Form of Work
Książki
(12)
Proza
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(3)
Status
available
(7)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(5)
Author
Dobraczyński Jan (1910-1994)
(4)
Bosak Pius Czesław (1944- )
(2)
Bocian Martin
(1)
Brownrigg Ronald
(1)
Bączyk-Lesiuk Klaudia
(1)
De Capoa Chiara
(1)
Hajduk Anna
(1)
Kraut Ursula
(1)
Lenz Iris
(1)
Patalon Mirosław (1966- )
(1)
Rybińska Agata
(1)
Zuffi Stefano (1961- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(4)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(4)
1945-1989
(4)
2001-
(4)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(4)
Demographic Group
Literatura polska
(4)
Subject
Postać biblijna
(8)
Jezus Chrystus
(3)
Tematy i motywy
(3)
Etyka chrześcijańska
(2)
Literatura polska
(2)
Nikodem
(2)
Abraham
(1)
Apostołowie
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Fenomenologia
(1)
Inność
(1)
Izaak
(1)
Judasz
(1)
Józef
(1)
Kobieta
(1)
Kohelet
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konkordancja
(1)
Królowa Saby
(1)
Literatura
(1)
Maria
(1)
Nawrócenie
(1)
Ofiara (rytuał)
(1)
Ojcostwo
(1)
Ojcowie i synowie
(1)
Paweł Apostoł
(1)
Pedagogika religii
(1)
Podróżnictwo
(1)
Prześladowania religijne
(1)
Salomon
(1)
Stoicyzm
(1)
Taoizm
(1)
Tobiasz
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Święta Rodzina
(1)
Subject: work
Biblia
(7)
Kebra Nagast
(1)
Subject: time
1-100
(4)
2001-
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1301-
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Starożytny Izrael
(3)
Azja Mniejsza (Turcja ; półwysep)
(1)
Palestyna
(1)
Genre/Form
Słowniki i encyklopedie biblijne
(6)
Analiza i interpretacja
(3)
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Powieść historyczna
(3)
Literatura etiopska
(1)
Powieść
(1)
Powieść biograficzna
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Domain
Religia i duchowość
(5)
Literaturoznawstwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
20 results Filter
Authority data
Postać biblijna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Aaron (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Abiszag (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Abel (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Abigail (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Abimelek (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Abraham (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Achiasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Adam (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Adoni-Bezek (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Amos (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Anna (matka Samuela) (hasło przedmiotowe) ; Anna (prorokini) (hasło przedmiotowe) ; Apfia (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Archanioł Gabriel (święty) (hasło przedmiotowe) ; Archanioł Michał (święty) (hasło przedmiotowe) ; Archanioł Rafał (święty) (hasło przedmiotowe) ; Asenat (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Aser (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Azariasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Balaam (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Barnaba (święty ; ?-ok. 61) (hasło przedmiotowe) ; Baltazar (syn Nabonida) (hasło przedmiotowe) ; Barabasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Batszeba (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Beniamin (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Booz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Cham (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Chananiasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Dan (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Daniel (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Dawid (król biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Debora (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Dina (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Dobry Łotr (święty) (hasło przedmiotowe) ; Eglon (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Eleazar (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Eliasz (prorok biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Elizeusz (prorok biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Elżbieta (święta) (hasło przedmiotowe) ; Estera (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Ewa (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Ezaw (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Ezdrasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Ezechiasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Ezechiel (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Gad (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Gedeon (sędzia biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Gilead (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Goliat (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Gomer (żona Ozeasza) (hasło przedmiotowe) ; Hagar (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Haman (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Heliodor (król Państwa Seleucydów) (hasło przedmiotowe) ; Henoch (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Herod Wielki (król Judei ; ok. 73-4 p.n.e.) (hasło przedmiotowe) ; Holofernes (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Hiob (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Hiram (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Issachar (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Iszbaal (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Izaak (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Izajasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Jael (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Jahel (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Jair (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Jakub (syn Izaaka) (hasło przedmiotowe) ; Jan Chrzciciel (święty) (hasło przedmiotowe) ; Jefte (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Jehu (król Izraela ; ?-814 p.n.e.) (hasło przedmiotowe) ; Jeremiasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Jeroboam I (król Izraela ; ?-ok. 903 p.n.e.) (hasło przedmiotowe) ; Jezabel (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Jezus Chrystus (hasło przedmiotowe) ; Joachim (święty) (hasło przedmiotowe) ; Joas (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Jonasz (prorok biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Jozue (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Józef (syn Jakuba i Racheli) (hasło przedmiotowe) ; Józef (święty) (hasło przedmiotowe) ; Juda (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Juda Machabeusz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Judyta (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Kain (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Kajfasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Kaleb (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Kohelet (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Korneliusz (święty) (hasło przedmiotowe) ; Królowa Saby (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Kserkses (król Persji ; 519-465 p.n.e.) (hasło przedmiotowe) ; Laban (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Lea (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Lewi (syn Jakuba i Lei) (hasło przedmiotowe) ; Lot (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Łazarz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Makir (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Malchos (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Manasses (syn Józefa) (hasło przedmiotowe) ; Mardocheusz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Maria Kleofasowa (święta) (hasło przedmiotowe) ; Maria (Matka Jezusa Chrystusa) (hasło przedmiotowe) ; Maria Magdalena (święta) (hasło przedmiotowe) ; Maria z Betanii (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Marta (święta) (hasło przedmiotowe) ; Matatiasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Melchizedek (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Miriam (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Miszael (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Mojżesz (prorok biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Naaman (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Nabuchodonozor II (król Babilonu ; ?-562 p.n.e.) (hasło przedmiotowe) ; Naftali (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Nehemiasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Nikanor (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Nikodem (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Noe (patriarcha biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Oniasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Ozjasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Pinchas (syn Eleazara) (hasło przedmiotowe) ; Pinchas (syn Helego) (hasło przedmiotowe) ; Poncjusz Piłat (hasło przedmiotowe) ; Rachab (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Rachela (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Rebeka (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Ruben (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Rut (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Salome (córka Heroda III) (hasło przedmiotowe) ; Salome (święta) (hasło przedmiotowe) ; Salomon (król Izraela ; ?-ok. 925 p.n.e.) (hasło przedmiotowe) ; Samson (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Samuel (prorok biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Sara (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Saul (król biblijny) (hasło przedmiotowe) ; Sisera (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Sylas (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Starzec Symeon (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Syrach (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Symeon (syn Jakuba i Lei) (hasło przedmiotowe) ; Szymon Mag (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Szymon z Cyreny (hasło przedmiotowe) ; Tamar (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Tobiasz (ojciec, postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Tobiasz (syn, postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Tola (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Uriasz Chetyta (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Weronika (święta) (hasło przedmiotowe) ; Wróżka z Endor (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Zabulon (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Zachariasz (król Izraela) (hasło przedmiotowe) ; Zacheusz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Zorobabel (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Zuzanna (postać biblijna) (hasło przedmiotowe) ; Żona Lota (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblia (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Postacie fikcyjne (hasło przedmiotowe)
zob. też Postać literacka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Apostołowie (hasło przedmiotowe) ; Ewangeliści (hasło przedmiotowe) ; Królowie biblijni (hasło przedmiotowe) ; Młodziankowie (święci) (hasło przedmiotowe) ; Patriarchowie biblijni (hasło przedmiotowe) ; Prorocy biblijni (hasło przedmiotowe) ; Sędziowie biblijni (hasło przedmiotowe) ; Trzej Królowie (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-VI 2:I 269961 (1 egz.)
Authority data
Abraham (patriarcha biblijny) (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblia. ST. Księga Rodzaju (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Patriarchowie biblijni (hasło przedmiotowe)
zob. też Ofiara Izaaka (hasło przedmiotowe) ; Przymierze (religia) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Abraham (postać biblijna)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 263727 (1 egz.)
Authority data
Królowa Saby (postać biblijna) (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblia. ST. Księga Królewska, 1 (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Postać biblijna (hasło przedmiotowe)
zob. też Saba (państwo dawne) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Królowa z Saby (postać biblijna) ; Królowa ze Sabby (postać biblijna) ; Makeda (królowa Saby) ; Michalda (królowa Saby) ; Michalda (postać biblijna) ; Queen of Sheba ; Saby, królowa ; Sheba, Queen of
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-VI 2:I 271604 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-VI2:I 287006 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", cop. 2007. - 351, [1] s. : ilustracje kolorowe ; 20 cm.
(Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P- XXXII:I 291504 P (1 egz.)
Book
In basket
(Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-XXXII:I 291554 (1 egz.)
Authority data
Salomon (król Izraela ; ?-ok. 925 p.n.e.) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Postać biblijna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Salomon (postać biblijna)
No cover
Book
In basket
Listy Nikodema / Jan Dobraczyński. - Wydanie 14. - Warszawa : "Pax", 1971. - 379, [1] strona, [1] karta tablic : ilustracje ; 23 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 88041 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Listy Nikodema / Jan Dobraczyński. - Wydanie 15. - Warszawa : Pax, 1975. - 422, [2] strony, [1] karta tablic ; 18 cm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 129990 (1 egz.)
Authority data
Judasz (postać biblijna) (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblia. NT. Apokryfy. Ewangelia Judasza Iskarioty (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Apostołowie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Judas Iscariot ; Judasz Iskariota ; Judasz z Karioth ; Yahudha al-Iskhariyuti ; Yehudah ish-Karioth
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35184 (1 egz.)
Book
In basket
Kreacje Judasza w epice polskiej XX i początku XXI wieku / Klaudia Bączyk. - Wydanie I. - Poznań : Silva Rerum, 2019. - 265 stron : fotografie ; 24 cm.
ISBN: 978-83-66353-23-7 ; 978-83-66353-24-4 (wersja elektroniczna)
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Bilińskiego.
Bibliografia na stronach 239-245.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 323690 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 115060 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 151015 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again