Form of Work
Artykuły
(2053)
Publikacje naukowe
(1804)
Książki
(700)
Publikacje fachowe
(225)
Poradniki i przewodniki
(63)
Publikacje dydaktyczne
(24)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(11)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Proza
(5)
Publikacje popularnonaukowe
(4)
Czasopisma
(3)
Dramat (rodzaj)
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(603)
only on-site
(119)
unavailable
(27)
unknown
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(640)
Czytelnia
(120)
Author
Skrzyński Dariusz
(17)
Magda-Adamowicz Marzenna
(15)
Szempruch Jolanta
(13)
Dróżka Wanda (1953- )
(12)
Majchrzak Marcin (prawo)
(12)
Bałachowicz Józefa
(11)
Kabat-Szymaś Małgorzata
(10)
Łyszczarz Michał
(10)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(9)
Lewandowski Jan (pedagog)
(9)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(8)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(8)
Żeber-Dzikowska Ilona
(8)
Adamek Irena
(7)
Janus-Sitarz Anna
(7)
Kotowska Maria
(7)
Kłosińska Tatiana
(7)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(7)
Madalińska-Michalak Joanna (1965- )
(7)
Ochmański Marian (1936- )
(7)
Sobieszczyk Maria
(7)
Szkolak Anna
(7)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(7)
Łukasik Joanna Małgorzata
(7)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(6)
Dylak Stanisław
(6)
Karpińska Anna (1958- )
(6)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(6)
Kisiel Mirosław
(6)
Kędzierska Hanna
(6)
Malinowski Tadeusz
(6)
Niedzielska Karolina
(6)
Szuścik Urszula
(6)
Ziółkowski Przemysław
(6)
Bartkowiak Grażyna (1951- )
(5)
Buchcic Elżbieta
(5)
Chałas Krystyna (1952- )
(5)
Chrzanowska Iwona
(5)
Czaja-Chudyba Iwona
(5)
Delecka-Bury Alicja
(5)
Dziekońska Joanna
(5)
Kołodziejski Maciej
(5)
Kwiatkowska Henryka (1940- )
(5)
Kwiatkowski Stefan T
(5)
Lulek Barbara
(5)
Marek Elżbieta
(5)
Parzęcki Ryszard (1935- )
(5)
Pawelski Leszek
(5)
Pituła Beata
(5)
Tołwińska-Królikowska Elżbieta
(5)
Wiśniewska Ewa (pedagog)
(5)
Andrzejewska Jolanta
(4)
Balicki Adam (1976- )
(4)
Buk-Cegiełka Marta
(4)
Feliniak Aleksandra
(4)
Korczyński Stanisław (1940- )
(4)
Kozioł Edward (pedagogika)
(4)
Lesińska Joanna
(4)
Leżańska Wiesława
(4)
Miko-Giedyk Justyna
(4)
Muchacka Bożena (1953- )
(4)
Mądrowska Wiesława
(4)
Nowicka Marzenna (1962- )
(4)
Oelszlaeger-Kosturek Beata
(4)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(4)
Piekarski Jacek
(4)
Pielachowski Józef (1940- )
(4)
Poplucz Jan (1932-2008)
(4)
Skarbek Karolina
(4)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(4)
Stępniowski Ignacy (1933- )
(4)
Zalewska-Bujak Małgorzata
(4)
Żegnałek Kazimierz (1943- )
(4)
Aksman Joanna
(3)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(3)
Bałażak Marta
(3)
Bednarkowa Wiga
(3)
Biedrzycki Krzysztof (1960- )
(3)
Bojarska-Sokołowska Agnieszka
(3)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(3)
Burkovičová Radmila
(3)
Chmurzyńska Małgorzata
(3)
Chrabąszcz Marta
(3)
Czajkowska Monika (matematyk)
(3)
Cęcelek Grażyna
(3)
Day Christopher (1943- )
(3)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(3)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(3)
Dwojewski Dariusz
(3)
Famuła-Jurczak Anita
(3)
Ferenz Krystyna (1946- )
(3)
Ganczarska Małgorzata
(3)
Gumuła Teresa
(3)
Gębal Przemysław (1972- )
(3)
Głowala Agnieszka
(3)
Jachimczak Beata
(3)
Jasiński Zenon (1945- )
(3)
Kozubska Alicja
(3)
Marzec Bożena
(3)
Minczanowska Aleksandra
(3)
Year
2020 - 2022
(456)
2010 - 2019
(1806)
2000 - 2009
(235)
1990 - 1999
(129)
1980 - 1989
(60)
1970 - 1979
(50)
1960 - 1969
(11)
1950 - 1959
(10)
1940 - 1949
(2)
1930 - 1939
(6)
1920 - 1929
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2109)
1901-2000
(55)
1989-2000
(43)
1945-1989
(9)
1801-1900
(4)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
Country
Poland
(2768)
Czech Republic
(1)
Language
Polish
(2190)
English
(36)
Russian
(6)
Slovak
(5)
Ukrainian
(4)
Czech
(3)
French
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(49)
Szkoły wyższe
(18)
Nauczyciele bibliotekarze
(17)
Nauczyciele przedszkoli
(7)
Nauczyciele języka polskiego
(6)
Pedagodzy
(6)
Dyrektorzy szkół
(5)
Dyrektorzy przedszkoli
(4)
Rodzice
(4)
Wychowawcy klas
(4)
Nauczyciele akademiccy
(3)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Pedagodzy specjalni
(3)
Studenci
(3)
Szkoły podstawowe
(3)
Adwokaci
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Psycholodzy
(2)
Wychowawcy świetlic
(2)
9-13 lat
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Doradcy metodyczni
(1)
Gimnazja
(1)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Klerycy
(1)
Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia
(1)
Lekarze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele biologii
(1)
Nauczyciele etyki
(1)
Nauczyciele geografii
(1)
Nauczyciele historii
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Nauczyciele wychowania pzredszkolnego
(1)
Opiekunki i opiekunowie dziecięcy
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy oświaty
(1)
Specjaliści ds. kadr
(1)
Szkolni koordynatorzy rozwoju edukacji
(1)
Szkoły średnie
(1)
Terapeuci
(1)
Trenerzy
(1)
Wychowawcy małych dzieci
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(10)
Literatura węgierska
(1)
Subject
Nauczyciele
(1723)
Uczniowie
(349)
Kształcenie nauczycieli
(325)
Szkolnictwo
(247)
Nauczyciele nauczania początkowego
(236)
Przydatność zawodowa
(161)
Nauczanie początkowe
(159)
Kompetencje zawodowe
(156)
Nauczanie
(149)
Metody nauczania
(146)
Nauczyciele akademiccy
(141)
Studenci
(137)
Pedagogika
(136)
Rodzice
(130)
Kształcenie
(124)
Nauczyciele przedszkoli
(120)
Współdziałanie
(119)
Doskonalenie zawodowe
(111)
Wychowanie
(103)
Szkolnictwo wyższe
(102)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(101)
Postawy
(90)
Relacje międzyludzkie
(85)
Kreatywność
(83)
Wychowanie przedszkolne
(83)
Praca
(80)
Prawo oświatowe
(73)
Awans zawodowy
(72)
Efektywność nauczania
(71)
Pedagogika wczesnoszkolna
(71)
Szkoły
(67)
Uczenie się
(65)
Nauczanie języków obcych
(64)
Nauczyciele języka polskiego
(61)
Kompetencje społeczne
(60)
Prawo pracy
(60)
Komunikacja interpersonalna
(58)
Pedeutologia
(57)
Uczniowie klas początkowych
(57)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(56)
Etyka zawodowa
(56)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(53)
Szkoły wyższe
(49)
Język polski (przedmiot szkolny)
(48)
Komunikacja społeczna
(48)
Dzieci
(47)
Innowacje pedagogiczne
(47)
Nauczyciele języków
(47)
Nauczyciele muzyki
(47)
Twórczość
(47)
Dziecko zdolne
(46)
Edukacja medialna
(44)
Autorytet
(43)
Kompetencje kluczowe
(42)
Organizacja pracy
(42)
Zmiana społeczna
(41)
Myślenie twórcze
(40)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(39)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(38)
Nauczanie na odległość
(35)
Dyrektorzy szkół
(33)
Edukacja włączająca
(33)
Rozwój zawodowy
(32)
Jakość kształcenia
(31)
Karta Nauczyciela
(31)
Pedagodzy
(31)
Przedszkola
(31)
Wychowanie do wartości
(31)
Wypalenie zawodowe
(31)
Kompetencje dydaktyczne
(30)
Nauczyciele szkół podstawowych
(30)
Szkoły podstawowe
(30)
Kompetencje komunikacyjne
(29)
Kształcenie ustawiczne
(29)
Oświata
(29)
Praktyki studenckie
(29)
Czas pracy
(27)
Kompetencje medialne
(27)
Edukacja muzyczna
(26)
Osobowość
(26)
Polityka oświatowa
(25)
Tematy i motywy
(24)
COVID-19
(23)
Nauczyciele zawodu
(23)
Zastosowania multimediów w edukacji
(23)
Mentoring
(22)
Metody wychowawcze
(22)
Podmiotowość
(22)
Praca zespołowa
(22)
Szkolenie zawodowe
(22)
Dziecko z niepełnosprawnością
(21)
Wsparcie edukacyjne
(21)
Filologia polska
(20)
System wartości
(20)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(19)
Praktyki pedagogiczne
(19)
Język polski
(18)
Motywacja uczenia się
(18)
Pedagogika specjalna
(18)
Szkolnictwo muzyczne
(17)
Subject: work
Dead Poets Society
(2)
Madame
(2)
Aithiopiká
(1)
Aschenputtel
(1)
Dead Poets Society (film)
(1)
Dzień świra (film)
(1)
Fun home
(1)
Gawęda o gawędzeniu
(1)
Gimnazjum imienia Boobalka I
(1)
Hierarchical framework for the study of creativity
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Krewni
(1)
Ku Szczytom (czasopismo)
(1)
Legenda
(1)
Mendel Gdański
(1)
Muzeum (czasopismo)
(1)
Nauczyciele-Nauczycielom (seria wyd.)
(1)
Ostatni Dzwonek (film)
(1)
Ostatnie historie
(1)
Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych (czasopismo)
(1)
Poznanie chorego
(1)
Przegląd Historyczny (czasopismo)
(1)
Siłaczka
(1)
Szkoła Specjalna (czasopismo)
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
W pustyni i w puszczy
(1)
Wspomnienia niebieskiego mundurka
(1)
Wędrówki Nabu
(1)
Świat Głuchych (czasopismo)
(1)
Subject: time
2001-
(1766)
1901-2000
(289)
1989-2000
(159)
1945-1989
(103)
1801-1900
(48)
1989-
(29)
1918-1939
(27)
1901-1914
(22)
1701-1800
(13)
1939-1945
(12)
1914-1918
(10)
1901-
(5)
1501-1600
(4)
1601-1700
(4)
1301-1400
(2)
1401-1500
(2)
301-400
(2)
1201-1300
(1)
1918-
(1)
1939-
(1)
201-300
(1)
401-500
(1)
Subject: place
Polska
(890)
Europa
(22)
Lublin (woj. lubelskie)
(18)
Kraków (woj. małopolskie)
(17)
Ukraina
(14)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(13)
Białystok (woj. podlaskie)
(12)
Słowacja
(12)
Łódź (woj. łódzkie)
(12)
Czechy
(11)
Stany Zjednoczone (USA)
(9)
Kraje Unii Europejskiej
(7)
Niemcy
(7)
Województwo małopolskie (1999- )
(7)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(5)
Opole (woj. opolskie)
(5)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(5)
Wielka Brytania
(5)
Województwo podkarpackie (1999- )
(5)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(4)
Galicja (kraina historyczna)
(4)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(4)
Wielkopolska
(4)
Województwo mazowieckie (1999- )
(4)
Województwo pomorskie (1999- )
(4)
Węgry
(4)
Dania
(3)
Hiszpania
(3)
Racibórz (woj. śląskie)
(3)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(3)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(3)
Województwo lubelskie (1999- )
(3)
Województwo lubuskie (1999- )
(3)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(3)
Bańska Bystrzyca (Słowacja)
(2)
Częstochowa (woj. śląskie)
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(2)
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)
(2)
Górny Śląsk
(2)
Izrael
(2)
Kalisz (woj. wielkopolskie)
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(2)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(2)
Legnica (woj. dolnośląskie)
(2)
Lwów (Ukraina, obw. lwowski)
(2)
Rosja
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Wielkie Księstwo Litewskie
(2)
Wilno (Litwa)
(2)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(2)
Województwo łódzkie (1999- )
(2)
Województwo śląskie (1999- )
(2)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(2)
Wola (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Miedźna)
(2)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(2)
Aglomeracja łódzka
(1)
Albania
(1)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Białystok (woj. podlaskie ; okolice)
(1)
Dolny Śląsk
(1)
Dęblin (woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Dęblin)
(1)
Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Gmina Niepołomice (woj. małopolskie, pow. wielicki)
(1)
Grecja
(1)
Grenada (Hiszpania)
(1)
Grodno (Białoruś, obw. grodzieński)
(1)
Holandia
(1)
Iran
(1)
Irlandia
(1)
Islandia
(1)
Iwano-Frankiwsk (Ukraina, obw. iwanofrankiwski ; okolice)
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Japonia
(1)
Jerzmanice-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Złotoryja)
(1)
Kanada
(1)
Kaposvár (Węgry ; okolice)
(1)
Kastylia-La Mancha (Hiszpania ; wspólnota autonomiczna)
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okolice)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Korea Południowa
(1)
Koszalin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Kraj Warty (1939-1945)
(1)
Kraje arabskie
(1)
Królestwo Polskie
(1)
Królestwo Polskie (1815-1915)
(1)
Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okolice)
(1)
Liban
(1)
Macedonia Północna
(1)
Mazury
(1)
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
NRD
(1)
Nauczyciele
(1)
Nawsie (Czechy)
(1)
Nitra (Słowacja, kraj nitrzański)
(1)
Norwegia
(1)
Nowy Sącz (woj. małopolskie)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okolice)
(1)
Petersburg (Rosja)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(1870)
Artykuł problemowy
(1357)
Praca zbiorowa
(422)
Raport z badań
(290)
Materiały konferencyjne
(182)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(148)
Artykuł z czasopisma fachowego
(100)
Poradnik
(80)
Artykuł przeglądowy
(25)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(25)
Artykuł fachowy
(22)
Biografia
(21)
Artykuł z czasopisma naukowego
(18)
Księga pamiątkowa
(18)
Opracowanie
(17)
Scenariusz zajęć
(17)
Podręcznik
(14)
Monografia
(13)
Case study (studium przypadku)
(10)
Dane statystyczne
(8)
Pamiętniki i wspomnienia
(7)
Analiza i interpretacja
(6)
Artykuł publicystyczny
(6)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(6)
Artykuł monograficzny
(5)
Opowiadania i nowele
(4)
Tablice i wzory
(4)
Artykuł z czasopisma historycznego
(3)
Artykuł z czasopisma społeczno-kulturalnego
(3)
Esej
(3)
Materiały pomocnicze
(3)
Raport ewaluacyjny
(3)
Scenariusz imprezy szkolnej
(3)
Program nauczania
(2)
Przyczynek
(2)
Publicystyka
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Samokształcenie
(2)
Sprawozdanie
(2)
Artukuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Biogram
(1)
Broszura
(1)
Czasopisma pedagogiczne polskie
(1)
Czasopismo fachowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Kabaret
(1)
Kalendarium
(1)
Komentarz do ustawy
(1)
Malarze polscy
(1)
Powieść
(1)
Referat
(1)
Scenariusz imprezy okolicznościowej
(1)
Stan badań
(1)
Utwory sceniczne dla dzieci
(1)
Wspomnienie pośmiertne
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2201)
Socjologia i społeczeństwo
(433)
Psychologia
(231)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(114)
Historia
(87)
Nauka i badania
(85)
Językoznawstwo
(82)
Kultura i sztuka
(71)
Praca, kariera, pieniądze
(67)
Informatyka i technologie informacyjne
(65)
Filozofia i etyka
(62)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(39)
Media i komunikacja społeczna
(37)
Literaturoznawstwo
(33)
Medycyna i zdrowie
(28)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(20)
Zarządzanie i marketing
(18)
Biologia
(16)
Ochrona środowiska
(15)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(13)
Kultura fizyczna i sport
(12)
Religia i duchowość
(8)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Matematyka
(5)
Etnologia i antropologia kulturowa
(3)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(3)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Rozwój osobisty
(2)
Transport i logistyka
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Chemia
(1)
Hobby i czas wolny
(1)
Podróże i turystyka
(1)
2768 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 154794 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 245385, 245384 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314493 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-607-9
Bibliogr. s. 131-[148].
Streszczenie: Autor omawia zagadnienia dotyczące standardów kształcenia nauczycieli i edukacji nauczycielskiej, nauczyciela refleksyjnego, emancypacji i odpowiedzialności. Porównuje modele kształcenia nauczycieli z współczesnymi potrzebami edukacji. Przedstawia wpływ przemian ustrojowych na etykę i powinności nauczyciela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293091 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-238 293092 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313587 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 176050/1, 176048/1 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 176050/2, 176048/2 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozwój Zawodowy Nauczyciela)
Dla nauczycieli odbywających staże.
Streszczenie: Poradnik przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych awansem zawodowym. Autorzy zwracają uwagę nie tylko na rozwój zawodowy ale także na rozwój osobisty osób odbywających staże. W rozwoju profesjonalnym planowanie podzielono na 4 etapy (diagnozę sytuacji wyjściowej, ustalenie celów i treści, realizację, ocenę-analizę efektów). Na koniec autorzy omówili dokumentowanie działań i przedstawili przegląd różnych form dokumentowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289522 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265091, 265090 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307903 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302927, 301151 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307398 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253301 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. II-D-a-23/1992-1993 253395 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-904054-8-2
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie: Książka stanowi zbiór wybranych zagadnień dotyczących nauczycieli. Omówione są w niej następujące kwestie: elementarna wiedza humanistyczna i przyrodniczo-techniczna przyszłych nauczycieli, pomiar orientacji społecznej nauczycieli, faktyczny czas pracy nauczycieli w zróżnicowanym środowisku, obawy nauczycieli wobec problemów dyscyplinarnych, poznawanie opinii uczniów i rodziców o cechach osobowościowych nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280543 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Informator Zakładu Badań nad Zawodem Nauczyciela ; cz. 2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 173690 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
O pracy nauczyciela / Romana Millerówna. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1946. - 95 , [1] s. ; 21 cm.
(Podręczna Biblioteka Nauczyciela ; Nr 3)
Bibliogr. s. [46].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14377, 2074 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 4474 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; nr 12)
ISBN: 978-83-936269-1-5
Wybór publ. L. Pawelskiego s. 273-290, wybór publ. B. Urbanka s. 291-309, bibliogr. s. 259-271, netogr. s. 271-272.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-C-h-422 308944 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-02-01211-4
Bibliogr. s. 211-216.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 199000, 198984, 198943, 198942, 198941 (5 egz.)
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne ; t. 54)
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 254434 *, 254431, 254430 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
O właściwy stosunek do pracy nauczyciela / Związek Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1936 (Warszawa : "Nasza Drukarnia"). - 60, [1] s. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 079206 KZ (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again