Form of Work
Książki
(17)
Status
available
(10)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(8)
Author
Brzeziński Jerzy (1947- )
(2)
Eliasz Andrzej (1941- )
(2)
Bogusz Jan (1928-2009)
(1)
Borowska Alina
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Ileczko Bogdan
(1)
Kamiński Marek B
(1)
Knap Adam
(1)
Majkowska-Sztange Antonina
(1)
Morawski Roman Zdzisław (1949- )
(1)
Parafiniuk-Soińska Janina (1922-2012)
(1)
Przybylski Wojciech
(1)
Rudnicki Seweryn
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Rządca Piotr
(1)
Stachura Kazimierz
(1)
Szwed Anna
(1)
Woźnicki Jerzy
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(1)
Subject
Nauczanie
(14)
Szkolnictwo wyższe
(10)
Organizacja
(9)
Studenci
(2)
Szkolnictwo niepubliczne
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Historia
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Nauczyciele historii
(1)
Nauka
(1)
Politechnika Warszawska
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Samokształcenie
(1)
Siła robocza
(1)
Technika
(1)
Subject: time
1901-2000
(6)
2001-
(6)
1989-2000
(5)
1989-
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Europa
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(7)
Praca zbiorowa
(7)
Domain
Nauka i badania
(9)
Zarządzanie i marketing
(9)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie ; t. 8)
Bibliogr. s. 219-229.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 137618 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 251926 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 244374 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 221-225.
Streszczenie: W książce przedstawiono ogólną koncepcję i poszczególne elementy elastycznego systemu studiów dwustopniowych, stanowiącego konieczny model studiów w nowych warunkach funkcjonowania polskich szkół wyższych (po 1989 r.) - wobec wymogu efektywności ekonomicznej uczelni oraz podnoszenia jakości kształcenia. Zasadniczymi cechami tego systemu są: wieloopcjonalność (wybór czasu trwania studiów, rodzaju dyplomu, możliwości dalszego kontynuowania kształcenia), indywidualizacja drogi do dyplomu (program, tempo studiowania) oraz możliwość kształcenia interdyscyplinarnego na pograniczu różnych kierunków studiów. Na tle standardów kształcenia technicznego (na podst. doświadczeń modelowych dużego wydziału Politechniki Warszawskiej) zaprezentowano założenia i wymagania systemowe, organizację systemu, oryginalną metodologię definiowania planu studiów i programów nauczania, zasady regulaminowe, organizację roku akademickiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277393, 272392 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3303)
Bibliogr. s. 216-227.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-a-39 301644 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300190 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312289 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Pokłosie konferencji na temat praktyk, zorganizowanej w listopadzie 1997 r. przez Instytut Historii WSP w Zielonej Górze, z udziałem m.in. przedstawicieli podobnego Instytutu z Hradec Kralove. W referatach omówiono zagadnienia dotyczące pedagogicznego przygotowania studentów historii - przyszłych nauczycieli tego przedmiotu. Szczególnie dużo miejsca poświęcono praktykom w szkołach: organizacji, przebiegowi, hospitacjom, ocenie. Założenia treściowe i formalne prowadzenia zajęć z dydaktyki historii. Opinie nauczycieli o praktykach w szkołach i trudności z jakimi spotykają się studenci w trakcie ich odbywania. Przykład konspektu lekcji i notatki z hospitowanych zajęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279295 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka poświęcona jest procesowi oceny jakości kształcenia, począwszy od etapu tworzenia koncepcji nowego kierunku studiów, poprzez analizę specyfiki kształcenia ludzi dorosłych na poziomie szkoły wyższej, po prezentację metod ewaluacji i analizę najczęściej popełnianych w procesie oceniania błędów. Książka adresowana do osób tworzących zespoły oceniające w ramach różnych komisji akredytacyjnych oraz pracowników uczelni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-c-19 289164 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór referatów dot. kształcenia w dziedzinie informatyki na poziomie studiów wyższych, pogrupowanych wg zagadnień: systemy informatyczne, bazy danych, zastosowanie narzędzi informatycznych. Omówienie m.in. treści programowych przedmiotów z obszaru informatyki; nauczania inżynierii oprogramowania; przemysłowych systemów informatycznych czasu rzeczywistego; zadań i metod wdrażania systemów klasy MRP II/ERP; koncepcji nauczania technologii relacyjnych baz danych; dostępu do różnych systemów baz danych przez Internet i Intranet dzięki wykorzystaniu języka Java; zastosowania narzędzi RAD w tworzeniu prostych aplikacji oraz złożonych systemów informatycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-A-19 283903 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
4 ref. tł. z niem. Mirosław S. Szymański.
Indeks.
Streszczenie: Wybrane materiały związane z I Międzynarodową Konferencją w Łowiczu. Referaty dot. tradycji wyższego szkolnictwa niepaństwowego w Polsce, prywatnego szkolnictwa wyższego w RFN i w Japonii, nauczycieli i studentów niepaństwowej szkoły wyższej w Polsce, kształcenia nauczycieli w tych szkołach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-a-27 276484 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Konferencja z 30 czerwca 1997 r. odbyła się w Uniwersytecie Warszawskim, z udziałem rektorów oraz przedstawicieli szkół wyższych, państwowych i niepaństwowych. Temat jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym obejmował problemy pomiaru, kontroli i akredytacji, a poszczególne referaty dotyczyły m.in.: współczesnych wyzwań dla edukacji, strategii rozwoju szkolnictwa wyższego oraz trzeciej rewolucji, tzn. edukacyjnej przebudowy Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-a-26 277103 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka przedstawia analizę porównawczą zachodnioeuropejskich instytucji akademickich w aspekcie efektywności ich funkcjonowania. Autorzy opisują struktury tych instytucji i szukają odpowiedzi na pytania, jaki jest ich wpływ na skuteczność działania placówek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283515, 279819 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z ogólnopolskiej konferencji naukowej Wydziału Psychologii SWPS w 2002 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Stale zwiększająca się liczba nowych kierunków studiów, nakazuje środowiskom akademickim zastanowić się, co ma i może mieć wpływ na jakość kształcenia uniwesyteckiego. W tym celu została zorganizowana w 2002 roku ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tej problematyce. Niniejsza pozycja to wydane drukiem wygłoszone na niej referaty omawiające m.in. takie zagadnienia, jak: standardy jakości kształcenia, budowanie projektu kierunku studiów oraz metodologia tworzenia rankingów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-b-32 288020 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 88558 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundacji Dyskusje o Nauce ; 3)
Mater. z konferencji, Jachranka 15-16 października 1998 r.
Streszczenie: W formie referatów, koreferatów i dyskusji przedstawiono zagadnienia związane ze szkolnictwem wyższym: nauczanie na poziomie akademickim z punktu widzenia uczonego, nauczyciela akademickiego, studentów; potrzebę współpracy uczelni i instytutów badawczych w zakresie kształcenia akademickiego; potrzebę łączenia nauki z nauczaniem (poprzez uprawianie badań naukowych przez nauczycieli akademickich).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-b-186 278174 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Kształcenie dla przyszłości / Alina Borowska. - Warszawa : "Żak", 2004. - 189, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 180-[190].
Streszczenie: Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób szkoły wyższe powinny przygotowywać swoich absolwentów do pracy w organizacjach XXI wieku. Omówienie cech organizacji przyszłości, jej wymagań w stosunku do pracowników, cech pracownika przyszłości, umiejętności, w które musi być wyposażony oraz stopień przygotowania studentów ostatniego roku studiów do aktualnych wymagań rynku pracy. W ostatnim rozdziale zamieszczono wyniki badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287162 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 287163 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again