Form of Work
Książki
(33)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(31)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(4)
Author
Ekiert-Grabowska Dorota
(4)
Knafel Krystyna
(4)
Szabo Alicja
(4)
Jeżowski Antoni (1950- )
(3)
Skubacz Alicja
(3)
Oldroyd David Roger
(2)
Radwan Zbigniew
(2)
Sapiński Feliks
(2)
Andrzejczak Aldona (1952- )
(1)
Appel Arjen
(1)
Balicki Michał (1939- )
(1)
Brudnik Edyta
(1)
Cichocki Andrzej
(1)
Elsner Danuta
(1)
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(1)
Jurczyk Paweł
(1)
Nalaskowski Stanisław (1923-2007)
(1)
Niedźwiecki Bazyli
(1)
Putkiewicz Elżbieta (1948- )
(1)
Radnor Hilary A
(1)
Witek Stefan (1926- )
(1)
Wroński Aleksander
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Łuczyński Jan (1957-2010)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(26)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(33)
Subject
Szkolnictwo
(27)
Zarządzanie oświatą
(25)
Oświata
(11)
Samorząd terytorialny
(6)
Nauczyciele
(5)
Innowacje pedagogiczne
(3)
Komputery
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Zastosowanie i wykorzystanie
(3)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(2)
Nauczanie
(2)
Decyzje
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Informatyka
(1)
Uczniowie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(33)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Poradnik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(25)
Edukacja i pedagogika
(3)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 134-135.
Streszczenie: Pojęcie decyzji i sytuacji decyzyjnej. Problematyka metodologii: decyzji, decyzji menedżerskich w oświacie i w kierowaniu zmianą edukacyjną w szkole w okresie transformacji ustrojowej (oraz ich klasyfikacje). Analiza pojęcia zmiany edukacyjnej w szkole, strategie kierowania zmianą edukacyjną, czynniki warunkujące skuteczność wprowadzania zmian edukacyjnych oraz procedury podejmowania decyzji menedżerskich w kierowaniu zmianą edukacyjną. Interpretacja zmiany edukacyjnej w okresie reform oświatowych i czynniki warunkujące podejmowanie decyzji menedżerskich w tym czasie. Omówienie procesów organizacji pracy pedagogicznej w szkole i jej ewaluacji oraz menedżerskich decyzji ewaluacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-144 280139 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-09-5
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Publikacja omawia zarządzanie oświatą w okresie reformy systemu edukacji, misję szkoły, jej rozwój organizacyjny, wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli. Przedstawia społeczne kompetencje dyrektora, jego funkcje i rolę oraz zawiera prace poświęcone funkcjom nowoczesnego nadzoru, mierzenia jakości pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288105 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. 104-110.
Streszczenie: Omówienie misji szkoły i strategii jej reformowania, zadań dyrektora odnoszących się do zespołu nauczycielskiego (w tym wybranych technik nadzoru pedagogicznego) oraz do mienia i warunków materialnych placówki. Wykaz wymagań dot. cech i kwalifikacji dyrektora oraz wykaz funkcji dyrektora szkoły. Omówienie metod oceny dyrektora szkoły. Jako aneksy przykłady ankiet, arkuszy obserwacji, kwestionariuszy wywiadów służące do oceny lub samooceny dyrektora i oceny działalności zarządzanej przez niego szkoły.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281933, 279548 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-141 279550 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253589 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 84-85.
Streszczenie: Materiał do tematów: Prawo oświatowe a prawo w oświacie; Swoboda działania prawnego; Zarządzanie finansami w placówce oświatowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253603 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Streszczenie: Referaty i wnioski z dyskusji z seminarium (zorganizowanego przez Instytut Spraw Publicznych w grudniu 1998 i kwietniu 1999), poświęconego zmianom systemu zarządzania oświatą, podczas którego omówiono: ogólne problemy monitorowania i ewaluacji reformy; ocenę przebiegu reformy programowej; decentralizację zarządzania oświatą i kształtowanie się nowych stosunków między administracją centralną a samorządami terytorialnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279968 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Pokłosie sympozjum nt. sformułowany w tytule publikacji. W prezentowanych referatach omówiono: rolę szkoły jako publicznej instytucji społecznego życia lokalnego; sytuację polskiej oświaty w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej; cechy dyrektora szkoły w kontekście przywództwa i jego paradygmatów; finansowanie oświaty i zarządzanie szkołą jako jednostką budżetową i miejscem działań PR (public relations).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284169 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 31-[37].
Streszczenie: Uwagi realizacyjne do treści modułu oraz scenariusze dwóch sesji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275267 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. ang. przy art.
Streszczenie: Teksty w tym tomie antologii dot. zarządzania jakością w oświacie, założeń systemu oceny wyników nauczania w Finlandii, planowania rozwoju szkoły, skuteczności doskonalenia nauczycieli, udzielania indywidualnej pomocy w relacji przełożony - podwładny, doradztwa (pracy konsultanta - potrzebne umiejętności interpersonalne z propozycją ćwiczeń, efektywność w doradztwie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275251 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-417 301227 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Szkoła w gminie : moduł 5B / Alicja Skubacz. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, [1996] - 51 k. ; 30 cm.
Materiały dla uczestnika. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 50-51.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253590 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 120-121.
Streszczenie: Materiały do tematów: Szkoła w systemie oświatowym; Szkoła jako element społeczności samorządowej; Miejsce szkoły w systemie samrządowym; Funkcje nadzorcze i wspierające gminy; nauczyciel - urzędnik samorządowy? Współdziałanie organów gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253604 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla Edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 63.
Streszczenie: Podano dodatkowe wskazówki do przeprowadzenia ćwiczeń zaproponowanych w module podstawowym adresowanym do edukatora prowadzącego szkolenie dla przedstawicieli gmin, kuratorium, WOM i dyrektorów szkół. Uzupełniono też informacje nt.: polskiego systemu oświaty, podziału kompetencji między gminą a dyrektorem, rozwiązań europejskich w tym zakresie, cech skutecznej szkoły, lokalnej polityki oświatowej, uprawnień i obowiązków rady gminy. Podano także reprodukcje dodatkowych środków dydaktycznych (arkusze ćwiczeń, foliogramy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275270 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1706)
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. tł. z ang. Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Książka przedstawia: założenia teoretyczne i programowe efektywnego kształcenia kadry kierowniczej, przyjmując podejście holistyczne tj. (rozwój osobisty kierującego, rozwój zespołu, którym kieruje, oraz rozwój kierowanej przez niego instytucji); rozważania nad ogólnymi prawidłowościami wprowadzania zmian w oświacie; systemy doskonalenia nauczycieli w Wielkiej Brytanii; nowe podejście do szkolenia kadry oświatowej w Anglii. W pracy wyjaśniono pojęcie asertywności i omówiono rolę takich zachowań w komunikacji międzyludzkiej (podane zostały konkretne wskazówki praktyczne i ćwiczenia przydatne w uczeniu się asertywności), zaprezentowano umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji ekonomicznej szkół oraz marketing szkolny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278490, 278489 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały dla uczestnika. TERM-IAE Projekt.
Bibliogr. k. 55-56.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253584 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273440, 273439 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 273441 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą : moduł I.
Bibliogr. k. 28-29.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253579 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały na dwa dni szkolenia: Rozwój organizacyjny i jego zastosowanie w rozwoju szkoły; Uczestnicy i sojusznicy procesu rozwoju organizacyjnego szkoły.
TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą : moduł I.
Bibliogr. k. 76-77.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253592 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 109.
Streszczenie: Oprac. ma służyć edukatorom w prowadzeniu dwudniowych szkoleń grupowych (8 sesji) nt. rozwoju szkoły. Uczestnicy poznają ROS jako koncepcję rozwoju szkoły od wewnątrz i metody stosowane w ROS. Do każdego dnia podano: wprowadzenie, w którym przedst. podstawowe zagadnienia związane z ROS, cele dnia, przebieg poszczególnych sesji, materiały pomocnicze (reprodukcje arkuszy ćwiczeń lub foliogramów).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275260 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306853 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again