Form of Work
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Żurek Mirosław
(2)
Żywiec-Dąbrowska Elżbieta
(2)
Brzozowska Władysława
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Kierozalski Grzegorz
(1)
Kowalska Urszula
(1)
Kukla Daniel
(1)
Mandrzejewska-Smól Iwona
(1)
Najdychor Marian
(1)
Rachalska Wanda (1918-2002)
(1)
Skłodowski Henryk (1930- )
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka (1953- )
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Tadeusiewicz Grażyna
(1)
Wojtasik Bożena (1954- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(13)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Subject
Poradnictwo zawodowe
(13)
Bezrobocie
(2)
Pośrednictwo pracy
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wybór kierunku kształcenia
(2)
Wybór zawodu
(2)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Rynek pracy
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Subject: time
1989-
(6)
Subject: place
Europa
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Łódź (woj.łódzkie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
13 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach / [red. Grzegorz Kierozalski et al.]. - Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2006. - 370 s. : ilustracje ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 2)
ISBN: 83-60398-01-1
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W poszczególnych artykułach omówiono zagadnienia: poradnictwa zawodowego w OHP (głównie), w tym na podstawie badań pilotażowych; etyki w pracy doradcy zawodowego; metod i technik stosowanych przez doradców zawodowych; współdziałania OHP z różnymi instytucjami np. Uniwersytet Opolski, Państwowy Urząd Pracy w Oleśnie, zakładami karnymi. Zamieszczono scenariusze zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego. Pły CD dołączona do tomu zawiera: jego elektroniczną wersję, nagrodzone prace konkursowe szkół tworzących Szkolne Ośrodki Kariery (Łódź, 2006 r.), dwie prezentacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-109/2 292328 PNS (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 1)
ISBN: 83-919517-7-14
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły ukazują różne zagadnienia z zakresu: poradnictwa zawodowego dla młodzieży (poruszono np. problem aspiracji zawodowych młodzieży, roli doradcy zawodowego w procesie poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne), warsztatu doradcy zawodowego (głównie scenariusze zająć warsztatowych), Szkolnych Ośrodków Kariery, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP. Towarzysząca tomowi płyta zawiera: jego elektroniczną wersję, 8 scenariuszy zajęć dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 8 prezentacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-109/1 292327 PNS (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 3)
ISBN: 798-83-60398-04-3
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zamieszczono prace obrazujące różne aspekty: działalności OHP w zakresie poradnictwa zawodowego, poradnictwa zawodowego w ujeciu teoretycznym i badawczym, z uwzględnieniem narzędzi stosowanych przez doradców zawodowych (np. coaching, modułowe programy kształcenia zawodowego a rynek pracy), dokonania szkolnych ośrodków kariery; a także scenariusze i opisy zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych w różnych środowiskach (w szkołach - głównie dla uczniów, ale także dla nauczycieli; w szpitalnym oddziale dla osób uzależnionych; w ramach warsztatów terapii zajęciowej; w więzieniu; wśród bezrobotnych; w wojsku). Na załączonej płycie CD: elektroniczna wersja książki, 7 prezentacji multimedialnych i 2 scenariusze zajęć dla doradców zawodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-109/3 293842 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Wobec Współczesności)
Bibliogr. s. [220]-236.
Streszczenie: Opis współczesnego doradztwa i poradnictwa w wymiarze globalnym i przemian polskiego poradnictwa karier. Krytyka funkcjonowania systemu poradnictwa kariery w oświacie. Przedstawienie założeń systemu poradnictwa kariery w OHP i ich realizacji. Ukazanie struktury sieci poradnictwa w Polsce (środowiska naukowe, centra metodyczne, łącznicy sieci, realizatorzy poradnictwa). Omówienie koncepcji poradnictwa biograficznego i jego szczegółowych orientacji (etyczna, narracyjna, dynamiczna, na całożyciowe uczenie się).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300817, 300816, 300815, 300814, 300813, 300127 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-128 300103 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. tł. z ang.
Streszczenie: Najważniejsze osobowościowe teorie rozwoju człowieka i koncepcje zachowania społecznego, w tym koncepcja przystosowania zawodowego. Przykłady kwestionariuszy osobowości i propozycja "Inwentarza Osobowości 02" oraz "Zestawów Testów Zdolności Ogólnych". Prezentacja różnych modeli poradnictwa, w konfrontacji z modelem J. Krumboltza (teorii społecznego uczenia się), jako podstawy kształcenia instruktorów zawodowych. Analizy: psychologicznych uwarunkowań decyzji o wyborze zawodu i osobowościowych wyznaczników efektywnej działalności doradcy zawodowego (istotę zawodu przedstawiono w formie tabel, w których uwzględniono różne koncepcje psychologiczne). Doradztwo zawodowe w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Irlandii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278558 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 176-183, 186, wykaz dokumentów s. 192.
Streszczenie: Książka mająca służyć pomocą osobom wykonującym zawód - doradca zawodu i studentom przygotowującym się do tego zawodu oraz osobom zajmującym się orientacją i poradnictwem zawodowym w szkole. Opracowanie składa się z 4 części, w których omówiono: działalność doradców zawodu; problemy osób wybierających zawód, szkołę i pracę; orientację i poradnictwo zawodowe w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii; indywidualne poradnictwo zawodowe (etapy, porozumiewanie się, metody i techniki, strategie).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280313, 253828, 253827 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-88 253829 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-159 307704 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera materiały z konf. nauk., która odbyła się 25.10.1994 r. w WSP w Częstochowie, zorg. przez Zakład Organizacji i Pedagogiki Pracy przy współudz. Działu Szkolenia Huty "Częstochowa".
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór referatów dot. problemów teoretycznych doradztwa zawodowego, rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i metodycznych oraz prób realizacji zadań poradnictwa i orientacji zawodowej. M.in.: Doradca zawodowy w warunkach przemian gospodarczych; Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Osobowościowe wyznaczniki efektywnej działalności doradcy zawodowego; Europejski wymiar w kształceniu specjalistów w zakresie poradnictwa zawodowego (doradców zawodowych); Osobowość nowoczesna - nowy wyznacznik pracy szkolnego doradcy zawodowego; Nauczyciele jako doradcy zawodu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-79 271474 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 160-164.
Streszczenie: W publikacji omówiono podstawy teoretyczne profesjonalnego doradztwa zawodowego oraz bezrobocia jako kluczowego problemu społecznego i makroekonomicznego w Polsce. Przybliżono problematykę doradztwa zawodowego i edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zawarto niektóre koncepcje wyjaśniające aktywność edukacyjną dorosłych. Zaprezentowano przebieg i wyniki badań na temat wpływu instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na aktywność edukacyjną bezrobotnych. Dokonano przeglądu funkcjonowania instytucji realizujących zadania w zakresie doradztwa zawodowego na terenie regionu poznańskiego i wrocławskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-104 289752 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302770 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-282 299299 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 147-151.
Streszczenie: Przedstawiono: znaczenie pracy w życiu człowieka, definicje bezrobocia i skutki bezrobocia dla danej osoby i jej rodziny, funkcje pośrednictwa pracy i miejsce poradnictwa zawodowego w strukturach łódzkich urzędów pracy, działania na rzecz pomocy niematerialnej dla bezrobotnych na terenie Łodzi i dawnego woj. łódziego prowadzone przez: Centrum Pomocy Niematerialnej dla Bezrobotnych w Łodzi, Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", Rejonowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi (te dwa ostatnie w zakresie kursów dla bezrobotnych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281334 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-g-266 281335 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 192-200 i przy rozdz.
Streszczenie: Prace ukazują: zadania edukacji dorosłych i poradnictwa zawodowego, nauczyciela dorosłych w roli ucznia i refleksję zawodową nauczycieli dorosłych w kontekście wypełniania przez nich roli zawodowej, doradztwo zawodowe jako profesjonalną pomoc psychologiczną, nauczyciela w roli doradcy zawodowego, znaczenie empatii w procesie komunikowania się doradcy zawodowego z klientem, monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych jako element obsługi rynku pracy, porównanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część artykułów ma charakter badawczy, a część - teoretyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290473 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-106 PNS 290474 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 134-136, 142-145.
Streszczenie: Celem pracy jest wskazanie powiązań polskiego systemu oświatowego, systemu kształcenia nauczycieli i systemu poradnictwa zawodowego z tendencjami występującymi w tych dziedzinach w Europie. Omówiono: podstawowe cele Wspólnoty Europejskiej w zakresie edukacji, systemy oświatowe w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej, przykładowe programy edukacyjne wspierające kraje przygotowujące się do członkostwa w Unii, sposób przygotowania nauczycieli w krajach Unii i kierunki przemian w tym zakresie w Polsce, doradztwo zawodowe w wybranych krajach Unii i koncepcję doradztwa zawodowego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274900 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 274901 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again