Forma i typ
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Druki ulotne
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Autor
Chrzanowska Iwona
(1)
Gołubiew-Konieczna Monika
(1)
Lipkowski Otton (1907-1982)
(1)
Naprawa Renata
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Sekułowicz Małgorzata (1960- )
(1)
Siwy Sebastian
(1)
Surowiecka Marcelina
(1)
Szalewska Katarzyna
(1)
Tanajewska Alicja
(1)
Wyczesany Janina (1937- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1950 - 1959
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(3)
Odbiorca
Szkoły specjalne
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Temat
Nauczanie
(5)
Dziecko z niepełnosprawnością
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Nauczyciele
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Pedagodzy specjalni
(2)
Podstawa programowa
(2)
Głusi
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nauczanie indywidualne
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Oceny szkolne
(1)
Osoby z zespołem Downa
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkoły integracyjne
(1)
Szkoły ogólnodostępne
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Szkoły zawodowe specjalne
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Temat: czas
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Programy nauczania dla szkół zawodowych specjalnych
(4)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Psychologia
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 008274 Pd (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Programy nauczania dla szkół zawodowych specjalnych (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie - szkoły zawodowe specjalne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Programy nauczania (hasło przedmiotowe)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19472, 19451, 19450 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2454)
Bibliogr. s. 147-153.
Streszczenie: Obszernie podsumowano stan wiedzy nt. wypalenia zawodowego (modele wypalenia wg różnych autorów), przyczyn wypalenia zawodowego u nauczycieli. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w l. 2000-2002 wśród nauczycieli: przedszkoli specjalnych, szkół integracyjnych, szkół specjalnych dla niepełnosprawnych intelektualnie stopnia lekkiego i umiarkowanego, szkół dla niepełnosprawnych z uszkodzonym słuchem, w domach pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych, oraz szkół masowych (grupa porównawcza). Badania służyły określeniu zakresu występowania zjawiska wypalenia oraz wyznaczeniu czynników, które mogą stanowić źródło syndromu. Stwierdzono, że nauczyciele wypalają się w różnym stopniu, u nauczycieli szkół masowych głębokość wypalenia jest większa, natomiast rozległość jest większa u nauczycieli szkolnictwa specjalnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-140 286124 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 012491 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 008612 Pd (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Prace z zakresu pedeutologii i deontologicznych aspektów pedagogiki specjalnej, dot. m.in: pedagoga specjalnego jako terapeuty w ujęciu klasyków oraz w ujęciu współczesnym; umiejętności nauczyciela pracującego w klasie integracyjnej; przemian kompetencji i postaw surdopedagogów i logopedów związanych ze stosowaniem metody fonogestów; wypalenia zawodowego pedagoga specjalnego; wymiarów marginalizacji rodzin z dzieckiem upośledzonym; moralnej odpowiedzialności surdopedagoga za rozwój niesłyszacego wychowanka; genetyki dysleksji, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń współistniejących; wartości studentów pedagogiki specjalnej; nauczyciela wobec psychospołecznych problemów dzieci i młodzieży z cukrzycą; metodyki katechezy osób upośledzonych umysłowo.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-207 294597 PNS (1 egz.)
Druk ulotny
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 321328 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 115-120.
Streszczenie: Książka bada wpływ zjawiska wypalenia zawodowego nauczycieli na funkcjonowanie szkolne uczniów oraz na trafność oceniania ich osiągnięć szkolnych. Praca dotyczy więc zależności: wyczerpanie emocjonalne i obniżenie poziomu zaangażowania nauczyciela w pracę a wypełnianie przez niego podstawowych obowiązków zawodowych. Autorka prezentuje wyniki swoich badań oraz przeprowadza ich analizę.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-199 288131 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie angielskie przy pracach.
Streszczenie: Zbiór prac koncentrujących się na możliwościach działań profilaktycznych i terapeutycznych w szkole podstawowej oraz roli kadry pedagogicznej w procesie rewalidacji. Omówiono pomoc psychologiczno-pedagogiczną w okresie wczesnoszkolnym, proces integracji w szkole powszechnej oraz nauczanie indywidualne w systemie kształcenia specjalnego. Nakreślono warunki adaptacji nauczycieli do pracy z dziećmi odchylonymi od normy. Przedstawiono uwarunkowania startu zawodowego pedagogów specjalnych oraz propozycje programowe kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-115 271476 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej