Form of Work
Książki
(23)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(21)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(10)
Author
Wesołowska Eugenia Anna (1931-2016)
(3)
Dubas Elżbieta (1957- )
(2)
Piwowarski Rafał
(2)
Przybylska Ewa
(2)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(2)
Czerniawska Olga (1930-2020)
(1)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Gieseke Wiltrud (1947- )
(1)
Greger Norbert F. B
(1)
Griese Hartmut M. (1944- )
(1)
Hinzen Heribert
(1)
Horyń Wojciech
(1)
Kamińska Stella
(1)
Karpiński Jerzy
(1)
Maciejewski Jan (1954- )
(1)
Marszałek Halina
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz (1943- )
(1)
Samlowski Michael
(1)
Skwarek Janusz (1961- )
(1)
Staszewicz Monika
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Stolarczyk Hanna
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka (1953- )
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Szarota Zofia (1961- )
(1)
Urbański-Korż Ryszard
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(12)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Oświata dorosłych
(22)
Kształcenie ustawiczne
(5)
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele oświaty dorosłych
(2)
Pedagogika
(2)
Bezrobocie
(1)
Biografistyka
(1)
Centrum Kształcenia Ustawicznego (Toruń)
(1)
Integracja europejska
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Miasta partnerskie
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Rynek pracy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wesołowska, Eugenia Anna
(1)
Wsie
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(8)
1901-2000
(5)
1989-2000
(5)
2001-
(4)
Subject: place
Europa
(3)
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Niemcy
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(8)
Materiały konferencyjne
(7)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(6)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85295-52-6
Bibliogr. s. 98-99.
Streszczenie: Celem pracy było określenie aktualnego stanu (październik 1994 r.) i tendencji zmian w edukacji dorosłych w l. 1990-1994. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w kuratoriach oświaty (IV kwartał 1994 r.) i centrach kształcenia ustawicznego (I i II kwartał 1995 r.) na terenie całej Polski. Wyniki badań dot. więc szkolnictwa stacjonarnego i zaocznego, nauczycieli szkół dla dorosłych, centrów kształcenia ustawicznego. Dodano także rozdziały dot. kształcenia dorosłych w Zakładach Doskonalenia Zawodowego oraz organizowanego przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Przedstawiono też analizę korelacyjną zmiennych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275016, 275015 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87284-10-6
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły ułożono w dwóch grupach problemowych dot. koncepcji i roli oświaty dorosłych (7 art. np. o edukacji dla demokracji, oświacie dorosłych jako czynniku przemian społ., towarzystwach miłośniczych), dorosłego jako ucznia (6 art. dot. np. wszechstronnego rozwoju osobowości, badań biograficznych, nowych technologii edukacyjnych). Większość z nich była już zamieszczona w innych publikacjach lub wygłoszona jako referat na konferencji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309073, 309072 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-55 279113 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 119)
Bibliogr. s. 231-242.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Książka powstała w efekcie refleksji i poszukiwań badawczych wokół kształcenia ustawicznego. Opisano w niej role kształecia permanentnego dla przebiegu i jakości życia jednostki i społeczeństwa w perspektywie lokalnej i globalnej. Zmiany technologiczne, rozwój technik masowego przekazu, konkurencja na rynku pracy, przeobrażenia w sferze pracy mają wpływ na pojawienie się w życiu społecznym "edukacyjnego stylu życia". Z tym zjawiskiem łaczą się zagrożenia zwiazane z nierównym dostępem do oświaty, źródeł kulturowych, zróżnicowaniem kompetencji społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300547, 298377, 298376, 298375, 298374, 287595 (6 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 618)
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz ang. przy pracach. Spis treści również ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304907 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 24)
Bibliogr. przy pracach.
Tekst równol. pol., niem., tł. z pol., niem.
Streszczenie: Prezentując (metodą wywiadów narracyjnych) biografie polskich i niemieckich kobiet w zakresie ich doświadczeń edukacyjnych określono wyniki badań dotyczące sposobów oraz motywów kształcenia, dokształcania, samokształcenia i rekwalifikacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285513 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2421)
Streszczenie: Zbiór poglądów na problemy związane z szeroko rozumianą andragogiką. Rozważania zawarte w książce dotyczą poszukiwania nowych trendów i wizji kształcenia człowieka dorosłego na przełomie XX i XXI wieku, andragogicznych kontekstów kształcenia w wojsku oraz udziału technologii informacyjnych w różnych formach edukacji dorosłych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-63 284805 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty poświęcone problemom szczegółowym: głównym zadaniom w przekształcaniu polskiej oświaty dorosłych sfomułowanym w oparciu o doświadczenia innych krajów, zalecenia UNESCO i V Międzynarodowej Konferencji w Hamburgu w 1997 r.; analizie ilościowej oświaty dorosłych w Polsce (stan na 30 X 1994 r.) na postawie literatury przedmiotu i badań z l. 1990-95 oraz zadaniom wynikającym z tych badań; zastosowaniu metody biograficznej w kształceniu dorosłych; wykorzystywanym w przedsiębiorstwach formom kształcenia dorosłych; funkcjonowaniu urzędów pracy w zakresie poradnictwa zawodowego; podstawowym technikom informacyjnym (np. multimedia), wskazówkom w zakresie prezentacji osobistej i automatycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277627 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-51 277628 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Oprac. na podst.: Eurodelphi 95, 1995.
Bibliogr. s. 109-[110].
Streszczenie: Raport z historii powstania i rezultatów projektu badawczego metodą delficką, wykonanego w latach 1993-1995 w 16 krajach i regionach europejskich. Przedstawiono cele, środki i etapy postępowania, zaprezentowano tabele z wynikami analiz statystycznych badanych respondentów. Omówiono znaczenie edukacji dorosłych, politykę władz w tym zakresie. Praca zawiera tekst kwestionariusza "Eurodelphi".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280528 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. prac prof. E. A. Wesołowskiej. Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W zbiorze artykułów dotyczących edukacji dorosłych: warunki uczenia się, zasady nauczania, modele pracy edukacyjnej, kształcenie nauczycieli, nowe ujęcie edukacji ustawicznej wg Raportu Komisji Jacques'a Delorsa, kreatywne wychowanie wg K. Korniłowicza, kategorie i obszary badawcze andragogiki jako nauki. Charakterystyki edukacji dorosłych: przywięziennej, wojskowej, mieszkańców wsi, w Kościele katolickim, środowisk lokalnych. Zagadnienia oświaty dorosłych w reformowanej szkole na przykładzie WDN (Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli). System edukacji ustawicznej w Rosji, na Litwie, Łotwie, w Estonii, w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-59 283649 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-243.
Streszcz. fr., ang., niem.
Streszczenie: Książka stanowi wynik wieloletnich badań i analiz poświęconych nauczycielowi pozaszkolnej oświaty zawodowej. Ukazano jego rolę zawodową, specyfikę pracy, sylwetkę osobową, aktualny przebieg pozyskiwania, kształcenia i doskonalenia. Przedstawiono ponadto podstawowe wyznaczniki projektowania jego kształcenia i doskonalenia także założenia organizacyjno-programowe tych procesów dla potrzeb integrującej się Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275110 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-94 275111 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 8)
Tyt. i tekst równol. niem.-pol.
Streszczenie: Ref. dot. celów współpracy partnerskiej w dziedzinie oświaty dorosłych, polityki oświatowej MEN w zakresie oświaty dorosłych, oceny partnerstwa miast (gmin) polskich i niemieckich, współpracy pol.-niem. w dziedzinie oświaty dorosłych na obszarze przygranicznym, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, programów wymiany młodzieży. Podano przykłady form współpracy wybranych miast partnerskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272031 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 176.
Streszczenie: Aktualność edukacyjna dorosłych mieszkańców wsi i wartość wykształcenia na wsi. Edukacyjne problemy pracodawców na obszarach wiejskich. Funkcjonowanie ośrodków ustawicznej edukacji zawodowej dla środowiska. Społeczno-ekonomiczne przemiany wsi polskiej a sytuacja edukacji dorosłych. Kształcenie i przekwalifikowywanie ludzi dorosłych na obszarach wiejskich na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Edukacja dorosłych w pracach jednostek samorządowych. Koncepcja unowocześnienia form i treści kształcenia zgodnie z oczekiwaniami środowiska wiejskiego i wyzwaniami gospodarki rynkowej, wobec integracji z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-57 280423 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 16)
Bibliogr. s. 157-160 i przy pracach.
Streszczenie: Tom zawiera artykuły dotyczące opracowania projektu badawczego na temat Europy, przeprowadzonego przez dwa zespoły badawcze: łódzki i hanowerski. Zarówno strona niemiecka jak i polska odnoszą się do zastosowanych w projekcie metod badawczych oraz uzyskanych dzięki nim wniosków na temat Europy. W części teoretycznej pt.:"Europa jako temat w literaturze" dokonano oceny zawartości polskiego czasopisma "Znak" i przedstawiono obraz Europy w znaczącej literaturze naukowej RFN. W części empirycznej dotyczącej wyników współpracy badawczej omówiono metody badawcze: "warsztaty przyszłości", wywiad narracyjno-biograficzny, "dyskusję grupową", wywiad z ekspertem. Dokonano analitycznej oceny treściowej polskiego czasopisma "Europejczyk".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277683, 277682 (2 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; nr 22)
Bibliogr. s. 153-157.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja i Kultura)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza część dokumentuje przebieg konferencji w Toruniu. Wystąpienia dotyczyły: współpracy i dialogu w edukacji dorosłych w Europie, edukacji całożyciowej jako społecznego wyzwania współczesności. Dzielono się także doświadczeniami nad promowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz nauczania i uczenia się języków. Druga część dostarcza przykładów najlepszej europejskiej praktyki w dziedzinie edukacji międzykulturowej. Trzecia część zawiera raporty z badań nad edukacją międzykulturową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289161 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 192-200 i przy rozdz.
Streszczenie: Prace ukazują: zadania edukacji dorosłych i poradnictwa zawodowego, nauczyciela dorosłych w roli ucznia i refleksję zawodową nauczycieli dorosłych w kontekście wypełniania przez nich roli zawodowej, doradztwo zawodowe jako profesjonalną pomoc psychologiczną, nauczyciela w roli doradcy zawodowego, znaczenie empatii w procesie komunikowania się doradcy zawodowego z klientem, monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych jako element obsługi rynku pracy, porównanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część artykułów ma charakter badawczy, a część - teoretyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290473 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-106 PNS 290474 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [131]-135.
Streszczenie: Omówiono: formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej pracowników, edukację w zakładzie pracy, kulturę organizacyjną i uniwersytety trzeciego wieku, dydaktykę dorosłych (m.in. zasady kształcenia dorosłych, formy i metody edukacji dorosłych), założenia kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej, edukację bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy, podmioty poradnictwa dla dorosłych, kształcenie ustawiczne w przepisach polskiego prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301407, 299774, 299691, 299690 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-89 299275 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 3)
Bibliogr. s. 97-98, 174.
Tekst częśc. tł. z ang., niem., ros.
Streszczenie: Materiały zebrane w publikacji przekazują doświadczenia wybranych krajów oraz przedstawiają kierunki przemian edukacji dorosłych w warunkach jednoczącej się Europy. Ułożono je w dwóch grupach tematycznych: Potrzeby kształcenia dorosłych w krajach Europy środkowej i wschodniej; Inspiracje i tendencje przemian w celu realizaji potrzeb edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272028 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 4)
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Przedstawiając stan polskiej pedagogiki dorosłych na szczeblu uniwersyteckim, szczególny akcent położono na programy kształcenia wraz z obudową dydaktyczną na kierunkach pedagogiki, na wyspecjalizowane w poszczególnych uczelniach przedmioty-subdyscypliny oraz na poszukiwania organizacyjne. Zamieszczone referaty omawiają stan edukacji andragogicznej na poszczególnych uczelniach. Ponadto m.in.: M. Marczuk - Ewolucja celów i treści andragogicznego kształcenia pedagogów na uniwersytecie; E. Dubas - Jak prowadzę ćwiczenia z andragogiki; W. Wnuk - Metodyka przygotowania pracownika kultury i animatora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272030, 272029 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły zawarte z zbiorze przedstawiają dwa nurty rozważań. Pierwszy dotyczy problemów konsekwencji integracji europejskiej dla polskiej oświaty dorosłych, drugi natomiast wiąże się z aktualnymi problemami andragogiki i edukacji pozaszkolnej w Polsce. Książka omawia: edukację dorosłych w polityce oświatowej Unii Europejskiej; porównywalność kwalifikacji zawodowych w kontekście integracji europejskiej; polskie szkolnictwo przywięzienne wobec współczesnych doświadczeń światowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280081 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-56 PNS 280082 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again