Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(6)
Autor
Kulka Bronisława
(2)
Dybkowska Alicja
(1)
Gołębiowska Anna (nauczyciel)
(1)
Górczyński Wit ( -2010)
(1)
Kram-Mikoś Elżbieta
(1)
Lewińska-Gwóźdź Beata (1963- )
(1)
Maresz Teresa
(1)
Marszałek Karina
(1)
Samsonowicz Henryk (1930-2021)
(1)
Sienko Maria
(1)
Szymczak Małgorzata
(1)
Żaryn Jan (1958- )
(1)
Żaryn Małgorzata
(1)
Żukowska Anna Marta
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(2)
1950 - 1959
(1)
1920 - 1929
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(15)
Ukraina
(1)
Język
polski
(4)
Odbiorca
Szkoły średnie
(3)
Temat
Nauczanie
(6)
Szkoły średnie
(6)
Historia
(4)
Język polski
(4)
Szkoły podstawowe
(3)
Język polski (przedmiot szkolny)
(2)
Literatura polska
(2)
Biblioteki szkolne
(1)
Chrzest Polski (966)
(1)
Dzieci
(1)
Gnitecki, Janusz
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Historia wychowania
(1)
Historiografia czeska
(1)
Historiografia niemiecka
(1)
Historiografia polska
(1)
Języki
(1)
Kobieta
(1)
Konkursy i festiwale artystyczne
(1)
Kronika
(1)
Literatura
(1)
Matura
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
PRL
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Poezja
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Program nauczania
(1)
Rosja
(1)
Szkoły plastyczne
(1)
Sztuka
(1)
Teoria wychowania
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wypracowania szkolne
(1)
Śpiew
(1)
Temat: czas
1901-2000
(6)
1945-1989
(3)
2001-
(3)
1801-
(2)
1901-
(2)
1939-1945
(2)
1989-2000
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1801-1900
(1)
1989-
(1)
901-1000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(7)
Zabór rosyjski
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Program nauczania
(2)
Biografia
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Poezja polska
(1)
Programy nauczania dla szkół średnich
(1)
Przyczynek
(1)
Publicystyka polska
(1)
Spis
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(10)
Historia
(4)
Literaturoznawstwo
(3)
Kultura i sztuka
(1)
Religia i duchowość
(1)
18 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Indeks.
Książka pomocnicza do nauki historii w szkołach ponadpodstawowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 272078 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Polska - losy państwa i narodu / Henryk Samsonowicz [et al.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Iskry", 1995. - 609, [3] s. : ilustracje ; 24 cm.
Nota bibliogr. s. 585-586. Indeksy.
Dr. z gotowych diapoz.
Książka pomocnicza dla nauczycieli w nauczaniu historii w szkołach ponadpodstawowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 272111 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12501 Pd A (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 002654 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 264097 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 248859, 248858 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-d-59 248860 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-k-227 302773 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Błędny ISBN.
Bibliografia na stronach 243-[265].
Streszczenie: Druga część monografii na temat nauczania jęz. polskiego w l. 1870-1918, stanowi egzemplifikację tez i twierdzeń wypowiedzianych w tomie pierwszym, ale może też funkcjonować jako autonomiczna całość i stanowić źródło informacji dla badaczy i pracowników naukowych. Zamieszczone materiały to - wybrane z zasobów archiwalnych bądź sprawozdań szkół - dokumenty pedagogiczne oraz opracowane przez autorkę zestawienia istotnych dla nauczania jęz. polskiego faktów historycznych (kalendarium) czy informacji. Materiały pogrupowano wg zagadnień: wymiar godzin jęz. polskiego, programy nauczania i ich realizacja, wymagania egzaminacyjne, podręczniki, biblioteki, nauczyciele.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 270659 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 259250, 259249 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Teksty, Interpretacje, Konteksty, Pomysły Lekcji)
Bibliogr. s. 144, 172.
Książka dla nauczyciela i ucznia.
Streszczenie: Książka pomocnicza zalecana przez MEN, stanowi zbiór trzynastu szkiców analityczno-interpretacyjnych poezji polskiej. Prezentowane różne "szkoły" czytania dotyczą utworów J. Czechowicza, T. Czyżewskiego, Cz. Miłosza, Z. Herberta, T. Różewicza, J. Twardowskiego, W. Szymborskiej, St. Grochowiaka, J. M. Rymkiewicza, M. Białoszewskiego, St. Barańczaka. Utwory sytuowane są przez autorów szkiców w szerokich kontekstach - bądź określonych nurtów w rozwoju polskiej poezji, bądź w kontekstach dokonań poszczególnych twórców, a nawet kontekstach filozoficznych i kulturowych. Inspirowaniu codziennej praktyki nauczycielskiej służą zróżnicowane sugestie metodyczne: propozycje lekcji, pytań do tekstów, ćwiczeń w odkrywaniu gier semantycznych itp.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 305959, 272960, 272959 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 411-435. Indeks.
Streszczenie: Przedstawiono miejsce i rolę rysunku i wychowania plastycznego w szkolnictwie ogólnokształcącym w szerokim kontekście społecznym i oświatowym m.in. w odniesienu do organizacji szkolnictwa polskiego w latach 1945-1947, ideologizacji edukacji plastycznej w latach 1948-1956, założeń polityki oświatowej w latach 1957-1989, programów nauczania wychowania plastycznego, analizy podręczników, literatury specjalistycznej dla nauczycieli. Część drugą poświęcono kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego. Przybliżono sylwetki osób, które wniosły szczególny wkład w edukację plastyczną omawianego okresu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-g-192 296810 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 342)
Bibliogr. s. 188-[199]. Indeks.
Streszczenie: Przegląd i prezentacja dyskusji o wychowawczych aspektach nauczania literatury w szkole ogólnokształcącej, które toczono w pismach literackich, społeczno-kulturalnych, pedagogicznych i przedmiotowo-dydaktycznych w latach 1944-1989. Przybliżenie nie tylko obrazu szkolnej polonistyki zdeterminowanej celami wychowania socjalistycznego, ale także działań wielu środowisk na rzecz opracowania oraz realizacji wartościowego modelu kształcenia i wychowania człowieka. We wszystkich częściach niniejszej pracy (dyskusje z lat 1944-1959, 1960-1973, 1974-1989) powtarza się układ oparty na ekspozycji: uwarunkowań społeczno-politycznych funkcjonowania oświaty, oferty wychowawczej socjalistycznego państwa oraz dyskusji skupionych na wychowawczych aspektach nauczania literatury.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-g-180 286562 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-8090-479-8 (wersja drukowana) ; 978-83-8090-480-4 (wersja elektroniczna)
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 473-496.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 320795 (1 egz.)
Brak okładki
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej