Form of Work
Książki
(24)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Artykuły
(1)
Status
available
(25)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(10)
Author
Cichosz Mariusz (1960- )
(2)
Hejnicka-Bezwińska Teresa (1941- )
(2)
Kupisiewicz Czesław (1924-2015)
(2)
Bownik Zygmunt (1911-1992)
(1)
Budrewicz Zofia (1951- )
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Habielski Rafał (1957- )
(1)
Jakowicka Maria (1929- )
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Jędrychowska Maria (1942- )
(1)
Kamińska Urszula
(1)
Knap Adam
(1)
Kogut Wiesława
(1)
Kulka Bronisława
(1)
Kwiatek Jolanta
(1)
Machel Henryk (1940-2016)
(1)
Marek Franciszek Antoni (1930- )
(1)
Marzec Danuta Krystyna
(1)
Matwiejczuk Wanda
(1)
Mazur Zbigniew (1943-2016)
(1)
Miłkowska-Olejniczak Grażyna
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Ożóg Kazimierz (1952- )
(1)
Pasterska Jolanta
(1)
Pelczar Wojciech
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Rataj Marian
(1)
Rotkiewicz Halina
(1)
Sakson Andrzej (1952- )
(1)
Siemak-Tylikowska Alicja (1943-2019)
(1)
Smuszkiewicz Antoni (1938-2021)
(1)
Stech Krystyna
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Szymańska Kazimiera Zdzisława
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Tomalska Alicja
(1)
Uździcki Kazimierz (1933- )
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły średnie
(1)
Subject
Pedagogika
(15)
Filologia polska
(3)
Nauczanie
(3)
Oświata
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Język polski
(2)
Kupisiewicz, Czesław
(2)
Literatura polska
(2)
Pedagodzy
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Szkolnictwo
(2)
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
(1)
Czerniawska, Olga
(1)
Domy dziecka
(1)
Gawlik, Stanisław
(1)
Jakowicka, Maria
(1)
Kurczab, Henryk
(1)
Lem, Stanisław
(1)
Literatura
(1)
Nauczyciele
(1)
Opinia publiczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Polanowski, Edward
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa dziecka
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Ratuś, Bronisław
(1)
Stereotyp
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Uryga, Zenon
(1)
Wołoszyn, Stefan
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich (Opole)
(1)
Władza państwowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1945-
(2)
1989-
(2)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1939-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Kalisz (woj. wielkopolskie ; okolice)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Niemcy
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(7)
Praca zbiorowa
(6)
Materiały konferencyjne
(4)
Materiały pomocnicze
(4)
Źródła historyczne
(2)
Biografia
(1)
Literatura fantastycznonaukowa polska
(1)
Nekrologi
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Literaturoznawstwo
(3)
Psychologia
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 260562 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst częśc. tł. z ang.
Streszczenie: W publikacji umieszczono dyskusję teoretyków opartą zarówno na wiedzy naukowej, światowych i europejskich raportach edukacyjnych jak i pracach prognostycznych ośrodków studiów nad przyszłością świata. Zawarto opis: funkcji nauczyciela w kontekście reformy edukacji w Polsce, paradygmatów, na których powinna się opierać edukacja nauczycieli oraz modeli pracy zebranych z doświadczeń liderów edukacyjnych USA. Kolejne poruszane zagadnienia wiążą się z czynnikami warunkującymi efektywność pracy nauczyciela. Przedstawiono autorską strategię nauczania - trening interpersonalny do zastosowania na studiach podyplomowych. Autorzy zasygnalizowali potrzebę edukacji regionalnej w kształceniu nauczycieli. Książka polecana zarówno teoretykom jak i praktykom edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290802, 290801 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 258482, 258481 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 258483* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-847-4
Bibliogr. s. 263-282.
Streszczenie: W publikacji przedstawiono istotę kary pozbawienia wolności i kary śmierci, historię powojennej myśli penitencjarnej w Polsce. Autor omówił sens resocjalizacji penitencjarnej, nowe przestępstwa (przestępczość zorganizowana, porwania dla okupu, zabójcy zawodowi, przestępcy seksualni, terroryści), kategorie skazanych (młodociani, recydywiści, kobiety, więźniowie długoterminowi). Praca zawiera przykłady programów resocjalizacyjnych: leczących agresję i przemoc, uzależnienia oraz programy aktywizacji zawodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291771 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-438 PNS 291772 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-158-1
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór prac z zakresu pedagogiki ogólnej (o: przemianach pol. pedagogiki w II poł. XX w., historii oświaty, andragogice, wychowaniu moralnym, komparatystyce pedagogicznej), rewalidacyjnej (np. o: konieczności niezależności osób niepełnosprawnych, nauczaniu zintegrowanym, biblioterapii, pedagogice penitencjarnej, postawach nieletnich wobec resocjalizacji, patologizującym wpływie szkoły na ucznia, mobbingu w szkołach niemieckich), społecznej i opiekuńczej (m.in. formy pracy z rodzinami zastępczymi w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, systemie zintegrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych), szkolnej (analiza sposobów myślenia o edukacji w szkołach niepublicznych, pedagogika gestalt, praca pedagoga szkolnego np. z kobietami samotnie wychowującymi dzieci i bezrobotnymi).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284700 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62457, 62456, 57913, 57911 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-V-54 57912 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 215-224.
Streszczenie: W publikacji przedstawiono historię zakładów opieki nad osieroconymi dziećmi do drugiej wojny światowej, państwowe domy dziecka w Polsce Ludowej i w okresie zmian systemowych 1989-2008 oraz proces kształcenia i doskonalenia wychowawców do pracy opiekuńczo-wychowawczej w domach dziecka i placówkach socjalizacyjnych. Autorka omawia obraz dzieciństwa dzieci z domu dziecka (wspomnienia wychowanków, percepcja społeczna wychowanków domu dziecka) oraz historię i działalność Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303616, 302762, 300336 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-d-52 298715 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Edukacyjna ; 3)
Bibliogr. s. 101-[107].
Streszczenie: Rozważania w tej książce koncentrują się na poszukiwaniu relacji między pedagogiką a edukacją i kształceniem. Intencją autorki jest ukazanie wieloaspektowości i wielowymiarowości złożonych powiązań między systemem oświatowym a kształceniem akademickim w zakresie pedagogiki oraz pedagogiką jako dyscypliną naukową. Usiłuje ona stworzyć pewną mapę sporu, punktów generujących kontrowersje i konflikty oraz źródła oporu wobec zmiany. Przedstawiając modele kształcenia akademickiego autorka zamieściła tu swoje spostrzeżenia dotyczące jego form: szerokoprofilowej i wąskospecjalistycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274433 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 271194 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Bibliogr. prac Cz. Kupisiewicza s. 342-344.
Streszczenie: Wybór zawiera 20 prac, z których większość była już opublikowana w czasopismach lub pracach zbiorowych, jeden artykuł pozostał w formie maszynopisu "Szkolnictwo wyższe w latach transformacji" (z 1979 r.), jeden powstał dla potrzeb tego zbioru "Edukacyjne nadzieje i rozczarowania XX wieku" (w 1999 r.), jeden "Cztery pytania na temat ministerialnej reformy szkolnictwa z 1998 roku" został w formie maszynopisu powielony i wygłoszony przez autora jako referat 29.01.1999 r. Artykuły podzielono na dwie części - "Szkolnictwo w świecie - kierunki i tendencje przemian", "Oświata w Polsce - stan i kierunki przebudowy". Zamieszczono bibliografię książek Cz. Kupisiewicza, druków zwartych przez niego tłumaczonych i redagowanych, a także jego życiorys naukowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278767 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.014 KUP (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. prac C. Kupisiewicza s. 127-129 i przy rozdz.
Streszczenie: Analiza aktualnego stanu oświaty, genezy i kierunków rozwoju edukacji zarówno w skali światowej, jak i w Polsce do roku 2020. Porównanie idei przewodnich raportów Faure'a, Szczepańskiego, Delorsa. Prezentacja ekspertyz edukacyjnych przeprowadzonych w Polsce w latach 1970-1989 (raport Szczepańskiego, Suchodolskiego, Kupisiewicza). Życiorys oraz bibliografia prac prof. Cz.Kupisiewicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287077 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zawiera opis dziejów pedagogiki społecznej ujęty w tekstach źródłowych przez m.i. Helenę Radlińską, Ryszarda Wroczyńskiego, Aleksandra Kamińskiego, Stanisława Kowalskiego, Stanisława Kawulę i Ewę Marynowicz - Hetkę. Autorzy przedstawiają analizę podstaw ideowych pedagogiki społecznej oraz podstawy metodologiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-C-g-183/1 288963 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 493-506.
Streszczenie: Omówiono dominujące nurty pedagogiki społecznej jej związki z innymi naukami. Zawarto także analizy teoretyczne i strategie badawcze współczesnej pedagogiki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-C-g-183/2 288964 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wielkie Postaci Zagłębia)
Bibliogr. s. 233-235.
Streszczenie: Zamieszczono: dwa artykuły Czesława Kupisiwicza "Zmiana (change) i wzmocnienie (strenghening) - słowa-klucze współczesnych reform szkolnych", "Moje osiemdziesięcipięciolecie", teksty dot. Cz. Kupisiewicza i jego poglądów pedagogicznych; opracowania nt.: wkładu szkoły w rozwój kompetencji niezbędnych do pokonywania ograniczeń ludzkiej egzystencji (badania w Polsce i w Szwecji), założeń uniwersytetu, zmian w szkolnictwie wyższym po r. 1989, etyki troski wg Corol Gillian i Nel Noddings, priorytetów edukacji, stylów i strategii poznawczych, biografistyki pedagogicznej, założeń edukacji i kompetencji nauczycieli; bibliografię publikacji Cz. Kupisiewicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299454 (1 egz.)
Book
In basket
(Polacy i Niemcy po II Wojnie Światowej : materiały pomocnicze do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie ; 6)
Bibliogr. s. 44.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283329 (1 egz.)
Book
In basket
(Idee, Metody, Inspiracje)
Bibliogr. przy ref. oraz s. 201-210.
Streszczenie: Księga pamiątkowa dedykowana prof. Oldze Czerniawskiej. We Wprowadzeniu zamieszczono jej biogram i przedstawiono dorobek naukowy. Pięć prac poświęconych jest jej poglądom andragogicznym (m.in. nt. biograficzności w oświacie dorosłych), gerontologicznym, dot. poradnictwa. Dwa artykuły powstały pod wpływem prof. Czerniawskiej - dot. kształcenia korespondencyjnego i wspomnień z dzieciństwa (o stanie wojennym i szkole). Ponadto rozważania o: skuteczności wychowania, podmiotowości w wychowaniu (punktem wyjścia są poglądy K.Wojtyły), skutkach autorytaryzmu w wychowaniu i pedagogice niedyrektywnej, samowychowaniu, koncepcji Husserla i Langevelda, autorytecie nauczyciela, odpowiedzialności wychowawcy, autonomii szkoły, medialnej manipulacji, międzynarodowym rozwoju andragogiki. Wybór wypowiedzi M. Montessori.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307907, 282278, 282277, 282276 (4 egz.)
Book
In basket
(Polacy i Niemcy po II Wojnie Światowej : materiały pomocnicze do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie ; 8)
Bibliogr. s. [32].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283331 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Plon ogólnopol. konferencji naukowej 11-13 V 1999 r. w Zielonej Górze. Zamieszczono materiały związane z 50-leciem pracy naukowej prof. dr hab. Marii Jakowickiej, wystąpienia piświęcone problemom reformy edukacji (z 1999 r.), kształcenia dla rozwoju, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielowi w dobie przemian oświatowych. Wystąpienia dot. np.: integracji w kształceniu (z zastosowaniem do klas I-III), agresji w szkole, wartości jako wyznaczników rozwoju orientacji podmiotowej, znaczenia rozmowy we współczesnej edukacji, dzieci zdolnych, samorządności młodzieży, prawa ucznia do błędu, edukacji integracyjnej dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, uczniów z zaburzeniami mowy, opinii uczonych amer. o metodzie M. Montessori, relacji nauczyciel - uczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281211, 281210, 281027, 281026 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 344-350. Indeks.
Streszczenie: W obszernej monografii określono powinności szkół polonijnych w podtrzymaniu polskiej tradycji, symboliki, kultury, historii i literatury. Omówiono pojęcie tradycji i dokonano szczegółowej analizy jej poszczególnych polskich składników w tekstach podręczników (wydawanych w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii w latach 1962-1994).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285467 (1 egz.)
Book
In basket
Emigracja / Rafał Habielski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 66, [1] s. : ilustracje ; 29 cm.
(Dzieje PRL)
Nota bibliogr. s. 63-64.
Książka pomocnicza do nauki historii w szkołach ponadpodstawowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253508 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again