Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(5)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(5)
Autor
Klebaniuk Jarosław
(2)
Dolata Roman
(1)
Gofron Beata
(1)
Nowicki Grzegorz (1935-2009)
(1)
Putkiewicz Elżbieta (1948- )
(1)
Szelényi Iván (1938- )
(1)
Szlendak Tomasz (1974- )
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Zawistowska Alicja
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(9)
Temat
Nierówności społeczne
(9)
Dostęp do oświaty
(3)
Kształcenie
(2)
Selekcja szkolna
(2)
Bezrobocie
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Gimnazja
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd gminny
(1)
Start zawodowy
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Temat: czas
1989-2000
(4)
1989-
(3)
1901-2000
(2)
2001-
(2)
Temat: miejsce
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(2)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(3)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
Inf. o aut. s. 615-[622].
Bibliogr. przy art. Indeks.
Streszcz. ang. Spis treści również ang.
Streszczenie: W niniejszym zbiorze prac nierówności społeczne - rozumiane jako różnice w dostępie do szeroko rozumianych dóbr - są ukazane w różych ujęciach: nierówności w edukacji (5 artykułów), nierówności płci (8 artykułów), marginalizacja i wykluczenie (6 artykułów), doświadczenie nierówności (3 artykuły), postawy wobec nierówności (7 artykułów), filozoficzne i makrospołeczne aspekty nierówności (5 artykułów). Wątki związane z edukacją pojawiają się nie tylko w części poświęconej nierównościom w edukacji, lecz także w większości pozostałych części. Są tu więc prace o: selekcji szkolnej, ukrytym programie, rodzinach dysfunkcyjnych, nierównościach cyfrowych, wyrównywaniu szans edukacyjnych środowisk wiejskich, systemach wartości studentów ekonomii, i in.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-318 293331 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
Streszcz. ang.
Streszczenie: M.in.: Joanna Szczepaniak "Rodzaje i rola świadczeń społecznych wobec usamodzielnianych wychowanków placówek socjalizacyjnych w Polsce"; Kinga Lachowicz-Tabaczek, Beata Pachnowska "Nierówności interpersonalne. Jak samoocena narodowa Polaków może wpływać na ich relacje interpersonalne z rodakami"; Joanna Dybowska "Kondycja współczesnej rodziny w perspektywie demograficznej a nierówności społeczne"; Urszula Dębska "Zwielokrotniona nierówność. Refleksje o nierówności społecznej w kontekście niepełnosprawności"; Jolanta Kowal "Motywacja pracy i czynniki sukcesu zawodowego a poczucie jakości życia pracowników"; Łukasz Baka, Romuald Derbis "Sposoby radzenia sobie z lękiem wśród młodzieży niedostosowanej społecznie"; Małgorzata Gamian-Wilk, Alicja Senejko "Rodzaje konfliktów społecznych i reakcje na nie przejawiane przez bezdomnych"; Piotr Passowicz, Małgorzata Wysocka-Pleczyk "Nierówności społeczne a społeczno-kulturowe podłoże kryzysów w ujęciu interwencji kryzysowej opartej na modelu Lee Ann Hoff'; Dorota Frydecka "Nierówności społeczne a choroby psychiczne"; Joanna Przesmycka-Kamińska "Nierówności interpersonalne z punktu widzenia neuropsychologii klinicznej"; Sławomir Śląski "Charakterystyka psychospołeczna uczestników psychoterapii uzależnień w ośrodku pomocy społecznej".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299081 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 304216 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-g-195 304177 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304378 * (1 egz.)
Książka
W koszyku
Szkoła, segregacje, nierówności / Roman Dolata. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. - 311 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. [304]-311.
Streszczenie: Badania na temat polskiego systemu oświaty z punktu widzenia poziomu nierówności edukacyjnych i segregacji społecznej dotyczących szkoły podstawowej i gimnazjum. Autor omawia podstawowe pojęcia oraz najważniejsze teorie nierówności edukacyjnych. W pracy zwraca uwagę na efekt rówieśników, konsekwencje segregacji wewnątrzszkolnych oraz quasi-rynek szkół publicznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298325 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-344 295733 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 137-141.
Streszczenie: Na podstawie analiz prasowych, wywiadów indywidualnych i grupowych na temat wychowania dzieci przedstawiono raport dotyczący różnic środowiskowych wpływających na sytuację dzieci z rodzin dobrze sytuowanych i z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. Omówiono też style wychowawcze w kontekście procesu dziedziczenia biedy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 305048, 286312 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-I-a-75 PNS 286313 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 140-141.
Streszczenie: Publikacja prezentuje badania przeprowadzone w celu sprawdzenia, jakie są różnice w funkcjonowaniu szkół na wsi i w mieście w pierwszym roku reformy. Wykorzystano w nich różne techniki badawcze: od obserwacji, poprzez analizę dokumentów i wywiady, po testy i ankiety. Badania przeprowadzono w sześciu gminach - dwóch miejskich (Mazowii i Pomorzynie) oraz w czterech wiejskich leżących w ich pobliżu. Raport ten składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje badane gminy i szkoły, a druga analizuje zamiany jakie zaszły w szkołach w pierwszym roku reformy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-267 283517 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 161-174.
Streszcz. ang., ros.
Streszczenie: Książka dotyczy problemu rozwarstwienia społecznego ludności wiejskiej. Autor dokonuje przeglądu rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych dzieci i młodzieży w rejonie kujawsko-pomorskim. Prezentuje wyniki badań, w których skupił się na zbadaniu cech somatycznych dzieci i młodzieży w wieku od O do 19,5 lat. Następnie analizuje sytuację socjalno bytową rodzin wiejskich oraz dokonuje podsumowania przeprowadzonych badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 288966 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 285540 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej