Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(22)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(2)
Author
Szabo Alicja
(4)
Badyna Elżbieta
(1)
Dolata Roman
(1)
Elsner Danuta
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Hellwig Jan (1931-2000)
(1)
Jabłońska Maria (pedagog)
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Kiszczak Maria Teresa
(1)
Kowalczyk Leonard
(1)
Kwiatkowska-Kowal Bogumiła
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona (1938- )
(1)
Malinowska Joanna (1962- )
(1)
Michalski Stanisław (1928-1990)
(1)
Moroz Henryk (1924- )
(1)
Murawska Barbara
(1)
Papla Stanisław
(1)
Putkiewicz Elżbieta (1948- )
(1)
Solarczyk-Szwec Hanna (1969- )
(1)
Stachura Kazimierz
(1)
Wojtczak Maria
(1)
Woskowski Jan (1921-2015)
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(22)
Subject
Nauczyciele
(19)
Szkolnictwo
(11)
Zarządzanie oświatą
(5)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Nauczanie
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Doradztwo metodyczne (pedagogika)
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Historia
(1)
Język polski
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Literatura
(1)
Nauczyciele historii
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Oświata
(1)
Pedeutologia
(1)
Postawy
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Wiedza
(1)
Związek Nauczycielstwa Polskiego
(1)
Subject: time
1901-2000
(5)
1989-
(5)
1989-2000
(2)
2001-
(2)
1901-
(1)
1918-
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Wielkopolska
(1)
Genre/Form
Informator
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Literaturoznawstwo
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 262089 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 109061, 108074, 79960 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 105723, 105584 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285306 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 167-168.
Streszczenie: Publikacja jest próbą włączenia się do dyskusji o rozwoju zawodowym nauczycieli. Powstała w wyniku podsumowania badań przeprowadzonych w dwóch województwach (dolnośląskim i podlaskim). Zawiera analizę struktury systemów kształcenia ustawicznego nauczycieli w badanych regionach oraz próbę rekonstrukcji polityki lokalnej wobec problemów wsparcia zawodowego nauczycieli. Końcowa część dotyczy analizy sieci wsparcia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz oceny stopnia zaspokojenia tych potrzeb.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314728, 288884 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 174187, 174186 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 23)
Bibliogr. s. 197-211.
Streszczenie: Ukazanie tradycji kształcenia i doskonalenia andragogów w Niemczech na tle 150-letniego procesu profesjonalizacji ich pracy oraz danych statystycznych na ich temat. Omówienie przemian w dążeniu do profesjonalizmu pracy andragogicznej, aktualnie realizowanych zadań oraz potrzebnych do tego kompetencji. Prezentacja wywiadów przeprowadzonych z pracownikami oświaty dorosłych Niemiec. Przedstawienie propozycji dla polskiej praktyki kształcenia ustawicznego andragogów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285917 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Pokłosie konferencji na temat praktyk, zorganizowanej w listopadzie 1997 r. przez Instytut Historii WSP w Zielonej Górze, z udziałem m.in. przedstawicieli podobnego Instytutu z Hradec Kralove. W referatach omówiono zagadnienia dotyczące pedagogicznego przygotowania studentów historii - przyszłych nauczycieli tego przedmiotu. Szczególnie dużo miejsca poświęcono praktykom w szkołach: organizacji, przebiegowi, hospitacjom, ocenie. Założenia treściowe i formalne prowadzenia zajęć z dydaktyki historii. Opinie nauczycieli o praktykach w szkołach i trudności z jakimi spotykają się studenci w trakcie ich odbywania. Przykład konspektu lekcji i notatki z hospitowanych zajęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279295 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 158725, 157528 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli : moduł 3A / Danuta Elsner. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1996. - 170 k. ; 30 cm.
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 170.
Streszczenie: Materiały do tematów: Doskonalenie kadry kierowniczej placówki doskonalącej nauczycieli; Od codziennych zadań kierowniczych do wizji placówki; Projektowanie placówki jako rozwijającej się organizacji; Usprawnianie kierowania szkołą; Kierowanie zespołem ludzkim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253599 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Praca zbiorowa wybitnych pedagogów dot. propozycji zmian w systemie edukacji. Na szerokie spektrum tematyczne książki składają się zagadnienia konieczności ustawicznego reformowania oświaty, efektywności tych reform, zagrożenia i szanse systemów edukacji oraz priorytety unowocześnienia systemów edukacyjnych w Europie. Spośród szczegółowych zmian edukacyjnych opisano teoretyczne i realistyczne podstawy zarządzania oświatą, wizerunek nauczyciela przyszłości, diagnostykę edukacyjną i egzaminowanie, zwiększenie wykorzystania wiedzy w praktyce oraz nową jakość kształcenia i wychowania po reformie edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295218, 294818 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 137.
Streszczenie: Celem zeszytu jest przygotowanie edukatora do prezentowania programu T-I: jak być ciekawym edukatorem, organizacja pracy edukatora, ewaluacja efektów szkolenia. Ponadto 50 praktycznych wskazówek do prowadzącego zajęcia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253597 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały dla uczestnikaTERM-IAE. Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 111-112.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253586 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 116-117.
Streszczenie: Materiał do tematów: Rola konsultantów i doradców w rozwoju zawodowym nauczyciela; Projektowanie procesu doskonalenia; Usprawnianie procesu organizowania doskonalenia; Prezentacja wprowadzonych usprawnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253600 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 47. Indeks.
Streszczenie: Przedstawiono cele jakie powinni osiągnąć uczestnicy szkolenia, wskazówki organizacyjne, merytoryczne i metodyczne dla edukatora do realizacji modułu podstawowego. Podano materiały pomocnicze - fragmenty 3 opracowań dot. metod nauczania aktywizujących ucznia, uczenia się w grupie i ewaluacji skuteczności doskonalenia nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275271 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 077312 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-186.
Streszcz. ang. Wstęp i spis treści także ang.
Streszczenie: Opisano: rzeczywistość edukacyjną nauczycieli; charakter podejmowanych przez nich działań oraz kierujące nimi motywy; sposób, w jaki stają się profesjonalistami; odbiór przez nich literatury pedeutologiczej; kierunki zmian w myśleniu o zawodzie nauczyciela. Badaniu w 2008 roku poddano 4 grupy nauczycielek nauczycieli z dużego miasta wojewódzkiego zatrudnionych w różnego typu instytucjach akademickich i nieakademickich kształcenia nauczycieli. Obserwacji poddano dyskusje grupowe dot. odpowiedzi na pytania: jakie znaczenie nauczyciele nauczycieli nadają własnemu miejscu w codzienności edukacyjnej, jakie stosują strategie oraz jakie tworzą koncepcje edukacji nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299229 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300616, 300615, 299227 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-A-25 299239 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-243.
Streszcz. fr., ang., niem.
Streszczenie: Książka stanowi wynik wieloletnich badań i analiz poświęconych nauczycielowi pozaszkolnej oświaty zawodowej. Ukazano jego rolę zawodową, specyfikę pracy, sylwetkę osobową, aktualny przebieg pozyskiwania, kształcenia i doskonalenia. Przedstawiono ponadto podstawowe wyznaczniki projektowania jego kształcenia i doskonalenia także założenia organizacyjno-programowe tych procesów dla potrzeb integrującej się Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275110 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-94 275111 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 101351, 51961, 51958, 51957 (4 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again