Form of Work
Książki
(45)
Druki ulotne
(11)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(11)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
only on-site
(31)
available
(30)
unavailable
(14)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(45)
Author
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(3)
Symela Krzysztof (1958- )
(3)
Kowalczyk Stanisław (budowa i eksploatacja maszyn)
(2)
Lewandowicz-Nosal Grażyna (1963- )
(2)
Pelcowa Janina (1903-1988)
(2)
Woźniak Ireneusz
(2)
Bogaj Małgorzata
(1)
Brandalska Elżbieta (1920- )
(1)
Brzóska Robert
(1)
Bąk Grzegorz WŁadysław (1949- )
(1)
Chruścińska Jadwiga
(1)
Drożdż Andrzej (1953-2010)
(1)
Dybowiczowa Leokadia
(1)
Franke Jerzy (1953- )
(1)
Gill Philip
(1)
Goźlińska Elżbieta
(1)
Grabowska Dorota (1968- )
(1)
Janowska Maria (1956-2009)
(1)
Koszmider Maria
(1)
Lewandowicz-Nosal Grażyna
(1)
Majewska Mirosława
(1)
Niechoda Zygmunt
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Oleska Alicja
(1)
Olszewska Irena
(1)
Padziński Andrzej (1965- )
(1)
Rankin Carolynn
(1)
Regel Stanisław
(1)
Religa Jolanta
(1)
Rudzki Jerzy
(1)
Samołyk Andrzej
(1)
Siennicka Anna
(1)
Stachyra Marek (1967-2006)
(1)
Sætre Tove Pemmer (1945- )
(1)
Willars Glenys
(1)
Wołosz Jan
(1)
Wołosz Jan (1937- )
(1)
Zybert Elżbieta Barbara
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(13)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(4)
Time Period of Creation
1901-2000
(10)
2001-
(10)
1989-2000
(9)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(66)
Language
Polish
(24)
English
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(1)
Subject
Normalizacja
(37)
Opis bibliograficzny
(22)
Informacja naukowa
(10)
Normy
(7)
Bibliotekarstwo
(5)
Zawód
(5)
Nauczanie
(4)
Przydatność zawodowa
(4)
Szkolnictwo zawodowe
(4)
Terminologia
(4)
Bibliografia
(3)
Biblioteki dla dzieci i młodzieży
(2)
Egzaminy zawodowe
(2)
IFLA
(2)
Kształcenie
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Maszyny
(2)
Nazwy osobowe
(2)
Normy ISO 9001
(2)
Ośrodki informacji
(2)
Oświata
(2)
Skróty
(2)
Skróty polskie
(2)
Szkolnictwo
(2)
Tolerancje i pasowania
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Biblioteki publiczne
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Budownictwo
(1)
Cennik
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Dokumenty ikonograficzne
(1)
Edytorstwo
(1)
Film
(1)
Galwanotechnika
(1)
Języki informacyjne
(1)
Katalog handlowy
(1)
Klasyfikacja
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Książka
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
MARC
(1)
Mikrofilmy
(1)
Nauczyciele
(1)
Nazwy miejscowe
(1)
Organizacja pracy
(1)
Podstawa programowa
(1)
Przypisy bibliograficzne
(1)
Rynek pracy
(1)
Stare druki
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szeregowanie alfabetyczne
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Turystyka
(1)
Wydawnictwa ciągłe
(1)
Wytyczne
(1)
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
(1)
Subject: work
Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18
(1)
Subject: time
1901-2000
(11)
2001-
(10)
1989-2000
(9)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(15)
Europa
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Normy
(21)
Bibliografia
(8)
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Wytyczne
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Indeksy
(1)
Instrukcja
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(31)
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Zarządzanie i marketing
(2)
Historia
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
66 results Filter
No cover
Book
In basket
Szeregowanie alfabetyczne. - Zamiast PN-59/N-01165 ; ustan. przez Pol. Kom. Normaliz., Miar i Jakości dn. 24 maja 1980 r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1981 r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1988. - 10 s. ; 21 cm.
Oprac.: Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; aut. proj.: Maria Sawoniak.
Numer normy PN-80/N-01223
Tyt. równol. ang., fr., ros.
Streszczenie: Normy i dokumenty związane: PN-73/N-01159 Indeksy do bibliografii, PN-78/N-01222/06 Kompozycja wydawnicza książki.Indeksy, Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego / J. GRYCZ, W. BORKOWSKA. Wyd. 6 popr. Warszawa, 1975 (s. 83-89).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 257764, 257763 (2 egz.)
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. B-M-286 257765 B (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 436-438. Indeks. Summ.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 155465 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-M-246/1 155468 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Normowanie w galwanotechnice / Jerzy Rudzki, Andrzej Samołyk. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, dr. 1967. - 168, [3] s. : ilustracje ; 23 cm.
(Galwanotechnika dla Praktyków)
Dla techników i inżynierów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 106448 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja wydana w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", projekt Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych.Uwagi o posiadaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o procesie jego zdobywania oraz o staraniach absolwenta szkoły zawodowej o dodatkowy dyplom. W "Dodatkach": kompetencje kluczowe, deskryptory definiujące poziomy Europejskich Ram Kwalifikacji ERK (EQF) oraz załączniki m.in. wzór Europass-CV, wzory dyplomów, świadectw, deklaracji, przykład karty odpowiedzi do egzaminu pisemnego, przykłady stron tytułowych arkusza do etapu pisemnego i praktycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298043 (1 egz.)
Book
In basket
Stanowi kontynuację: Polskie normy bibliograficzne. Warszawa, 1977.
Bibliogr. s. 250-251. Indeks.
Streszcz łac.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 193532 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-M-246/2 193534 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B BM-200 108212 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B BM-232 121633 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-M-335 303430 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono standardy kwalifikacji zawodowych dla następujących zawodów: technik mechanik, pracownik komórek finansowo-księgowych, pośrednik pracy, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pracownik administracji samorządowej, technik bhp, pracownik ochrony. Powstały one w wyniku analizy projektu "Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce" realizowanego w latach 1998-2000. Poza tym w ramach dalszych prac teoretycznych i empirycznych nad projektem "Rozwój metod badań standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów edukacyjnych" określono teoretyczne podstawy rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz międzynarodowe doświadczenia w dziedzinie standaryzacji tych kwalifikacji (Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Zaakcentowano zagadnienie relacji między standardami kwalifikacji zawodowych a standardami edukacyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-156 286310 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 289-[294].
Streszczenie: Wyniki projektu COST, prowadzonego w latach 1999-2000 pod auspicjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i finansowanego przez EFT (Europejska Fundacja Szkolenia), a dotyczącego metodologii podstaw tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych. W publikacji przedstawiono teoretyczne podstawy rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz doświadczenia krajów Unii Europejskiej z zakresu standaryzacji kształcenia i kwalifikacji zawodowych. Omówiono procedurę projektowania standardów i załączono przykłady narzędzi badawczych oraz opisy standardów dla zawodu mechanika, pracownika ochrony, doradcy zawodowego, technika bhp. Publikacja stanowi pomoc metodyczną dla zajmujących się opracowywaniem, aktualizacją i ewaluacją standardów kwalifikacji dla wszystkich zawodów występujących w gospodarce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-136 284010 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliotekarstwo i bibliografia. Typologia dokumentów. Terminologia. - Ustan. przez Pol. Kom. Normaliz., Miar i Jakości dn. 30 czerwca 1992 r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1993 r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1992. - 13 s. ; 21 cm.
Oprac.: Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej ; aut. proj.: Alina Grochowska.
Tyt. równol. ang., fr., ros.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. B-M-285a 267494 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 167885 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska Norma PN-67/N-01177. Ustanowiona 30 XII 1967, obowiązująca od 1 I 1969 r. Zgłoszona przez Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.
Opis wg nagł.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-M-222c 42314 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska Norma PN-67/N-01176. Ustanowiona 30 XII 1967, obowiązująca od 1 I 1969 r. Zgłoszona przez Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.
Opis wg nagł.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-M-222b 42309 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Technika mikrofilmowa. Terminologia. - Zamiast PN-77/N-01185 ; ustan. przez Pol. Kom. Normaliz., Miar i Jakości dn. 17 czerwca 1982 r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1983 r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1982. - 4 s. ; 30 cm.
Oprac.: Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; aut. proj: Juliusz Bielski.
Tyt. równol. ang., fr., ros.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 252541, 252540 (2 egz.)
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. B-M-287 252542 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Znaki korektorskie i wytyczne przeprowadzania korekty drukarskiej. - Ustalona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 wrzesnia 1952 r. Zatwierdzona przez Przewodniczacego PKPG jako norma zalecana od dnia 1 stycznia 1957 r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, [1957]. - 23, [3] s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. BI-VII-4 48142 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 91890 KB (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Numer normy PN-ISO 690:2012.
Norma wprowadza ISO 690:2010, zastępuje PN-ISO 690:2002, PN-ISO 690-2:1999.
Norma opracowana przez KT nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji i zatwierdzona przez prezesa PKN dnia 11 października 2012 r.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 315423 Grom. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wydawnictwa ośrodków informacji. Informacja ekspresowa, przegląd dokumentacyjny. - Zamiast PN-79/N-01180/03 ; ustan. przez Pol. Kom. Normaliz., Miar i Jakości dn. 28 czerwca 1988 r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1989 r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1988. - 2 s. ; 30 cm.
Oprac.: Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; aut. proj.: Maria Nowacka.
Tyt. równol. ang., fr., ros.
Streszczenie: Normy związane: PN-73/N-01152 Opis bibliograficzny, PN-82/N-01152/00 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne, PN-82/N-01152/01 Opis bibliograficzny. Książki, PN-73/N-01159 Indeksy do bibliografii, PN-71/N-01160 Kompozycja wydawnicza czasopisma, PN-77/N-01221 Adnotacje i analizy dokumentacyjne, PN-77/N-09012 Kody nazw języków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 252550, 252549 (2 egz.)
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. B-M-288 252551 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-97 287192 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again