wymagania programowe i egzaminacyjne, scharakteryzowano jakość kształcenia zawodowego w świetle potrzeb rynku pracy. Przedstawiono oceny osiągnięć szkolnych w krajach Unii Europejskiej. W załącznikach zamieszczono kwestionariusz "Ankieta dla pracodawcy" oraz szczegółowe cele kształcenia i materiał kształcenia przedmiotu "zajęcia praktyczne" dla zawodów: operator obrabiarek skrawających i technik mechanik.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280533 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-128 280534 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów skupionych na określeniu stanu, potrzeb i koniecznych zmian w kompetencjach zawodowych współczesnych nauczycieli. Omówienie sylwetki nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w procesie wdrażanej koncepcji kształcenia zintegrowanego. Ukazanie stanu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tych działań, które powinny prowadzić do pożądanych, jakościowych zmian w kompetencjach zawodowych nauczyciela-wychowawcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286493, 286492 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Wydano w ramach programu Phare.
Bibliogr. s. 235-240.
Streszczenie: Książka przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy pragną permanentnie doskonalić jakość własnej pracy. Omawia najistotniejsze problemy mające wpływ na przekształcenie szkoły w organizację uczącą się. Prezentowanym podstawom teoretycznym, dotyczącym rozwoju i doskonalenia jakości pracy szkoły, radom i zaleceniom metodycznym, towarzyszą doświadczenia zagraniczne (Anglia, Finlandia, Szkocja) oraz praktyczne rozwiązania krajowe wypracowane w czterech różnych szkołach. Przedstawia: przykładowe plany rozwoju szkoły realizowane w zespołach, studia przypadków, realizację projektu "efektywna szkoła" popartą badaniami ankietowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281710, 281709 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 412-422.
Streszcz. ang., niem. Spis treści także ang., niem.
Streszczenie: Praca o charakterze teoretyczno-badawczym nt. czynników warunkujących efektywność kształcenia nauczycieli w zakresie twórczości specjalistycznej. Całość opiera się na analizie teorii twórczości, jej endogennych i socjologicznych uwarunkowaniach, opisie współczesnej polskiej edukacji nauczycieli klas początkowych w obszarze twórczości pedagogicznej oraz na autorskiej koncepcji twórczości pedagogicznej (subiektywnej i obiektywnej) nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-436 296814 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-146.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W polu szczególnego zainteresowania książki znajdują się kompetencje nauczycielskie w zakresie stosowania testów osiągnięć szkolnych, ich samodzielnego konstruowania lub doboru wśród propozycji na rynku wydawniczym. Opracowanie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna zwraca uwagę na funkcje, zadania, właściwości oraz zasady konstruowania i przeprowadzania testów osiągnięć szkolnych, natomiast część empiryczna stanowi integralny z teorią segment badanego obszaru polskiej szkoły, wskazujący na kształt pomiaru dydaktycznego, jego sukcesy i deformacje w praktyce oświatowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-120 285690 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka "Nowego w Szkole" ; 6)
U góry s. tyt. odmienna nazwa serii: Nowe w Szkole.
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. tł. z ang.
Streszczenie: Artykuły dotyczą różnych zagadnień: mierzenia jakości pracy szkoły, szkolnego systemu oceniania, oceny opisowej, szkolnego systemu wychowania (a właściwie oceny z zachowania), ewaluacji (osiągnięć ucznia, wewnętrznego systemu oceniania).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283962 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 123-130.
Streszczenie: Wynik badań autorki nad efektami wprowadzenia kształcenia zintegrowanego w klasach I-III w ramach reformy edukacji, zapoczątkowanej w roku 1999. Analiza programów omawianego kształcenia dotycząca: słuchania, mówienia, czytania, pisania, rozwiązywania problemów, działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa oraz zachowań uczniów społecznie akceptowanych. Prezentacja osiągnięć szkolnych badanych uczniów w kontekście umiejętności planistycznych nauczycieli klas I-III i ich wiedzy na temat celów edukacji zintegrowanej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288588, 288587 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-262 305497 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konferencji, która odbyła sie w dn. 30-31.05.2005 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór referatów o tym, jaki może i jaki powinien być nauczyciel legitymujący się wysoko cenionymi kompetencjami zawodowymi. Prace pogrupowano według następujących zagadnień: kształcenie nauczyciela kompetentnego, nauczyciel kompetentny w działaniu oraz nauczyciel wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata. Przedstawiono m.in. wyniki badań na temat wizerunku nauczyciela i wychowawcy w opinii uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291981, 291980 (2 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; z. 159)
Bibliogr. s. 63-66.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Ustalenie zależności między wynikami uczenia się a zlateralizowaniem młodzieży szkolnej. Weryfikacje przyjętych założeń mające ułatwić odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jakie profile lateralizacji występują najczęściej u badanej młodzieży w wieku 15-19 lat? Jakie wyniki w nauce osiągają chłopcy, a jakie dziewczęta? Jakie występują związki pomiędzy kierunkiem i wielkością lateralizacji a wynikami w nauce? Czy i jak zmienia się asymetria funkcjonalna i dynamiczna dziewcząt i chłopców w wieku 15-19 lat?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-144 288417 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ewaluacja i Innowacje w Edukacji.)
Bibliogr. przy niekórych rozdz.
Tekst częśc. ros. Streszcz. ang. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314315 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły z zakresu: funkcji szkoły, jakości kształcenia, wyboru wartości, socjologicznego aspektu edukacji. M.in.: A. Solak "Tischnerowski etos nauczyciela", A. Karpińska "Neurodydaktyka - perspektywą na sukces w uczeniu (się)", B. Dusza "Piętno w szkole. Rozważania o (z)ranionej tożsamości ucznia", M. Zinczuk "Nauczyciel a niepowodzenia szkolne - jak odnieść edukacyjny sukces", A. Grzywa-Bilikiewicz "Kształtowanie tożsamości w europejskiej szkole", U. Gruca-Miąsik "Wyzwania moralne dla nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości", W. Walc "Opiekuńcza funkcja szkoły - sfera zapomniana czy zaniedbana", M.A. Franciszkowska "Współpraca nauczyciela z rodzicami" (wg koncepcji organizacji uczących się P. Senge'a).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293073 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Projekt Nowa Matura / Ośrodek poznański)
9 t. w tece.
Streszczenie: Ocena przyjęcia modyfikacji w procedurach egzaminacyjnych przez dyrektorów szkół; Analiza stanu świadomości nauczycieli odnośnie do Nowej Matury oraz stopnia akceptacji zmian; Analiza przyjęcia i wykorzystania kryteriów oceniania prac maturalnych z biologii, historii i języka polskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253524 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-77/8 253533 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Efekt monitorowania przeprowadzonego w Kwidzynie. Założenia monitorowania, opinie władz miasta i nauczycieli o monitorowaniu. Raporty z monitorowań wraz ze stosowanymi testami - diagnoza osiągnięć uczniów kończących naukę w klasie III szkoły podstawowej (1996 r.), diagnoza poziomu osiągnięć absolwentów szkół podstawowych - klas VIII (1997 r.) z diagnozą klimatu wychowawczego klas ósmych, diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klas II szkół podstawowych (1998 r.), diagnoza różnic w poziomie osiągnięć szkolnych uczniów klas II szkół podstawowych w l. 1998 i 1999, diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klas III szkół podstawowych (2000 r.). Badano umiejętności matematyczne i językowe uczniów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283603 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-113 PNS 283604 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Raport ze szkoły podstawowej w Leśnicy (woj. mazowieckie) przedstawia charakterystykę szkoły oraz wyniki badania jakości pracy szkoły, tzn. efektów, organizacji i przebiegu kształcenia, wychowania, opieki oraz zarządzania. Znaczną część publikacji zajmują tabele z analizą i wynikami ankiet dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280774, 280772 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie)
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści także ang.
Streszczenie: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego "Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy", zaplanowanego do realizacji w latach 1991-2001 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stanowi ona pierwszy tom serii wydawniczej prezentującej osiągnięcia tego projektu. Niniejszy tom składa się z trzech części. Pierwsza zawiera teorię oceny efektywności kształcenia zawodowego. W części drugiej przedstawiono charakterystyki systemów edukacji zawodowej wybranych krajów europejskich: Szwajcarii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski oraz ich powiązania z rynkiem pracy. Trzecia część zawiera wyniki badań przeprowadzonych w szkołach zawodowych, przedsiębiorstwach i urzędach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-158 288085 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again