Forma i typ
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(7)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Dostępność
dostępne
(18)
tylko na miejscu
(3)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(3)
Autor
Bogaj Andrzej (1942- )
(2)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(2)
Kalinowska Maria (szkolnictwo)
(2)
Bondyra Krzysztof
(1)
Gospodarczyk Joanna. Red
(1)
Górczyński Wit ( -2010)
(1)
Karecka-Marzec Anna (1957- )
(1)
Kostkiewicz Janina
(1)
Kozłowska Anna (pedagogika)
(1)
Kožuh Boris
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Leńczuk-Gruba Anna
(1)
Nadolny Kazimierz
(1)
Okoń Wincenty (1914-2011)
(1)
Ośrodek poznański. Projekt Nowa Matura
(1)
Palka Stanisław (1941- )
(1)
Półturzycki Józef (1934-2021)
(1)
Rudnicka Magdalena (pielęgniarka)
(1)
Semrau Joanna
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Tomaszewska Zofia
(1)
Uchyła-Zroski Jadwiga
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Wesołowska Eugenia Anna (1929-2016)
(1)
Woronowicz Wanda
(1)
Wójtowicz Bożena (1957- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(23)
Język
polski
(3)
Odbiorca
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele historii
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Temat
Nauczanie
(15)
Efektywność nauczania
(7)
Uczniowie szkół średnich
(6)
Szkoły średnie
(3)
Młodzież
(2)
Nauczyciele szkół średnich
(2)
Osiągnięcia szkolne
(2)
Praca pozalekcyjna
(2)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(2)
Szkolnictwo średnie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Ankieta
(1)
Badania naukowe
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Historia
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Kształcenie
(1)
Matematyka
(1)
Matura
(1)
Muzyka
(1)
Nauczyciele
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Podręcznik
(1)
Podstawa programowa
(1)
Przyroda (przedmiot szkolny)
(1)
Rozumienie
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo dla dorosłych
(1)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zachowanie
(1)
Zainteresowania muzyczne
(1)
Zdolności
(1)
Zdolności matematyczne
(1)
Temat: czas
1901-2000
(4)
2001-
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Ciechanów (woj. mazowieckie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Koszalin (woj. zachodniopomorskie ; okolice)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie ; okolice)
(1)
Sokółka (woj. podlaskie)
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Gatunek
Raport z badań
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Poradnik
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(9)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Biologia
(1)
Hobby i czas wolny
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
23 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 257302 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 152057, 152056, 149728 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13894, 13636, 13635 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 231-234.
Streszczenie: Praca referuje wyniki badań przeprowadzonych po wprowadzeniu zmian programowych w szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach średnich. Przytoczone badania pełnią zadanie rozpoznania poziomu osiągnięć (z poszczególnych przedmiotów) uczniów kończących naukę, a także ukazują poziom rezultatów edukacji szkolnej oraz oddziaływań pozaszkolnych i środowiskowych na młodzież (postawy i zainteresowania absolwentów).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 270947 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 259954 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 154-156.
Streszczenie: Praca adresowana do osób zainteresowanych mierzeniem jakości pracy liceum - wizytatorów, inspektorów, dyrektorów. Wymieniono czynniki wpływające na jakość pracy szkoły i wskazano źródła gromadzenia informacji, zaproponowano kryteria oceny jakości pracy l.o., przedstawiono narzędzia pomiaru (arkusze i ankiety), omówiono etapy procedury mierzenia jakości i zastosowanie wyniku procedury mierzenia jakości, czyli raportu, do stworzenia planu rozwoju szkoły. Książce towarzyszy dyskietka z programem do przetwarzania danych i przygotowania raportu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279947, 279236 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Publikacja poświęcona ocenianiu kształtującemu w szkole średniej, jako interaktywnemu ocenianiu wiedzy i postępów ucznia, które stało się głównym zagadnieniem reformy edukacji. Cz.1 prezentuje dyskusje tematyczne w obronie oceniania kształtującego, politykę promującą praktykę oceniania kształtującego, rezultaty studiów przypadków i badania wspierające. Cz.2 podaje przykłady zastosowania (studia przypadków) oceniania kształtującego w szkołach średnich w: Kanadzie, Danii, Anglii, Finlandii, Australii, Nowej Zelandii, Szkocji oraz we Włoszech. W cz.3 zebrano różnojęzyczną (ang., franc., niem.) literaturę naukową na temat oceniania kształtującego oraz podano wyniki w szerszym kontekście polityki edukacyjnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 293839 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 293840 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 171133, 171131 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 183578 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 266333, 266332 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 43.
Streszczenie: Propozycja kryteriów oceny pracy dyrektora, projekt ewaluacji wewnętrznej WDN, projekt ewaluacji wewnętrznej SSO (Szkolnego Systemu Oceniania). W aneksie wyniki przeprowadzonych ankiet.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283946, 282221, 282220, 282219 (4 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 264581 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 264582 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały dodatkowe. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Streszczenie: Przykład (jako wzór) raportu z mierzenia jakości pracy jednej szkoły zgodnie z procedurą oprac. w ramach programu TERM-IAE. Na raport składa się: zakres badania liceum ogólnokształcącego, charakterystyka szkoły, główne wyniki badania jakości pracy szkoły (z podziałem na: efekty; organizację i przebieg kształcenia, wychowania i opieki; zarządznie), szczegółowe wyniki badań (wg podziału jak poprzednio) i skrót raportu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 275261 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 97092 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1791)
Bibliografia na stronach 220-225. Indeks.
Streszczenie angielskie, niemieckie.
Streszczenie: Praca omawia: stanowiska i teorie badaczy dotyczące różnych koncepcji osobowości oraz związek tych koncepcji z kształtowaniem się psychologiczno-pedagogicznych zależności, wpływających na promuzyczne zachowania młodzieży; aktualną sytuację w dziedzinie kształcenia i wychowania muzycznego młodzieży szkół ponadpodstawowych; edukację muzyczną opartą na założeniach zintegrowanej pedagogiki muzycznej. Książka zawiera zarys koncepcji modelowej, w którym program nauczania przedmiotu "muzyka" wzbogacono o wychowanie do kultury (w regionie) i o poznanie kultury narodowej i światowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 278713 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 141-146.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: W polu szczególnego zainteresowania książki znajdują się kompetencje nauczycielskie w zakresie stosowania testów osiągnięć szkolnych, ich samodzielnego konstruowania lub doboru wśród propozycji na rynku wydawniczym. Opracowanie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna zwraca uwagę na funkcje, zadania, właściwości oraz zasady konstruowania i przeprowadzania testów osiągnięć szkolnych, natomiast część empiryczna stanowi integralny z teorią segment badanego obszaru polskiej szkoły, wskazujący na kształt pomiaru dydaktycznego, jego sukcesy i deformacje w praktyce oświatowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37.09 NAU (Czytelnia) (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
U góry okł. : EFS [Europejski Fundusz Społeczny], ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Bibliogr. s. 268-270.
Streszczenie: W części I zbiór artykułów, w których omówiono m.in.: system edukacji w kontekście rynku pracy, efektywność strategii poszukiwania pracy, działania na rzecz dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, dostosowywanie się systemu oświatowego do rynku pracy w Wielkopolsce, działalność Biura Karier UAM na rzecz studentów i absolwentów wchodzacych na rynek pracy, strukturę bezrobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Cz. II stanowi raport z badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290727 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronie [141].
Streszczenie: Opisano formy pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie tak aby stwarzać mu optymalne warunki do rozwoju jego predyspozycji i umiejętności. Scharakteryzowano czynniki warunkujące poziom i strukturę zdolności matematycznych. Podano metody rozpoznawania uczniów uzdolnionych matematycznie, rolę nauczyciela w rozwijaniu umiejętności matematycznych. Określano sposoby kształtowania myślenia krytycznego, twórczego i wyobraźni. Zaprezentowano powody niepowodzeń szkolnych w nauczaniu matematyki, oraz zaakcentowano znaczenie indywidualizacji pracy na lekcjach matematyki. Umieszczono projekt kształtowania pojęcia równoległoboku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 218645, 218644, 218643 (3 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej