Form of Work
Książki
(29)
Status
available
(25)
only on-site
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(5)
Author
Auleytner Julian (1948- )
(3)
Kałuża Dorota
(2)
Rajkiewicz Antoni (1922-2021)
(2)
Supińska Jolanta (1944- )
(2)
Szukalski Piotr
(2)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Anusiewicz Janusz (1946-2000)
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Dziewięcka-Bokun Ludmiła (1946- )
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Frąckiewicz Lucyna (1926-2009)
(1)
Gilga Krystyna
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Grewiński Mirosław (1973- )
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Holly Romuald
(1)
Kawula Stanisław (1939-2014)
(1)
Kowalczyk Olga
(1)
Kowaleski Jerzy Tadeusz
(1)
Kołaczek Bożena (1958-2015)
(1)
Księżopolski Mirosław (1952- )
(1)
Kurzynowski Adam
(1)
Kwatera Anna
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Majka Józef (1918-1993)
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(1)
Mrugalska Krystyna
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Pisz Zdzisław (1946- )
(1)
Przecławska Anna (1929-2010)
(1)
Siciński Bogdan (1931-2001)
(1)
Strzelecki Michał (1963- )
(1)
Wilkin Jerzy (1947- )
(1)
Wojtas Andrzej (1942- )
(1)
Zawadzki Piotr W
(1)
Ziębińska Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(10)
Country
Poland
(29)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Subject
Polityka społeczna
(21)
Osoby w wieku starszym
(3)
Osoby z niepełnosprawnością
(3)
Młodzież
(2)
Polityka
(2)
Postawy
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wartość
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Demokracja
(1)
Dzieci
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Etyka społeczna
(1)
Gerontologia
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Język polski
(1)
Katolicka nauka społeczna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Literatura polska
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Propaganda
(1)
Publicystyka
(1)
Rauziński, Robert
(1)
Reforma gospodarcza
(1)
Rynek
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stopa życiowa
(1)
Tematy i motywy
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Subject: time
1989-
(12)
1901-2000
(6)
1989-2000
(4)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(6)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Europa
(1)
Opole (woj. opolskie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Praca zbiorowa
(5)
Materiały konferencyjne
(3)
Księga pamiątkowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Literaturoznawstwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
29 results Filter
Book
In basket
W wyd. 1 podtyt.: teoria a praktyka.
Bibliogr. s. 568-585. Indeks.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283269 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 580-593. Indeksy.
Zawiera także międzynarodowe dokumenty dotyczące polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285632 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P 284743 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271920, 271919 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 1(374))
Bibliogr. s. 21, 33.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265036 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288074 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 286203 P (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Tu m.in.: Julian Auleytner "Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego", Krystyna Mlonek "Bezrobocie", Tomasz Panek "Ubóstwo jako kwestia społeczna", Jerzy Mikulski "Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych", Adam Minkiewicz "Patologie społeczne".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 288386 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Wśród przeobrażeń strukturalnych społeczeństwa polskiego po 1989 r. omówiono np. zmiany w strukturze wykształcenia. Wśród zadań społecznych przedstawiono m.in.: szanse i zagrożenia realizacji zadań edukacyjnych w nowym systemie szkolnym, problem bezrobocia, zmiany w kształceniu zawodowym jako czynnik przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół podstawowych, rehabilitację osób niepełnosprawnych, instytucje pomocy społecznej w walce z ubóstwem i marginalizacją społeczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288389 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287202 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287445 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 421-436. Indeks.
Streszczenie: Opis zjawisk i procesów składających się na wielosektorowość w teorii polityki społecznej oraz w praktyce krajowej polityki społecznej. W ramach wielosektorowości w polityce pomocy i integracji społecznej omówiono m.in. kształtowanie się pluralistycznej pomocy społecznej oraz publiczne instytucje pomocy społecznej; w ramach wielosektorowości w polityce zatrudnienia i rynku pracy: możliwości publicznych służb zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy i inne instytucje rynku pracy; w ramach wielosektorowości w polityce edukacyjnej i kształcenia ustawicznego: wielosektorowość w systemie edukacji dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ogólnokszatłcące, techniczne i licea profilowane) oraz w kształceniu osób dorosłych (szkoły policealne, wyższe, instytucje kształcenia ustawicznego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300397, 300396, 297124 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Pracę tworzy siedem opracowań poświęconych problematyce starzenia się populacji oraz następstw tego procesu. Omówiono m.in.: rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski, migracje seniorów, ageizm (rozumiany jako dyskryminacja wynikająca z uprzedzeń i stereotypów odnoszących się do wieku, w szczególności do wieku podeszłego) zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w odniesieniu do sytuacji w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297537 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283874 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 4(404))
Bibliogr. s. 150.
Spis treści także ang.
Streszczenie: Praca stanowi próbę określenia możliwości i sposobów zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży w warunkach zasadniczych przekształceń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz w dziedzinie polityki społecznej. Opracowanie ma charakter analityczno-diagnostyczny i dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. Część I omawia czynniki i uwarunkowania zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży. Części II i III - w oparciu o badania własne autorki - przedstawiają aktualne zaspokajanie tych potrzeb (odżywianie, ubiór, kształcenie, czas wolny, zdrowie) w warunkach komercjalizacji usług społecznych. Analizie poddano wpływ opłat za korzystanie z usług społecznych na rezygnację z nich - w szkołach podstawowych, żłobkach, przedszkolach, szpitalach dziecięcych, placówkach kulturalnych i rekreacyjnych oraz opinie rodziców dotyczące zmian w finansowaniu tych usług.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-f-21 272968 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300373 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 236396 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Społeczno-polityczne orientacje nauczycieli / Anna Kwatera. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - 266, [1] s. : ilustracje (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 577)
Bibliogr. s. 248-[261].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300436 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 313.
Streszczenie: Prezentowane teksty zgrupowane są w 4 częściach i kolejno dotyczą: przedmiotu pedagogiki społecznej, odszarów badania i działania, rozmaitości kierunków i metod działania przedstawicieli profesji społecznych tj.: samopomoc, wsparcie społeczne, animacja środowiska lokalnego. Zwieńczeniem dyskusji akademickiej jest wspólna bibliografia do omawianych zagadnień teoretycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286829, 286828 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302497 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again