Form of Work
Książki
(14)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(13)
Author
Horyń Wojciech
(3)
Maciejewski Jan (1954- )
(3)
Wesołowska Eugenia Anna (1931-2016)
(2)
Aleksander Tadeusz (1938- )
(1)
Boczukowa Beata
(1)
Fijałkowska Agnieszka
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Jurgiel Alicja
(1)
Kaczor Stanisław (1924-2014)
(1)
Kordziński Jarosław
(1)
Marszałek Halina
(1)
Owczarz Marzenna
(1)
Pavlů Jiří
(1)
Solarczyk-Szwec Hanna (1969- )
(1)
Stanek Janusz
(1)
Sternal Elżbieta
(1)
Zacharuk Tamara
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(4)
Czech
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Oświata dorosłych
(12)
Nauczyciele
(8)
Nauczyciele oświaty dorosłych
(8)
Pedagogika
(3)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Nauczanie dorosłych
(2)
Andragogika
(1)
Centrum Kształcenia Ustawicznego (Toruń)
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Mentoring
(1)
Osobowość
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedeutologia
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo zaoczne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Teoria wychowania
(1)
Zawód
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1989-2000
(4)
1901-2000
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
Europa
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Poradnik
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Edukacja i pedagogika
(3)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
23 results Filter
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2988)
ISBN: 978-83-229-2870-7
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Prace z zakresu teorii andragogiki, nauczycieli andragogów, kulturowego podejścia w andragogice. M.in.: M. Wiktorowicz "Wiedza jako wartość. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe wobec koncepcji uczenia się całożyciowego"; W. Wnuk "Różne obszary opieki nad ludźmi starszymi. Implikacje edukacyjne"; D. Kowal, Z. Szarota "Doradca zawodowy wobec problemów rynku pracy"; W. Wołyniec "Sylwetka nauczyciela andragoga w nauczaniu Jana Pawła II"; A. Cudowska "Twórczość pedagogiczna nauczyciela w społeczeństwie wiedzy"; M. Markiewicz-Matyja "Bariery i trudności w pracy nauczyciela"; A. Kimm-Klimaszewska, J. Prokop "Edukacja wielokulturowa w kształceniu nauczycieli"; K. Kołodziejczyk "Bezpieczeństwo personalne warunkiem samorealizacji". 2 art. w jęz. angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292969 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-192 292970 PNS (1 egz.)
Authority data
Nauczyciele oświaty dorosłych (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Oświata dorosłych (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Specjaliści ds. szkoleń (hasło przedmiotowe) ; Wykładowcy na kursach (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele andragodzy ; Nauczyciele dorosłych ; Nauczyciele edukacji dorosłych
No cover
Journal
In basket
Streszczenie: Poradnik dla nauczycieli, wspomagający ich w pracy samokształceniowej. Podaje przydziały materiału naukowego do samodzielnego przepracowania i przyswojenia. Pismo zawiera również recenzje podręczników z zakresu omawianych przedmiotów.
Zawartość zasobu C-70
R. 1 1946/47 nr 1-12
R. 2 1947/48 nr 1-10 [brak nr 1-2!]
R. 3 1948/49 nr 1-10 [brak nr 9-10!]
R. 4 1949/50 nr 1-10 [brak nr 1-2!]
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3216)
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Wstęp i spis treści także ang.
Streszczenie: Zbiór prac na temat roli nauczycieli andragogów we współczesnym społeczeństwie wielokulturowym, w społeczeństwie informacyjnym oraz we współczesnym systemie edukacji; edukacji ludzi dorosłych i ludzi starszych. Dotyczą one m.in.: przemian modelu i funkcji nauczyciela dorosłych (oświatowca) we współczesnej rzeczywistości polskiej, kompetencji nauczyciela geragoga, nauczyciela andragoga we współczesnym systemie edukacji Republiki Czeskiej, doktoranta jako nauczyciela akademickiego, społecznych i kulturowych dylematów edukacji dorosłych w jednoczącej się Europie, e-lerningu, kształcenia osób niepełnosprawnych, samokształcenia kierowanego, podyplomowego kształcenia nauczycieli, społeczno-kulturowego wizerunku starości, uniwersytetów trzeciego wieku. Opracowania mają charakter teoretyczny i empiryczny. 1 art. w jęz. angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301773 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-88 299149 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 185274, 185273, 185272 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-37 185276 PNS (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87958-63-8
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Wiadomości z zakresu szkolenia kadr edukatorskich przeznaczone dla edukatorów, uczestników kursów przygotowujących do pracy edukatorskiej, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych i studentów zainteresowanych pracą z osobami dorosłymi. Oprócz ujęcia teoretycznego poradnik zawiera szereg propozycji praktycznych. Opisuje metodykę pracy edukatora (tworzenie materiałów szkoleniowych, umiejętność pracy z grupą), procedurę kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-220 288994 PNS (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 10)
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. tł. z różnych jęz. Streszcz, ang., niem. przy ref.
Streszczenie: Materiały są odzwierciedleniem różnorodności tematów poruszonych na konferencji, m.in. dot. : aksjologicznych i metodologicznych problemów badań nauczycieli dorosłych oraz obszarów działalności andragogów i specyfiki przygotowania do nich specjalistów-nauczycieli (animatorów kultury, kadry oficerskiej, menedżerów, prowadzących poradnictwo i doradztwo, informatyków, organizujących edukację na odległość). Zaprezentowano doświadczenia konkretnych placówek uniwersyteckich i innych uczelni, a także sięgnięto do polskich tradycji w tym zakresie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-CCLXVII-10 274573 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Omówienie zagadnień dotyczących innowacji w procesie kształcenia osób dorosłych: edukacji permanentnej dorosłych w czasach globalizacji, edukacji ustawicznej jako przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-kulturowemu seniorów, edukacji osób niesłyszących. Analiza systemu edukacji ustawicznej nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-86 298561 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 394 s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s.385-386. Indeks.
Dla nauczycieli oświaty dorosłych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312046 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-278 305658 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 23)
Bibliogr. s. 197-211.
Streszczenie: Ukazanie tradycji kształcenia i doskonalenia andragogów w Niemczech na tle 150-letniego procesu profesjonalizacji ich pracy oraz danych statystycznych na ich temat. Omówienie przemian w dążeniu do profesjonalizmu pracy andragogicznej, aktualnie realizowanych zadań oraz potrzebnych do tego kompetencji. Prezentacja wywiadów przeprowadzonych z pracownikami oświaty dorosłych Niemiec. Przedstawienie propozycji dla polskiej praktyki kształcenia ustawicznego andragogów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-CCLXVII-23 285917 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2421)
Streszczenie: Zbiór poglądów na problemy związane z szeroko rozumianą andragogiką. Rozważania zawarte w książce dotyczą poszukiwania nowych trendów i wizji kształcenia człowieka dorosłego na przełomie XX i XXI wieku, andragogicznych kontekstów kształcenia w wojsku oraz udziału technologii informacyjnych w różnych formach edukacji dorosłych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-63 284805 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 166-173.
Streszczenie: Niniejsza praca poświęcona jest problematyce nauczyciela edukacji dorosłych, a ściślej mówiąć, znaczenia jego świadomości obywatelsko-zawodowej. Powstała jako rezultat prowadzonych badań w latach 2002-2003 wśród nauczycieli pomorskich szkół dla dorosłych. Omawia liberalny i komunitarny charakter obywatelskości oraz orientacje obywatelskie nauczycieli edukacji dorosłych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292098 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-172 291926 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 39-40.
Streszczenie: Publikacja uściśla zadania nauczyciela edukacji dorosłych w dobie transformacji ustrojowej, dostosowane do nowych potrzeb i oczekiwań społecznych. W części empirycznej przedmiotem badań są oceny i refleksje nauczycieli szkoły zaocznej na temat warunków i metod pracy oraz polityki władz szkolnych i oświatowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-109 273575 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły tej książki katalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy artykułach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313281 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again