Form of Work
Książki
(32)
Publikacje fachowe
(10)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(3)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(31)
only on-site
(8)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(8)
Author
Sterna Danuta
(3)
Chodoń Irena
(2)
Stróżyński Klemens
(2)
Ziętkiewicz Ewa (1949-2020)
(2)
Ayres Linda R
(1)
Bartkowiak Kinga
(1)
Bartoszewicz Hanna
(1)
Bednarkowa Wiga
(1)
Black P. J. (1930- )
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Czabański Bogdan (1927-2003)
(1)
Dix Paul
(1)
Galloway Charles
(1)
Gańko-Karwowska Mariola
(1)
Goźlińska Elżbieta
(1)
Grodzka-Borowska Aleksandra
(1)
Hanisz Jadwiga (1939- )
(1)
Janik Aleksander
(1)
Jastrząb Bogusława
(1)
Jaworski A
(1)
Kamińska Jolanta (pedagogika)
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kostencka Irena
(1)
Kołodziejski Maciej
(1)
Materska Maria (1942- )
(1)
Niemierko Bolesław (1935- )
(1)
Ochinowska Hanna
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Paris Scott G. (1946- )
(1)
Pietraszek Barbara
(1)
Piotrowski Marek
(1)
Piróg Danuta (1975- )
(1)
Racinowski Saturnin
(1)
Radzicki Józef
(1)
Rodzińska Elżbieta
(1)
Rudak Leszek
(1)
Składanowski Henryk
(1)
Szaleniec Henryk
(1)
Szmigel Maria Krystyna
(1)
Szyling Grażyna
(1)
Taraszkiewicz Małgorzata
(1)
Tokarz Tomasz (1976- )
(1)
Walczak Wojciech (1959- )
(1)
Zawadzki Roman
(1)
Łoś Jolanta
(1)
Świętek Agnieszka (1986- )
(1)
Żakowska Małgorzata
(1)
Żmijewska Ewa
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(4)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Nauczyciele
(10)
Gimnazja
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Oceny szkolne
(37)
Metody nauczania
(15)
Nauczanie początkowe
(8)
Efektywność nauczania
(4)
Metody wychowawcze
(3)
Motywacja uczenia się
(3)
Nauczanie zintegrowane
(3)
Uczenie się
(3)
Egzaminy szkolne
(2)
Geografia (przedmiot szkolny)
(2)
Kształcenie nauczycieli
(2)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Ocenianie kształtujące
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Uczniowie
(2)
Zastosowania multimediów w edukacji
(2)
Biologia (przedmiot szkolny)
(1)
Chemia (przedmiot szkolny)
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko zdolne
(1)
E-learning
(1)
Eksperymenty
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Ewaluacja
(1)
Fizyka (przedmiot szkolny)
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Jakość usług
(1)
Język polski
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kara (psychologia)
(1)
Kompetencje dydaktyczne
(1)
Moodle
(1)
Motywacja
(1)
Muzyka
(1)
Muzyka (przedmiot szkolny)
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Oceny opisowe
(1)
Przyroda (przedmiot szkolny)
(1)
Psychologia nauczania
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Samokształcenie
(1)
Samopoznanie
(1)
Strategia rozwoju
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Sztuka (przedmiot szkolny)
(1)
Technika (przedmiot szkolny)
(1)
Uniwersytety otwarte
(1)
Wiedza o społeczeństwie (przedmiot szkolny)
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wypracowania szkolne
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradnik
(10)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Publicystyka
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(14)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Psychologia
(2)
Filozofia i etyka
(1)
38 results Filter
Book
In basket
Ocenianie uczniów / Saturnin Racinowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1959. - 235, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 229-234.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 056895, 39389, 39178, 39041 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 38785 (1 egz.)
Book
In basket
(Praca i Zarządzanie w Szkole)
ISBN: 83-7195-653-3
Bibliogr. s. 165.
Streszczenie: Książka zawiera wiele praktycznych wiadomości dotyczących ustalania oceny szkolnej (zwłaszcza drogą pomiaru dydaktycznego). Nastawiona jest przede wszystkim na wyeksponowanie pedagogicznego znaczenia oceniania szkolnego, to znaczy na teoretyczne i praktyczne ukazanie metod komunikowania ocen. Wyposażona jest w słownik pojęć pedagogicznych zwiazanych z ocenianiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286352, 286317 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87958-56-5
Ocenianie wewnątrzszkolne a ocenianie zewnętrzne / oprac. Adam Brożek, Danuta Grabowska. Moduł 2, Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania / oprac. Zofia Lisiecka, Cecylia Słowińska. Moduł 3, Opracowanie sprawdzianu i egzaminów / oprac. Lucyna Grabowska. Moduł 4, Konteksty kształcenia i ich uwzględnianie / oprac. Janusz Żmijski, Marek Grondas. Moduł 5, Szkolna analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych : (na podstawie wyników sprawdzianu 2002) / oprac. Adam Brożek.
Streszczenie: Pakiet poświęcony: budowaniu związku pomiędzy ocenianiem a podstawami programowymi, szkolnym zestawom programów nauczania, standardom wymagań egzaminacyjnych, ukazywaniu problemu oceniania w kontekście procesu kształcenia oraz analizie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287230 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85434-93-3
Bibliogr. s. 163-164. Indeks.
Streszczenie: Praktyczny poradnik przygotowujący nauczycieli, dyrektorów szkół i kadrę egzaminacyjną do egzaninów przewidzianych na 2002 rok. Przedstawia strukturę i zadania Centalnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Omawia m.in. kto może zostać egzaminatorem, jak tworzyć koncepcję arkusza egzaminacyjnego, jak prowadzić analizę ilościową wyników egzaminu, jak przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych. W pracy zawarto przykład planu arkusza egzaminacyjnego i kartoteki, opis zadań sprawdzających wymagania egzaminacyjne, analizę jakościową arkusza, wyniki uczniów (materiał zaczerpnięto z pilotażowego egzaminu dojrzałości z geografii oraz badań kompetencji uczniów klas VIII z jęz. pol. i matematyki w 2000 roku).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282248, 282247, 282246 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)
ISBN: 83-02-09436-6
Bibliogr. s. 40.
Streszczenie: Przedstawiono: porównanie planowania skierowanego na wynik procesu dydaktycznego z planowaniem zorientowanym na materiał nauczania, najczęściej spotykane określenia celów i ich charakterystykę, taksonomię celów nauczania, strukturyzację materiału nauczania, wymagania programowe i ich poziomy, procedurę tworzenia planu wynikowego, kartotekę testu sumującego jako reprezentację wymagań programowych i zestawienia zbiorcze wyników sprawdzania sumującego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290075 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 118200 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-42-4
Bibliogr. s. 176-180.
Streszczenie: Teoretyczne i praktyczne rozwiązania dotyczące procesu oceniania szkolnego. Autor omawia pedagogiczny wymiar oceny ucznia, strukturę procesu oceniania (system wewnątrzszkolny, przedmiotowy system, planowanie i opracowanie procesu sprawdzania), poddaje analizie krytycznej wyniki nauczania (m.in. pedagogizacja rodziców) oraz w badaniach przedstawia niekorzystne konsekwencje frontalnego traktowania wychowanków i ocenianie szkolne w poglądach nauczycieli szkół różnego szczebla.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297530, 295758, 295757 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 39-41.
Streszczenie: Opracowanie przybliża niektóre terminy, pojęcia oraz zwroty związane z opiniowaniem i ocenianiem szkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289170 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkoła Dziś i Jutro)
ISBN: 83-02-08284-8
Indeksy.
Streszczenie: Praca zawiera omówienie zagadnień: uczenia się jako czynności; motywacji; kształcenia rozumianego jako zamierzone właściwości uczniów uzyskane przez opanowanie czynności; emocjonalnego, praktycznego, poznawczego i światopoglądowego wymiaru osiągnięć uczniów; taksonomii i celów uczenia się ucznia; diagnozy i diagnostyki edukacyjnej; środowiska domowego ucznia; osobowości ucznia i jego funkcjonowania w zespole klasowym; sytuacji dydaktycznej i zajęć edukacyjnych; standardów edukacyjnych; holizmu i atomizmu w diagnostyce; pomiaru dydaktycznego; skali stopni szkolnych; oceny i oceniania; egzaminów. Przy rozdziałach - zalecenia i ćwiczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 285396 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-116 PNS 284372 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-554-6
Bibliogr. s. 371-382. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300866 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-152 300264 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kłopoty z kruszeniem betonu / Aleksander Janik. - Kraków : "Alwa", 1991. - 162, [2] s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 262827 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159586, 159585, 159583 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawiono wskazówki do konstruowania planu rozwoju szkoły oraz przykładowe: misję szkoły (w środowisku szkoły Ambasada Chile); wizję szkoły; cele; ocenę sytuacji obecnej, kierunki, sposoby działania i/lub kryteria sukcesu, harmonogram działań w zakresie: edukacji zdrowotnej, metod aktywizujących ucznia, czytelnictwa uczniów. Wymieniono planowane formy doskonalenia nauczycieli, obszary ewaluacji pracy szkoły (mierzenia jakości), narzędzia mierzenia jakości, etapy diagnozowania; wskazano zagadnienia prawne ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przykładowy plan jego ewaluacji z kwestionariuszami ankiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 281456 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 251-252.
Streszczenie: Przedstawienie problematyki oceniania. Przyjrzenie się systemowi oceniania i jego podstawom prawnym w Polsce. Omówienie: definicji i rodzajów oceniania; skal ocen; oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zasad oraz sposobów tworzenia i interpretowania różnorodnych narzędzi pomiaru, mogących służyć nauczycielowi w procesie oceniania. Teoria przeplatana przykładami. Każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283813, 283812 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 147-151. Streszcz.
Streszczenie: Książka przedstawia jedną z metod badania i analizy danych empirycznych - metodę ewaluacji (proces oceniania podporządkowany celom: zwiększenia kontroli, podtrzymania tego co korzystne, a wyeliminowania tego co niekorzystne). Przedmiotem badań jest ocenianie szkolne, na przykładzie wypracowań: strategie oceniania, konstrukcja technik badawczych, analiza wyników eksperymentu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269410, 269409 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 80.
Streszczenie: Przedstawiono: funkcje i role oceny szkolnej, sposoby zbierania przez szkołę informacji o uczeniu się ucznia, sytuacje, w których nie można lub nie powinno się oceniać ucznia, wskazówki dla nauczyciela do sprawiedliwego oceniania ucznia i formułowania komentarza do oceny, błędy w ocenianiu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281938 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 148-152.
Streszczenie: W pracy o charakterze empiryczno-teoretycznym podano cel, hipotezy i procedurę badań oraz dokonano próby określenia poziomu osiągnięć szkolnych dzieci lekko upośledzonych umysłowo. Przedstawiono preferencje nauczycieli w zakresie wykorzystania skali stopni szkolnych w odniesieniu do rzeczywistych umiejętności ucznia. Zaprezentowano poglądy i rozwiązania prawne dotyczące oceniania uczniów. Dokonano charakterystyki dzieci upośledzonych umysłowo w aspekcie oceniania ich postępów w nauce oraz wyników pomiaru dydaktycznego z j. polskiego i matematyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276639 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-130 276640 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17756-0
Bibliogr. s. 138-139.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309124, 307834 (2 egz.)
Book
In basket
W załączniku: Arkusz obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów klas 1-3.
Streszczenie: Książka zawiera m.in.: kryteria oceny, arkusze obserwacyjne, sprawdziany wiedzy i umiejętności oraz przykładowe opisy osiągnięć edukacyjnych uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279259, 279258, 279257, 279256, 279255 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 330)
Bibliogr. s. 97-102.
Streszczenie: Rozważania na temat rozmaitych aspektów oceniania w edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności zawodowych nauczyciela klas I-III (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności oceniania). Propozycje modelowych rozwiązań w zakresie umiejętności oceniania dot. techniki treningu twórczości, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności obserwacji aktywności uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285454 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again