Form of Work
Publikacje naukowe
(31)
Artykuły
(28)
Książki
(13)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Status
available
(12)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(4)
Author
Karłyk-Ćwik Anna
(3)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(3)
Grzesiak Sławomir
(2)
Heine Marek
(2)
Kowalczyk Agnieszka (1980- )
(2)
Stanik Jan Maria (1943- )
(2)
Urban Bronisław (1942-2014)
(2)
Baczała Ditta
(1)
Balcerek Marian
(1)
Bartkowicz Zdzisław (1947- )
(1)
Bałandynowicz Andrzej (1952- )
(1)
Bielicki Roman (1979- )
(1)
Bilska Ewa (psycholog)
(1)
Binnebesel Józef (1967- )
(1)
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Czołgoszewski Jerzy
(1)
Dukaczewski Ewald Jacek
(1)
Durda Renata
(1)
Fheed Amer
(1)
Filipiak Monika
(1)
Frąckowiak Przemysław
(1)
Gasik Wojciech
(1)
Gordon Maria
(1)
Grochowski Leonard
(1)
Grudziewska Ewa
(1)
Grudzińska Karolina
(1)
Huczuk-Kapluk Sylwia
(1)
Kalinowski Marian (1930- )
(1)
Kucharski Adam (psycholog)
(1)
Kupiec Hubert
(1)
Ligocka Maria
(1)
Mauersberg Stanisław (1924-2012)
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Pańczyk Jan (1937-2007)
(1)
Radziszewicz Paweł
(1)
Rubaj Marzena
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Skuza Aneta
(1)
Snopek Mariusz (1983- )
(1)
Szczepaniec Jerzy
(1)
Trojanowska Ewa
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Wach Tomasz (1961-2016)
(1)
Waszyńska Katarzyna (1972- )
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Wysocka Ewa (pedagog)
(1)
Łukasiewicz Marek (pedagog)
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(34)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(32)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(3)
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Oligofrenopedagodzy
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Psycholodzy
(1)
Studenci
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Terapeuci
(1)
Tyflopedagodzy
(1)
Subject
Pedagodzy resocjalizacyjni
(36)
Pedagogika resocjalizacyjna
(19)
Więźniowie
(7)
Kompetencje zawodowe
(4)
Pedagogika specjalna
(4)
Więziennictwo
(4)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(4)
Komunikacja interpersonalna
(3)
Kształcenie nauczycieli
(3)
Młodzież trudna
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagodzy specjalni
(3)
Penitencjarystyka
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Doskonalenie zawodowe
(2)
Etyka zawodowa
(2)
Kompetencje społeczne
(2)
Kształcenie
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Pedagodzy
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Profilaktyka społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Socjoterapia
(2)
Stres zawodowy
(2)
Studenci
(2)
Służba więzienna
(2)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Areszt Śledczy (Olsztyn)
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Biurokracja
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Humor
(1)
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Olsztyn)
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Kompetencje wychowawcze
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Metoda Sherborne
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nauczyciele
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Osobowość
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Ośrodki przystosowania społecznego
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Podmiotowość
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Program nauczania
(1)
Projekt "Klinika Penitencjarna"
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychoterapeuci
(1)
Psychoterapia
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Sala Doświadczania Świata
(1)
Samoświadomość
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Streetworking
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szczepaniec, Jerzy
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Tożsamość zawodowa
(1)
Tyflopedagogika
(1)
Więźniowie zdegradowani
(1)
Wolontariusze
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wydział Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypadki nadzwyczajne w miejscach pozbawienia wolności
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: time
2001-
(18)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(20)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(24)
Artykuł problemowy
(20)
Raport z badań
(10)
Praca zbiorowa
(5)
Podręcznik
(4)
Artykuł przeglądowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma prawniczego
(1)
Broszura
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(33)
Socjologia i społeczeństwo
(19)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(11)
Psychologia
(5)
Historia
(2)
Nauka i badania
(2)
Praca, kariera, pieniądze
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 129-131.
Streszcz. ang.
Dla studentów pedagogiki, socjologii, psychologii, prawa oraz pracowników dydaktyczno-nauk. z zakresu tych dyscyplin.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303132 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 291-302.
Streszczenie: Praca o charakterze teoretyczno-badawczym. Agresja w wykolejeniu przestępczym, diagnoza resocjalizacyjna, oddziaływania resocjalizacyjne o charakterze wychowawczym i terapeutycznym to zagadnienia przedstawione w części teoretycznej. Tutaj także zamieszczno charakterystykę pedagoga-wychowawcy, współczesne modele nauczyciela-pedagoga specjalnego, kompetencje zawodowe pedagoga resocjalizacyjnego oraz kształcenie i przygotowanie zawodowe pedagogów do pracy z nieletnimi w placówkach resocjalizacyjnych. W części badawczej zawarto założenia metodologiczne oraz analizę wyników badań własnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298728 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-480 296447 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302409, 302408 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Nr SSZ-32-797/PS-R/VIII/85.
Materiały zostały zaakceptowane przez Ministra Oświaty i Wychowania pismem z dnia 15 sierpnia 1985 r., Nr OP-32-CR-1361-125/85. Okres ważności: od 1 stycznia 1986 r. - do odwołania.
Opis według okładki. Początek tekstu na 2. stronie okładki.
Maszynopis powielony.
Bibliografia na stronach 10, 12, 14.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 219499 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317897 (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 248-259. Indeksy.
Streszczenie: W tym tomie: uwarunkowania i konsekwencje współczesnej przestępczości, uzależnienia (alkoholizm, narkomania, nikotynizm), przemoc w rodzinie, profilaktyka i probacja, specjalistyczne programy korekcyjno-resocjalizacyjne, readaptacja społ., rola i zadania kadry resocjalizacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295230, 295229, 295228 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 248-259. Indeksy.
Streszczenie: Zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień. Współczesne systemy resocjalizacyjne, proces resocjalizacji oraz zagadnienia dotyczące profilaktyki i środków probacyjnych w praktyce resocjalizacyjnej. Implikacje wynikające z teorii psychologicznych i socjologicznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej. Przykłady rozwiązań praktycznych omawianych zagadnień.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293016, 292806, 292804, 292803, 292802, 292684, 292683 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-451/2 292685 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 261657, 261656 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-C-a-61 261658 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again