Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(7)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(18)
only on-site
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(3)
Author
Bogaj Andrzej (1942- )
(2)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(2)
Kalinowska Maria (szkolnictwo)
(2)
Bondyra Krzysztof
(1)
Gospodarczyk Joanna. Red
(1)
Górczyński Wit ( -2010)
(1)
Karecka-Marzec Anna (1957- )
(1)
Kostkiewicz Janina
(1)
Kozłowska Anna (pedagogika)
(1)
Kožuh Boris
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Leńczuk-Gruba Anna
(1)
Nadolny Kazimierz
(1)
Okoń Wincenty (1914-2011)
(1)
Ośrodek poznański. Projekt Nowa Matura
(1)
Palka Stanisław (1941- )
(1)
Półturzycki Józef (1934-2021)
(1)
Rudnicka Magdalena (pielęgniarka)
(1)
Semrau Joanna
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Tomaszewska Zofia
(1)
Uchyła-Zroski Jadwiga
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Wesołowska Eugenia Anna (1929-2016)
(1)
Woronowicz Wanda
(1)
Wójtowicz Bożena (1957- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele historii
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Subject
Nauczanie
(15)
Efektywność nauczania
(7)
Uczniowie szkół średnich
(6)
Szkoły średnie
(3)
Młodzież
(2)
Nauczyciele szkół średnich
(2)
Osiągnięcia szkolne
(2)
Praca pozalekcyjna
(2)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(2)
Szkolnictwo średnie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Ankieta
(1)
Badania naukowe
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Historia
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Kształcenie
(1)
Matematyka
(1)
Matura
(1)
Muzyka
(1)
Nauczyciele
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Podręcznik
(1)
Podstawa programowa
(1)
Przyroda (przedmiot szkolny)
(1)
Rozumienie
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo dla dorosłych
(1)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zachowanie
(1)
Zainteresowania muzyczne
(1)
Zdolności
(1)
Zdolności matematyczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
2001-
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Ciechanów (woj. mazowieckie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Koszalin (woj. zachodniopomorskie ; okolice)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie ; okolice)
(1)
Sokółka (woj. podlaskie)
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Poradnik
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Biologia
(1)
Hobby i czas wolny
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 257302 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 152057, 152056, 149728 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13894, 13636, 13635 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 231-234.
Streszczenie: Praca referuje wyniki badań przeprowadzonych po wprowadzeniu zmian programowych w szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach średnich. Przytoczone badania pełnią zadanie rozpoznania poziomu osiągnięć (z poszczególnych przedmiotów) uczniów kończących naukę, a także ukazują poziom rezultatów edukacji szkolnej oraz oddziaływań pozaszkolnych i środowiskowych na młodzież (postawy i zainteresowania absolwentów).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270947 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 259954 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 154-156.
Streszczenie: Praca adresowana do osób zainteresowanych mierzeniem jakości pracy liceum - wizytatorów, inspektorów, dyrektorów. Wymieniono czynniki wpływające na jakość pracy szkoły i wskazano źródła gromadzenia informacji, zaproponowano kryteria oceny jakości pracy l.o., przedstawiono narzędzia pomiaru (arkusze i ankiety), omówiono etapy procedury mierzenia jakości i zastosowanie wyniku procedury mierzenia jakości, czyli raportu, do stworzenia planu rozwoju szkoły. Książce towarzyszy dyskietka z programem do przetwarzania danych i przygotowania raportu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279947, 279236 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Publikacja poświęcona ocenianiu kształtującemu w szkole średniej, jako interaktywnemu ocenianiu wiedzy i postępów ucznia, które stało się głównym zagadnieniem reformy edukacji. Cz.1 prezentuje dyskusje tematyczne w obronie oceniania kształtującego, politykę promującą praktykę oceniania kształtującego, rezultaty studiów przypadków i badania wspierające. Cz.2 podaje przykłady zastosowania (studia przypadków) oceniania kształtującego w szkołach średnich w: Kanadzie, Danii, Anglii, Finlandii, Australii, Nowej Zelandii, Szkocji oraz we Włoszech. W cz.3 zebrano różnojęzyczną (ang., franc., niem.) literaturę naukową na temat oceniania kształtującego oraz podano wyniki w szerszym kontekście polityki edukacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 293839 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 293840 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 171133, 171131 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 183578 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266333, 266332 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 43.
Streszczenie: Propozycja kryteriów oceny pracy dyrektora, projekt ewaluacji wewnętrznej WDN, projekt ewaluacji wewnętrznej SSO (Szkolnego Systemu Oceniania). W aneksie wyniki przeprowadzonych ankiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283946, 282221, 282220, 282219 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264581 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 264582 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały dodatkowe. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Streszczenie: Przykład (jako wzór) raportu z mierzenia jakości pracy jednej szkoły zgodnie z procedurą oprac. w ramach programu TERM-IAE. Na raport składa się: zakres badania liceum ogólnokształcącego, charakterystyka szkoły, główne wyniki badania jakości pracy szkoły (z podziałem na: efekty; organizację i przebieg kształcenia, wychowania i opieki; zarządznie), szczegółowe wyniki badań (wg podziału jak poprzednio) i skrót raportu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275261 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 97092 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1791)
Bibliografia na stronach 220-225. Indeks.
Streszczenie angielskie, niemieckie.
Streszczenie: Praca omawia: stanowiska i teorie badaczy dotyczące różnych koncepcji osobowości oraz związek tych koncepcji z kształtowaniem się psychologiczno-pedagogicznych zależności, wpływających na promuzyczne zachowania młodzieży; aktualną sytuację w dziedzinie kształcenia i wychowania muzycznego młodzieży szkół ponadpodstawowych; edukację muzyczną opartą na założeniach zintegrowanej pedagogiki muzycznej. Książka zawiera zarys koncepcji modelowej, w którym program nauczania przedmiotu "muzyka" wzbogacono o wychowanie do kultury (w regionie) i o poznanie kultury narodowej i światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278713 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 141-146.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: W polu szczególnego zainteresowania książki znajdują się kompetencje nauczycielskie w zakresie stosowania testów osiągnięć szkolnych, ich samodzielnego konstruowania lub doboru wśród propozycji na rynku wydawniczym. Opracowanie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna zwraca uwagę na funkcje, zadania, właściwości oraz zasady konstruowania i przeprowadzania testów osiągnięć szkolnych, natomiast część empiryczna stanowi integralny z teorią segment badanego obszaru polskiej szkoły, wskazujący na kształt pomiaru dydaktycznego, jego sukcesy i deformacje w praktyce oświatowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.09 NAU (Czytelnia) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
U góry okł. : EFS [Europejski Fundusz Społeczny], ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Bibliogr. s. 268-270.
Streszczenie: W części I zbiór artykułów, w których omówiono m.in.: system edukacji w kontekście rynku pracy, efektywność strategii poszukiwania pracy, działania na rzecz dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, dostosowywanie się systemu oświatowego do rynku pracy w Wielkopolsce, działalność Biura Karier UAM na rzecz studentów i absolwentów wchodzacych na rynek pracy, strukturę bezrobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Cz. II stanowi raport z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290727 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronie [141].
Streszczenie: Opisano formy pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie tak aby stwarzać mu optymalne warunki do rozwoju jego predyspozycji i umiejętności. Scharakteryzowano czynniki warunkujące poziom i strukturę zdolności matematycznych. Podano metody rozpoznawania uczniów uzdolnionych matematycznie, rolę nauczyciela w rozwijaniu umiejętności matematycznych. Określano sposoby kształtowania myślenia krytycznego, twórczego i wyobraźni. Zaprezentowano powody niepowodzeń szkolnych w nauczaniu matematyki, oraz zaakcentowano znaczenie indywidualizacji pracy na lekcjach matematyki. Umieszczono projekt kształtowania pojęcia równoległoboku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 218645, 218644, 218643 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again