Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(6)
Status
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
Solarczyk-Szwec Hanna (1969- )
(5)
Greger Norbert F. B
(3)
Fahrenwald Claudia
(2)
Kalinowska Elżbieta
(2)
Przybylska Ewa
(2)
Bartosiak Wioletta
(1)
Brödel Rainer (1947- )
(1)
Burzyńska-Wentland Lidia (1960- )
(1)
Depta Henryk (1938- )
(1)
Dubas Elżbieta (1957- )
(1)
Gieseke Wiltrud (1947- )
(1)
Griese Hartmut M. (1944- )
(1)
Nadolska Iwona
(1)
Półturzycki Józef (1934-2021)
(1)
Samlowski Michael
(1)
Sapia-Drewniak Eleonora (1950- )
(1)
Seefeldt Fritz
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Stolarczyk Hanna
(1)
Wesołowska Eugenia Anna (1929-2016)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(7)
1920 - 1929
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(6)
German
(1)
Subject
Oświata dorosłych
(20)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Wychowanie obywatelskie
(3)
Kobieta
(2)
Migracje
(2)
Pedagogika
(2)
Praca kulturalno-oświatowa
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Andragogika
(1)
Białorusini
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Edukacja demokratyczna
(1)
Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Mülheim an der Ruhr)
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kompetencje międzykulturowe
(1)
Kultura
(1)
Litwini
(1)
Miasta partnerskie
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Niemcy (naród)
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Polacy za granicą
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorstwo symulacyjne
(1)
Przekaz migracyjny
(1)
Republika Weimarska (1918-1933)
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Tatarzy
(1)
Uchodźcy
(1)
Uczenie się
(1)
Ukraińcy
(1)
Uniwersytet powszechny
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(7)
1989-2000
(4)
1989-
(2)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Niemcy
(7)
Polska
(2)
Augsburg (Niemcy)
(1)
Europa
(1)
Muhlheim an der Ruhr (Niemcy)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okolice)
(1)
RFN
(1)
Województwo pomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Informator
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Historia
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Nauka i badania
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2240-1
Bibliogr. s. [341]-377.
Spis treści również niem., ang. Streszcz. niem, ang.
Streszczenie: Autorka opisuje warunki rozwoju andragogiki w Niemczech. Omawia politykę i kształcenie dorosłych od 1830 roku do współczesności. Przedstawia instytucjonalizację andragogiki, pozauniwersyteckie ośrodki naukowo-badawcze oraz dokumentowanie osiągnięć. Zwraca uwagę na rozwój andragogiki od pedagogiki scjentystycznej do krytycznej nauki o wychowaniu w Niemczech, podaje ery rozwoju andragogiki (orientacji scjentystycznej, orientacji hermeneutycznej, orientacji empirycznej, orientacji krytycznej) oraz elementarne koncepcje andragogiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294899 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 23)
Bibliogr. s. 197-211.
Streszczenie: Ukazanie tradycji kształcenia i doskonalenia andragogów w Niemczech na tle 150-letniego procesu profesjonalizacji ich pracy oraz danych statystycznych na ich temat. Omówienie przemian w dążeniu do profesjonalizmu pracy andragogicznej, aktualnie realizowanych zadań oraz potrzebnych do tego kompetencji. Prezentacja wywiadów przeprowadzonych z pracownikami oświaty dorosłych Niemiec. Przedstawienie propozycji dla polskiej praktyki kształcenia ustawicznego andragogów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285917 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; [1])
Tekst częśc. także niem. Spis treści także ang., niem. Streszcz. niem. przy ref.
Streszczenie: Konferencja poświęcona była oświacie dorosłych, szkolnictwu wyższemu jako formie oświaty dorosłych, w tym uniwersyteckiemu przygotowaniu i dokształcaniu nauczycieli (a także innych pracowników) placówek kształcenia dorosłych w Polsce i Republice Federalnej Niemiec. Większość ref. dot. przemian po roku 1989, ale niektóre dot. historii oświaty dorosłych w Polsce (w II Rzeczypospolitej) i RFN po 1945 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268109* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 26)
Bibliogr. s. 181-192.
Streszczenie: W pracy przedstawiono zasady funkcjonowania systemu zawodowej edukacji ustawicznej w RFN i w odniesieniu do modeli kształcenia zawodowego w UE. Określono organizację, uwarunkowania, zadania i nowe koncepcje zawodowego kształcenia ustawicznego. Omówiono założenia dydaktyczne oraz formy kształcenia dorosłych. Zaprezentowano definicję i rolę firm symulacyjnych działających w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Holandii, Francji, Finlandii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285199 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 9)
Bibliogr. s. 173-184.
Spis treści także ang., niem.
Streszczenie: Książka jest odbiciem osobistych zainteresowań autorki - specjalistki od oświaty dorosłych i zarazem germanistki. Uważa ona, że należy przemyśleć rozwiązania dla poprawy sytuacji kobiet, tej "większej części naszego społeczeństwa, której dzieje się źle". Jej zdaniem proponowana analiza badawcza sytuacji kobiet w RFN, zakończona oceną tamtejszych doświadczeń może posłużyć dla wypracowawania modelu kształcenia ustawicznego kobiet w Polsce. Publikację rozpoczyna historyczne ujęcie ruchów kobiet na rzecz równouprawnienia oraz ocena wpływu polityki równouprawnienia w tym kraju na edukację. Edukację kobiet prześledzono w sferze instytucjonalnej, programowej i koncepcyjnej. Przedstawiono działalność Instytutu "Kobieta i Społeczeństwo" oraz edukację dorosłych w nowych krajach Republiki Federalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272033, 272032 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55772 tylko na miejscu (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307238 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Tyt. równol., spis treści także niem. Tekst częśc tł. z niem. przez J. Stochmiałka i Renatę Gierszewską. Streszcz. niem. przy art.
Streszczenie: Książka zawiera 18 artykułów i rozpraw poświęconych takim problemom współczesnej edukacji w Polsce i w Niemczech, jak: wychowanie do wyboru wartości, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz wsparcie społeczne dla osób specjalnej troski. Przedstawiono także z zagadnień szczegółowych m.in.: bilans i perspektywy szkolnego wychowania dla pokoju, edukację do podmiotowości, podstawy systemu kształcenia zawodowego oraz rolę nauczyciela szkoły specjalnej w perspektywie wzmacniania własnej wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271717 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 24)
Bibliogr. przy pracach.
Tekst równol. pol., niem., tł. z pol., niem.
Streszczenie: Prezentując (metodą wywiadów narracyjnych) biografie polskich i niemieckich kobiet w zakresie ich doświadczeń edukacyjnych określono wyniki badań dotyczące sposobów oraz motywów kształcenia, dokształcania, samokształcenia i rekwalifikacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285513 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 8)
Tyt. i tekst równol. niem.-pol.
Streszczenie: Ref. dot. celów współpracy partnerskiej w dziedzinie oświaty dorosłych, polityki oświatowej MEN w zakresie oświaty dorosłych, oceny partnerstwa miast (gmin) polskich i niemieckich, współpracy pol.-niem. w dziedzinie oświaty dorosłych na obszarze przygranicznym, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, programów wymiany młodzieży. Podano przykłady form współpracy wybranych miast partnerskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272031 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 2)
Tekst częśc. tł. z niem.
Streszczenie: Działalność uniwersytetów powszechnych (Volkshochschulen) - komunalnych instytucji oświatowych prowadzących różne kursy i programy edukacji dorosłych, najczęściej placówek miejskich i bez internatu (w przeciwieństwie do Heimvolkshochschule). Skupiono się na współczesności kształcenia: pozycja i zadania uniwersytetu ludowego w RFN, działalność Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych - DVV, Uniwersytetów Ludowych u M~:ulheim nad Rurą i w Siegen oraz ref. poświęcony tendencjom w niemieckiej edukacji dorosłych po 1945 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268094*, 268093 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264788, 263514 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 16)
Bibliogr. s. 157-160 i przy pracach.
Streszczenie: Tom zawiera artykuły dotyczące opracowania projektu badawczego na temat Europy, przeprowadzonego przez dwa zespoły badawcze: łódzki i hanowerski. Zarówno strona niemiecka jak i polska odnoszą się do zastosowanych w projekcie metod badawczych oraz uzyskanych dzięki nim wniosków na temat Europy. W części teoretycznej pt.:"Europa jako temat w literaturze" dokonano oceny zawartości polskiego czasopisma "Znak" i przedstawiono obraz Europy w znaczącej literaturze naukowej RFN. W części empirycznej dotyczącej wyników współpracy badawczej omówiono metody badawcze: "warsztaty przyszłości", wywiad narracyjno-biograficzny, "dyskusję grupową", wywiad z ekspertem. Dokonano analitycznej oceny treściowej polskiego czasopisma "Europejczyk".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277683, 277682 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again