Forma i typ
Książki
(10)
Artykuły
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(3)
Autor
Baran Bazyli (1944- )
(1)
Bielecki Jan (1945- )
(1)
Czajkowska Małgorzata
(1)
Głaz Stanisław (1952- )
(1)
Kalbarczyk Anna (1958- )
(1)
Karyś Romuald
(1)
Matusewicz Czesław (1931- )
(1)
Misiewicz Halina
(1)
Obuchowska Irena (1932-2016)
(1)
Ovčinnikova Ol'ga Vasilevna
(1)
Reykowski Janusz (1929- )
(1)
Rostowski Jan
(1)
Rudowski Tomasz (1949- )
(1)
Sadowska Wanda
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(1)
Temat
Osobowość
(9)
Metody badawcze
(8)
Psychologia młodzieży
(6)
Psychologia dziecka
(2)
Rozwój osobowości
(2)
Testy psychologiczne
(2)
Zdolności
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Arteterapia
(1)
Dziecko
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Kreatywność
(1)
Metody nauczania
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Neuropsychologia
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Psychologia pracy
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Religijność
(1)
Rysunki
(1)
Samopoznanie
(1)
Sztuka
(1)
Twórczość
(1)
Wychowanie
(1)
zzz
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Raport z badań
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(9)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 189848, 180724, 180723 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 73435, 73433 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Autorka zwraca uwagę na rolę rysunku w psychice dziecka od 2 do 6 roku życia. Podaje charakterystykę rozwoju osobowości dziecka na podstawie jego prac plastycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B 19 294370 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 175169, 175168, 175167, 175166, 175165 (5 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B 199 173282 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Lodziensis ; 32)
Bibliogr.
Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Zbiór ref. dot. m.in. różnic w wyobraźni studentów z uzdolnieniami plastycznymi i muzycznymi, oceny skali do badania uzdolnień szkolnych, tendencji zmian osobowości młodzieży, otwartości młodzieży w kontaktach rówieśniczych, znaczenia dominacji półkul mózgowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 267310 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Psychologii)
ISBN: 83-88209-00-0 ("Ignatianum") ; 83-7097-477-5 (Wydaw. WAM)
Bibliogr. s. 276-282.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Sposoby rozumienia religijności - introspekcyjny (W. Gruehn) i neopsychoanalityczny (E. Fromm), stadialne teorie rozwoju osobowości jednostki - poznawcza (J. Piaget) i psychospołeczna (E. Erikson), teorie przeżywania przez jednostkę : uczuć, niepokoju i lęku, miłości i osamotnienia. Metodologia i wyniki badań własnych przeprowadzonych w 1998 r. wśród młodzieży akademickiej (w wieku 20 do 24 lat) miasta Bielsko-Biała. Przedstawiono analizę cech osobowości grup młodzieży odznaczających się wysoką i niską intensywnością doświadczenia religijnego, poziom kontroli emocjonalnej i sposób przeżywania kryzysu w wartościowaniu (dane statystyczne i procentowy rozkład wyników).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281016, 281015 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 166-170.
Streszczenie: Dokonano przeglądu: badań nad osobowością narkomanów, programów ich resocjalizacji, koncepcji rozwoju obrazu siebie i samooceny. Zaprezentowano założenia i metodologię badań własnych. Przez 5 lat badano koedukacyjną grupę pacjentów (w wieku 18-24 lata) oddziału narkomanów w Sanatorium Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie. Traktowano samoocenę jako środek do zmiany obrazu "ja" i założono, że samoocena jest strukturą składającą się z 3 elementów: spostrzegania siebie, sądów oceniających i sądów wartościujących. Przedstawiono wyniki badań ukazujące związki między elementami samooceny (wartości współczynników korelacji) w grupie osób kontynuujących resocjalizację i w grupie osób przerywających resocjalizację, oraz interpretację wyników.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280969 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-296 280970 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48272, 48270 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 248976 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 196-212.
Streszczenie: Autor, specjalista w zakresie badań nad osobowością młodzieży niepełnosprawnej, poświęcił temu problemowi kilkanaście publikacji. W niniejszym opracowaniu przekazuje wiedzę na temat współczesnych sposobów higieny psychicznej, zmierzających do zmniejszenia napięcia lękowego i działania stresów, dotyczącą budowania pozytywnego obrazu, a także formowania dojrzałej osobowości niepełnosprawnych i dobrego ich funkcjonowania w środowisku społecznym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 272368, 272367 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej