Form of Work
Książki
(19)
Status
available
(15)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(6)
Author
Kwiatkowska Henryka (1940- )
(2)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Cierzniewska Ryszarda
(1)
Dagiel Małgorzata
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Gąsiorek Krystyna (1946- )
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Kochan-Wójcik Marta
(1)
Krajna Andrzej
(1)
Kraszewski Krzysztof
(1)
Kuźma Józef (1935- )
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Morbitzer Janusz (1957-2022)
(1)
Ossowski Roman (1942- )
(1)
Rakowska Alicja (1934- )
(1)
Rutkowiak Joanna (1935- )
(1)
Sitarska Barbara (1949- )
(1)
Sobocińska Marta
(1)
Stanek Janusz
(1)
Strzelecka Anna
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Szybisz Maria
(1)
Wesołowska Eugenia Anna (1931-2016)
(1)
Wolan Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(10)
Country
Poland
(19)
Subject
Pedagogika
(19)
Nauczyciele
(11)
Oświata
(4)
SMART (program UE)
(3)
Szkolnictwo
(3)
Język polski
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
(2)
Kształcenie
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele oświaty dorosłych
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Pedagodzy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technika
(1)
Unia Europejska
(1)
Universitetet i Linköping
(1)
Uniwersytet Gdański
(1)
Uniwersytet Wrocławski
(1)
Wartość
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Subject: time
1989-
(15)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
2001-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Linköping (Szwecja)
(1)
Polska
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(8)
Praca zbiorowa
(8)
Księga pamiątkowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
19 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-196.
Streszczenie: Rozprawy wokół zagadnień dotyczących uwarunkowań, sposobów i barier doskonalenia warsztatu dydaktyczno-wychowawczego i kierowniczego. Raport z badań nad tzw. "ukrytym programem" występującym w placówkach edukacyjnych. Rozważania na temat "dobrej szkoły". Wyszczególnienie warunków podmiotowej, sprawczej roli rad rodziców jako kluczowego rodzicielskiego szkolnego organu kolegialnego oraz funkcji nauczyciela XXI wieku w świetle Raportu dla UNESCO (Edukacja-jest w niej ukryty skarb). Omówienie znaczenia kontraktu wychowawczego w kształtowaniu osoby ludzkiej oraz barier i wskazań uczenia się przez doświadczenie w pracy nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-166 PNS 288942 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z 2 cz. Cz. 1. stanowi raport z badań nad kształceniem nauczycieli zrealizowany w oparciu o analizę koncepcji wypracowanej w Uniwersytecie Link~:oping. Raport ten został wykonany na zaproszenie (w 1991 r.) strony szwedzkiej przez zespół pedagogów z Uniwersytetu Gdańskiego. Badania wykonano w 1992 r., a raport opublikowano w jęz. ang. w 1993 r. w Link~:oping. Obecna publikacja to przeredagowana polska wersja raportu. W cz. 2. zamieszczono komentarz do raportu autorstwa J. Rutkowiak pt. "Szanse i bariery uczenia się od outsidera" dot. uczenia się od innych, obcych kulturowo ludzi w kontekście edukacyjnym, kulturowym i psychologicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275672, 275671 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 180-196.
Streszczenie: Autor przedstawił: pojęcie wartości i ich rolę w edukacji, związane z edukacją wartości poznawcze i uniwersalne w poglądach różnych autorów; wyniki badań (przeprowadzonych w l. 90.) dot. wartości preferowanych przez uczniów, studentów i nauczycieli (w tym wyniki badań prowadzonych pod kierunkiem autora w 1999 r., dot. także wartości Ojczyzny). Zamieścił wskazówki dot. wychowania patriotycznego i języka jako nośnika wartości uzupełnione fragmentami utworów pol. literatury pięknej (głównie poezji) poświęconych miłości Ojczyzny i regionu oraz językowi (pol. mowie). Omówił też kompetencje nauczycieli i problemy kształcenia nauczycieli w kontekście przemian w pol. oświacie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279693 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-350 279045 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 345-360.
Streszczenie: Omówiono: kształcenie nauczycieli w Polsce w l. 1918-39, 1945-89, l. 90.; cele zmian w edukacji w l. 90, cele kształcenia ogólnego wynikające m.in. z "Reformy systemu edukacji : projekt", wizje pol. szkoły przyszłości. Podsumowano dorobek współcz. pedeutologii - ukazano koncepcje kształcenia nauczycieli, funkcje, zadania, cechy nauczycieli. Przedstawiono założenia i analizę wyników badań w 3 uniwersytetach i 3 wyższych szkołach pedagogicznych na kierunku pedagogika. Analizowano plany studiów, autorskie programy nauczania, instrukcje dot. praktyk studenckich. Przeprowadzono wywiady z nauczycielami akademickimi i badania ankietowe wśród studentów. Celem badań było ustalenie kierunków modernizacji systemu pedagogicznego kształcenia nauczycieli w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281072 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-185 281073 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88067-98-2 ; 83-88067-93-1
Bibliogr.przy tekstach.
Streszczenie: Książka podejmuje problem edukacji współczesnego człowieka w okresie znaczących przesileń ideologicznych, ścierania się różnych orientacji poznawczych i aksjologicznych. Opisuje współczesne konteksty zmian edukacyjnych, nowe instrumenty działania nauczyciela, nowe kategorie do opisu rzeczywistości pedagogicznej, milczenie ucznia, społeczeństwo informacyjne, funkcje edukacji zawodowej, szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej (Belgia, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Portugalia).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314490, 287046 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302508 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Pokłosie konferencji w Łowiczu. Referaty dot.: deontologicznych zagadnień pracy nauczyciela akademickiego, funkcji nauczycieli akademickich w ich działalności zawodowej i postaw, oceny akademickiej edukacji nauczycieli, dokonań Izabeli Czartoryskiej, Stanisława Staszica, Stanisława Smolki, Józefa Pietera. Część referatów stanowi podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-169 278340 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 56, 74.
Streszczenie: 13 ref., z których część dot. ogólnych zagadnień kształcenia nauczycieli, a pozostałe - kształcenia nauczycieli różnych specjalności. Także aneksy zawierające wybrane teksty Stanowisk Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Uzgodnienia Ministrów EN i KiS w sprawie edukacji estetycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271138, 271137 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Książka omawia m.in.: edukację w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych; potrzebę doskonalenia nauczycieli wobec zagrożeń społecznych końca XX wieku; zmiany w szkolnictwie i ich implikacje dla kształtowania i rozwijania sprawności nauczyciela; komunikację interpersonalną w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli; doskonalenie zawodowe nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280170 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Studia Edukacyjne, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare.
Streszczenie: Celem publikacji jest pokazanie szerokiego wachlarza problemów, które stanowią przedmiot rozważań zespołu studiów edukacyjnych oraz zaprezentowanie zróżnicowanych opinii na temat kształcenia nauczycieli. Książka analizuje: idee reformy i wynikające z nich potrzeby i konieczności zmian w systemie kształcenia nauczycieli; relacje pomiędzy teorią i praktyką i wskazuje na negatywne konsekwencje tradycyjnego zróżnicowania funkcji edukacyjnych, jakie nadaje się teorii i praktyce . Praca zawiera założenia programu kursu Podstawy Edukacji w świetle reformy systemu edukacji MEN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 278063, 278062 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-i-112 287974 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Praca omawia działalność Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy przedstawili koncepcje kształcenia nauczycieli (psychologiczne, pedagogiczne, praktyk pedagogicznych) oraz standardy nauczania (kompetencje przedmiotowe, dydaktyczne, psychopedagogiczne, rozwój zawodowy nauczyciela). Książka zawiera publikacje pracowników Centrum Edukacji Nauczycielskiej między innymi na temat: romantycznej zazdrości, dzieci narcystycznych, poczucia odpowiedzialności, kształcenia nauczycieli fizyki, zjawiska globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289782 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Kształcenie Nauczycieli, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare.
Streszczenie: Praca przedstawia: samoświadomość nauczycieli; refleksje w działalności nauczycieli; kształcenie przyszłych nauczycieli w różnych sytuacjach edukacyjnych. Książka prezentuje dylematy związane z kształtowaniem myślenia i działania innowacyjnego studentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278061, 278060 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Język Polski, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART.
Bibliogr. s. 88.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278069, 278068 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór referatów wygłoszonych podczas obrad sekcji pedeutologicznej na IV Zjeździe Pedagogicznym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Olsztyn 2001) pogrupowanych według zagadnień: tendencje współczesnej humanistyki a kształcenie nauczycieli; wizerunki współczesnych nauczycieli; obszary nauczycielskiego zaangażowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314485, 285901 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 4)
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Przedstawiając stan polskiej pedagogiki dorosłych na szczeblu uniwersyteckim, szczególny akcent położono na programy kształcenia wraz z obudową dydaktyczną na kierunkach pedagogiki, na wyspecjalizowane w poszczególnych uczelniach przedmioty-subdyscypliny oraz na poszukiwania organizacyjne. Zamieszczone referaty omawiają stan edukacji andragogicznej na poszczególnych uczelniach. Ponadto m.in.: M. Marczuk - Ewolucja celów i treści andragogicznego kształcenia pedagogów na uniwersytecie; E. Dubas - Jak prowadzę ćwiczenia z andragogiki; W. Wnuk - Metodyka przygotowania pracownika kultury i animatora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272030, 272029 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Pokłosie konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu X-lecia Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie (17-18 stycznia 2002) na temat "Nauki pedagogiczne - ich rozwój i wkład w przemiany edukacyjne". Znaczną liczbę prezentowanych referatów pogrupowano wg zagadnień: najważniejsze tendencje edukacyjne przełomu XX i XXI w.; badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży; kształcenie, wychowanie, opieka i społeczne wsparcie niepełnosprawnych; kształcenie i kompetencje współczesnego nauczyciela. Spośród nich wymienić można kilka prac dotyczących: wychowania przez sztukę; technologii informatycznych w edukacji (w tym w szkolnictwie specjalnym); podmiotowości w nauczaniu; samotności i depresji dzieci i młodzieży. M.in. Beata Bednarczuk "Dziecko w grupie Montessori" s. 103-110.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286550, 286548 (2 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Świadomość pedagogiczna nauczycieli w aspekcie integracji europejskiej / Janusz Stanek. - Kraków : "Impuls", 2004. - 239, [1] s. : ilustracje ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Bibliogr. s. 231-[240].
Streszczenie: W części teoretycznej autor analizuje poszczególne wymiary przestrzeni kulturowej skorelowane z działalnością nauczycieli, a także rozpatruje uwarunkowania przemian infrastruktury edukacyjnej w Polsce w kontekście integracji europejskiej. W kolejnej części dokonuje opisu metodologii badań. W części empirycznej zawiera opis implikacji europejskiego procesu zjednoczeniowego dla praktyki edukacyjnej, uwarunkowań dotyczących funkcjonowania w zawodzie nauczycielskim oraz stopnia orientacji respondentów w zjawiskach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289962 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. niem., ros., słowac. Streszcz. ang., ros.
Streszczenie: W zbiorze artykułów: pojęcie, cechy, rodzaje i przykłady kompetencji; miejsce edukacji ogólnotechnicznej i komunikacyjnej w austriackich akademiach pedagogicznych, kształcących nauczycieli klas początkowych; kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie korzystania z komputera oraz stosowanie multimediów w pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III i w przedszkolach; kompetencje nauczycieli klas młodszych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole; kształcenie studentów pedagogiki specjalnej w zakresie techniki oraz przygotowanie nauczycieli, także ze szkół specjalnych, do realizacji programu wychowania technicznego w klasach I-III; przygotowanie nauczycieli nauczania początkowego do nauczania wychowania komunnikacyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280453 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-183 280454 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again