Form of Work
Książki
(11)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Biruk Dorota
(1)
Heine Marek (1947- )
(1)
Jastrząb Jadwiga (1946- )
(1)
Jordan Maria
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kubik Władysław (1931- )
(1)
Marzec Helena
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Przybyliński Sławomir (1977- )
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Walancik Marek
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(1)
Subject
Niedostosowanie społeczne
(12)
Młodzież
(4)
Rodzina
(4)
Osoby z niepełnosprawnością
(3)
Nieletni przestępcy
(2)
Aspiracje
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Hipoterapia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Młodzież trudna
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Socjalizacja
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo podstawowe specjalne
(1)
Szkoła Podstawowa Nr 33 Terapeutyczna (Toruń)
(1)
Uczniowie
(1)
Wartość
(1)
Zachowanie
(1)
Subject: time
1989-2000
(10)
1901-2000
(6)
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Księga pamiątkowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(6)
14 results Filter
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Religijnej)
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W oparciu o badania empiryczne prowadzone w różnych środowiskach wychowawczych, związanych z chrześcijańską orientacją pedagogiczną i wprowadzających jej założenia do praktycznej działalności, przedstawiono cztery zagadnienia dotyczące: ruchu "Wiara i światło" w służbie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo; hipoterapii; form pracy resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej; nadzoru kuratorskiego w środowisku wiejskim wobec nieletnich społecznie niedostosowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-141 286113 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; t. 4)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły dotyczą dwóch zakresów tematycznych - resocjalizacji nieletnich i resocjalizacji skazanych ze szczególnym uwzględnieniem readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. M.in.: M. Mechel " Lokalny system resocjalizacji - utopia czy ewolucyjna konieczność?"; J. Kusztal "Mediacja jako narzędzie w zapobieganiu demoralizacji i przestepczości nieletnich"; J. Siemionow "Specyfika funkcjonowania instytucji dla nieletnich - resocjalizacja otwarta na środowisko drogą powrotu do środowiska"; M. Przybysz-Zaremba "Proces resocjalizacji we współczesnych koncepcjach teoretycznych"; A. Jaworska, F. Jomma "Pluralizm kulturowy w resocjalizacji penitencjarnej"; D. Sarzała "Autoagresja w zakładach karnych (przyczyny i profilaktyka)".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-563 304646 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały z konferencji naukowej, Lublin 11-12 października 2004 r. t. 1.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prace dot. osób z różymi niepełnosprawnościami i rodzajami niedostosowania. Przedstawiono m.in.: opinie nauczycieli nt. edukacji integracyjnej, problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wyrównywanie startu życiowego osób niepełnosprawnych, możliwości wyboru drogi życia przez osoby niepełnosprawne, sposoby komunikowania się z niesłyszącymi studentami w czasie egzaminów, poczucie jakości życia bezrobotnych niepełnosprawnych, terapeutyczne walory rozmowy z ciężko chorym dzieckiem, znaczenie wsparcia społecznego osób nieśmiałych, stygmatyzację chorych psychicznie, problemy osób starszych, środowiskowe uwarunkowania przestepczości nieletnich, znaczenie rodziny w życiu kobiet popełniajacych przestepstwa, jakość życia bezdomnych. Część prac ma charakter teoretyczny, część - badawczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 291193 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-185 PNS 291194 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W zebranych w publikacji materiałach ukazano niektóre przejawy patologii instytucji w Polsce. Przedstawiono definicje instytucji i patologii społecznej. W większości artykułów ukazano różne aspekty socjopatologii edukacji, np. opinie nauczycieli nt. roli szkoły w integracyjnym kształceniu uczniów niepełnosprawnych, agresję jako przejaw patologii szkoły. Omówiono też: czynniki rodzinne i szkolne wywołujące tatuaże i piercing wśród młodzieży, patologię więzienia, przemiany społeczeństwa jako reakcje na nieadekwatność wsparcia instytucjonalnego, patologię w wojsku, mobbing w ustawodawstwie, zakażenia szpitalne, związek alkoholizmu w rodzinie i zachowań przestępczych młodzieży. Prace teoretyczne i empiryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297700, 297699 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-499 296786 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 21-22 maja 2007 r., Piotrków Trybunalski.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. ukr. Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Materiały o charakterze teoretycznym i badawczym z VIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego 21-22 maja 2007 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W t. 2. referaty z zakresu: wsparcia i pomocy dla rodziny współczesnej, rodzinnych uwarunkowań zachowań młodzieży, rodziny współczesnej wobec mediów, form życia rodzin współczesnych. Poruszono m.in. zagadnienia: wsparcia społecznego i jakości życia człowieka, pomocy psychologicznej udzielanej osobom opuszczającym sekty i ich rodzinom, roli pedagoga szkolnego w diagnozowaniu wykorzystywania seksualnego dziecka, warunków sprzyjających uzależnieniom w środowisku rodzinnym, poczucia własnej wartości w rodzinie i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wpływu alkoholizmu dorosłych na funkcjonowanie rodziny, zachowań agresywnych dzieci sześcioletnich, rodziny wobec społeczeństwa informacyjnego, sposobów komunikowania się w rodzinie na przykładzie świata wirtualnego i SMS-ów, rodzin niepełnych, orientacji na małżeństwo osób żyjących w pojedynkę, roli żałoby jako procesu przezwyciężania smutku w rodzinie, mężczyzny w roli ojca, obowiązków domowych matek pracujących zawodowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-469/2 298912 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Większość artykułów dot. społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole, jeden artykuł dot. sądowej kurateli rodzinnej, inny - sieroctwa po II wojnie światowej, inny - uczestnictwa w kulturze i czasu wolnego studentów, jeden o przemianach w kształceniu pedagogów opiekuńczych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-127 284180 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich / Maria Jordan. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2003. - 157, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 370)
Bibliogr. s. 145-155.
Streszczenie: Próba opisania współczesnej rodziny, kierunków jej ewolucji, zagrożeń oraz jej wpływu na rozwój dzieci i młodzieży. Charakterystyka środowiska rodzinnego młodzieży niedostosowanej społecznie i młodzieży wykazującej nieprzystosowanie szkolne. Analiza więzi społecznych i emocjonalnych w tych rodzinach, cech psychospołecznych rodziców oraz ich funkcji opiekuńczo-socjalizacyjno-kontrolnych. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań, ich analiza statystyczna oraz interpretacja jakościowa i graficzna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286571 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-363 PNS 286572 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W ref. omówiono m.in.: problemy socjalizacji w dobie transformacji; wartości młodzieży; standardy ewaluatywne a zachowania przestępcze; konflikty młodzieży z otoczeniem; funkcjonowanie młodzieży upośl. umysłowo w stopniu lekkim; sytuację studentów niepełnosprawnych w Krakowie; przestępczość nieletnich w Polsce i w Poznaniu w l. 1989-93; bezrobocie jako źródło zagrożenia rozwoju; sytuację opiek.-wychowawczą dzieci kobiet pozbawionych wolności; uzależnienie od gier komputerowych; prostytucję nieletnich dziewcząt; satanizm; bezradność komunikacyjną dzieci samotnych matek; znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie; próby samobójcze dzieci i młodzieży w l. 1994-96 na podst. danych Szpitala Psychiatr. w Toruniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276421 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-106 PNS 276422 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praca poświęcona problematyce wartości tej kategorii młodzieży, która weszła w okresie realizacji obowiązku szkolnego w konflikt z prawem. Dla szerszego kontekstu odniesienia porównano hierarchię wartości badanych z ich rówieśnikami nie naruszającymi norm prawnych (uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół zawodowych i LO), a także z młodocianymi i dorosłymi przstępcami odbywającymi karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. W oparciu o badania określono strukturę i hierarchię wartości niedostosowanych, a także ich społeczne determinanty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270030 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-209 PNS 270031 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka przedstawia działalność Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. Została omówiona edukacja terapeutyczna, edukacja systemowa i bloki przedmiotowe w klasach IV-VI oraz edukacja ciągła w klasach II-VI. Jeden z rozdziałów poświęcono terapii logopedycznej, terapii dysleksji, dysgrafii i dysortografii a także terapię matematyczną i socjoterapię. W części dotyczącej działalności wspomagającej rozwój i wychowanie zwrócono uwagę na rolę pedagoga i psychologa szkolnego, szkolnej świetlicy terapeutycznej, biblioteki szkolnej i różnych form aktywności pozalekcyjnej. W pracy znajdują się gotowe scenariusze zajęć np. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Edukacji Szkolnej, Dzień Zwycięstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288669 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-146 286996 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Próba nowego spojrzenia na problematykę pomocy pedagogicznej udzielanej w różnych sytuacjach kryzysowych. Obok teoretycznych aspektów omawiających kryzysy występujące w rodzinie (sieroctwo społeczne, rozwód, dziecko niepełnosprawne), zagadnień związanych z zaburzeniami w zachowaniu i trudnościami w uczeniu się (w tym pracę korekcyjno-kompensacyjną), przedstawiono problemy pomocy społecznej w trudnych sytuacjach życiowych. Osobne miejsce poświęcono przygotowaniu pedagogów do pracy z osobami potrzebującymi wsparcia oraz poradnictwu psychologiczno-pedagogicznemu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276510 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-315 PNS 276511 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again