Form of Work
Książki
(14)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(7)
Status
available
(14)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(3)
Author
Stochmiałek Jerzy
(2)
Burzyńska-Wentland Lidia (1960- )
(1)
Czerwiński Kazimierz (1955- )
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Greger Norbert F. B
(1)
Kania Julian
(1)
Kryńska Elwira Jolanta (1956-)
(1)
Kławsiuć-Zduńczyk Anna
(1)
Litawa Aleksandra
(1)
Marczuk Mieczysław (1924-2016)
(1)
Michalski Grzegorz (1956- )
(1)
Nadolska Iwona
(1)
Przybylska Ewa
(1)
Ratman-Liwerska Izabela
(1)
Solarczyk-Szwec Hanna (1969- )
(1)
Wujek Tadeusz (1927-2002)
(1)
Łapot Mirosław
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(4)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(8)
Subject
Oświata dorosłych
(21)
Kształcenie ustawiczne
(5)
Organizacje
(4)
Szkolnictwo zawodowe
(3)
Nauczyciele
(2)
Organizacja
(2)
Praca kulturalno-oświatowa
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Białorusini
(1)
Chóry
(1)
Czasopisma
(1)
Kaczor, Stanisław
(1)
Litwini
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Niemcy (naród)
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje humanitarne
(1)
Organizacje kobiece
(1)
Organizacje kulturalne
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polski Biały Krzyż
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorstwo symulacyjne
(1)
Ruchy i organizacje robotnicze
(1)
Sejm Nauczycielski (1919)
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zaoczne
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Tatarzy
(1)
Towarzystwo Kultury Polskiej
(1)
Towarzystwo Szkoły Ludowej
(1)
Ukraińcy
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wojsko Polskie (1918-1939)
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Wychowanie dorosłych
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zjazdy i konferencje
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Żołnierze
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1901-2000
(5)
2001-
(4)
1989-
(3)
1901-1914
(2)
1918-1939
(2)
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1918-
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Europa
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Królestwo Polskie (1815-1915)
(1)
Niemcy
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo pomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Bibliografia
(1)
Instrukcja
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Historia
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Nauka i badania
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
21 results Filter
No cover
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; [1])
Tekst częśc. także niem. Spis treści także ang., niem. Streszcz. niem. przy ref.
Streszczenie: Konferencja poświęcona była oświacie dorosłych, szkolnictwu wyższemu jako formie oświaty dorosłych, w tym uniwersyteckiemu przygotowaniu i dokształcaniu nauczycieli (a także innych pracowników) placówek kształcenia dorosłych w Polsce i Republice Federalnej Niemiec. Większość ref. dot. przemian po roku 1989, ale niektóre dot. historii oświaty dorosłych w Polsce (w II Rzeczypospolitej) i RFN po 1945 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268109* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 26-27, Bibliogr. metodologicznych problemów andragogiki s. 211-252.
Spis treści także ang., niem., ros.
Streszczenie: Praca składa się z 5 części: w trzech pierwszych zebrano rozprawy dot. ogólnych problemów andragogiki jako nauki (np. T.Wujek Andragogika - jej działy i związki z innymi dyscyplinami nauki; L.Turos Przedmiot, zadania i uwarunkowania rozwoju andragogiki ogólnej), teoretycznych podstaw nauczania i uczenia się (M.Marczuk Uczeń dorosły i uczenie się dorosłych-przegląd stanu badań) oraz wychowania dorosłych (S.Kaczor Problemy i dylematy teorii wychowania dorosłych; H.M.Griese Z badań nad socjalizacją dorosłych jako podstawową kategorią andragogiki), w cz. czwartej omówiono wybrane metody i techniki badań (teoretyczne problemy pomiaru, metoda indywidualnych przypadków, wywiad narracyjny, metoda biograficzna), cz. piątą stanowi obszerna bibliogr. problemów metodologicznych andragogiki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269021 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-45 PNS 269022 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 249211, 249209 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 249213* (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 760)
ISSN 0239-6025 dotyczy poprz. tyt. serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Bibliogr., netogr. s. 151-158.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314921 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Oprac. na podst.: Eurodelphi 95, 1995.
Bibliogr. s. 109-[110].
Streszczenie: Raport z historii powstania i rezultatów projektu badawczego metodą delficką, wykonanego w latach 1993-1995 w 16 krajach i regionach europejskich. Przedstawiono cele, środki i etapy postępowania, zaprezentowano tabele z wynikami analiz statystycznych badanych respondentów. Omówiono znaczenie edukacji dorosłych, politykę władz w tym zakresie. Praca zawiera tekst kwestionariusza "Eurodelphi".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280528 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Tyt. równol., spis treści także niem. Tekst częśc tł. z niem. przez J. Stochmiałka i Renatę Gierszewską. Streszcz. niem. przy art.
Streszczenie: Książka zawiera 18 artykułów i rozpraw poświęconych takim problemom współczesnej edukacji w Polsce i w Niemczech, jak: wychowanie do wyboru wartości, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz wsparcie społeczne dla osób specjalnej troski. Przedstawiono także z zagadnień szczegółowych m.in.: bilans i perspektywy szkolnego wychowania dla pokoju, edukację do podmiotowości, podstawy systemu kształcenia zawodowego oraz rolę nauczyciela szkoły specjalnej w perspektywie wzmacniania własnej wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271717 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 23)
Bibliogr. s. 197-211.
Streszczenie: Ukazanie tradycji kształcenia i doskonalenia andragogów w Niemczech na tle 150-letniego procesu profesjonalizacji ich pracy oraz danych statystycznych na ich temat. Omówienie przemian w dążeniu do profesjonalizmu pracy andragogicznej, aktualnie realizowanych zadań oraz potrzebnych do tego kompetencji. Prezentacja wywiadów przeprowadzonych z pracownikami oświaty dorosłych Niemiec. Przedstawienie propozycji dla polskiej praktyki kształcenia ustawicznego andragogów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285917 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 214646 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 26)
Bibliogr. s. 181-192.
Streszczenie: W pracy przedstawiono zasady funkcjonowania systemu zawodowej edukacji ustawicznej w RFN i w odniesieniu do modeli kształcenia zawodowego w UE. Określono organizację, uwarunkowania, zadania i nowe koncepcje zawodowego kształcenia ustawicznego. Omówiono założenia dydaktyczne oraz formy kształcenia dorosłych. Zaprezentowano definicję i rolę firm symulacyjnych działających w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Holandii, Francji, Finlandii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285199 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 261231, 261230, 261229 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2049 tylko na miejscu (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-243.
Streszcz. fr., ang., niem.
Streszczenie: Książka stanowi wynik wieloletnich badań i analiz poświęconych nauczycielowi pozaszkolnej oświaty zawodowej. Ukazano jego rolę zawodową, specyfikę pracy, sylwetkę osobową, aktualny przebieg pozyskiwania, kształcenia i doskonalenia. Przedstawiono ponadto podstawowe wyznaczniki projektowania jego kształcenia i doskonalenia także założenia organizacyjno-programowe tych procesów dla potrzeb integrującej się Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275110 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-94 275111 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ważniejsze publikacje S. Kaczora s. 11-14, bibliogr. s. 30-31, 72.
Streszczenie: W cz. I ref. dot. m.in. celów i koncepcji kształcenia zawodowego, zagadnień kształcenia bezrobotnych, przemian w ogólnotechnicznym przedmiocie nauczania - zajęciach technicznych w Polsce jako podstawie kształcenia przedzawodowego, oraz edukacji nauczycieli na studiach uniwersyteckich. Art. w cz. II dot. uczestnictwa w edukacji dorosłych, uniwersytetów ludowych, związków stowarzyszeń nauczycieli z edukacją dorosłych, samokształcenia dorosłych, andragogiki specjalnej (osób niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie). Krótka biografia prof. Stanisława Kaczora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269015, 269014 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again