Forma i typ
Książki
(28)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Artykuły
(2)
Dostępność
dostępne
(25)
tylko na miejscu
(21)
Placówka
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(21)
Autor
Cichosz Mariusz (1960- )
(2)
Hejnicka-Bezwińska Teresa (1941- )
(2)
Kupisiewicz Czesław (1924-2015)
(2)
Bownik Zygmunt Bolesław (1911-1992)
(1)
Budrewicz Zofia (1951- )
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Gajda Janusz (1933- )
(1)
Habielski Rafał (1957- )
(1)
Jakowicka Maria (1929- )
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Jędrychowska Maria (1942- )
(1)
Kamińska Urszula
(1)
Knap Adam
(1)
Koc Krzysztof
(1)
Kogut Wiesława
(1)
Kulka Bronisława
(1)
Kwiatek Jolanta
(1)
Kwiatkowska Henryka (1940- )
(1)
Machel Henryk (1940- )
(1)
Marek Franciszek Antoni (1930- )
(1)
Marzec Danuta Krystyna
(1)
Matwiejczuk Wanda
(1)
Mazur Zbigniew (1943-2016)
(1)
Miłkowska-Olejniczak Grażyna
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Ożóg Kazimierz (1952- )
(1)
Pasterska Jolanta
(1)
Pelczar Wojciech
(1)
Podoska-Filipowicz Elżbieta
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Rataj Marian
(1)
Rotkiewicz Halina
(1)
Sakson Andrzej (1952- )
(1)
Siemak-Tylikowska Alicja (1943-2019)
(1)
Smuszkiewicz Antoni (1938-2021)
(1)
Stech Krystyna
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Szymańska Kazimiera Zdzisława
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Tomalska Alicja
(1)
Uździcki Kazimierz (1933- )
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(34)
Język
polski
(2)
Odbiorca
Szkoły średnie
(1)
Temat
Pedagogika
(18)
Nauczanie
(5)
Filologia polska
(3)
Literatura polska
(3)
Oświata
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Język polski
(2)
Kupisiewicz, Czesław
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagodzy
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Szkolnictwo
(2)
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
(1)
Czerniawska, Olga
(1)
Domy dziecka
(1)
Gawlik, Stanisław
(1)
Jakowicka, Maria
(1)
Kapuściński, Ryszard
(1)
Kurczab, Henryk
(1)
Lem, Stanisław
(1)
Literatura
(1)
Młodzież
(1)
Okoń, Wincenty
(1)
Opinia publiczna
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedeutologia
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Polanowski, Edward
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postawy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawa dziecka
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Ratuś, Bronisław
(1)
Stereotyp
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Uryga, Zenon
(1)
Wołoszyn, Stefan
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich (Opole)
(1)
Władza państwowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: czas
1901-2000
(2)
1945-
(2)
1989-
(2)
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1939-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(4)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Kalisz (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Niemcy
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Gatunek
Księga pamiątkowa
(7)
Praca zbiorowa
(7)
Materiały konferencyjne
(5)
Materiały pomocnicze
(4)
Źródła historyczne
(2)
Biografia
(1)
Literatura fantastycznonaukowa polska
(1)
Nekrologi
(1)
Reportaż polski
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(8)
Literaturoznawstwo
(4)
45 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 260562 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 258482, 258481 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-110 258483 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Pedagogika - od 1944 r (hasło przedmiotowe)
Książka
W koszyku
Wyd. 1. pt.: Kształtowanie gotowości zawodowej studentów.
Bibliogr. s. 237-250.
Spis treści także ang., fr., niem., ros.
Streszczenie: Adresatami książki są przede wszystkim studenci kierunków pedagogicznych, a także nauczyciele, dyrektorzy szkół i innych placówek, pracownicy doradztwa i nadzoru pedagogicznego. Rozprawa rozpoczyna się od przedstawienia kształtowania się profesjonalnej gotowości pedagogów w świetle literatury, następnie opisano metodologiczne przesłanki badania profesjonalnej gotowości nauczycieli (układ zmiennych i ich wskaźników; metody, techniki i narzędzia badań; badane osoby i warunki ich działalności pedagogicznej). W dalszej części przedstawiono raport z badań kształtowania profesjonalnej gotowości pedagogów, a w nim m. in. motywację do podjęcia studiów i wykonywania zawodu nauczyciela oraz znajomość istoty zawodu. Pracę kończy prezentacja metodyki (projekt systemu) kształtowania gotowości profesjonalnej przyszłych nauczycieli.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 306745 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-240 300928 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst częśc. tł. z ang.
Streszczenie: W publikacji umieszczono dyskusję teoretyków opartą zarówno na wiedzy naukowej, światowych i europejskich raportach edukacyjnych jak i pracach prognostycznych ośrodków studiów nad przyszłością świata. Zawarto opis: funkcji nauczyciela w kontekście reformy edukacji w Polsce, paradygmatów, na których powinna się opierać edukacja nauczycieli oraz modeli pracy zebranych z doświadczeń liderów edukacyjnych USA. Kolejne poruszane zagadnienia wiążą się z czynnikami warunkującymi efektywność pracy nauczyciela. Przedstawiono autorską strategię nauczania - trening interpersonalny do zastosowania na studiach podyplomowych. Autorzy zasygnalizowali potrzebę edukacji regionalnej w kształceniu nauczycieli. Książka polecana zarówno teoretykom jak i praktykom edukacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290801 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-b-228 290802 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7308-847-4
Bibliogr. s. 263-282.
Streszczenie: W publikacji przedstawiono istotę kary pozbawienia wolności i kary śmierci, historię powojennej myśli penitencjarnej w Polsce. Autor omówił sens resocjalizacji penitencjarnej, nowe przestępstwa (przestępczość zorganizowana, porwania dla okupu, zabójcy zawodowi, przestępcy seksualni, terroryści), kategorie skazanych (młodociani, recydywiści, kobiety, więźniowie długoterminowi). Praca zawiera przykłady programów resocjalizacyjnych: leczących agresję i przemoc, uzależnienia oraz programy aktywizacji zawodowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291771 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-438 PNS 291772 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7322-158-1
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór prac z zakresu pedagogiki ogólnej (o: przemianach pol. pedagogiki w II poł. XX w., historii oświaty, andragogice, wychowaniu moralnym, komparatystyce pedagogicznej), rewalidacyjnej (np. o: konieczności niezależności osób niepełnosprawnych, nauczaniu zintegrowanym, biblioterapii, pedagogice penitencjarnej, postawach nieletnich wobec resocjalizacji, patologizującym wpływie szkoły na ucznia, mobbingu w szkołach niemieckich), społecznej i opiekuńczej (m.in. formy pracy z rodzinami zastępczymi w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, systemie zintegrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych), szkolnej (analiza sposobów myślenia o edukacji w szkołach niepublicznych, pedagogika gestalt, praca pedagoga szkolnego np. z kobietami samotnie wychowującymi dzieci i bezrobotnymi).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-225 284700 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62457, 62456, 57911 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-S-XXII-14 57913 PNS, B-V-54 57912 (2 egz.)
Rekord wzorcowy
Pedagogika - historia - od 1944 r (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Pedagogika pracy - od 1944 r (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Pedagogika społeczna - od 1944 r (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Pedagogika - szkolnictwo - od 1944 r (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Pedagogika - nauczanie - od 1944 r (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Pedagogika penitencjarna - od 1944 r (hasło przedmiotowe)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 113-116.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Praca jest próbą całościowego spojrzenia na funkcjonowanie tego typu placówki kształcenia nauczycieli od r. 1951 do r. 1992 wraz z negatywnymi i pozytywnymi aspektami jej działalności. W oparciu o materiał empiryczny określono także miejsce i rolę nauczycieli praktycznego nauczania zawodu w szkole zawodowej, w szczególności w procesie kształcenia zawodowego oraz opracowano charakterystykę kwalifikacji absolwenta Pedagogicznego Studium Technicznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 271546 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-b-144 271547 PNS (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteczka Edukacyjna ; 3)
Bibliogr. s. 101-[107].
Streszczenie: Rozważania w tej książce koncentrują się na poszukiwaniu relacji między pedagogiką a edukacją i kształceniem. Intencją autorki jest ukazanie wieloaspektowości i wielowymiarowości złożonych powiązań między systemem oświatowym a kształceniem akademickim w zakresie pedagogiki oraz pedagogiką jako dyscypliną naukową. Usiłuje ona stworzyć pewną mapę sporu, punktów generujących kontrowersje i konflikty oraz źródła oporu wobec zmiany. Przedstawiając modele kształcenia akademickiego autorka zamieściła tu swoje spostrzeżenia dotyczące jego form: szerokoprofilowej i wąskospecjalistycznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 274433 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-160 PNS 271194 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 215-224.
Streszczenie: W publikacji przedstawiono historię zakładów opieki nad osieroconymi dziećmi do drugiej wojny światowej, państwowe domy dziecka w Polsce Ludowej i w okresie zmian systemowych 1989-2008 oraz proces kształcenia i doskonalenia wychowawców do pracy opiekuńczo-wychowawczej w domach dziecka i placówkach socjalizacyjnych. Autorka omawia obraz dzieciństwa dzieci z domu dziecka (wspomnienia wychowanków, percepcja społeczna wychowanków domu dziecka) oraz historię i działalność Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303616, 302762, 300336 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-d-52 298715 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej