Forma i typ
Książki
(25)
Publikacje dydaktyczne
(15)
Poradniki i przewodniki
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Artykuły
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(12)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(16)
Autor
Zenderowski Radosław (1974- )
(4)
Bereźnicki Franciszek (1937- )
(2)
Nęcka Edward (1953- )
(2)
Stocki Ryszard (1960- )
(2)
Wojcik Krystyna
(2)
Chybicka Małgorzata
(1)
Ciczkowski Wiesław Andrzej (1951-2000)
(1)
Dudziak Arkadiusz
(1)
Eco Umberto (1932-2016)
(1)
Gambarelli Gianfranco
(1)
Guzewicz Wojciech (1968- )
(1)
Jura Józef (1941-2011)
(1)
Kozłowska Wiesława
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958- )
(1)
Kubielski Wiesław
(1)
Kwaśniewska Krystyna (1928-2018)
(1)
Majer Ryszard
(1)
Maćkiewicz Jolanta (1953- )
(1)
Paszkiewicz Angelika
(1)
Pułło Andrzej (1944- )
(1)
Roszczypała Jan
(1)
Sęk Andrzej
(1)
Tokarski Henryk
(1)
Tomaszewska Grażyna (1953- )
(1)
Wojciechowska Renata
(1)
Łechtańska Ewa
(1)
Łucki Zbigniew (1938- )
(1)
Żejmo Agnieszka
(1)
Żuchowski Ireneusz
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(16)
1901-2000
(6)
1989-2000
(4)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(27)
Język
polski
(6)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(21)
Temat
Praca licencjacka
(25)
Praca magisterska
(23)
Metodologia
(5)
Praca dyplomowa
(5)
Pedagogika
(3)
Badania naukowe
(2)
Dysertacje naukowe
(2)
Filologia polska
(2)
Nauki społeczne
(2)
Psychologia
(2)
Rozprawa doktorska
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Badania jakościowe
(1)
Barańczak, Stanisław
(1)
Dzieci
(1)
Hospitalizacja domowa
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Literatura polska
(1)
Metody badawcze
(1)
Nauki humanistyczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opiekunowie praktyk i staży
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Poezja
(1)
Praktyki pedagogiczne
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozprawa habilitacyjna
(1)
Seminaria dyplomowe
(1)
Studenci
(1)
Studia licencjackie
(1)
Teoria wychowania
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Jasło (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Zduńska Wola (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Gatunek
Poradnik
(22)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Praca licencjacka
(1)
Praca magisterska
(1)
Dziedzina i ujęcie
Nauka i badania
(22)
Edukacja i pedagogika
(9)
Psychologia
(2)
Językoznawstwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
28 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Praca licencjacka (hasło przedmiotowe)
zob. też Seminaria dyplomowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Dysertacje naukowe (hasło przedmiotowe) ; Praca dyplomowa (hasło przedmiotowe) ; Praca magisterska (hasło przedmiotowe)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304390 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-60737-12-5
Streszczenie: Praktyczny przewodnik zawiera informacje na temat pisania prac licencjackich i magisterskich (bibliografia, cytaty, graficzne przedstawienie treści, metody, plan, edytor tekstu, przypisy, skróty, styl, temat pracy, układ strony i pracy, wstęp, zakończenie).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-e-62 297956 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89226-41-9
Bibliografia na stronie 53.
Streszczenie: Prezentowane opracowanie zawiera wskazówki dotyczące napisania pracy dyplomowej. Autor zwraca uwagę na rodzaje prac i wymagania stawiane ich autorom oraz zagadnienia dotyczące plagiatu. Omawia układ pracy, sposób gromadzenia materiału naukowego, przygotowanie badań, metody badań (metoda naukowego poznania, obserwacja, eksperyment, badania ankietowe, wywiad) i opracowanie wyników badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-e-55 293625 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89914-15-6
Bibliografia stronach 52-53.
Streszczenie: Poradnik zawiera istotę, cel i zakres pracy dyplomowej. Podaje wskazówki dotyczące jej konstrukcji oraz przykłady zastosowania przypisów i sporządzenia bibliografii. Autor omawia także wymagania stawiane przy egzaminie dyplomowym. Publikacja zawiera wzory stron tytułowych oraz spis literatury dotyczący pisania prac dyplomowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293438 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-86990-62-7
Bibliografia na stronach 59-60, 66.
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wymogi merytoryczne i formalne, układ pracy i wybór metody badawczej oraz sposoby opracowania materiałów źródłowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-m2-19 287052 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7052-759-0
Bibliografia na stronie 89.
Streszczenie: Poradnik adresowany do magistrantów i doktorantów w zakresie psychologii i dziedzin pokrewnych. Przedstawiono w nim zasady i rozwiązania formalne stosowane w pracach naukowych. Oparto się na standardzie APA - Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. W stosunku do wersji poprzedniej w książce dodano krótkie podrozdziały dot.: hipotez, cytowania klasyków (nowożytnych) i tekstów z Internetu, anglicyzmów, niektórych typowych błędów. W aneksie nie zamieszczono "Modlitwy eksperymentatora". Poprzednio tytuł książki brzmiał "Jak pisać prace naukowe z psychologii".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282636 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-m3-127 PNS 280064 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, copyright 2010. - 108 stron ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7641-224-5
Bibliografia na stronach 107-108.
Streszczenie: Poradnik przeznaczony dla studentów nauk humanistycznych zawiera wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej począwszy od wyboru promotora i tematu a skończywszy na obronie pracy. Autorka omawia rodzaje prac, metodologię procesu badawczego oraz elementy pracy dyplomowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-e-64 298774 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7556-144-9
Bibliografia na stronach 138-139.
Streszczenie: Kompendium wiadomości o narzędziach warsztatu naukowego studenta oraz "instrukcji ich obsługi". Prezentacja wymogów dotyczących strony technicznej i wizualnej pracy (układ tekstu, prezentacje graficzne, skróty i symbole, przypisy, zasady cytowania, sporządzanie bibliografii, aneksu, streszczeń, korekta pracy). Rady jak dotrzeć do odpowiednich materiałów i źródeł, jak skutecznie pisać pracę, jak pracę obronić. Omówienie istoty, rodzajów i skutków plagiatu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-e-61 297598 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich / Radosław Zenderowski. - Wydanie XI. - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 131, [1], XVIII stron : ilustracje, wykresy ; 21 cm.
ISBN: 978-83-8102-354-2
W aneksie tekst Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
Bibliografia na stronie 131.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 321679 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7556-186-9
Bibliografia i wykaz norm na stronie 131.
Streszczenie: Zestaw praktycznych wskazówek dla piszących prace dyplomowe. Całość poradnika podzielono na cztery części: podstawowe wymogi formalne dotyczące prac magisterskich (czym jest praca magisterska, temat i tytuł pracy, struktura i plan, zasady konstruowania wstępu, zakończenia, układ rozdziału, styl pracy); estetykę tekstu pracy magisterskiej (układ, zamieszczanie grafiki, stosowanie skrótów i symboli, wprowadzanie cytatów i przypisów oraz redagowanie bibliografii); metodykę zbierania materiałów źródłowych i opracowań oraz wskazówki na temat samej obrony pracy magisterskiej. Omówieniu towarzyszą przejrzyste schematy, wykresy, tabele i formularze. Pracę zamyka "Aneks" zawierający "Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku" (ze zm. do 2000 r.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-e-66 299359 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7251-787-6
Bibliografia na stronach 270-276, 292-293.
Streszczenie: Niniejszy podręcznik zawiera wskazówki metodyczne dla piszących prace licencjackie i magisterskie. Autorzy omawiają zagadnienia merytoryczne (wybór tematu, gromadzenie i przetwarzanie materiału, omówienie celu badań, stawianie hipotez, plan pracy, styl pracy) i edytorskie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-e-58 294828 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88296-08-6
Bibliografia na stronach 109-110.
Streszczenie: Informacje o celach i formach pracy seminaryjnej. Charakterystyka prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Etapy pisania i konstrukcja pracy dyplomowej: temat, plan, materiały, część zasadnicza i końcowa, ocena oraz egzamin.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-m3-154 279777 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : poradnik / Radosław Zenderowski. - Wydanie 7. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - 131, [1], XVIII stron : ilustracje, wykresy ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7556-644-4
W aneksie tekst Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
Bibliografia, wykaz norm na stronie 131.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 310454 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7587-317-7
Bibliografia na stronach 91-92.
Streszczenie: Przewodnik metodologiczny wyjaśnia funkcje i zadania pracy dyplomowej, rolę seminarium dyplomowego, sposoby poszukiwania literatury przedmiotu, opisuje metody i techniki badań społecznych (m.in. eksperyment, sondaż diagnostyczny, badania terenowe, metoda biograficzna). W ostatnim rozdziale omawia strukturę pracy dyplomowej i jej redagowanie, badania własne oraz prezentację i analizę wyników badań własnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298297 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-e-63 298298 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314469, 314156 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską / Krystyna Wojcik. - Wydanie 9. uzupełnione i zmienione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 195 stron ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 185-187. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-e-69 313277 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-264-1625-5
Bibliografia na stronach 159-161. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303138 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88278-69-X
Bibliografia na stronach 110-111.
Streszczenie: Przedstawiono: metodologiczną koncepcję badań pedagogicznych i wynikające z niej trzy (przykładowe) koncepcje badawcze pracy dyplomowej, procedurę konstruowania pracy dyplomowej, strukturę pracy dyplomowej (porządkowanie formalne i metajęzykowe), opracowanie językowe pracy (język, tekst, styl), założenia technicznej edycji pracy dyplomowej (w Wordzie).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290495 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-m3-157 290449 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-242-1359-7
Bibliografia na stronach s. 85-86.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 301542 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej