Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(7)
tylko na miejscu
(3)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(3)
Autor
Leszczyńska-Rejchert Anna
(2)
Fabiś Artur
(1)
Kuleszyńska-Dobrek Joanna
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Orzechowska Grażyna (pedagog)
(1)
Pędich Wojciech (1926- )
(1)
Szarota Zofia (1961- )
(1)
Uliasz Tamara
(1)
Zboina Bożena
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(8)
Temat
Osoby w wieku starszym
(8)
Starzenie się
(3)
Domy pomocy społecznej
(2)
Gerontologia
(2)
Jakość życia
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Temat: czas
1901-2000
(4)
1989-
(4)
1989-2000
(4)
2001-
(3)
Temat: miejsce
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej)
Bibliogr. s. 46-48, wykaz aktów prawnych s. 62-63.
Streszczenie: Pakiet informacyjny dla pracowników socjalnych charakteryzujący ludzi starych jako świadczeniobiorców pomocy społecznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 275352 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliogr. s. 390-420.
Streszczenie: Scharakteryzowano starość jako fazę życia człowieka, konsekwencje starzenia się społeczeństwa, politykę społeczna wobec ludzi starych w Polsce, instytucjonalne i półinstytucjonalne formy pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku w Polsce, determinanty jakości życia osób starszych w domu pomocy społecznej i czynniki oddziałujące na te determinanty. Przedstawiono: sposób standaryzacji domów opieki społecznej, koncepcję organizacji pracy w dps, założenia pracy socjalnej i jej specyfikę w dps.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299296 (1 egz.)
Książka
W koszyku
([Studia i Materiały WSP w Olsztynie])
Bibliogr. s. 98-[101] i przy rozdz.
Streszczenie: Charakterystyka gerontologii jako nauki społecznej, wyjaśnienie pojęć z nią związanych i sytuacja zależności człowieka starszego. Podstawowe potrzeby starszych ludzi wraz z możliwościami ich zaspokajania. Miejsce rodziny w życiu tych ludzi i ich rola w rodzinie wiejskiej. Rodzaje, typy i formy funkcjonowania domów opieki społecznej. Uniwersytety Trzeciego Wieku - rozwój i działalność placówek w Europie i w Polsce. Możliwości przygotowania się do starości. Międzynarodowa Konferencja Gerontologiczna w Łodzi (1996 r.). Zjawisko starzenia się świata, a w tym społeczeństwa polskiego - omówienie i dane statystyczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279323 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-47 279324 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292828, 292827, 292826, 292825 (4 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 219-243. Indeks.
Streszczenie: Opracowanie jest próbą zebrania i uporządkowania wiedzy z zakresu pedagogiki starości (geragogiki). Autorka scharakteryzowała starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym (m.in. gerontologię jako naukę), problemy osób w podeszłym wieku (zdrowotne, ekonomiczne, sytuacja rodzinna, emocje, samotność, uzależnienia), rozwiązania organizacyjne służące ludziom starszym (pomoc społeczna, praca socjalna, poradnictwo) oraz instytucje (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, hospicja, organizacje pozarządowe) działające w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289909, 289908, 289907 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-98 PNS 289685 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór prac na temat starzenia się człowieka z punktu widzenia biologicznego, psychologicznego, medycznego i społecznego. Wśród poruszanych zagadnień autorzy omówili m.in. działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aktywność życiową i kulturalno-oświatową seniorów, instytucjonalną pomoc osobom starszym, geragogikę (edukację w starości i do starości), stosunek rodziny do osób starszych, rozwój postaw opiekuńczych w społeczeństwie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 307244, 292171 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-a-72 292172 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój", 2008. - 251 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 226-250.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Treść książki o charakterze teoretyczno-badawczym stawia sobie za cel diagnozę poczucia jakości życia osób starszych wprowadzając elementy oceniające i prognostyczne. Omawia problematykę jakości życia w świetle literatury, starość w ujęciu interdyscyplinarnym oraz czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych przebywajacych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w województwie świętokrzyskim. Przedstawia analizę badań oraz zawiera liczne wskazania praktyczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296271, 294984 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 549)
Bibliogr. s. 381-407.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Autorka przedstawiła typy i skale podziału starości jako fazy życia oraz klasyczne teorie starzenia się w ujęciu psychologicznym. Omówiła społeczne role podejmowane przez człowieka starszego oraz zaproponowała nową ich klasyfikację. Ukazała postęp starzenia się populacji w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym oraz jego skutki. Zinterpretowała wskaźniki jakości życia starszej generacji. Podjęła się próby syntetyzacji znanych teorii starzenia się. Zaprezentowała propozycje kulturalno-oświatowe i rekreacyjne dedykowane ludziom starszym. Opisała funkcje założone systemu pomocy społecznej w gerontologicznej perspektywie. Przedstawiła historyczny rys ewolucji form opieki i pomocy na terenie Krakowa, a także działalność wybranych instytucji oraz placówek pomocy społecznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 298099 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej