Dostępność
dostępne
(41)
tylko na miejscu
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(41)
Czytelnia
(4)
Autor
Kwiatkowska Henryka (1940- )
(3)
Gerlach Ryszard
(2)
Kozioł Edward (pedagogika)
(2)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(2)
Parzęcki Ryszard (1935- )
(2)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(2)
Podoska-Filipowicz Elżbieta
(2)
Sitarska Barbara (1949- )
(2)
Bartkowicz Zdzisław (1947- )
(1)
Bierowska Danuta
(1)
Błażejowski Henryk
(1)
Cierzniewska Ryszarda
(1)
Dawid Łucja
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Garstka Tomasz
(1)
Gąsiorek Krystyna (1946- )
(1)
Janiuk Ryszard
(1)
Karpińska Anna (1958- )
(1)
Klimczyk-Duranc Alina
(1)
Koczoń-Zurek Sabina
(1)
Kojs Wojciech (1940- )
(1)
Korczyński Stanisław (1940- )
(1)
Korzeniowska Wiesława (1939- )
(1)
Koszczyc Tadeusz (1946- )
(1)
Kosętka Halina (1946-2013)
(1)
Kowaluk Marzena
(1)
Kraszewski Krzysztof
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona (1938- )
(1)
Lewandowski Sławomir
(1)
Magda-Adamowicz Marzenna
(1)
Marszałek Jacek
(1)
Mikołajewicz Wojciech (1958- )
(1)
Murawska Ewa
(1)
Murzyn Andrzej (1955- )
(1)
Ochmański Marian (1936- )
(1)
Ossowski Roman (1942- )
(1)
Ośrodek poznański. Projekt Nowa Matura
(1)
Pawelski Leszek
(1)
Petrulyte Ala
(1)
Pielecki Andrzej (1951-2020)
(1)
Pietrzyk Bożena (1955- )
(1)
Polak Krzysztof (1957- )
(1)
Prokopiuk Włodzimierz
(1)
Przybyszewski Roman (1945- )
(1)
Radnor Hilary A
(1)
Rajewski Karol
(1)
Rakowska Alicja (1934- )
(1)
Ratuś Bronisław (1935-1997)
(1)
Samujło Małgorzata
(1)
Siemak-Tylikowska Alicja (1943-2019)
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Sołtysik Mariusz
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Urbanek Bogdan (1946- )
(1)
Wenta Kazimierz (1937-2017)
(1)
Wesołowska Eugenia Anna (1929-2016)
(1)
Wróbel Alina
(1)
Zatoń Krystyna
(1)
Ślęczka Ryszard
(1)
Żegnałek Kazimierz (1943- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(17)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(43)
Język
polski
(1)
43 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji, która odbyła sie w dn. 30-31.05.2005 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór referatów o tym, jaki może i jaki powinien być nauczyciel legitymujący się wysoko cenionymi kompetencjami zawodowymi. Prace pogrupowano według następujących zagadnień: kształcenie nauczyciela kompetentnego, nauczyciel kompetentny w działaniu oraz nauczyciel wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata. Przedstawiono m.in. wyniki badań na temat wizerunku nauczyciela i wychowawcy w opinii uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291981, 291980 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Rozwój Zawodowy Nauczyciela)
Bibliogr. s. 208.
Streszczenie: Przewodnik dla nauczyciela stażysty. Zawiera propozycje tematów do rozważań i zadania dot. pierwszych 82 dni pracy. Ukazuje jak zapoznać się z sytstemem pracy, dokumentacją, pracownikami, uczniami (jak ich aktywizować i wspierać), jak planować czas pracy. Przedstawia metody planowania rozwoju osobistego i zawodowego, czym jest doskonalenie zawodowe, z czego składają się kompetencje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281883, 281882, 281881 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły z zakresu: funkcji szkoły, jakości kształcenia, wyboru wartości, socjologicznego aspektu edukacji. M.in.: A. Solak "Tischnerowski etos nauczyciela", A. Karpińska "Neurodydaktyka - perspektywą na sukces w uczeniu (się)", B. Dusza "Piętno w szkole. Rozważania o (z)ranionej tożsamości ucznia", M. Zinczuk "Nauczyciel a niepowodzenia szkolne - jak odnieść edukacyjny sukces", A. Grzywa-Bilikiewicz "Kształtowanie tożsamości w europejskiej szkole", U. Gruca-Miąsik "Wyzwania moralne dla nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości", W. Walc "Opiekuńcza funkcja szkoły - sfera zapomniana czy zaniedbana", M.A. Franciszkowska "Współpraca nauczyciela z rodzicami" (wg koncepcji organizacji uczących się P. Senge'a).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293073 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ; nr 46)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór autorskich opracowań, z różnych warsztatów naukowych, zawierających myśli o oświacie i wychowaniu, a zwłaszcza o nauczycielu - jego kształceniu i doskonaleniu. "Wspólny mianownik" referatów stanowi idea wdrażanej reformy oświatowej. Prezentowane referaty pogrupowano według zagadnień: przesłanki teoretyczne w reformowaniu systemów edukacyjnych; kompetencje pedagogiczne nauczycieli; kształcenie nauczycieli różnych przedmiotów w dobie reformy edukacyjnej. Wśród prac wyróżniają się referaty dotyczące nowego modelu nauczyciela w świetle standardów edukacji Unii Europejskiej oraz prace dotyczące kompetencji pedagogicznych nauczycieli w kontekście potrzeb systemu edukacji narodowej oraz wypowiedzi nt. perspektyw szkolnictwa zawodowego wobec tych przemian.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281406 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37.016:37 KSZ (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Szkoła w Dobie Globalizacji)
Tekst częśc. czes.
Streszczenie: Zbiór referatów ukazujących rolę szkoły i nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, pogrupowanych według zagadnień: wokół wielowymiarowości profesji nauczycielskiej, nauczyciel wobec nowego oblicza szkoły, w kregu dylematów praktyki nauczycielskiej. Praca przydatna dla nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 288467 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Zbiór artykułów dot.: nauczyciela wobec wyzwań i zadań związanych z reformą, perspektywy rynkowej widzianej od strony edukacji i nauczyciela oraz problemu nauczyciela akademickiego stojącego wobec dynamiki przemian w edukacji. Rozważania nad: analizą ewolucyjnych zjawisk związanych z funkcjami edukacyjnymi nauczyciela, kompetencjami zawodowymi nauczycieli oraz awansem zawodowym nauczyciela. Omówienie: praw i możliwości nauczycieli do autonomicznych innowacji i eksperymentów w odgórnie niereformowalnych szkołach, przygotowania nauczycieli do potrzeb reformowanej szkoły i przedszkola, edukacji medialnej i technologii informacyjnej w dobie reform kształcenia nauczycieli, polskiego nauczyciela-wychowawcy wobec globalizacji, poszukiwań sylwetki nauczyciela w integrującej się z Unią Europejską Polski.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286526, 286525 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Mater. z X Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji, w dniach 29-30 czerwca 2001 r. w Kamieńcu Śląskim.
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. białor., czes., niem. Streszcz. ang., spis treści także ang.
Streszczenie: Zgromadzone w publikacji artykuły ukazują szerokie spektrum współczesnych zagadnień badawczych z zakresu pedeutologii i dydaktyki. Zawarto opinie nauczycieli o procesie wdrażania reformy. Następnie skupiono się na przygotowaniu nauczyciela do pełnienia swej zawodowej roli. Zamieszczono także wypowiedzi na temat: wpływu rodziny na efekty kształcenia, roli kultury żywego słowa we współczesnej edukacji, form pracy z teksem w kształceniu zintegrowanym, przygotowania dzieci z deficytami rozwojowymi do nauki w szkole masowej, a także wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji. Publikacja może stać się podstawą do pedagogicznej autoreflekcji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289421 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Dyskusja pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich na tematy-pytania: kim powinien być nauczyciel XXI wieku? Jakimi kompetencjami ma się wyróżniać nauczyciel, aby potrafił założenia reformy oświaty w sposób konstruktywny przekładać na język praktyki? Jaki jest rzeczywisty stan kompetencji współczesnych nauczycieli?
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286482, 286481 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Idee, Metody, Inspiracje)
Mater. z IV Międzynarodowej Konferencji Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki, Łódź, 17-19 października 2001 r.
Bibliogr. przy mater.
Streszczenie: Problemy edukacji nauczycielskiej w czasie radykalnych zmian "epoki informacyjnej " i propozycje programów alternatywnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Odpowiedzialność zawodowa, cechy osobowościowe i model współczesnego nauczyciela. Krytyczna ocena procedury awansu zawodowego nauczycieli. Zagadnienia profesjonalizacji nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz propozycje zmian w tym zakresie kompatybilne do wymagań jednoczącej się Europy. Oczekiwania w stosunku do pedagogów na podstawie badań testowych wśród studentów. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród nauczycieli. Opisy form i zasad wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Problematyka pomiaru zmian osobowości pod wpływem oddziaływań edukacyjnych i ocena etycznego wymiaru pracy edukatora.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283703, 283702 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 25)
Streszczenie: W zbiorze artykułów - pokłosia konferencji o edukacji nauczycielskiej znajdujemy opracowania (oparte na badaniach własnych bądź na praktyce szkolnej) dotyczące ewaluacji jakości tej edukacji, aktualnego oraz przyszłego systemu kształcenia nauczycieli, konieczności przemian treści kształcenia nauczycieli w obszarach kompetencji psychologicznych, diagnostycznych, umiejętności pomiaru osiągnięć uczniów i wspierania ich rozwoju. Ukazano oczekiwaną sylwetkę zawodową nauczyciela zreformowanej szkoły.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284423, 282882 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Książka omawia m.in.: edukację w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych; potrzebę doskonalenia nauczycieli wobec zagrożeń społecznych końca XX wieku; zmiany w szkolnictwie i ich implikacje dla kształtowania i rozwijania sprawności nauczyciela; komunikację interpersonalną w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli; doskonalenie zawodowe nauczycieli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280170 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2438)
Bibliogr. s. 124-131.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań na temat podtrzymywania aktywności zawodowej nauczycieli. Autorka w części teoretycznej omawia aktywność zawodową w świetle wybranych teorii psychologicznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291621 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Pokłosie konferencji w Łowiczu. Referaty dot.: deontologicznych zagadnień pracy nauczyciela akademickiego, funkcji nauczycieli akademickich w ich działalności zawodowej i postaw, oceny akademickiej edukacji nauczycieli, dokonań Izabeli Czartoryskiej, Stanisława Staszica, Stanisława Smolki, Józefa Pietera. Część referatów stanowi podsumowanie wyników badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37.016:37 NAU (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 56, 74.
Streszczenie: 13 ref., z których część dot. ogólnych zagadnień kształcenia nauczycieli, a pozostałe - kształcenia nauczycieli różnych specjalności. Także aneksy zawierające wybrane teksty Stanowisk Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Uzgodnienia Ministrów EN i KiS w sprawie edukacji estetycznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 271138, 271137 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo pracy dla nauczycieli : w pytaniach i odpowiedziach / Sławomir Lewandowski, Karol Rajewski. - Stan prawny na dzień 15 marca 1993 r. - Warszawa : "Głos Nauczycielski", [1993]. - 77 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-900278-0-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 265260, 265259 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ; nr 55)
Bibliogr. s. 181-185.
Spis treści także ang.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Praca wskazuje sposoby skutecznego planowania edukacyjnego, opierającego się na naukowych metodach modelowych. W poszczególnych rozdziałach starano się uzasadnić słuszność hipotetycznego sformułowania sensu i celowości planowania edukacyjnego. Wykazano istotne zmiany w kształtującym się systemie edukacji narodowej na tle tendencji integracyjnych Europy. Przedstawiono nowe podejście do kształcenia kadr kwalifikowanych oraz kształcenia kadr dla potrzeb edukacji narodowej. Omawiając temat prognozowania i planowania edukacyjnego wyodrębniono aspekt jedności społeczno-ekonomicznego rozwoju.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 268274 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Projekt Nowa Matura / Ośrodek poznański)
9 t. w tece.
Streszczenie: Ocena przyjęcia modyfikacji w procedurach egzaminacyjnych przez dyrektorów szkół; Analiza stanu świadomości nauczycieli odnośnie do Nowej Matury oraz stopnia akceptacji zmian; Analiza przyjęcia i wykorzystania kryteriów oceniania prac maturalnych z biologii, historii i języka polskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253533, 253524 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Mater. sympozjum naukowo-dydaktycznego, luty 2000 r.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór referatów stanowiących pokłosie sympozjum naukowo-dydaktycznego "Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej", którego głównym celem było przedstawienie i przedyskutowanie aktualnych problemów dot. edukacji przyrodniczej w Polsce. W referatach przedstawiono kierunki głównych działań w celu poprawy aktualnego stanu edukacji przyrodniczej. Omówiono możliwości pomocy ze strony organizacji i instytucji pozaoświatowych, współpracę międzynarodową w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych, praktyczne aspekty kształcenia przyrodniczego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284813 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zawiera materiały z ogólnopol. konf. zorg. przez WSP w Zielonej Górze 11-12 marca 1992 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Materiały z konf. zorg. przez WSP w Zielonej Górze 11-12 marca 1992 r. Ref. składają się na ocenę systemu kształcenia nauczycieli (głównie na poziomie wyższym), zmierzają do wskazania zmian koniecznych z powodu przemian w społeczeństwie i nowych oczekiwań wobec nauczycieli (nowy model nauczyciela) oraz ukazania metod kształcenia. Poruszono też zagadnienia szczegółowe dot. przygotowania zawodowego nauczycieli techniki, matematyki, nauczania początkowego po SN, jęz. polskiego na studiach zaocznych, a także nauczycieli do pełnienia roli wychowawcy klasy; jeden ref. dot. roli WOM.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269253 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej